Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Начало

      Втора годишна кръгла маса
“Възможности и успешни стратегии за ИКТ износ”

 

Bulgarian ICT Watch

11 април 2013г., х-л “Шератон”, София


Организатори:

ICT Media
Българска агенция за инвестиции
Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ)


Със съдействието на:

Българска асоциация на информационните технологии (БАИТ)
Българска аутсорсинг асоциация (БАА)

За втора поредна година Bulgarian ICT Watch ще разгледа и предложи стратегии и добри практики в сферата на износа на високотехнологични продукти и услуги. Тази година темата на кръглата маса – “Възможности и успешни стратегии за ИКТ износ” – ще продължи миналогодишната дискусия между представителите на ИТ сектора, държавната администрация и търговските и икономическите аташета в чужбина и ще предложи нови пътища за бизнес развитие.

През 2013г. кръглата маса ще се състои от един панел с продължителност 3 часа. След края на официалната част за всички присъстващи ще има коктейл за създаване на нови бизнес контакти и партньорства. Кръглата маса има дискусионен характер и е предвидено време за въпроси и отговори от страна на присъстващите.

Предварителни дискусионни теми:

  • Състоянието на българския ИКТ износ
  • Ролята на държавните институции в насърчаването на българския ИКТ износ
  • Възможности за държавните институции и ИКТ фирмите за съвместна работа по проекти за износ
  • Бизнес климат и данъчни облекчения в целеви пазари за българските ИКТ фирми
  • Успешни стратегии за навлизане на чужди пазари
  • Споделен опит от български ИКТ компании, развиващи успешен бизнес в чужбина

Аудитория:

  • ИКТ фирми
  • Чуждестранни търговски и икономически аташета/представители в България
  • Представители на държавната администрация