Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Събитието в медиите
Програма

08:30 - 09:00 Регистрация

09:00 - 09:50 Официално откриване

Зала Средец

 • 09:00 - 09:50

  Официално откриване
  Велизар Шаламанов, министър на отбраната на Република България
  Камен Спасов, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  Владимир Писанчев, председател, Държавна агенция „Национална сигурност“
  Ираван Хира, генерален директор, Hewlett-Packard Bulgaria
  Чавдар Николов, управляващ директор, ACT Sofia
  Ивелин Павлов, мениджър продажби & Бизнес развитие, основател и управляващ партньор от 2010 г., Akat Technologies
  Орлин Маринов, председател, ISACA Sofia Chapter
  Нели Йоловска, управител, ICT Media

СЕСИЯ 1. ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА СИГУРНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА В ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА И ЧАСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Модератор:Цветанка Кирилова, н-к отдел "Оперативна съвместимост и информационна сигурност", дир. "Електронно управление", МТИТ

Цветанка Кирилова
Началник отдел Оперативна съвместимост и информационна сигурност към дирекция Електронно управление
МТИТС

Модератор

Цветанка Кирилова

Зала Средец

 • 9:50-10:20

  Карлос Солари
Водещ консултант по ИТ сигурност
Whispering Bell

  Сигурност срещу неприкосновеност: Пътят към намирането на баланса. Карлос Солари, водещ консултант по ИТ сигурност, Whispering Bell

 • 10:20 - 10:40

  Марин Маринов

Hewlett Packard Enterprise Software Services Business Lead, South East Europe & Israel

  Big Data в подкрепа на информационната сигурност (Обединението на Центъра за сигурност и Центъра за наблюдение). Марин Маринов, главен консултант софтуерни решения, Hewlett-Packard Централна и Източна Европа

 • 10:40 - 11:00

  Бил Николопулос
Инженер по сигурността
Check Point Software Technologies

  Check Point решения за дейта центрове. Бил Николопулос, Инженер по сигурността, Check Point Software Technologies

 • 11:00 - 11:20

  Ивелин Павлов
Мениджър продажби & Бизнес развитие, основател и управляващ партньор от 2010 г.
Akat Technologies

  Стратегия: Контролирай мрежата си чрез непрекъснат мониторинг (Discover – Analyze – Fine-Tune – Report ). Ивелин Павлов, мениджър продажби & Бизнес развитие, основател и управляващ партньор от 2010 г., AKAT Technologies

 • 11:20 - 11:40

  Одит на информационни системи за целите на информационната сигурност. Армин Динар, Старши мениджър „Управление на риска“, ПрайсуотърхаусКупърс, Румъния

11:40 - 12:10 Кафе пауза

СЕСИЯ 2.1. СИГУРНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕДА
Модератор: Д-р Найден Неделчев - CGEIT, CISM, ITIL, eксперт по управление и осигуряване на ИТ услуги

Найден Неделчев PhD, CGEIT, ITIL, CISM, CEH, CHFI
Global IT Security & Audit, Deputy Head
Group IT, GfK Bulgaria

Модератор

Найден Неделчев PhD, CGEIT, ITIL, CISM, CEH, CHFI

Зала Средец

 • 12:10 - 12:30

  Васил Петков
Сектор Киберпрестъпност, главна дирекция Борба с организираната престъпност, МВР
МВР

  Превенция и разследване на киберпрестъпления. Васил Петков, експерт, отдел "Киберпрестъпност”, ДАНС

 • 12:30 - 12:50

  Радослав Георгиев
Технически консултант мрежови технологии за Албания, България, Косово и Македония
Hewlett-Packard

  Решения от ХП за мрежова сигурност от ново поколение. Радослав Георгиев, технически консултант мрежови технологии за Албания, България, Косово и Македония, Hewlett-Packard

 • 12:50 - 13:10

  Боян Янчев
Директор техническа подръжка
ЛИРЕКС.ком

  Реални съвременни атаки и превантивните методи. Боян Янчев, директор техническа подръжка (СТО), ЛИРЕКС.ком

 • 13:10 - 13:30

  Владимир Кънчев
Управител
Сървис Центрикс

  Кибер престъпност – митове, предизвикателства и методи за защита на бизнеса (IBM Security Systems, QRadar – Security Intelligence Platform). Владимир Кънчев, управител, Service Centrix

