Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Начало

16-и финансов ИТ форум

Съвременните технологични двигатели на финансовия сектор

10 април 2014 г., София Хотел Балкан

Организатор: ICT Media и ISACA-Sofia Chapter

 Под егидата на:
Българска народна банка
, Комисия за финансов надзор

Със съдействието на:
Асоциация на банките в България
, Асоциация на българските застрахователи, Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване


Финансовият сектор се сблъсква с редица предизвикателства в периода на възстановяване от финансовата криза, заляла света след 2009 година. Голямата доза предпазливост по отношение на ИТ разходите, неизбежно характерна за сектора и индустрията като цяло през последните няколко години, започва бавно, но сигурно да отстъпва място на развитието на пазара и на промяна в мисленето в положителна посока.

Новите ИТ двигатели във финансовия сектор - мобилността, Big Data и облачните решения, все по-сериозно тласкат бизнеса напред, а инвестициите в аналитични технологиии и оптимизация на бизнес процесите и на отношенията с клиентите помагат за подобрение на работата и производителността на всяка една финансова институция и за извличането на бизнес ползи.

Акценти на програмата:

  • Къде е мястото на технологиите върху съвременната финансова карта
  • Регулации и платежни системи
  • Непрекъсваемост на бизнеса
  • Оптимизация на бизнеса
  • Дигиталното лице на финансовия сектор
  • Облакът и виртуализацията във финансовия свят
  • Бизнес ефективността във финасовия сектор


Към кого е насочен форумът


Събитието е насочено към представители на банкови и застрахователни институции, пенсионно-осигурителни компании, регулаторни органи, платежни оператори, консултантски фирми, лизингови къщи и други. През 2013 г. на събитието присъстваха висши мениджъри (изпълнителни дирек­тори, оперативни директори, финансо­ви директори, членове на управителни съвети и бордове на директорите), ИТ директори, началник отдели, ръко­водители проекти, ИТ експерти и експерти по сигур­ността, одитори, консултанти.
Технологичен партньор на конференцията: