Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Лектори
 • Гинка Чавдарова

  Гинка Чавдарова

  Изпълнителен директор на НСОРБ

  Националното сдружение на общините в РБългария (НСОРБ)

  Гинка Чавдарова е изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в РБългария (НСОРБ) от създаването му през 1996 г. Завършила Икономическа кибернетика в Киевския държавен институт. Доктор по икономика. Експерт в областта на регионалното развитие, местното самоуправление и общинските финанси.

 • Антон Першак

  Антон Першак

  Президент

  Мрежа на асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа

  Президентът на NALAS г-н Антон Першак е кмет на една от най-развитите общини в Словения, Трзин, и член на Президентството на Асоциация на общините и градовете в Словения. По време на своя мандат като президент на NALAS г-н Першак ще се фокусира върху засилване ангажираността на правителствата в Югоизточна Европа в стратегиите за растеж, както и върху интеграцията на целия регион в ЕС. NALAS е структура, която се е доказала с готовността и способността си да координира един от стълбовете на Стратегията 2020. Г-н Першак е бил и заместник-председател на NALAS и качествата му на лидер са вече доказани. Под ръководството на г-н Першак NALAS има силни очаквания за още една година със завидни резултати в управлението на Балканите.

  Г-н Першак е започнал кариерата си в политиката през 80-те, когато се присъединява към Словенското независимо движение. Борейки се за демократична и независима Словения, той е бил един от списващите известната в Словения “writers constitution” през 1988 г. Г-н Першак е бил депутат в периода 1990-1996 г., а от 2002 г. e държавен съветник. Също така той два пъти е бил избиран за заместник-председател на NALAS.

 • Инж. Валентин Йовев

  Инж. Валентин Йовев

  Изпълнителен директор

  Агенция по геодезия, картография и кадастър

  Инж. Валентин Йовев заема длъжността изпълнителен директор на Агенцията по гeодезия, картография и кадастър от 10.09.2013 г. Инж. Йовев е с дългогодишен опит в сферата на геодезията и кадастъра. От 1984 г. до сега е заемал различни постове в Генерална дирекция „Опазване на държавни ценности и съкровища” към Министерски съвет и Военно икономически блок към Министерство на отбраната. Бил е управител на “Геовалент”.  Председател е на Контролния съвет на КИГ /Камара на инженерите по геодезия/ и член на Управителния съвет на АГФ /Асоциация на геодезическите фирми/. Член е и на Постоянната комисия по архитектура и строителство в НАПОО, /Специализиран орган към Министерски съвет на Република България, създаден със Закона за професионалното образование и обучение. През 1984 г. завършва Университета по архитектура, строителство и геодезия, специалност “Геодезия, фотограметрия и картография” - магистър.

 • Моника Димитрова-Бийчър

  Моника Димитрова-Бийчър

  Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет”

  Министерство на финансите

  Моника Димитрова-Бийчър е магистър по специалностите „Право” и „Международни отношения” в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Има реализирани специализации и курсове в университета „Кеймбридж” по „Право на Европейския съюз и английско право”, в университета King’s College – Великобритания, Академията по международно право в гр. Хага – Холандия. Работила е в Агенцията по обществени поръчки към Министерството на икономиката и енергетиката, била е юрисконсулт в Централизираното звено за финансиране и договаряне в Министерството на финансите. От януари 2011 г. е ръководител на управляващия орган на „Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) в Министерството на финансите.

 • Венцеслав Кожухаров

  Венцеслав Кожухаров

  НСОРБ

 • Инж. Валентин Христов

  Инж. Валентин Христов

  Директор на Специализирано поделение “Ръководство на корабния трафик – река Дунав”

  Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура“

  Инж. Валентин Христов е възпитнаник на Висшето военноморско училище “Н.Й.Вапцаров” по специалност “Радиолокация”. Той е магистър по финанси от ВТУ “Кирил и Методий”. Има дългогодишен опит в Министерство на отбраната и в Комисията за регулиране на съобщенията. Директор e на специализирано поделение “Ръководство на корабния трафик – р. Дунав” в Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура” и ръководител на проект “Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС”.Държавно предприятие «Пристанищна инфраструктура» изпълнява един от най-мащабните комуникационни проекти, финансирани чрез Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. -  „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС”

 • Бояна Делева

  Бояна Делева

  Началник отдел „Транспорт, категоризация, контрол и защита на потребителите“

  Община Стара Загора

  Бояна Делева е началник на отдел „Транспорт, категориязация, контрол и защита на потребителите“ в община Стара Загора от 2011г. досега. Г-жа Делева е координатор по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт за град Стара Загора“ по Оперативна програма „Регионално развитие”. Г-жа Делева е координатор и по проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт“ по Оперативна програма „Околна среда“. Преди да заеме тази позиция, г-жа Делева е била част от екипа на областна администрация Стара Загора (2001-2011) като е заемала позицията началник на отдел „Регионално развитие, програми и проекти“.

