Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Програма

Регистрация и кафе за добро настроение

 • 08:30 - 09:00

  РЕГИСТРАЦИЯ

Официално откриване

Зала Средец

 • 09:00 - 09:30

  Катя Чалъкова, народен представител и член на Парламентарната комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта
  Красимир Вълчев, главен секретар, Министерство на образованието, младежта и науката
  Проф. д.ик.н. Стати Статев, заместник-председател на Съвета на ректорите в България и ректор на УНСС
  Недялка Йоловска, управител, ICT Media

Сесия 1: Институционални политики за развитие на учебния процес
Модератор: Недялка Йоловска, управител, ICT Media

Зала Средец

 • 09:30 - 9:50

  Орлин Кузов
Държавен експерт към дирекция ИКТ
Министерство на образованието и науката

  Държавни политики за въвеждане на нови ИКТ решения в сферата на образованието. Орлин Кузов, директор, дирекция „Информационни и комуникационни технологии“, Министерство на образованието, младежта и науката

 • 09:50 - 10:10

  Гергана Паси
Дигитален шампион на България и президент на ПанЕвропа България
ПанЕвропа България

  Бъдещето на образованието през призмата на новите технологии. Гергана Паси, посланик на новите технологии и президент на ПанЕвропа

 • 10:10 - 10:30

  Трендафил Меретев
Ръководител
Програма Глоб@лни библиотеки - България Ваня Георгиева
Социолог
Алфа Рисърч

  Въздействието на дигиталните библиотеки върху е-образованието и тенденции за разгръщане сериозния им потенциал сред потребителите. Трендафил Меретев, Ръководител на Програма „Глоб@лни библиотеки – България” и Ваня Георгиева, Изследовател – Социални проучвания, „Алфа Рисърч” ООД

 • 10:30 - 10:50

  Велизар Соколов
Управител
АРСИС Консултинг ЕООД

  Обща култура на потребление на интелектуалната собственост – мястото й в българското образование. Велизар Соколов, управител, АРСИС Консултинг ЕООД

10:50 - 11:20 Кафе пауза

СЕСИЯ 2.1. Средното образование в контекста на информационните технологии - част І

Валентина Арабаджиева
Старши експерт по математика
РИО, София – град

Модератор

Валентина Арабаджиева

Зала Средец

 • 11:20 - 11:40

  Дигиталната компетентност – една от ключовите, дефинирани от ЕК и част от програмите за повишаване на качеството на българското образование. Силвия Кънчева, държавен експерт, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“,  МОМН

 • 11:40 - 12:00

  Мариан Мургулет
Регионален мениджър за България, Турция, Близкия Изток и страните от Персийския залив
Siveco Romania

  Успешни национални проекти в е-обучението. Практически подходи. Мариан Мургулет, регионален мениджър за България, Турция, Близкия Изток и страните от Персийския залив, Siveco Romania

   

 • 12:00 - 12:20

  Георги Кисьов
Зам. управител по развойната дейност
Риск Електроник

  Интерактивната класна стая без ограничения. Георги Кисьов, технически директор, Риск Електроникс

 • 12:20 - 12:40

  Цветанка Тодорова
Учител по ИТ
СОУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин

  Да вкараме училищните проекти и социалните медии в учебния час. Цветанка Тодорова, учител по ИТ, СОУ „Цар Симеон Велики“, Видин

 • 12:40 - 13:00

  Невена Чардакова
Редактор по математика
Издателство „Просвета – София“ АД Eлка Андреева
Завеждащ редакция „Изкуства“
Издателство „Просвета – София“ АД

  Да направим класната стая по-забавна от компютърна игра. Електронните продукти на „Просвета“ – модерното лице на българското образование. Невена Чардакова, редактор по математика и Елка Андреева, завеждащ редакция „Изкуства“, Издателство „Просвета – София“ АД

 • 13:00 - 13:20

  Мими Виденова
Преподавател по Информатика и ИТ
73 СОУ „Владислав Граматик”

  Технологии срещу хартия. Силата на "електронното мастило". Мими Виденова, преподавател по информатика и ИТ, 73 СОУ „Владислав Граматик“

СЕСИЯ 2.2. Технологични новости във висшето е-образование, с домакинството на Microsoft

Теодора Върбанова
Мениджър Образователни програми
Майкрософт

Модератор

Теодора Върбанова

Зала Сердика

 • 11:20 - 11:40

  Теодора Върбанова
Мениджър Образователни програми
Майкрософт

  Office 365 за образованието. Теодора Върбанова, ръководител „Образователни програми“, Майкрософт България

 • 11:40 - 12:00

  Росен Живков
Oсновател и управител
Абилитикс Милена Хубанова
Преподавател по информатика и IT
Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг – София

  Как да управляваме електронно учебния процес: практическо използване на Office 365 и SharePoint в университетите. Росен Живков, основател и управител, Абилитикс; Милена Хубанова, преподавател по информатика и IT, Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг – София

 • 12:00 - 12:20

  Владимир Здравков
Старши консултант
Microsoft Consulting Services Проф. д.ик.н.инж. Валентин Кисимов
Директор на Център за компютърни иновативни системи
Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

