Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Презентации

Сесия І. Е-образователни инициативи – контекст и основа
Модератор: Доц. д-р Румяна Папанчева, Бургаски университет „Проф. Асен Златаров”

зала Средец

 • 09:30 - 09:50

  Дигиталната компетентност - необходимо условие за „творческа класна стая“. Силвия Кънчева, държавен експерт, Дирекция "Образователни програми и образователно съдържание", МОМН

  изтегляне (.pdf , 607.74 KB)
 • 09:50 - 10:10

  Катя Петкова
Отговорен мениджър „Образование“
Контракс

  Равен достъп до образователни ресурси на ученици със специални образователни потребности. Успешният опит на Контракс в Косово. Катя Петкова, отговорен мениджър „Образование", Контракс

  изтегляне (.pdf , 1.71 MB)
 • 10:10 - 10:30

  инж. Величко Гърнев

Анубис - Булвест

  Когато потребностите срещнат възможностите. инж. Величко Гърнев, Анубис-Булвест

  изтегляне (.pdf , 589.53 KB)
 • 10:30 - 10:50

  Проф. Ангел Смрикаров
Заместник-ректор по научното и кадрово развитие
Русенски университет Ангел Кънчев гл. ас. д-р. Анелия Иванова
Преподавател
Русенски университет Ангел Кънчев

  Концепция за въвеждане на иновационни технологии в училищното образование. Проф. д-р Ангел Смрикаров, заместник-ректор по научното и кадровото развитие, гл.ас. д-р Анелия Иванова, Русенски университет „Ангел Кънчев”

  изтегляне (.pdf , 6.38 MB)
 • 10:50 - 11:10

  Проф. Д-р Румен Николов
Ръководител на катедра „Компютърни науки”
Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ)

  UNSECO катедра в България. Проф. Д-р Румен Николов, УниБИТ

  изтегляне (.pdf , 1.12 MB)
 • 11:10- 11:30

  Ася Асенова
главен асистент към Методически сектор по биологично образование към Биологически факултет
Софийски Университет «Св. Климент Охридски»

  Дигиталният урок – необходимост, предизвикателство и бъдеще. Пенчо Бочков, управител, Вип Трейдинг, Ася Асенова, главен асистент към Методически сектор по биологично образование към Биологически факултет на Софийски Университет «Св. Климент Охридски», Милена Константинова, завеждащ редакция „Електронно книгоиздаване“, Издателство „Просвета“

  изтегляне (.pdf , 366.93 KB)
 • 11:30 - 11:40

  Време за коментари

Кафе пауза

Сесия ІI. Изграждане на е-образователно съдържание
Модератор: Мими Виденова, учител, 73 СОУ „Владислав Граматик”, гр. София, носител на специалната награда в подкрепа на иновациите и младите хора „Явор Димитров” на Клуба на ИТ мениджърите в България

зала Средец

 • 12:00 - 12:20

  Райчин Рачев
Основател
Фондация 21 век

  Сериозните игри в е-образованието. Анимации и 3D системи. Райчин Рачев, Димитър Кавръков, Фондация „21 век”

  изтегляне (.pdf , 1.55 MB)
 • 12:20- 12:40

  Григор Николов
Продуктов мениджър
Мобилтел

  Как да подобрим комуникацията в училище - учители, родители и ученици. Григор Николов, продуктов мениджър, Мобилтел

  изтегляне (.pdf , 1.25 MB)
 • 12:40- 13:00

  гл. ас. инж. Ваня Димитрова Стойкова
Главен асистент
Тракийски университет – Стара Загора, Технически колеж – Ямбол

  Интерактивни презентационни системи (интерактивни бели дъски). гл.ас. Ваня Стойкова, Технически колеж - Ямбол при Тракийски университет - Стара Загора

  изтегляне (.pdf , 1.53 MB)
 • 13:00 - 13:20

  Марио Игнатов
Мениджър Бизнес клиенти
Вали Компютърс

  Високотехнологични решения от Вали Компютърс: интерактивни дъски и Мултипойнт решения в сферата на образованието. Марио Игнатов, мениджър „Бизнес клиенти”, Вали Компютърс

  изтегляне (.pdf , 762.31 KB)
 • 13:20 - 13:40

  Мария Методиева
Главен учител по английски език
Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън”

  Интерактивно обучение в часовете по чужд език. Галина Ангелова, Мария Методиева, 2 АЕГ „Томас Джеферсън”, гр. София

  изтегляне (.pdf , 2.59 MB)
 • 13:40 - 13:50

  Време за коментари

Обяд

Сесия III. Е-образование - среда и схеми за е-обучение
Модератор: Вилма Доминикова, старши експерт по информатика и ИТ, РИО, София-град

зала Средец

 • 14:30 - 14:50

  Георги Димитров
основател и съдружник
Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”

  Авторските права в е-образованието. Д-р Георги Димитров, председател, Фондация „Право и интернет”

  изтегляне (.pdf , 603.53 KB)
 • 14:50 - 15:10

  Aдриан Чоройану
МЕНИДЖЪР БИЗНЕС РАЗВИТИЕ
Intel Corporation Илиян Узунов
Изпълнителен директор
Сирма Медия

  Intel TEACH в България – професионална квалификация за учители в подкрепа развитието на уменията на 21-ви век. Адриан Чорояну, мениджър „Бизнес развитие”, Intel за Румъния и България, Илиян Узунов, изпълнителен директор, Сирма Медия

  изтегляне (.pdf , 1.01 MB)
 • 15:10 - 15:30

  Тодорка Глушкова

СОУ ”Хр. Смирненски” гр. Брезово

  Някои обучителни среди и модели в средното училище. Д-р Тодорка Глушкова, СОУ "Христо Смирненски", гр. Брезово

  изтегляне (.pdf , 2.57 MB)
 • 15:30- 15:50

  Цифрови библиотеки и е-архиви. Доц. Д-р Павел Бойчев, Катедра Информационни технологии, ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски

  изтегляне (.pdf , 3.81 MB)
 • 15:50 - 16:10

  Снежана Йорданова Ангелова
Директор
ОУПенчо Славейков Димитровград

  Интерактивни методи при реализирането на проекти. Снежана Ангелова, директор, ОУ „Пенчо Славейков”, Димитровград

  изтегляне (.pdf , 9.09 MB)
 • 16:10 - 16:20

  Време за коментари

Закриване

16:20