Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Начало

 Технологична модернизация на селскостопанския сектор чрез ИКТ

27 август, 2014г., Пресцентър, изложение „БАТА Агро 2014", летище, Стара Загора

Начало: 10:00 часаСъс съдействието на
Асоциация на земеделските производители в България, Българска асоциация на независимите лозаро-винари, Национална асоциация на зърнопроизводителите и Асоциация на овощарите в България  Технологичните решения все по-често навлизат в мениджмънта на българското селско стопанство. Необходимостта от технологиите, подпомагащи управлението на селскостопанската индустрия, ще бъде доказана по време на най-голямото селскостопанско изложение в страната „Бата Агро 2014". Как може да бъде оптимизиран бизнеса на селскостопанските организации чрез подходящия софтуер, какви са възможностите, които оперативните програми предоставят за развитие на този бизнес и пo-конкретно Оперативна програма „Развитие на селските райони", са част от акцентите на конференцията.

Според анализ на Института за пазарна икономика от декември 2013г., доходите от селско стопанство се радват на бърз растеж през последните три години и средно за периода от членството на България в ЕС са с 15% по-високи, отколкото в периода 2000-2006 година. Според анализa, в следващия програмен период (2014-2020 г.) България ще може да преразпредели около 15 млрд. лева за селско стопанство. Размерът на сумата би могъл сериозно да повлияе на процесите в земеделието както през следващите седем години, така и след 2020 г., поради което е от жизнено важно значение разпределнието му да стане на базата на сериозен анализ и при осъзнаване ефектите от всяко възможно решение.

Селското стопанство все по-осезаемо привлича интереса и на финансовите институции. Това се доказва от статистиката на централната банка. Според данните на БНБ през второто тримесечие на 2013г. секторът "Селско, горско и рибно стопанство" е сред най-кредитираните. За периода април – юни 2013г. обемът на насочените към компаниите от бранша кредити се е увеличил с над 110 млн. лв., или 8.8%. На годишна база селското стопанство също се нарежда сред секторите, които отчитат най-голямо нарастване на кредитирането. Увеличението в обема спрямо юни 2012 г. е с 202.9 млн. лв., или 17.33%.

Конференцията ще предложи подходящите технологични решения за компании, развиващи дейноста си в сферата на производството, търговията, ремонта и доставката на части за селскостопанска техника; зърнопроизводители, овощари, винопроизводители, производители и търговци на семена, разсади, фуражи, зеленчуци; животновъдство, птицевъдство и др.