 • Десислава Георгиева

  Десислава Георгиева

  Началник на отдел в дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“

  Министерство на икономиката и енергетиката

  Десислава Георгиева е магистър по икономика. Работи в областта на европейските въпроси. Организира и ръководи дейности по изпълнение на задълженията, произтичащи от членството на България в ЕС в областта на свободното предоставяне на услуги. Координира дейности свързани с ефективното функциониране на Единното звено за контакт на България, част от Европейската мрежа EUGO, предназначено да осигури лесен достъп до информация и електронни услуги на бизнеса.

 • Николай Недялков

  Николай Недялков

  Изпълнителен директор

  Информационно обслужване АД

  Николай Недялков е Изпълнителен директор на Информационно обслужване АД от началото на август 2013 г. Богатият му професионален опит обхваща заемането на експертни и ръководни позиции в сфертата на информационната сигурност и технологии, разработването на широка гама от ИТ проекти, както и на разнородни мрежови и софтуерни технологии.Кариерният му път започва като експерт в Информационно обслужване АД, преминава през ръководни длъжности в eBg.bg и включва работа по проекти, свързани с разработването на софтуерни продукти за бизнеса и за държавната администрация. Още през 2000 г. участва в основополагащи дейности за прилагането на електронния подпис като технология, а от 2003 г. е ръководител на много от основните проекти за изграждането на системите на електронното правителство в България.През 2004 г. г-н Недялков основава Асоциацията за информационна сигурност, в която днес членуват над 400 специалисти. В същата година е отличен от Президента на Република България с грамота "Джон Атанасов" за цялостен принос за развитие на IT обществото.Николай Недялков е завършил специалност "Информатика и електронен бизнес" във Факултета по математика и информатика на Софийски университет "Св. Климент Охридски", където има и дългогодишен преподавателски опит.

 • Мариус Коннов

  Мариус Коннов

  Главен секретар

  Община Монтана

  Мариус Конов е дипломиран инженер - магистър по специалността „Технология и организация на транспорта”. От 2000 г. до сега е Секретар на община Монтана. Като ръководител или член на екип е участвал е в различни проекти в областта на комплексното административно обслужване, както и в предоставянето на електронни услуги за гражданите и бизнеса.

 • Любка Тимчева

  Любка Тимчева

  Държавен експерт по приходите, отдел „Развитие на контролната дейност“, дирекция „Контрол“

  ЦУ на НАП

  Любка Тимчева работи в данъчната администрация от 1993г. Била е  програмист и ръководител на звено за разработка на приложен софтуер. Участвала е като ръководител на ИТ-екип в проекти  VIES  (система за обмен на информация в областта на ДДС между ДЧ на ЕС), VoeS (ДДС върху електронните услуги). Ръководила е  проект   “VAT Refund”, както и бизнес-анализа на системата за управление на приходите в НАП. В периода 2004 – 2009г. е била представител на НАП в Подкомитета по информационни технологии (SCIT), а през 2008-2009г.  в  Комитета за административно сътрудничество (SCAC) на Европейската комисия.От началото на  2010 г. е държавен експерт по приходите в дирекция „Контрол“ на ЦУ на НАП -  Водещ експерт във въвеждането на електронните ревизии в администрацията; Член на екипа по проекта за изграждане на БАЦИС и ИС „Контрол на горивата“ ; Координатор  по функционалната част на проект по ОПАК за изграждане на ИС „Контрол“ - системата, която трябва да подкрепи изцяло контролната функция на всички нива в приходната администрация.

 • Инж. Лъчезар Росенов

  Инж. Лъчезар Росенов

  Председател на УС

  Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС)

  Инж. Росенов е бил кмет на Добрич от 1995 до 2003 г. Преди това е бил общински съветник (1991 – 1995; 2003 - 2007). Основател е на НСОРБ, член и заместник-председател на УС на НСОРБ 1996 - 2003 г. Председател е на УС на Фондация за реформа в местното самоуправление - от 1998 г. Бил е член на българската делегация в Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа и в Комитета на регионите на ЕС (1996 – 2007). Инж. Росенов е бил ръководител на компоненти "Общинска администрация" и "Общински съвети" на проект DEMI на USAID в Косово (2010 – 2012). Бил е и член на Съвета за координация на дейностите по интегрирано административно обслужване към Министерски съвет (2001 – 2003).

 • Христо Христов

  Христо Христов

  Директор на дирекция "Информационни технологии и електронно управление"

  Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

  Г-н Христов е настоящият и.д. директор на дирекция "Информационни технологии и електронно управление" в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Преди това е заемал позицията началник на отдел "Инфраструктурни проекти" в Държавна агенция за информационни технологии и съобщения към Министерски съвет. Кариерата му включва още позициите главен секретар на Агенция “Развитие на съобщенията и на ИКТ” към министъра на транспорта и съобщенията, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция “Национална съобщителна система” към министъра на транспорта и съобщенията, както и главен специалист по ЕОД и системна поддръжка в БТК - ЕАД, Регионално Управление "Далекосъобщения "- София, Направление " Информационни технологии ". Притежава магистърска степен по "Автоматика и телемеханика" от Технически Университет - гр.София, както и задочна аспирантура към катедра "Информационно-измервателна техника" при Технически Университет - гр.София. Има множество специализации, сред които "Системно администриране на HP-UX", "Система за Управление на База Данни ADABAS-системно администриране" и др.

 • Павел Христов

  Павел Христов

  IT експерт

  Oбщина Велико Търново

  Павел Христов е докторант, магистър по специалностите „Приложни компютърни науки“, „Компютърна мултимедия“ и „Графичен дизайн и визуални комуникации“. Придобива специализирана компютърна сертификация от Cisco Systems, IT card, сертификация от CompTIA, както и свидетелство за езикова подготовка от университета „Кеймбридж”. Работил е в сферата на системната и мрежовата администрация, компютърната поддръжка, графичния дизайн, Web дизайна. От 2012 година е IT експерт, консултант и координатор на IT проекти с различен обхват и естество, IT администратор на е-община Велико Търново, поддържа инвестиционната програма на общината

 • Руслана Стефанова

  Руслана Стефанова

  Главен секретар

  Държавната комисия по хазарта (ДКХ)

  Руслана Стефанова заема длъжността главен секретар на ДКХ г. Юрист по образование, специалист по административно право и  експерт в областта на хазарта. Дългогодишен служител в държавната администрация.

 • Алеко Джилджов

  Алеко Джилджов

  Държавен експерт в дирекция „Модернизация на администрацията“

  Министерски съвет

  Алеко Джилджов е доктор по политология. Хоноруван преподавател в Софийски университет „Свети Климент Охридски“. Работи в областта на децентрализацията, регионалното развитие, административната реформа.

 • Цветинка Ташева

  Цветинка Ташева

  Началник на сектор в дирекция „Информационни системи”

  Агенция „Митници”

  Цветинка Ташева е магистър с инженерна специалност от Минно-геоложки университет и специализация по „Приложна математика” в Технически университет-София. От 1991 г. работи в Агенция „Митници” в областта на развитие и експлоатация на информационните системи, обслужващи дейностите и задачите на администрацията. От 2013 г. е ИТ ръководител на проекта „Изграждане на Българска акцизна централизирана информационна система (БАЦИС) за Агенция „Митници” и изграждане на Информационна система „Контрол на горивата” за НАП” в екипа от страна на Агенция „Митници”.

 • Васил Василев

  Васил Василев

  Директор на дирекция „Развитие на комуникационните и информационни системи

  Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи

  Васил Василев е директор на дирекция „Развитие на комуникационните и информационни системи“ в изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ (ИА ЕСМИС). В периода 2010-2012 г. е заместник главен директор на Електронната съобщителна мрежа. От 2006 до 2008 г. е главен директор на националната държавна мрежа за сигурност и отбрана. Изпълнява длъжността генерален директор на специализирано поделение далекосъобщителни обекти към БТК от 2001 до 2005 г. От 1989 до 2с001 г. е директор свръзки в МВР. Магистър по телекомуникации и стопанско управление.

 • Николай Петров

  Николай Петров

  Директор на дирекция „Контрол и поддръжка на информационни системи и центрове“ (КПИСЦ)

  Изпълнителна агенция „Електронни изчислителни мрежи и информационни системи“ (ИА ЕСМИС)

  Николай Петров заема длъжността директор на дирекция  „Контрол и поддръжка на информационни системи и центрове“ в изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ от май 2012 г. От 2008г до 2011 г. е член на Делегацията на Република България в НАТО и изпълнява функциите на постоянен представител в Борда по С3 (NC3B).  След завършването на висшето си образование в Техническия университет София през 1982 г., той работи в Централния институт по изчислителна техника и взема участие в създаването на първите български мозайкови печатащи устройства.  През 1985 г. встъпва в редовете на Българската армия като офицер, където служи до 2003 г През периода от 09.2008г до 09.2011 г. той е член на Делегацията на Република България в НАТО и изпълнява функциите на постоянен представител в Борда по С3 (NC3B). От 2004 до 2011 г. работи като държавен служител в Министерството на отбраната като държавен експерт и в последствие началник на отдел „Управление на проекти“ в дирекция „Политика по въоръженията и техниката“. След завършването на висшето си образование в Техническия университет София през 1982 г., той работи в Централния институт по изчислителна техника и взема участие в създаването на първите български мозайкови печатащи устройства. 

 • Кевин Редмонд

  Кевин Редмонд

  Business Unit Executive

  IBM за Централна и Източна Европа

  Работил съм за IBM продължение на 10 години, в неразработени пазари, обхващащи Централна и Източна Европа, както и в Близкия Изток и Африка и в продължение на няколко години също в Австрия и Швейцария. През последните 2 години съм Business Unit Executive в Information Management бранд-а за Централна и Източна Европа. Преди това съм ръководил бизнес партньорския и малък & среден бизнес за софтуерната група в Централна и Източна Европа. Имам опит в областта на финансовите пазари и индустрията като съм работил в банковия сектор в Европа и Азия преди да се присъединя към IBM. Работил съм и в Tivoli SW бранда като Rational Integration & Operations мениджър за CEMAAS (Централна и Източна Европа, Близкия Изток, Африка и Австрия Швейцария). Англичанин съм, но не живея във Великобритания от близо 20 години. Information Management бранд-а постигна изключителни резултати през 2013 г. - над 55% ръст на годишна база, осигурявайки реална полза за нашите клиенти и преборвайки конкуренцията в региона.

 • Велина Топалова

  Велина Топалова

  Ръководител търговски екип – Публичен сектор

  Лирекс.КОМ

  Велина Топалова е Ръководител търговски екип – Публичен сектор в компаниите от групата на Лирекс.КОМ. Работи в областта на ИТ повече от 10 години. Присъединява се към екипа на Лирекс.КОМ през 2007г. като част от търговския екип във Варна, където е участвала активно в проектите по внедряване на едни от най-иновативните технологични решения за модернизация на висшите учебни заведения. От 2013г. отговаря за развитието на бизнеса на компанията в областта на държавната и местна администрация.

 • Тодор Михайлов

  Тодор Михайлов

  Софтуерен инженер

  Софтуерна група Акстър

  Тодор Михайлов е софтуерен инженер и ръководител на екип в Софтуерна група Акстър. Участвал е в проектирането и разработката на продуктите Акстър Е-Услуги, Акстър Детски Градини, Акстър Темида, Акстър SMS, Акстър Контрол и Акстър "Кмете, Виж!". Завършил е Технически Университет - София, специалност "Компютърни системи и технологии". В момента следва магистратура "Извличане на информация и откриване на знания" в Софийски Университет "Св. Климент Охридски".

 • Иван Латев

  Иван Латев

  Консултант и системен архитект „Корпоративни решения“

  Hewlett-Packard Enterprise Services за Югоизточна Европа

  Иван Латев е консултант и системен архитект „Корпоративни решения“ в Hewlett-Packard Enterprise Services за Югоизточна Европа. Част е от екипа на Hewlett-Packard в България от 2008 година. Основните му сфери на експертиза и отговорности са свързани с дизайна и разработката на решения в Публичния сектор и по-специално в областта на електронното управление, електронното здравеопазване и образование. Освен в България работи и по инициативи и програми на регионално ниво.   

 • Деян Балтаджиев

  Деян Балтаджиев

  Мениджър Информационни технологии

  Мапекс АД

  Деян Балтаджиев е роден в гр. Русе. През 2003г. се дипломира в Софийския университет „Св.Климент Охридски“със специалност Информатика. Започва професионалната си кариера към отдел „Информационни технологии ” във фирма Мапекс АД през 2001г. Придобива множество дипломи и сертификати за допълнителна квалификация, като обучение  „Географски информационни системи“; обучение „Достъп и управление на пространствени данни с помощта на Уеб базиран ГИС софтуер Autodesk Autodesk Infrastructure Map Server; обучение за работа с базов ГИС  софтуер-ArcGIS Desktop 10 инструменти и функционалности“. През 2012г. заема позицията мениджър Информационни технологии във фирма „Мапекс” АД - Геоинформационна компания, която предлага геодезически и информационни услуги и технологии в областта на архитектурата, строителството и дейностите по кадастъра.  Ръководи множество проекти, един от които е Географска информационна система за електронно административно обслужване – „Тобел“

 • Ивайло Стоянов

  Ивайло Стоянов

  Директор продажби „Публичен сектор“

  Хюлет-Пакард Ентърпрайз

  Ивайло Стоянов е в Хюлет-Пакард България ЕООД от 2010г. когато започва като Technology Services Sales Executive. Тази позиция е част от организацията за системна интеграция в Хюлет-Пакард. Като част от екипа за системна интеграция е бил отговорен за дефинирането на нуждите на клиентите и предоставянето на цялости решения, които да решават конкретни бизнес нужди и задачи. От август 2012 година е мениджър “Технологични услуги и облачни решения”. В текущата си роля е отговорен за развитието на технологичните услуги на гиганта Хюлет–Пакард, както и за развитието и утвърждаването облачните продукти и услуги, предоставяни от Хюлет-Пакард на българския пазар.

 • Ираван Хира

  Ираван Хира

  Генерален директор

  HPE България

  Ираван Хира работи в HPE България повече от 14 години и е с най-ефективната експертиза за продажби за всички тези години, включително и  постигането на прогресивно нарастващи квоти, разнообразие  и по-високо ниво на бизнес клиентите. Той разработва стратегии за бизнес, свързан с промишлеността , планира да увеличи портфейла, пазарния  дял и удовлетвореността на клиентите.

 • Мирослав Долапчиев

  Мирослав Долапчиев

  Управляващ съдружник

  Aй Би Ес България

  Мирослав Долапчиев работи по проекти свързани с решенията за съвместна работа и комуникации повече от 16 години. Присъединява се към Aй Би Ес България, като ръководител на отдел Collaboration услуги, който ръководи и до днес. Има повече от 11 години управленски опит в проекти за реализиране на цялостни информационни системи.

 • Миглена Кузманова

  Миглена Кузманова

  Мениджър Бизнес развитие

  ЕСРИ България

  Повече от 10 години Миглена Кузманова работи в отдел Маркетинг и Продажби на ЕСРИ България като Експерт Бизнес развитие, като от 2013г. заема позицията Мениджър Бизнес развитие. Фокусът й на работа е основно върху предоставяне на ГИС решения за нуждите на държавната и местна администрация в сферите на електронно управление, енергетика, ютилитис и инфраструктура, като участва в редица проекти на компанията в тези области. Миглена Кузманова завършва Факултета по Математика и информатика към Софийски Университет „Св. Кл. Охридски“ със специалност „Информатика”, а през 2005г. придобива магистърска степен по „Икономика“ от Стопанския факултет на Софийския университет. Към момента е докторант по ГИС в Софийския университет, като от 2007г. преподава Географски информационни системи в него.

 • Борислав Дивизиев

  Борислав Дивизиев

  Архитект „Корпоративни решения“

  Hewlett-Packard ES, Централна и Източна Европа

  Борислав Дивизиев заема позицията архитект „Корпоративни решения“ в Hewlett-Packard ES, Централна и Източна Европа. Той е част от Hewlett-Packard от март 2000г. Текущите му отговорности са свързани с развитие на ИТ архитектурата и ИТ решения за публичния сектор, електронното управление и образование.

 • Драгомир Манов

  Драгомир Манов

  Ръководител отдел „Бизнес анализи и управление на проекти"

  Контракс

  Драгомир Манов има над 20 години стаж в областта на информационните технологии и финансите. Участвал е в разработката на финансови информационни системи над 5 години, с 12-годишен професионален опит във финансови институции, от които над 10 години като ИТ мениджър. В момента ръководи отдел „Бизнес анализ и управление на проекти" в „Контракс“ АД – водеща компания в областта на информационните и комуникационните технологии с 21-годишно присъствие на българския пазар. Драгомир Манов е магистър по Компютърни технологии, Технически университет, София и възпитаник на Софийската математическа гимназия. Член е на Project Management Institute и на Международния институт по бизнес анализ.