Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Програма

08:30 - 09:00 РЕГИСТРАЦИЯ

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

 • 09:00 - 09:40

  Представител на Парламентарна комисия по образованието и науката
  Иван Иванов, съветник на министъра по ИКТ, Министерство на образованието и науката
  Доц. д-р Григорий Вазов, главен секретар на Съвета на ректорите и ректор на ВУЗФ
  Ричард Дамстра, аташе по културните и образователни въпроси, Посолство на САЩ в Република България
  Николай Недялков, Изпълнителен директор на Информационно обслужване АД
  Нели Йоловска, управител, ICT Media

СЕСИЯ 1: ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯТ НАПРЕДЪК В ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
МОДЕРАТОР: Нели Йоловска, управител, ICT Media

 • 09:40 - 10:00

  Орлин Кузов
Държавен експерт към дирекция ИКТ
Министерство на образованието и науката

  Държавна ИКТ политика в образованието. Орлин Кузов, директор на дирекция ИКТ, Министерство на образованието и науката

 • 10:00 - 10:20

  Полина Янчева
Ръководител проекти
Информационно обслужване АД

  Платформи за изграждане на центрове по ИТ компетенции в България. Полина Янчева, ръководител Проекти, Информационно обслужване АД

 • 10:20 - 10:50

  Д-р Дъглас Хармс
Професор по комютърни науки и председател на катедрата по компютърни науки
Университет DePauw, Грийнкасъл, Индиана, САЩ

  Превръщане на компютърните науки в привлекателни и достъпни за всички студенти. Д-р Дъглас Хармс, професор по комютърни науки и председател на катедрата по компютърни науки, Университет DePauw, Грийнкасъл, Индиана, САЩ

10:50 - 11:20 Кафе пауза

СЕСИЯ 2.1. УЧИЛИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪЧЕТАНИЕТО МЕЖДУ ТРАДИЦИОННИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МЕТОДИ И ИКТ
МОДЕРАТОР: Даниела Маринова, старши експерт по информатика и ИТ, Регионален инспекторат по образованието – Монтана, МОН

Даниела Маринова
Старши експерт по информатика и ИТ
Регионален инспекторат по образованието – Монтана, МОН

Модератор

Даниела Маринова

 • 11:20 - 11:40

  Проф. д-р инж. Господин Желев
Помощник директор по учебната част
ЧПГ „ Мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация“

  ИКТ в образованието - традиционни преподавателски методи в съчетание с ИКТ,  подкрепа от еврофинансиране. Проф. д-р инж. Господин Желев, помощник директор по учебната част в частна професионална гимназия „ Мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация“ и професор в Нов български университет

 • 11:40-12:00

  Владимир Кръстев
Мениджър електронно бизнес развитие
Издателство Просвета

  Нещо се случва в образованието. А Вие виждате ли го? Владимир Кръстев, мениджър електронно бизнес развитие, Издателство Просвета

 • 12:00-12:20

  Франк Хьон
Регионален мениджър за продажбите в Източна Европа
NComputing

  NComputing vSpace – Компютри за следващото поколение. Франк Хьон, регионален мениджър за продажбите на NComputing в Източна Европа

 • 12:20-12:40

  Георги Кисьов
Зам. управител по развойната дейност
Риск Електроник

  Терминални решения в образованието, кое да изберем? Георги Кисьов, технически директор, Риск Електроник 

 • 12:40-13:00

  Инж. Дзана Иванова
Старши учител по професионална подготовка
Софийска професионална гимназия „Джон Атанасов”

  ИКТ средства в обучението на ученици и учители в Софийска професионална гимназия по електроника ”Джон Атанасов”. Инж. Дзана Иванова, старши учител по професионална подготовка, Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов"

 • 13:00 - 13:20

  Луиза Шахбазян
Експерт
Национален център за безопасен интернет към Фондация Приложни изследвания и комуникации

  Интернет в учебния процес: европейски инициативи в областта на училищното образование. Луиза Шахбазян, експерт, Национален център за безопасен интернет към Фондация Приложни изследвания и комуникации

 • 13:20

  Закриване

СЕСИЯ 2.2. ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА НА СЪДЪРЖАНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
МОДЕРАТОР: Проф. д.ик.н.инж. Валентин Кисимов, заместник-ректор по електронизация и ръководител катедра ИКТ, Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

Проф. д.ик.н.инж. Валентин Кисимов
Директор на Център за компютърни иновативни системи
Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

Модератор

Проф. д.ик.н.инж. Валентин Кисимов

 • 11:20 - 11:40

  Доц.д-р Даниела Тодорова
Заместник-ректор по научноизследователската и международната дейност
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“

  Развитие на електронни форми на дистанционно обучение и изграждане на "Виртуална библиотека" във ВТУ "Т. Каблешков", гр. София. Доц. Даниела Тодорова, заместник ректор по научноизследователска дейност, Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"

 • 11:40-12:00

  Инж. Деян Грънчаров
Помощник-ректор
Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов, Варна

  Дигитализиране и дистанционен достъп до пълнотекстовите фондове на библиотеката на Медицински университет – гр. Варна. Инж. Деян Грънчаров, помощник-ректор, Медицински университет “Проф.д-р Параскев Стоянов“, Варна

 • 12:00-12:20

  Велина Топалова
Ръководител търговски екип – Публичен сектор
Лирекс.КОМ

  Да направим знанието по-достъпно с дигиталните технологии. Дигитализация и управление на библиотечни и документни фондове. Велина Топалова, Ръководител звено АМ – публичен сектор, Лирекс.КОМ

 • 12:20-12:40

  Изграждане на съвременна инфраструктура за библиотечно-информационен център като платформа за внедряване на дигитални библиотеки и е-Learning практики. Георги Герганов, специалист управление на проекти,  Cnsys и чл.-кор. проф. д.а.н. Атанас Ковачев, Лесотехнически университет

 • 12:40-13:00

  Доц. д-р инж. Аделина Алексиева-Петрова
Зам. декан по иновативни и образователни проекти, ФКСУ
ТУ-София

  Дистанционно и електронно обучение по Компютърни науки в ФКСУ, Технически университет-София. Доц. д-р инж. Аделина Алексиева-Петрова, зам. декан по иновативни и образователни проекти, ФКСУ, ТУ-София

 • 13:00 - 13:20

  Георги Кисьов
Зам. управител по развойната дейност
Риск Електроник

  Linux базирано терминално решение от ново поколение. Георги Кисьов, технически директор, Риск Електроник

 • 13:20 - 13:40

  Марио Каменов
Директор на Център за продължаващо и професионално обучение
Висше училище по застраховане и финанси

  Развитие на електронните образователни услуги във Висшето училище по застраховане и финанси. Марио Каменов, директор на Център за продължаващо професионално обучение, Висше училище по застраховане и финанси

 • 13:40

  Закриване