Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Начало

14-та конференция по е-управление

ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ В УСЛУГА НА ГРАЖДАНИТЕ


7-8  март, 2013г., хотел Шератон, София


Организатор: ICT Media и ISACA Sofia Chapter

Със съдействието на:
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Министърът по управление на средствата от ЕС
Национално сдружение на общините в Република България
Мрежа на асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа


През 2012 г. форумът акцентира върху набелязаните проекти в сферата на е-управлението в региона и особено в България и прокара паралели между успешните и предизвикателни модели на ефективна работа на администрацията в услуга на гражданите и бизнеса у нас и в съседните страни. Събитието откри поле за дискусия относно възможностите за трансгранично сътрудничество и мултиплициране на успешни практики в областта на е-управлението. През 2013г. конференцията ще е трибуната, на която ще бъдат представени практическите резултати, които ще покажат моделите за реализация на основните задачи – свързване на регистрите с данни, кои са приоритетните административни услуги за централната и общинската администрация, как усъвършенстваният портал на електронното правителство ще помага на обществото. Конференцията отново ще представи много български и международни добри практики в областта на е-управлението.

Традиционно изданията на конференцията са подкрепяни от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Национално сдружение на общините в Република България, Мрежа на асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа (NALAS), Министърът по управление на средствата от ЕС. 

Аудиторията на мероприятието са министри, зам. министри, главни секретари и ИТ директори на ведомствата, областни управители, кметове, зам. кметове и главни секретари на общини, представители на водещи световни и български компании в областта на информационните и комуникационни технологии, представители на донорски организации.


Технологичен партньор: