Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Презентации

10:00-10:30 Регистрация

10:30 Откриване

  Нели Йоловска, управител, ICT Media

СЕСИЯ 1: Информационните технологии в помощ на управлението и развитието на селскостопанския бизнес
Модератор: Владимир Махнев, мениджър „Консултантски услуги“, ПрайсуотърхаусКупърс България ЕООД

Владимир Махнев
Mениджър „Консултантски услуги“
ПрайсуотърхаусКупърс България ЕООД

Модератор

Владимир Махнев

 • 10:30 - 10:50

  Емил Дърев
Управител на Вока Консулт Заместник председател на УС на БАКЕП

  Възможности за финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014-2020. Емил Дърев, управител, Вока Консулт и член на УС на Българска асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП)

  изтегляне (.pdf, 1.03 MB)
 • 10:50 - 11:10

  Калин Цветанов
CEO
Intelligent Systems Bulgaria

  Как земеделските организации жънат повече успехи с NAVagro. Калин Цветанов, CEO, Intelligent Systems Bulgaria

 • 11:10 - 11:30

  Тодор Кънчев
Продуктов мениджър
ФТС България ООД Димитър Сарафов
Мениджър Продажби
ФТС България ООД

  Повишаване на контрола и ефективността в Агро сектора с Microsoft Dynamics ERP. Тодор Кънчев, Продуктов мениджър, ФТС България ООД и Димитър Сарафов, Мениджър Продажби, ФТС България ООД  

  изтегляне (.pdf, 2.09 MB)
 • 11:30 - 11:50

  Стамена Василева
Ръководител отдел SAP внедряване
БГ Бизнес Солюшънс ЕООД Добрин Добрев
Старши консултант по внедряване на SAP софтуер
БГ Бизнес Солюшънс

  Ефективно внедряване на SAP софтуер в помощ на успешното управление на бизнеса. Стаменка Василева, ръководител отдел SAP внедряване и Добрин Добрев, старши SAP консултант, БГ Бизнес Солюшънс ЕООД

  изтегляне (.pdf, 3.05 MB)
 • 11:50 - 12:10

  Ивана Атанасова
Ръководител проекти
Datalab

  Цялостно информационно решение за ферми - от номериране на животни до СЗСИ отчети. Ивана Атанасова, Datalab

  изтегляне (.pdf, 4.23 MB)

12:10 - 12:40 Кафе пауза

СЕСИЯ 2: Оптимизация и контрол чрез подходящите за селскостопанския бизнес технологии
Модератор: Цветан Гърбешков, изпълнителен директор, Агро ТВ

 • 12:40 - 13:00

  Инж. д-р Ганчо Ганев
Директор следпродажбено обслужване
Мегатрон ЕАД

  Визия за стопанството от Джон Диър – безжичен трансфер на данни, оптимизация на машините и логистиката, подпомагне вземането на агрономически решения – Бъдещето е днес! Инж. д-р Ганчо Ганев, директор следпродажбено обслужване, "Мегатрон" ЕАД

  изтегляне (.pdf, 2.28 MB)
 • 13:00 - 13:20

  Илиян Панчев
Търговски директор
Софтгруп ООД

  Производствени изпълнителни системи (MES) за ефективно управление, контрол и оптимизация на дейностите в зърнохранилища и мелнични предприятия. Илиян Панчев, търговски директор, Софтгруп ООД

  изтегляне (.pdf, 1.15 MB)
 • 13:20 - 13:40

  Венелин Делгянски

Представител на Гранд Агро ООД

  GPS навигация, управление и контрол на селскостопанските площи и машини. Венелин Делгянски, представител на „Гранд Агро“ ООД

13:40 Закриване и обяд