Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Снимки
Начало

12-та национална конференция за системи за управление на бизнеса

“Информационните технологии – двигател и конкурентно предимство за бизнеса”

 Организатор:

ICT Media

Партньори:

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България 

18 октомври 2012 г., хотел “Хилтън”, София

 

В условията на криза бизнес и ИТ мениджърите са изправени пред предизвикателството да постигат високи резултати с по-малко ресурси. Бизнес потребителите, чиито отговорности постоянно се увеличават, имат нужда от гъвкави и надеждни решения, за да отговорят на изискванията и очакванията на клиентите. Така инвестирането в технологии се превръща в ключ към увеличаване на растежа на бизнеса и намаляване на разходите.


Тазгодишното издание на форума акцентира върху комбинирането на традиционни и нови ИТ решения с цел оптимизиране на работната среда и посрещане на нуждите на клиентите. В отделни сесии водещи експерти, консултанти, бизнес и ИТ лидери ще обсъдят новите тенденции и подходи в сферата на информационни решения като CRM, ERP, BI, SaaS, мобилни системи, платформи за вътрешна корпоративна комуникация. Събитието ще представи нов поглед върху бъдещето на управлението на бизнес технологиите, добри практики при използването им в различни индустрии и за различни цели, както и ролята им в повишаване на продуктивността и приходите на компанията.

Форумът е насочен към:

  • ИТ и бизнес лидери
  • ИТ директори/мениджъри
  • Мениджъри по бизнес развитие
  • Финансови директори, собственици/управители на малък и среден бизнес

Към програмата на форума: http://events.idg.bg/bg/2012/erp/agenda

Технологичен партньор:

Vivacom