Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Презентации

8:30 - 9:00 Регистрация и кафе

09:00 - 09:30 Приветствие към аудиторията

Панел I. Политики и стратегии за работещо електронно здравеопазване
Д-р Иван Костов, председател на Фондация „Електронно здравеопазване България“,
Д-р Стойчо Кацаров, председател на Център за защита на правата в здравеопазването

 • 09:30 – 11:30

  Дискусията ще бъде насочена към европейските политики и инициативи за електронно здравеопазване. Какво ще бъде въздействието им върху здравните системи? Какво е значението им за ИТ индустрията? Какви са предизвикателствата и възможностите? Какви са финансовите инструменти на ЕС, които ще подкрепят широкото въвеждане на електронните технологии в здравеопазването? Ще бъде представена визията и програмата на правителството за въвеждане на електронното здравеопазване в България.

  Участници в панела: 

 • Жером Бьоем
Политически съветник
Главна дирекция „Здравеопазване и потребители“, Европейска Комисия

  Входящо експозе: Г-н Жером Бьоем, Главна дирекция „Здравеопазване и потребители“, Европейска Комисия

  Акценти: Политиката на ЕС за електронно здравеопазване, финансови инструменти и инициативи (Horizont 2020, Connecting Europe Facility), Електронна Здравна мрежа

  изтегляне (.pdf, 251.81 KB)
 • Нина Каменова
и.д. директор на дирекция Електронно здравеопазване
Министерство на здравеопазването

  Нина Каменова, и.д.директор на дирекция „Електронно здравеопазване“, Министерство на здравеопазването

 • Д-р Каталин Фота
Мениджър „Бизнес развитие, сектор „Здравеопазване“ за Югоизточна Европа
Hewlett-Packard

  Д-р Каталин Фотa, мениджър „Бизнес развитие", сектор „Здравеопазване“ за Югоизточна Европа, Hewlett-Packard

  Акценти: CEAS и SIPE актуални проекти в Румъния

  изтегляне (.pdf, 1.9 MB)
 • Д-р Клеменс Ауер
Председател на Мрежата за електронно здравеопазване (eHealth Network)
Генерален директор, Министерство на здравеопазването на Австрия

  Клеменс Ауер, генерален директор, Министерство на здравеопазването на Австрия, Председател на Мрежата за електронно здравеопазване (eHealth Network)

  Акценти: Целите, програмата и резултатите на Мрежата, за предизвикателствата и успеха при приемане на закона и въвеждането на електронната здравна карта в Австрия

 • Николай Йорданов
Търговски мениджър
Контракс

  Николай Йорданов, акаунт мениджър „Здравеопазване”, Контракс

  Акценти: Електронна рецепта – сега е повече от лесно

  изтегляне (.pdf, 1.71 MB)
 • Христо Христов
Директор на дирекция Информационни технологии и електронно управление
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

  Г-н Христо Христов, и.д.директор на дирекция „Информационни технологии и електронно управление“, МТИТС

  Акценти: Въвеждането на електронното правителство и електронните услуги за гражданите в България

 • Анти Пойжолайнен
Директор здравеопазване за Централна и Източна Европа
Майкрософт

  Анти Пойжолайнен, директор здравеопазване за Централна и Източна Европа, Майкрософт

  Акценти: Технологичните иновации в услуга на здравеопазването

  изтегляне (.pdf, 1.08 MB)
 • Д-р Димитър Петров
Главен експерт
Български лекарски съюз

  Д-р Димитър Петров, главен експерт, Български лекарски съюз

  Акценти: Електронна здравна карта

 • Време за дискусия. Въпроси и отговори.

11:45 - 12:15 Кафе пауза

Панел II. Ефективни инструменти за осъществяване на електронизирано здравеопазване и успешни внедрявания
Модератори: Проф. д-р Т. Костадинова,зам-ректор, МУ Варна
Д-р Ростислава Димитрова, заместник-председател на Центъра за електронно здравеопазване и

 • 12:15 - 14:35

  Ще бъде представен проектът EPSOS и пилотната организационна и инфраструктурна рамка за трансграничен обмен на електронно пациентско досие и електронна рецепта. ИДИКА (компетентната институция) ще сподели опит от Гърция при въвеждането на електронната рецепта и постигнатите резултати - за пациента и за икономиката. След кратък обзор на ситуацията в България ще бъдат обсъдени възможни подходи и следващи стъпки за изграждането на електронните здравни услуги и очакванията към участниците в здравната система. Ще бъдат представени иновативни технологични решения.

  Участници в панела:

 • Д-р Марчело Мелгара
Консултант на проект EPSOS
Министерство на здравеопазването на Ломбардия, Италия

  Входящо експозе: Д-р Марчело Мелгара, Министерство на здравеопазването на Ломбардия, Италия, Консултант на проект EPSOS

  Акценти: Трансграничен достъп до електронно пациентско досие и електронна рецепта - предизвикателства и постижения

  изтегляне (.pdf, 2.11 MB)
 • Д-р Георги Иванов
Бизнес Юнит Мениджър
AstraZeneca

  Д-р Георги Иванов, Бизнес Юнит Мениджър, Astra Zeneca България

  изтегляне (.pdf, 177.82 KB)
 • Инж. Петя Маринова
Директор дирекция „Информационни системи и бизнес процеси“
Национална здравноосигурителна каса

  Инж. Петя Маринова, директор дирекция „Информационни системи и бизнес процеси, НЗОК

 • Мирослав Петров
Директор Корпоративни Продажби
VIVACOM

  Мирослав Петров, директор Корпоративни продажби, Vivacom

 • Зои Колизи
Старши съветник, Министерство на здравеопазването, Гърция Член на Работната група за Националната стратегия за е-здравеопазване на Гърция
Министерство на здравеопазването, Гърция

  Д-р Зои Колизи,  старши съветник към Министерство на здравеопазването, Гърция Акценти: Предизвикателства, постижения и следващи стъпки при имплементацията на е-здравеопазването в Гърция

  изтегляне (.pdf, 848.23 KB)
 • инж. Детелин Кръстев
Управител
Глобъл Систем Сълюшън ООД

  Инж. Детелин Кръстев, управител, Глобъл Систем Сълюшън ООД и д-р Галина Тодорова, заместник-директор по административната дейност, УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД

  Акценти: Средствата, които пердоставя Болничната информационна система Global Hospital за оптимизация на процесите, управлението и разпределението на ресурсите в УМБАЛСМ Пирогов. Специфичен подход при внедряване на Болнична информационна система в УМБАЛСМ Пирогов

  изтегляне (.pdf, 180.29 KB)
 • Илиан Григоров
Управител
Сити Клиник

  Илиан Григоров, управител, Сити Клиник

  Акценти: Внедряването на информационно-технологични решения в здравеопазването и ролята на информационните технологии в изграждането и управлението на модерeн болничен комплес. Демонстрация на внедрени решения за телемедицина и е-здравеопазване.

 • Антъни Камерън
CIO
Medicover Group

  Антъни Камерън, CIO, Medicover Group, Synevo

 • Д-р Добринка Гинчева, д.м.
Акушер гинеколог, сертифициран специалист
HIFU-Център “Св. Марина“ – гр. Плевен

  Д-р Добринка Гинчева, д.м., акушер гинеколог, сертифициран специалист, HIFU-Център „Св. Марина“ - гр. Плевен

  Акценти: технологичните иновации в съвременната болница

  изтегляне (.pdf, 223.69 KB)
 • Д-р Яна Симова ДМ
Партньор и ръководител Научно развитие
Check Point Cardio

  Д-р Яна Симова ДМ, партньор и ръководител Научно развитие, Check Point Cardio.

  Акценти: Ефектите от кардиологичната телемедицина след проследяване на над 3000 пациента

  изтегляне (.pdf, 3.74 MB)
 • Време за дискусия. Въпроси и отговори. 

14.35 – 15.30 Обяд

Панел III. Електронно здравеопазване и лекарствена политика
Модератори:
Д-р Антония Първанова, член на Европейския парламент
Г-н Деян Денев, директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM)

 • 15.30 – 17.10

  Дискусията ще бъде насочена към приложението на електронните пациентски регистри и ролята им за епидемологичните и клиничните проучвания, иновациите и оценката на ефективността на медицинските технологии. Ще бъде представена инициативата JA PARENT и предизвикателствата при изграждане на пациентски регистри – интероперабилност и защита на данните. Ще бъде представена работата по пациентски регистри в България.

  Ще бъде дискутиран въпроса има ли задължителни елементи за електронната рецепта, начина на кодиране и идентифициране на лекарствените продукти и връзката с изискванията за трансгранично признаване на медицински рецепти (COMMISSION IMPLEMENTING DIRECTIVE 2012/52/EU of 20 December 2012 laying down measures to facilitate the recognition of medical prescriptions issued in another Member State ).

  Участници в дискусията:

 • Д-р Матик Меглик
Координатор на Европейската инициатива на страните членки Joint Action PARENT

  Входящо експозе: д-р Матик Меглик, Словения, координатор на Европейската инициатива на страните членки Joint Action PARENT

  Акценти: Електронните пациентски регистри и за употребата на интероперабилни електронни здравни данни за епидемологични и клинични проучвания

  изтегляне (.pdf, 2.62 MB)
 • Д-р Десислава Велковска, и.д.директор на дирекция „Лекарствена политика, медицински изделия и наркотични вещества”, Министерство на здравеопазването

 • Проф. д-р Татяна Бенишева
Председател
Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти

  Проф.д-р Татяна Бенишева, председател, Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти.

  Акценти: Регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти и за осъществяването на контрол върху продажбата на лекарствени продукти с утвърдени цени

 • Доц. Добриана Сиджимова
Председател на УС
Българска асоциация за лекарствена информация

  Доц. Добриана Сиджимова, председател, Българска асоциация за лекарствена информация

  Акценти: Подпомагане научноизследователската, образователна и регулаторна дейност в областта на лекарства, медицински изделия, хранителни добавки и създаване на конструктивен диалог между тях

 • Оля Василева
Главен секретар
Българска Асоциация на Търговците на Едро с Лекарства

  Оля Василева, главен секретар, Българска aсоциация на търговците на едро с лекарства (БАТЕЛ)

  Акценти: Проследяемостта на лекарствените продукти - единен код, единна номенклатура на лекарствените продукти, като елемент от електронното здравеопазване

 • Д-р Петър Велев
Член на УС
БГФармА

  Д-р Петър Велев, Член на УС, Българска генерична фармацевтична асоциация.

  Акценти: Новите възможности за онлайн комуникация, възникващи в модерна дигитална информационна среда, които провокират активното участие на всички субекти в пазара на здравни услуги

  изтегляне (.pdf, 453.12 KB)
 • Д-р Виктор Рановски
Член на УС
НСОПЛБ

  Д-р Виктор Рановски, член на УС на Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ)

  Акценти: Активната дейност при осъществяване на контакти с институциите, имащи отношение към здравеопазването

  изтегляне (.pdf, 543.74 KB)
 • Маг.- фарм. Светослав Крумов
Главен секретар на Управителния съвет
Българския фармацевтичен съюз

  Маг.-фарм. Светослав Крумов, главен секретар на УС на Българския фармацевтичен съюз

  Акценти: Създаване на унифицирана, функционална и достъпна лекарствена номенклатура (електронен регистър на разрешените за употреба в страната лекарствени продукти) като задължително условие за правилното функциониране на електронната рецепта

 • Николай Костов
Собственик и управител
Аптеки “Ремедуим”

  Николай Костов, председател, Асоциация на собствениците на аптеки

  Акценти: Регулирането на бизнеса с лекарства на дребно в България, съгласно европейските стандарти и изисквания

 • Д-р Владимир Томов, председател, Национален алианс на хората с редки болести