Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Презентации
6 март 2014

08:30 - 09:00 Регистрация

09:00 - 09:30 Официално откриване

  Доц. Даниела Бобева-Филипова, заместник министър-председател по икономическото развитие
  Иван Марков
  , главен секретар, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  Ираван Хира, генерален директор, Хюлет-Пакард България
  Стефан Джурелов, търговски директор, Лирекс БС
  Нели Йоловска, управител, ICT Media

Сесия І. Електронното управление в атмосферата на нови възможности и перспективи за развитие през призмата на новия програмен период
Модератор: Нели Йоловска, управител, ICT Media

 • 09:30 – 09:50

  Христо Христов
Директор на дирекция Информационни технологии и електронно управление
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

  Електронното управление в Република България. Стратегически насоки. Христо Христов, и.д.директор на дирекция „Информационни технологии и електронно управление“, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 • 09:50 – 10:10

  Борислав Дивизиев
Архитект „Корпоративни решения“
Hewlett-Packard ES, Централна и Източна Европа

  Тенденции и развитието на електронното управление в България. Борислав Дивизиев, архитект „Корпоративни решения“, Hewlett-Packard ES, Централна и Източна Европа

  изтегляне (.pdf, 1.22 MB)
 • 10:10 - 10:30

  Велина Топалова
Ръководител търговски екип – Публичен сектор
Лирекс.КОМ

  Дигитализация и управление на големи архивни фондове. Велина Топалова, ръководител звено АМ – публичен сектор, Лирекс.КОМ

  изтегляне (.pdf, 1.45 MB)
 • 10:30 - 10:50

  Моника Димитрова-Бийчър
Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет”
Министерство на финансите

  Електронното управление в рамките на ОПАК и перспективи за новия програмен период. Моника Димитрова-Бийчър, ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет”, Министерство на финансите

  изтегляне (.pdf, 4.41 MB)

10:50 - 11:20 Кафе пауза

Сесия II. Електронизирани административни услуги
Модератор: Ивайло Стоянов, директор продажби „Публичен сектор“, Хюлет-Пакард България

Ивайло Стоянов
Директор продажби „Публичен сектор“
Хюлет-Пакард Ентърпрайз

Модератор

Ивайло Стоянов

 • 11:20 - 11:40

  Алеко Джилджов
Държавен експерт в дирекция „Модернизация на администрацията“
Министерски съвет

  Въвеждане на комплексно административно обслужване в България. Алеко Джилджов, държавен експерт в дирекция „Модернизация на администрацията“, Министерски съвет

  изтегляне (.pdf, 1.81 MB)
 • 11:40 - 12:00

  Кевин Редмонд
Business Unit Executive
IBM за Централна и Източна Европа

  Решения за е-управление на IBM. Кевин Редмонд, Business Unit Executive, IBM за Централна и Източна Европа

  изтегляне (.pdf, 2.51 MB)
 • 12:00 - 12:20

  Николай Недялков
Изпълнителен директор
Информационно обслужване АД

  Електронното управление в практиката. Предизвикателства и възможности. Николай  Недялков, изпълнителен директор, Информационно обслужване АД

  изтегляне (.pdf, 673.5 KB)
 • 12:20 - 12:40

  Драгомир Манов
Ръководител отдел „Бизнес анализи и управление на проекти
Контракс

  Кристалната решетка като модел в администрацията. Драгомир Манов, ръководител на отдел „Бизнес анализ и управление на проекти", Контракс АД

  изтегляне (.pdf, 1.51 MB)
 • 12:40 - 13:00

  Електронен документооборот! Как да посрещнем предизвикателството? Мирослав Долапчиев, Управляващ съдружник, Aй Би Ес България

  изтегляне (.pdf, 12.63 MB)
 • 13:00 - 13:20

  Павел Христов
IT експерт
Oбщина Велико Търново

  Комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса. Павел Христов, ИТ администратор е-Община, община Велико Търново

  изтегляне (.pdf, 2.29 MB)
 • 13:20 - 13:40

  Руслана Стефанова
Главен секретар
Държавната комисия по хазарта (ДКХ)

  Публичност и прозрачност при предоставянето на административни услуги от Държавната комисия по хазарта. Руслана Стефанова, Главен секретар на Държавната комисия по хазарта (ДКХ)

  изтегляне (.pdf, 560.45 KB)

13:40 - 14:30 Обяд

Сесия III. Технологични решения в помощ на администрацията
Модератор: Тодор Гунчев, Областна администрация област София

 • 14:30 - 14:50

  Николай Петров
Директор на дирекция „Контрол и поддръжка на информационни системи и центрове“ (КПИСЦ)
Изпълнителна агенция „Електронни изчислителни мрежи и информационни системи“ (ИА ЕСМИС)

  Ролята на ИА ЕСМИС в осигуряването на облачни технологии за централната и местна администрация. Николай Петров, директор на дирекция „Контрол и поддръжка на информационни системи и центрове“, изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ (ИА ЕСМИС).

