Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Програма

08:30 - 09:00 Регистрация

Официално откриване

Сесия І. Българска и европейска концептуална рамка за развитие на електронното здравеопазване
Модератор: инж. Йордан Илиев, ръководител отдел "Информационен", "СБАЛ по Онкология" ЕАД

Маг. инж. Йордан Илиев
ИТ Мениджър
СБАЛ по Онкология ЕАД

Модератор

Маг. инж. Йордан Илиев

 • 09:30 - 9:50

  Д-р Ростислава Димитрова
Заместник-председател
Център за електронно здравеопазване и иновации

  е-Здравеопазване в ЕС - предизвикателства и политики. Ростислава Димитрова, политически съветник „Здравеопазване и потребители“, Европейска комисия

 • 09:50 - 10:10

  HP в сектора на здравеопазването. Д-р Каталин Фота, мениджър „Бизнес развитие, сектор „Здравеопазване““ за Югоизточна Европа, HP

 • 10:10 - 10:30

  Д-р Павел Кубу

Intel World Ahead Program, здравеопазване Централна и Източна Европа

  Health 2.0. Тенденции и заплахи. Павел Кубу, Intel World Ahead Program, здравеопазване Централна и Източна Европа

 • 10:30 - 10:40

  Валентин Тафраджийски
Търговски директор
Софтуерна Компания

  Възможности за надграждане на PACS системите с активно използване на Телемедицина. Валентин Тафраджийски, търговски мениджър, Софтуерна Компания ЕООД

 • 10:40 - 10:50

  Информационна система за сигурност на пациeнта в операционните зали и реанимация. Ползи за мениджмънта на болниците, представяне и внедряване. Стоян Спасов, управител, Медконсултинг ООД

 • 10:50 - 11:10

  Базирани на облачния компютинг продукти и решения на Intracom Bulgaria, предназначени за здравните учреждения. Антонис Харалампакис, главен инженер "Продуктов маркетинг", Intracom

 • 11:10 - 11:30

  Инж. Петя Маринова
Директор дирекция „Информационни системи и бизнес процеси“
Национална здравноосигурителна каса

  Развитие на ИТ инфраструктурата на НЗОК и предизвикателствата на електронното здравеопазване. Петя Маринова, директор „Информационни системи и бизнес процеси“, НЗОК

11:30 - 12:00 Кафе пауза

Сесия 2. Болнични информационни системи и регистри. Хардуерни и софтуерни платформи, приложими в е-здравеопазване
Модератор: д-р Димитър Петров, главен експерт, Български лекарски съюз

Д-р Димитър Петров
Главен експерт
Български лекарски съюз

Модератор

Д-р Димитър Петров

 • 12:00 - 12:20

  Д-р Веселин Сливов
Завеждащ сектор „Мониторинг и информационно осигуряване на трансфузионната система”
Национален център по трансфузионна хематология, София

  Национална информационна система по трансфузионна хематолоигия. Д-р Веселин Сливов, завеждащ сектор „Мониторинг и информационно осигуряване на трансфузионната система”, Национален център по трансфузионна хематология, София

 • 12:20 - 12:40

  Илиан Григоров
Управител
Сити Клиник

  Сити Клиник се цели в HIMSS Ниво 7. Илиан Григоров, управител, Сити Клиник

 • 12:40 - 13:00

  Миглена Кузманова
Мениджър Бизнес развитие
ЕСРИ България

  Archibus – Решение №1 в света за управление на болничен сграден фонд, съоръжения и процеси. Миглена Кузманова, експерт „Бизнес развитие“, отдел „Маркетинг и продажби“, ЕСРИ България и Каталин Танесеску, мениджър “Бизнес развитие”, Архибъс CSR

 • 13:00 - 13:20

  Отчетните системи в съвременното здравеопазване. Виктор Андреев, заместник управител административна дейност, МБАЛ „Софиямед“

 • 13:20 - 13:40

  инж. Светлан Георгиев
Директор дирекция „Информационно обслужване и сигурност на информацията“
Токуда Болница София

  Електронно досие на пациент приет в стационара. Инж. Светлан Георгиев, директор на дирекция Информационно обслужване и сигурност на информацията, Токуда Болница София

 • 13:40 - 14:00

  Д-р Надежда Тодоровска
Заместник-генерален директор и ръководител направление „Социално-оперативни дейности“
Български Червен кръст

  Информационните и комуникационни технологии в подкрепа на възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания. Д-р Надежда Тодоровска, заместник генерален директор, Български Червен кръст

14:00 Закриване