  Централизирано решение за внедряване и управление на софтуерни пакети. Владимир Здравков, главен консултант, Microsoft Consulting Services и пpоф. д.ик.н. Валентин Кисимов, заместник-ректор по Електронизация, Ръководител на катедра "Информационни технологии и комуникации”, УНСС

 • 12:20 - 12:40

  Милен Ангелов
Специалист продажби на решения
Microsoft Велина Топалова
Ръководител търговски екип – Публичен сектор
Лирекс.КОМ

  Виртуалните решения - стъпка към съвременното е-образование. Милен Ангелов, специалист продажби на решения, Microsoft; Велина Топалова, мениджър „Работа с клиенти и продажби“, Лирекс.КОМ; Представител на Икономически университет - Варна

 • 12:40 - 13:00

  Франк Шуман
Продуктов маркетинг мениджър на Office 365 за образованието
Майкрософт, Централна и Източна Европа

  Модерната платформа за сътрудничество. Франк Шуман, Продуктов маркетинг мениджър на Office 365 за образованието, Майкрософт, Централна и Източна Европа

 • 13:00 - 13:20

  Дискусия

13:20 - 14:20 Обяд

СЕСИЯ 3.1. Средното образование в контекста на информационните технологии - част ІI

Мариана Закова
Директор
137 СОУ „Ангел Кънчев“

Модератор

Мариана Закова

Зала Средец

 • 14:20 - 14:40

  Анна Борисова Калчева
Директор
35. СОУ „Добри Войников” – гр. София

  Нашето електронно училище. Анна Калчева, директор, 35 СОУ „Добри Войников“

 • 14:40 - 15:00

  Технологиите на Самсунг, крачка напред в образованието. Владислав Петков, Мениджър ключови клиенти за B2B, отдел  ИТ технологии, Самсунг Електроникс

 • 15:00 - 15:20

  Слави Лазаров
Директор
BIOS

  Цялостни решения за интерактивно обучение. Слави Лазаров, директор, BIOS

 • 15:20 - 15:40

  Мартин Димов
CEO
КОМПЮТЪР 2000 България

  Интерактивнa класна стая с бели дъски PRIVILEG. Мартин Димов, CEO,  КОМПЮТЪР 2000 България

 • 15:40 - 16:00

  Луиза Шахбазян
Експерт
Национален център за безопасен интернет към Фондация Приложни изследвания и комуникации

  Класната стая на нет-поколението. Луиза Шахбазян. Експерт, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”

СЕСИЯ 3.2. Е-образователни инициативи във висшето образование

Проф. д.т.н. Димитър Христозов

Американски университет в България (АУБ)

Модератор

Проф. д.т.н. Димитър Христозов

Зала Сердика

 • 14:20 - 14:40

  Проф. Ангел Смрикаров
Заместник-ректор по научното и кадрово развитие
Русенски университет Ангел Кънчев

  Концепция за адаптиране на системата на висшето образование към дигиталното поколение. Проф.д-р Ангел Смрикаров, заместник-ректор по научното и кадрово развитие, Русенски университет „Ангел Кънчев“

 • 14:40 - 15:00

  Проф. д-р Росица Донева
Член на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика
НАОА Проф.д.м.н. Георги Тотков
Ръководител на Регионалния център за дистанционно обучение в Пловдивския университет Паисий Хилендарски (ПУ)
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

  За оценката и акредитацията на дистанционни програми във висшето образование. Проф. д-р Росица Донева, член на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика,  Национална агенция за оценяване и акредитация
  и проф.дмн. Георги Тотков, заместник-ректор Информационна инфраструктура, система за качество и акредитация, изнесено обучение, Пловдивски университет, "Паисий Хилендарски"

 • 15:00 - 15:20

  Доц. д-р Димитър Биров
Функционален ректор по информационни технологии, електронно управление и информационна сигурност
Софийски университет „Св.Климент Охридски“

  Архитектурни платформи за университетска информационна система. Доц. д-р Димитър Биров, Функционален ректор по информационни технологии, електронно управление и информационна сигурност, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 • 15:20 - 15:40

  Проф. дфн Иванка Янкова
Декан на Факултета по библиотекознание и културно наследство
Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) Доц. д-р Таня Тодорова
Ръководител катедра „Библиотечен мениджмънт“
Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ)

  Дистанционно и продължаващо обучение във Факултета по библиотекознание и културно наследство при УниБИТ. Проф. дфн Иванка Янкова, декан на Факултета по библиотекознание и културно наследство,  УниБИТ и доц. д-р Таня Тодорова, ръководител на катедра "Библиотечно-информационен мениджмънт, УниБИТ.

 • 15:40 - 16:00

  Проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева
Ръководител на катедра “Книга и общество”, Факултет по библиотекознание и културно наследство
Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ)

  Платформи за е-Learning като компонент на интегрираната образователна среда в университетите. Проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева, ръководител на катедра "Книга и общество", УниБИТ

 • 15:40 - 16:00

  Въпроси и отговори

Закриване