  изтегляне (.pdf, 1.6 MB)
 • 14.50 – 15.10

  Иван Латев
Консултант и системен архитект „Корпоративни решения“
Hewlett-Packard Enterprise Services за Югоизточна Европа

  Технологични решения за електронно управление.  Иван Латев, консултант и системен архитект „Корпоративни решения“, Hewlett-Packard Enterprise Services за Югоизточна Европа

  изтегляне (.pdf, 965.01 KB)
 • 15:10 - 15:30

  Инж. Валентин Йовев
Изпълнителен директор
Агенция по геодезия, картография и кадастър

  Изграждане на единни, многоцелеви кадастри в подкрепа на устойчиво електронно управление на страната - кадастър 2034. Инж. Валентин Йовев, изпълнителен директор, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 • 15.30 – 15.50

  Миглена Кузманова
Мениджър Бизнес развитие
ЕСРИ България

  10 приложения на ЕСРИ ГИС решенията в помощ на е-Администрацията. Миглена Кузманова, експерт „Бизнес развитие“, ESRI Bulgaria Ltd.

 • 15.50 – 16.10

  Инж. Валентин Христов
Директор на Специализирано поделение “Ръководство на корабния трафик – река Дунав”
Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура“

  БУЛРИС - част от  европейска система за безопасно корабоплаване. Инж. Валентин Христов, ръководител на проекта и директор на Специализирано поделение” Ръководство на корабния трафик – река Дунав”, ДП "Пристанищна инфраструктура"

  изтегляне (.pdf, 2.16 MB)
 • 16:10 - 16:30

  Деян Балтаджиев
Мениджър Информационни технологии
Мапекс АД

  Географска информационна система-Тобел. Деян Балтаджиев, мениджър Информационни технологии, Мапекс АД

  изтегляне (.pdf, 2.66 MB)
 • 16:30 - 16:50

  Цветинка Ташева
Началник на сектор в дирекция „Информационни системи”
Агенция „Митници”

  Българска акцизна централизирана информационна система (БАЦИС) и Информационна система "Контрол на горивата" (ИСКГ) - информационните технологии в услуга на бизнеса и в помощ на администрацията. Цветинка Ташева, началник на сектор в дирекция „Информационни системи”, Агенция „Митници” и Любка Тимчева, държавен експерт по приходите, отдел "Развитие на контролната дейност", дирекция "Контрол", Централно управление на национална агенция за приходите

  изтегляне (.pdf, 701.33 KB)

16:50 Закриване на първи ден

7 март 2014

09:00 - 09:30 Регистрация втори ден

09:30 - 09:40 Официално откриване

 • Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ
  Нели Йоловска, управител, ICT Media

Сесия I. Необходимата промяна в общинските и областни администрации
Модератор: Венцеслав Кожухаров, НСОРБ

Венцеслав Кожухаров

НСОРБ

Модератор

Венцеслав Кожухаров

 • 09:40 – 10:10

  Антон Першак
Президент
Мрежа на асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа

  NALAS за е-управлението в Югоизточна Европа. Aнтон Першак, председател, Мрежа на асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа (NALAS)

  изтегляне (.pdf, 1.11 MB)
 • 10:10 - 10:30

  Велина Топалова
Ръководител търговски екип – Публичен сектор
Лирекс.КОМ

  Специализирани решения в общинската администрация. Велина Топалова, ръководител звено АМ – публичен сектор, Лирекс.КОМ

  изтегляне (.pdf, 968.16 KB)
 • 10:30 - 10:50

  Тодор Михайлов
Софтуерен инженер
Софтуерна група Акстър

  По-интелигентни градове с АКСТЪР. Инж. Тодор Михайлов, софтуерен инженер и ръководител на екип в Софтуерна група Акстър

  изтегляне (.pdf, 18.55 MB)
 • 10:50 - 11:10

  Десислава Георгиева
Началник на отдел в дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“
Министерство на икономиката и енергетиката

  Единно звено за контакт - администрацията в услуга на бизнеса. Десислава Георгиева, началник на отдел в дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“, Министерство на икономиката и енергетиката

  изтегляне (.pdf, 1.76 MB)
 • 11:10 - 11:30

  Мариус Коннов
Главен секретар
Община Монтана

  Електронен архив на хартиените документи в община Монтана. Мариус Конов, главен секретар, община Монтана

  изтегляне (.pdf, 1.22 MB)

11:30 - 12:00 Кафе пауза

Сесия II. Преходът към умни градове
Модератор: Лъчезар Росенов, експерт по информационно обслужване, НСОРБ и Велина Топалова, ръководител звено АМ – публичен сектор, Лирекс.КОМ

 • 12:00 - 12:20

  Инж. Лъчезар Росенов
Председател на УС
Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС)

  Концепцията на интелигнетния град и елементите в него. Лъчезар Росенов, експерт по информационно обслужване, НСОРБ

  изтегляне (.ppt, 2.03 MB)
 • 12:20 - 12:40

  Васил Василев
Директор на дирекция „Развитие на комуникационните и информационни системи
Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи

  Развитието на широколентовия достъп. Васил Василев, директор на дирекция „Развитие на комуникационните и информационни системи“, изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ (ИА ЕСМИС)

 • 12:40 - 13:40

  Дискусионна част за Национална стратегия за интелигентни градове
  Участници:
  Цветанка Георгиева, CIO, ЧЕЗ България
  Бояна Делева, началник отдел „Транспорт, категоризация, контрол и защита на потребителите“, община Стара Загора
  Йордан Методиев, ръководител на проект „Подобряване на средата за живот в община Своге чрез подмяна на уличното осветление“, община Своге

14:00 Закриване на втори ден