Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Лектори
 • Д-р Антония Първанова

  Д-р Антония Първанова

  Член на Европейския парламент

  Д-р Антония Първанова (1962), педиатър, експерт и изследовател в областта на управлението на здравеопазването, както и член на Европейския парламент и заместник-председател на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ). Политическата й кариера започва през 2001, когато е избрана за член на Народното събрание и заместник-председател е на Комисията по здравеопазване. Още през 2007 г. тя започва кампания за насърчаване на правата на пациентите на равнище ЕС, озаглавена "Европа за пациентите". Оттогава този въпрос зае съществено място в европейския политически дневен ред и Комисията предложи Директива за прилагането на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване. Октомври 2010 година тя получава престижната награда - Евродепутат на годината в областта на здравеопазването. Д-р Първанова продължава активното си участие по отношение на регулиране на цените на лекарствените продукти; иновации в здравеопазването; използване на възможностите на електронното здравеопазване за по-качествени медицински услуги; качествени и безопасни лекарства и информация за пациентите; борба с фалшивите лекарства.

 • Жером Бьоем

  Жером Бьоем

  Политически съветник

  Главна дирекция „Здравеопазване и потребители“, Европейска Комисия

  Жером Бьоем е политически съветник в главна дирекция „Здравеопазване и потребители” на Европейската Комисия. Преди това е работил като консултант в частния сектор. На настоящата си позиция, г-н Бьоем насърчава сътрудничеството на ЕС за оценка на здравните технологии (HTA​​) чрез Директивата за пациентските права в трансграничните грижи, чрез нея насърчава и сътрудничеството в ЕС в областта на електронното здравеопазване и допринася за преработката на законодателството в частта защита на данните.

 • Д-р Матик Меглик

  Д-р Матик Меглик

  Координатор на Европейската инициатива на страните членки Joint Action PARENT

 • Проф. д-р Татяна Бенишева

  Проф. д-р Татяна Бенишева

  Председател

  Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти

  Проф. Татяна Бенишева-Димитрова, дмн, е председател на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти към Министерския съвет, създаден на 21 март 2013г., който е първият самостоятелен регулаторен орган, занимаващ с ценообразуването, реимбурсирането и фармакоикономическия анализ за включване на лекарствени продукти в позитивния списък на Република България.Тя е професор във Факултета по обществено здраве към Медицинския университет в София и има повече от  70 публикации в лекарствените регулации. Консултант е към глобалната регулаторна база данни IDRAC на Thompson Reuters, където създава българския регулаторен Module през 2006.Проф. Бенишева е била директор на дирекция „Лекарствена политика” в Министерството на здравеопазването (2000-2005г.) и  допълнително към този стаж има над 10-годишен опит в българския регулаторен орган - днес Изпълнителна агенция по лекарства (ИАЛ). Тя  участва в хармонизирането  на българското лекарствено законодателство за периода 2000-2004г., спрямо това на Евросъюза.Проф. Бенишева е била заместник-председател на Комисията по ценообразуване и член на Комисията по позитивния лекарствен списък в продължение на четири години от 2000г., когато се въвеждат първите правила за пределни цени у нас.През 2005г. й е отпусната ЕС-CADREAC стипендия и завършва с награда магистърска степен по лекарствени регулации и подходи (2004/2005г.) към университета в Бон, Германия. През 2010 г. завършва и допълнителна магистратура ”Здравен мениджмънт” към ФОЗ при Медицински университет, София.Председател е на Българската асоциация по лекарствена информация за периода 2010-2013г., където се създава открит диалог между академичните среди, фармацевтичната индустрия и регулаторните органи в областта на лекарствените продукти.Тя е  член и на Българската асоциацията за клинични изпитвания (БАКП), на Българската асоциация за лекарствена информация (БАЛИ) и член на немската асоциация по лекарствени регулации - (Deutsche Gesellschaft for Regulatory Affairs - DGRA) и на Консултативния Съвет (Advisory Council Europe) за Европа на Асоциацията за лекарствена информация (Drug Information Association, DIA).

 • Д-р Нигяр Джафер

  Д-р Нигяр Джафер

  Заместник-председател

  44-о Народно събрание на РБ

  Д-р Нигяр Джафер е заместник-председател на 44-о Народно събрание на РБ и член на Парламентарна комисия по здравеопазването.Д-р Нигяр Джафер е била председател на Комисията по здравеопазването в 42-о Народно събрание и заместник – председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта в 42-о Народно събрание. Д-р Джафер  е била заместник – председател на Комисията по здравеопазването в 40-о Народно събрание.Д-р Нигяр Джафер е завършила Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – гр. Варна. Има специалност по вътрешни болести и здравен мениджмънт. Д-р Джафер има и допълнителна квалификация в областта на финансовото управление на здравеопазването и публичните финанси.

 • Д-р Иван Костов

  Д-р Иван Костов

  Председател на Фондация „Електронно здравеопазване България” Изпълнителен директор на Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”

  Доц. д-р Иван Костов е специалист акушер-гинеколог от 2001 г. В началото на кариерата си е работил в Университетска болница "Майчин дом" и СБАЛСМ "Пирогов". Работил е и в Клиниката по обща и онкологична гинекология на ВМА от 2006 г. От 2008 до ноември 2011 година доц. д-р Костов е директор на Втора АГ болница "Шейново" (София). От октомври месец 2012 г. до началото на 2017 г. е изпълнителен директор на Първа акушеро-гинекологична болница "Света София". А от началото на 2017 г. е изпълнителен директор на Университетска акушеро-гинекологична болница „Майчин дом".През 2004 г. доц. Костов завършва второ висше образование по здравен мениджмънт (магистърска степен). През 2010 г. доц. Костов успешно защитава дисертационен труд в МУ - Плевен, Факултет по обществено здраве и придобива научна степен Доктор.

 • Д-р Клеменс Ауер

  Д-р Клеменс Ауер

  Председател на Мрежата за електронно здравеопазване (eHealth Network)

  Генерален директор, Министерство на здравеопазването на Австрия   

   

   

 • Д-р Марчело Мелгара

  Д-р Марчело Мелгара

  Консултант на проект EPSOS

  Министерство на здравеопазването на Ломбардия, Италия   

   

 • Проф. Тодорка Костадинова, д.и.

  Проф. Тодорка Костадинова, д.и.

  Заместник-ректор по "Международно сътрудничество, акредитация и качество"

  Медицински университет Варна

  Тодорка Костадинова е професор в Медицински университет  – Варна, Факултет „Обществено здравеопазване“, катедра „Икономика и управление на здравеопазването“. Основните й научни интереси и публикации са в областта на стратегическото управление, социалния и здравен маркетинг, интегрираните грижи, управлението на промяната и риск мениджмънт, управлението на международни проекти и програми, изграждане и управление на екипи, социално предприемачество и иновации. Участвала е в над 180 проекта като изследовател, координатор или ръководител; гост-лектор в Медицински университет - Виена и Университета в Берн. В периода 2009-2010г. проф. Костадинова съчетава академичната си работа с управленски позиции в практиката на национално и международно ниво като Заместник – министър на здравеопазването, член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, координатор за България на Международната мрежа за здраве в Югоизточна Европа и др. Към момента е заместник – ректор по международно сътрудничество, акредитация и качество на Медицински университет – Варна.

 • Д-р Ростислава Димитрова

  Д-р Ростислава Димитрова

  Заместник-председател

  Център за електронно здравеопазване и иновации

 • Д-р Добринка Гинчева, д.м.

  Д-р Добринка Гинчева, д.м.

  Акушер гинеколог, сертифициран специалист

  HIFU-Център “Св. Марина“ – гр. Плевен

  Д-р  Добринка Гинчева е лекар акушер-гинеколог в СБЛАЛГ „Св. Марина“ – гр. Плевен (06. 2007 – 12.2013), а от януари 2013г е сертифициран специалист в HIFU-Център “Св. Марина“ – гр. Плевен. Д–р Гинчева е член на Български лекарски съюз, Българско дружество по Акушерство и гинекология, Българска Асоциация по Онкогинекология (БАОГ), Българска Асоциация по Минимално Инвазивна Гинекологична Хирургия (БАМИГХ) и International Association of Minimaly-inavasive and Non-invasive Medicine. Завършила е обучителен курс и сертифициране за работа с терапевтична система Model CZF за третиране с фокусиран ултразвук на преканцерози на вулвата и маточната шийка (Чонгкинг, Китай, Национален изследователски център за Ултразвукова Медицина); обучителен курс и сертифициране за работа с терапевтична система Model-JC Focused Ultrasound Tumor Therapeutic System, High Intensity Focused Ultrasound Treatment (Чонгкинг, Китай, Национален изследователски център за Ултразвукова Медицина); курс по колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерози на маточната шийка; курс по методология на научно-изследователската работа, приложение на епидемиологията и биостатистиката в медиинското научно изследване и курс по Еографска диагностика в Акушерството и гинекологията (Медицински Университет – гр. Плевен). Участвала е в четвърти български семинар с практическа сесия по роботизирана гинекология и урология и 13-ти Международен семинар за Da Vinci хирургия в Югоизточна Европа. Д-р Гинчева има придобита професионалмна квалификация за призната правоспособност по Диагностична лапароскопия в гинекологията, I-во ниво.Д-р Добринка Гинчева е завършила специалност по “Акушерство и гинекология; Медицински Университет – гр. Плевен. Тя придобива образователно-квалификационна степен „МАГИСТЪР” по специалност „МЕДИЦИНА” в Медицински Университет - гр. Плевен (1998- 2004).

 • Д-р Радко Любомилов Велков

  Д-р Радко Любомилов Велков

  Организационен секретар

  Сдружение на общинските болници в България • Д-р Румяна Тодорова

  Д-р Румяна Тодорова

  Управител

  НЗОК

  Д-р Румяна Тодорова е завършила Медицинската академия в София със специалност "Кожни болести и венерология". Преминала е обучителни курсове по здравен мениджмънт за управители на лечебни заведения и по генерален мениджмънт за административни ръководители от системата на НЗОК и от сферата на здравеопазването в България, организирани от Федералната стопанска камара - Австрия, Института за стимулиране на икономиката WIFI - Австрия и Европейския мениджмънт център. Има магистърска степен по стопанско управление, специалност «Здравен мениджмънт».Работила е в Районна болница - Сливница, в VІІ-ма и XXIV-та поликлиники в София и в Областния диспансер по кожни и венерически болести, чийто директор е от 1995 г. до 2004 г.В системата на НЗОК д-р Тодорова работи от февруари 2004 г. - като заместник-директор на РЗОК - София област, а след това и като директор на дирекциите “Извънболнична медицинска помощ” и “Договаряне, методология и контрол в извънболничната медицинска помощ” в ЦУ на НЗОК.Д-р Румяна Тодорова е назначена за и.д. директор на НЗОК на 23 май 2006 г., а от 1 септември 2006 г. (след спечелен конкурс) - за първи мандат директор на НЗОК. През 2009 г. тя спечелва конкурс за директор на НЗОК и започва втория си мандат на този пост. В края на 2009 г. е принудена да напусне поста си. Работи в частен здравноосигурителен фонд.От 12 юли 2013 г. д-р Румяна Тодорова е избрана за управител на НЗОК от Народното събрание на РБългария.

 • Проф.д-р Чавдар Славов, д.м.н.

  Проф.д-р Чавдар Славов, д.м.н.

  Заместник-министър на здравеопазването

  Министерство на здравеопазването

 • Нина Каменова

  Нина Каменова

  и.д. директор на дирекция "Електронно здравеопазване"

  Министерство на здравеопазването

 • Д-р Георги Иванов

  Д-р Георги Иванов

  Бизнес Юнит Мениджър

  AstraZeneca

  Бизнес Юнит Мениджър на AstraZeneca за Респираторни заболявания, Онкология и Болничен Бизнес. Над 14 години опит във Фармацевтичната индустрия на различни позиции. Има защитени Магистърска степен по Биоорганична химия, Магистърска степен по Икономика и Докторска степен по медицина (имунология).

 • Зои Колизи

  Зои Колизи

  Старши съветник, Министерство на здравеопазването, Гърция Член на Работната група за Националната стратегия за е-здравеопазване на Гърция

  Министерство на здравеопазването, Гърция

 • Маг.- фарм. Светослав Крумов

  Маг.- фарм. Светослав Крумов

  Главен секретар на Управителния съвет

  Българския фармацевтичен съюз

  Маг.-фарм. Светослав Андреев Крумов e главен секретар на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз. Притежава магистърска степен по специалност „Фармация“ на „Фармацевтичен факултет“ към Медицински университет – гр. София. Специализирал е „Организация и икономика на аптечната и дистрибуторска практика“. Има многогодишен опит в областта на организацията, ръководството и контрола на дистрибуцията и търговията на дребно с лекарствени продукти. От 2013 г. е член на Комисия по прозрачност към Министерски съвет на РБългария.

 • Христо Христов

  Христо Христов

  Директор на дирекция "Информационни технологии и електронно управление"

  Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

  Г-н Христов е настоящият и.д. директор на дирекция "Информационни технологии и електронно управление" в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Преди това е заемал позицията началник на отдел "Инфраструктурни проекти" в Държавна агенция за информационни технологии и съобщения към Министерски съвет. Кариерата му включва още позициите главен секретар на Агенция “Развитие на съобщенията и на ИКТ” към министъра на транспорта и съобщенията, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция “Национална съобщителна система” към министъра на транспорта и съобщенията, както и главен специалист по ЕОД и системна поддръжка в БТК - ЕАД, Регионално Управление "Далекосъобщения "- София, Направление " Информационни технологии ". Притежава магистърска степен по "Автоматика и телемеханика" от Технически Университет - гр.София, както и задочна аспирантура към катедра "Информационно-измервателна техника" при Технически Университет - гр.София. Има множество специализации, сред които "Системно администриране на HP-UX", "Система за Управление на База Данни ADABAS-системно администриране" и др.

 • Доц. Добриана Сиджимова

  Доц. Добриана Сиджимова

  Председател на УС

  Българска асоциация за лекарствена информация

  Към момента г-жа Сиджимова е председател на УС на Българска асоциация за лекарствена информация. Член е на Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт. Професионалният път на г-жа Сиджимова започва през 2000 г. като старши експерт в отдел “Пресцентър” в дирекция “Връзки с обществеността” към Националната здравноосигурителна каса. През 2006 г. след конкурс е назначена за асистент в МУ – София във Факултета по обществено здраве. През 2008 г. придобива научното звание “доцент”. Преподавател е в Катедрата по здравна политика и здравен мениджмънт, ФОЗ, МУ-София. През 2007-2012 г. е отговорен секретар и връзки с обществеността на списание „Здравна политика и мениджмънт”.Първото си висше образование със степен магистър г-жа Сиджимова завършва в СУ “Св. Климент Охридски” във Факултет по славянски филологии в специалност: Руска филология (1993-1998). Второто си висше образование със степен магистър г-жа Сиджимова завършва на същото място, този път във Факултет по журналистика и масови комуникации в специалност: Връзки с обществеността (1996–2001). Защитила е дисертация в СУ “Св. Климент Охридски” през 2005г и магистърска степен по „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, МУ-София, ФОЗ.

 • Д-р Виктор Рановски

  Д-р Виктор Рановски

  Член на УС

  НСОПЛБ  Д-р Рановски е член на НСОПЛБ от 2000 г. От 2009 до 2013г. е председател на Контролната комисия на НСОПЛБ. Активен участник е в преговорите с НЗОК и МЗ за условията на работа на ОПЛ и за промени в нормативните документи. От 1998 до 2000 г. е участъков лекар, а от 2000 година до настоящия момент е общопрактикуващ лекар. Преди това, от 1989 до 1998 работи в Неотложно звено в 17 ДКЦ, София. Д-р Рановски завършва медицина през 1986 г. в Тюменски медицински държавен институт.

 • Д-р Петър Велев

  Д-р Петър Велев

  Член на УС

  БГФармА

  Член е на УС на БГФарма. През 2000 г. създава „Екофарм” ЕООД, която в момента е една от водещите български фармацевтични компании. През 2006 г. създава „Хелт медиа”, включваща в. „Животът днес”, месечното списание Health.bg и интернет портала www.Health.bg. От началото на 2012 г. стартира проекта CredoWeb, социална мрежа за лекари, стоматолози, фармацевти и пациенти.Д-р Петър Велев е завършил медицина в Медицинския университет -София. Бил е асистент в Катедрата по гастроентерология – ИСУЛ, Медицинска академия - София. От 1991 г. работи в продължение на 1,5 г. в Медицинския университет Хановер, Германия. Интересите му са в областта хепатологията и моноклоналните антитела, където има и научни публикации. От 1993 г. работи в немския фармацевтичен концерн АСТА Медика, първоначално като маркетинг мениджър, а в последствие и като дженеръл мениджър.

 • Илиан Григоров

  Илиан Григоров

  Управител

  Сити Клиник

  Илиан Григоров е съосновател и управител на групата от лечебни заведения “Сити Клиник”. Магистър е по болнична администрация от  Университета в Минесота и магистър по финанси от Университета в Амстердам. Специализирал е здравен мениджмънт в едни от най-известните боници в Съединените Щати като „Кливлънд Клиник“ и „Масачузетс Дженеръл Хоспитал“ в Бостън. Член е на Националната асоциация за качество в здравеопазването в САЩ (NAHQ) и Американския борд на здравни мениджъри (American College of Healthcare Executives ).  Преди да започне да се занимава със здравопазване, Илиан е работил близо 10 години в регионалния инвестиционни фонд на Сорос – Бедмиснтър Кепитъл като е бил управител на офиса в София.

 • Деян Денев

  Деян Денев

  Директор

  Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM)

  Деян Денев заема позицията на Директор на ARPharM от октомври 2003 г. Юрист по образование, дипломирал се от СУ “Св. Климент Охридски”,  експерт по фармацевтично законодателство и лекарствена политика. Като директор на асоциацията води активностите на научноизследователската фармацевтична индустрия по ключови въпроси, касаещи лекарствената политика и регулации, интелектуална собственост и развитие на фармацевтичния пазар.Член на Комисията по прозрачност като представител на фармацевтичната индустрия в България от 2008 г. до 2013 г.Член на Националния координационен комитет за борба със спин и туберкулоза от юни 2008 г.Член на специалната работна група за Централна и Източна Европа  на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации.

 • Инж. Петя Маринова

  Инж. Петя Маринова

  Директор дирекция „Информационни системи и бизнес процеси“

  Национална здравноосигурителна каса

  Инж. Маринова е магистър по „Информационни системи и компютърни технологии“ от факултета по ИКТ на ТУ- София. Притежава дългогодишен професионален опит във водещи компании от фармацевтичния и застрахователен бранш. В ръководството на НЗОК от м. Юни 2012г. Към момента продължава управлението на текущите проекти  по развитие на информационните системи на НЗОК, както и положи началото на  три изцяло нови проекта свързани с модернизация, консолидация и оптимизация на комуникационната и информационна инфраструктура. Основни цели и приоритети са автоматизация на процесите по обработка , разширяване на набора от услуги предоставяни по електронен път и изграждане на екип от висококвалифицирани специалисти отдадени на мисията в дългосрочен план.

 • Д-р Стойчо Кацаров

  Д-р Стойчо Кацаров

  Председател

  Център за защита на правата в здравеопазването

    • Оля Василева

  Оля Василева

  Главен секретар

  Българска Асоциация на Търговците на Едро с Лекарства

  Оля Василева е главен секретар на Българска Асоциация на Търговците на Едро с Лекарства. Тя заема тази позиция от основаването на Асоциацията през 2010 и е отговорна за ежедневните организационни дейности на Асоциацията и за поставяне на обсъждане на решениятa, взимани от Управителния съвет.  Г-жа Василева представлява интересите на търговците на едро с фармацевтични продукти в България чрез поддържане на постоянна комуникация с организациите в бранша на национално и Европейско ниво. Оля има магистърска степен по Бизнес администрация и европейска интеграция от УНСС и магистърска степен по Mениджмънт на социални дейности от Софийски университет.

 • Проф. д.ик.н. Стоян Денчев

  Проф. д.ик.н. Стоян Денчев

  Председател

  Център за електронно здравеопазване и иновации

 • Николай Костов

  Николай Костов

  Собственик и управител

  Аптеки “Ремедуим”

  Николай Костов е собственик и управител на Аптеки “Ремедуим”. Той завършва Фармацевтичния факултет на Медицинския университет в София през 1989 г. През 1990 -1991 г. е научен сътрудник в Центъра за биогенни стимулатори към Научно-изследователски химико-фармацевтичен институт (НИХФИ). От 1991 г. Николай Костов е съдружник във фирма “Виталис”, а от 1998 г. е собственик на “ЕТ Терахим-Николай Костов”, управляваща веригата аптеки “Ремедиум”.

 • Д-р Яна Симова ДМ

  Д-р Яна Симова ДМ

  Партньор и ръководител "Научно развитие"

  Check Point Cardio

  Яна Симова е партньор и ръководител „Научно развитие“ в Check Point Cardio. Професионалният й опит е свързан с Клиника по кардионлогия, Университетска Болница Лозенец (2002-2004), Клиника по кардиология, МБАЛ „Александровска“ (2004-2008); Отделение по неинвазивна функционална и образна диагностика,  Специализирана болница за лечение на сърдечно-съдовите заболявания – Национална Кардиологична Болница (от 2009г.); главен асистент в Отделение по неинвазивна функционална и образна диагностика, Специализирана болница за лечение на сърдечно-съдовите заболявания – Национална Кардиологична Болница (от 03.2011). Ива Симова е представител за България на Клуб 35 към Европейската асоциация по Ехокардиография, Участник в Организационния комитет на Клуб 35 към Европейската асоциация по Ехокардиография, Работна група по Електронна кардиология към Европейското кардиологично дружество, Работна група по Спешна кардиология към Европейското кардиологично дружество, Работна група по Миокардна функция към Европейското кардиологично дружество

 • Д-р Димитър Петров

  Д-р Димитър Петров

  Главен експерт

  Български лекарски съюз

  Д-р Петров е завършил медицина в МУ-Варна през 1987 и здравен мениджмънт в НБУ през 2002 г. Специализирал е вътрешни болести и кардиология. Работил е като ординатор и завеждащ вътрешно отделение. Д-р Петров е бил народен представител и член на ПК по здравеопазване в 38 Народно събрание (1997-2001) и от тогава е с трайни интереси в здравния мениджмънт, здравното осигуряване, управлението на лечебни заведения и фармацевтичния сектор. Бил е съветник в ПК по здравеопазване в 39 Народно събрание и е участвал в управлението на няколко болници, консултирал лечебни заведения, фармацевтични компании, здравноосигурителни фондове, МЗ и други. Член е на множество комисии и работни групи. През 2002-2004 е бил член на Управителния съвет, а след това директор на Националната здравноосигурителна каса, като въвежда електронната обработка и отчитане на дейността от договорните партньори чрез свободен софтуер, развиван от софтуерни компании на база на обявени изисквания в НРД. От 2006 г. с кратко прекъсване по договор – главен експерт на БЛС с основна дейност финансиране, бюджет на здравеопазването, остойностяване на медицинските дейности, национално рамково договаряне и нормативна база.

 • Анти Пойжолайнен

  Анти Пойжолайнен

  Директор здравеопазване за Централна и Източна Европа

  Майкрософт

  Анти Пойжолайнен е директор „Здравеопазване“ в Майкрософт, отговаряйки за Централна и Източна Европа. На настоящата си позиция г-н Пойжолайнен координира дейностите в областта на здравеопазването в посочения регион, покривайки 24 държави. Преди това г-н Пойжолайнен е бил част от структурата на Майкрософт, като е отговарял за здравеопазване и държавни въпроси в Западна Европа и по-конкретно Финландия. Той се присъединява към компанията през 2006 като стратегически консултант, преди да започне да изпълнява различни позиции в областта на продажбите и работата с клиенти.

 • Антъни Камерън

  Антъни Камерън

  CIO

  Medicover Group

  Антъни Камерън има магистърска степен в областта на здравната информатика от университета в Саутхемптън в Обединеното кралство.Работи в областта на информационните системи в здравеопазването повече от 25 години. Заема редица висши ИТ позиции в Националната здравна система в Англия. През 2001 г. започва работа в Medikover Group, където отговаря за стратегическото развитие на информационните системи.От създаването си през 1995 г. Medicover Group, която включва и клиничната лаборатория Synevo се превръща във водещ доставчик на здравни услуги в страните от Централна и Източна Европа с поделения в 12 страни, включително и България.

 • инж. Детелин Кръстев

  инж. Детелин Кръстев

  Управител

  Глобъл Систем Сълюшън ООД

  инж. Детелин Кръстев е завършил телекомуникации в ТУ-София през 1999 г. ,като преди това през 1994 г. има придобита специалност „програмиране“ в УКТЦ по МТТ към ТУ-София. До момента, под негово ръководство, са реализирани над 250 проекта в здравния сектор,  като са внедрени системи в почти всички области на здравеопазването в страната – ЛЗ за специализирана медицинска помощ, Болнични лечебни заведения, лаборатории,  общопрактикуващи лекари и дентални практики.

 • Николай Йорданов

  Николай Йорданов

  Търговски мениджър

  Контракс

  През 2011 г. успешно завършва The University of Nottingham, United Kingdom, МВА програма със специализация в Lehigh University, Pennsylvania. Има дългогодишен професионален опит в сферата на електронното здравеопазване. В зората на въвеждането на информационните технологии в българската здравна система взема активно участие в изграждането на софтуерни системи в медицинската практика на общопрактикуващи лекари от цялата страна. Oт 2008 г. насам e Акаунт мениджър „Здравеопазване и публичен сектор“ в „Контракс“ АД.

 • Д-р Каталин Фота

  Д-р Каталин Фота

  Мениджър „Бизнес развитие", сектор „Здравеопазване“ за Югоизточна Европа

  Hewlett-Packard • Мирослав Петров

  Мирослав Петров

  Директор "Корпоративни Продажби"

  VIVACOM

  Мирослав Петров работи повече от тринадесет години в телекомуникационния бранш у нас и в чужбина. Гради опит на висши мениджърски позиции в едни от най-големите телекоми на българския пазар и черпи международен опит от работата си в ТЕЛЕНОР. Повече от три години е Директор Корпоративни Продажби на VIVACOM. Управлява всички бизнес клиенти на компанията и отговаря за цялостната комуникация с правителствените организации.