Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Начало

Национална конференция ИКТ за енергетиката и ютилити бизнеса
 

10-то издание

17 октомври 2013 г, зала Мусала, хотел Хилтън, София


Със съдействието на:


Държавна комисия за енергийно и водно регулиране 

Българска асоциация по водите 
Асоциация на топлофикационните дружества в България 
Българската фотоволтаична асоциация


Ролята на ИКТ и интелигентните мрежи в помощ при справяне с трудната природна ситуация бяха акцентите на конференцията за енергетика и ютилити през 2012г. Тазгодишното издание  ще акцентира на държавните и европейски стратегии, регионалните инициативи и иновативните предложения за използването на интелигентните решения в областта на енергетиката и ютилити бизнеса. Електроразпределителни компании, компании от соларния бранш, компании, реализиращи ВЕИ проекти, топлофикационни и газоразпределителни дружества, компании, предоставящи комунални услуги, ВиК дружества, телекомуникационни компании, общини, ще вземат участие десетото юбилейно издание на конференцията. Те ще обсъдят възможностите за  балансиране на електроенергийната система на страната в условията на нарастващ дял на генериращи мощности от ВЕИ, ще обсъдят мобилните услуги за енергийния и ютилити сектор и всички иновативни технологии, които биха помогнали за ефективната работа на дружествата в сектора.  Технологичен партньор: