Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Начало

Кръгла маса на тема

“Взаимодействието между ИТ и бизнеса – идеалът и реалността”
04 декември 2014, София хотел Балкан

Ефективното взаимодействие на ИТ отдела с ръководството на компанията и с потребителите от бизнес звената е необходимо условие за успешната реализация на всеки ИТ проект. Според проучване на сп. CIO сред ИТ мениджъри от компании в различни индустрии, проведено през февруари 2014 г., във все повече организации ИТ отделът и бизнес звената постигат добро взаимодействие. И все пак 55% от анкетираните считат, че е необходимо подобряване на комуникациите на техните ИТ отдели с бизнес звената и мениджмънта.

В рамките на дискусията ще бъдат поставени на обсъждане следните въпроси:

  1. Синхронизацията на ИТ и бизнеса - предизвикателства и често допускани грешки
  2. Човешкият фактор – каква е ролята на ИТ директора и какви умения трябва да са налице в ИТ отдела?
  3. Как измерваме “подравняването” на ИТ с бизнеса?
  4. Добри практики във взаимодействието на ИТ и бизнеса