Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Начало

15-ти финансов ИТ форум

“Технологичната еволюция на финансовия свят”

25 април 2013 г, хотел Шератон, София

Организатори: ICT Media и ISACA-Sofia Chapter

Под егидата на:

Българска народна банка, Комисия за финансов надзор

Със съдействието на:

Асоциация на банките в България, Асоциация на българските застрахователи, Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване


Ако от географска гледна точка сърцето на финансовия сектор се намира някъде между Ню Йорк, Лондон и Токио, то от технологична гледна точка то се разпростира от базови бизнес процеси до сложни информационни платформи. Докато преди десетилетие тяхната задача е била да осигуряват нормалното функциониране на бизнеса, днес те и хората, които ги управляват, са натоварени с много повече отговорности. Финансовата индустрия вече обслужва клиенти с високи изисквания и очаквания към продуктите и услугите и е изправена пред нови, по-големи предизвикателства.

Петнайсетото издание на финансовия технологичен форум “Технологичната еволюция на финансовия свят” ще представи новите предизвикателства, решения и тенденции, свързани с управлението, разширяването и защитата на информационната среда. То ще предложи примери и технологии за оптимизиране на съществуващите ИТ активи, използване на различни платформи за развиване на нови банкови, финансови и застрахователни продукти и услуги и постигане на високи бизнес резултати.

Акценти на програмата:

  • Как технологиите променят бизнеса на финансовите институции
  • Влияние на промените в сферата на регулациите и платежните системи върху ИТ
  • Предизвикателства при управлението на информационните технологии във финансовите институции
  • Оптимизация и ефективност на информационната среда
  • Мобилни, безконтактни и картови плащания
  • Новите граници на риска и информационната сигурност
  • Реинженеринг на бизнес процесите в отговор на новите технологии

Към кого е насочен форумът 

Събитието е насочено към представители на банкови и застрахователни институции, пенсионно-осигурителни компании, регулаторни органи, платежни оператори, консултантски фирми, лизингови къщи и други. През 2012г. на събитието присъстваха висши мениджъри (изпълнителни дирек­тори, оперативни директори, финансо­ви директори, членове на управителни съвети и бордове на директорите), ИТ директори, началник отдели, ръко­водители проекти, ИТ експерти и експерти по сигур­ността, одитори, консултанти.Технологичен партньор: