Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Начало

Трета годишна кръгла маса BULGARIAN ICT WATCH

“Сътрудничество между ИКТ бизнеса и държавата за успешен ИКТ износ“

22 април, 2014г., хотел Шератон, София

Организатори:

ICT Media и Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ)

Със съдействието на:
Министерство на икономиката и енергетиката, Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), Българска аутсорсинг асоциация (БАА), Българска агенция за инвестиции (БАИ) и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)

Третата годишна кръгла маса BULGARIAN ICT WATCH, организирана от ICT Media и БАСКОМ, ще наблегне на възможностите за сътрудничество между държавата и ИКТ бизнеса за износ на високотехнологични продукти. Представители на Държавата, браншовите организации, конкретни ИКТ компании и консултанти традиционно взимат участие в инициативата. През 2014г форматът Bulgarian ICT Watch ще продължи в две части. В първата ще бъде разгледано състоянието на българския ИКТ износ, както и ролята на държавните институции в насърчаването на този процес, а втората ще бъде фокусирана върху възможностите за износ на ИКТ продукти на конкретни целеви пазари за българските ИКТ фирми през 2014 г.

Традиционно инициативата се организира в партньорство с Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия и със съдействието на Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ) и Българска аутсорсинг асоциация (БАА).

Как протече събитието през 2013 г, можете да се информирате на:

http://events.idg.bg/bg/2013/ictwatch