Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Начало

9-a национална конференция по е-образование

„Образователната услуга за всички участници в образователния процес“

31 октомври 2013 г., хотел Шератон, София


Традиционно изданията на конференцията се провеждат със съдействието на:

Парламентарна комисия по образованието и науката
Министерство на образованието и науката
Съвета на ректорите в България
Посолство на САЩ в Република България
Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България

Осмата национална конференция по е-образование спря погледа на българското общество върху институционалните политики за развитие на учебния процес, е-образователните ресурси и достъпът до тях, поставяйки специален фокус върху образователните ресурси и авторските права. През 2013 г. конференцията ще запази акцента върху мястото на ИКТ в средните и висшите училища, добрите практики за повишаване квалификацията на преподавателите и достъпът до широка база от е-образователни ресурси. Конференцията ще обедини добри практики за успешно средно и висше образование, изградено благодарение на развита технологична база и квалифицирани специалисти с поглед към актуалните програми за финансиране.

 


Технологичен партньор: