Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Начало

ДЕСЕТО ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО Е-ОБРАЗОВАНИЕ

6 ноември 2014 г., София Хотел Балкан

Организатори: ICT Media съвместно с БАИТ,
в рамките на европейския проект e-Skills for Jobs 2014

С подкрепата на Представителството на Европейската комисия в България

Със съдействието на
Министерство на образованието и науката, Съвета на ректорите в България

С участието на ЕСИ Център Източна Европа (Европейски Софтуерен Институт, ESI)


Важни за ефективното прилагане на технологиите се оказват не само ИКТ инфраструктурата, но и уменията да се борави с нея, съответните административни и нормативни процедури, както и наличието на адекватно модерно образователно съдържание и информация. Отговаря ли състоянието на техническата база в училищата в страната ни на съвременните изисквания, как Стратегията за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в образованието и науката на Република България (2014-2020 г.) предвижда да промени ситуацията в момента, какво е състоянието на ИКТ уменията на всички участници в образователния процес, какви са актуалните програми за финансиране и държавните политики за развитие на електронното образование, какви са възможностите за кариерно развитие на младите кадри и отговаря ли нивото на подготовката им на бизнес изискванията, са важни теми, които са залегнали в програмата на 10-ото юбилейно издание на конференцията по електронно образование. През 2014 г. конференцията ще запази акцента върху мястото на ИКТ в средните и висшите училища, добрите практики за успешно въвеждане на ИКТ в обучителния процес и развитието на технологичната база в българските училища и университети.