 • 13:30 - 13:50

  Светлин Йорданов
Управител
Еском България ЕООД Николай Пенев
Изпълнителен директор
New Horizons Bulgaria

  ИТ сигурност като услуга. Светлин Йорданов, управител, Еском България и Николай Пенев, изпълнителен директор, New Horizons Bulgaria

СЕСИЯ 2.2. ГЪВКАВИ СИСТЕМИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСТОЙЧИВОСТТА НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ
Модератор: Светослав Богданов, ИТ мениджър, Баухаус

Светослав Богданов
ИТ мениджър
BAUHAUS

Модератор

Светослав Богданов

Зала Сердика

 • 12:10 - 12:30

  Какво налага имплементирането на разпознаващи съдържанието системи за управление на правата за достъп до информацията: синергията между DLP и Information Rights Management за осигуряване на следващо поколение защита на данните. Николай Генов, ръководител информационна сигурност и управление на риска, Сибанк

 • 12:30 - 12:50

  Венкатеш Садяпан
Маркетинг мениджър „Системи за сигурност“
IBM Централна и Източна Европа

  IBM решения за информационна сигурност. Венкатеш Садяпан, маркетинг мениджър „Системи за сигурност“, IBM Централна и Източна Европа

 • 12:50 - 13:10

  Василе Аникулаесеи
Регионален мениджър за България и Румъния
Symantec

  Управление на информацията със Symantec – стратегия и визия. Василе Аникулаесеи, регионален мениджър за България и Румъния, Symantec

 • 13:10 - 13:30

  Румен Вермезов
PreSales Expert
Индекс България

  Големите заплахи от малките опасности – недооцененият риск от подробностите. Румен Вермезов, PreSales Expert, Индекс България

 • 13:30 - 13:50

  Бил Николопулос
Инженер по сигурността
Check Point Software Technologies

  Противодействие на киберпрестъпленията чрез on-line емулация на киберзаплахи и интелигентно съхранение на информацията в облачните структури. Бил Николопулос, Инженер по сигурността, Check Point Software Technologies

13:50 - 14:50 Обяд

СЕСИЯ 3.1. МРЕЖОВА СИГУРНОСТ И МЕНИДЖМЪНТ НА РИСКА
Модератор: Бойко Митев, мениджър отдел „Сигурност“ за Централна Източна Европа и Русия, Hewlett Packard

Бойко Митев
Мениджър отдел „Сигурност“ за Централна Източна Европа и Русия
Hewlett-Packard

Модератор

Бойко Митев

Зала Средец

 • 14:50 - 15:10

  Цанко Бонев
Директор Дирекция „Инфраструктурна сигурност и комуникации“
Банка ДСК

  Предизвикателствата и ползи от внедряване на DLP решение в корпоративна среда. Цанко Бонев, директор Дирекция „Инфраструктурна сигурност и комуникации“, Банка ДСК

 • 15:10 - 15:30

  Марек Скалицки, CISM, CRISC
Управляващ директор за Централна и Източна Европа
Qualys

  Определяне ИКТ рисковете и съответствието в бизнес процесите и превода им на език, разбираем за бизнес собствениците. Марек Скалицки, CISM, CRISC, управляващ директор за Централна и Източна Европа, Qualys

 • 15:30 - 15:50

  Андрей Павлов
Търговски директор операции, основател и управляващ партньор от 2010 г.
AKAT Technologies Любен Бахтарлиев
Директор Технически операции, основател и управляващ партньор от 2010 г
Akat Technologies

  Защита от съвременни заплахи чрез корелация на събития и данни в реално време. Иновативна защита на мрежата и разследвания на инциденти (IPS, Content Filtering, End-point Protection и много други системи … В „Морето от информация“ Вашата защита никога няма да е достатъчна ). Андрей Павлов, търговски директор операции, основател и управляващ партньор от 2010г., AKAT Technologies и Любен Бахтарлиев, директор Технически операции, основател и управляващ партньор от 2010г., AKAT Technologies

 • 15:50 - 16:10

  Боян Ганев
Директор на дирекция “Превенция на финансовата и информационна система”
НАП

  Повишаване на нивото на информационна сигурност и защита на данните в НАП. Боян Ганев, директор на дирекция “Превенция на финансовата и информационна система”, НАП

 • 16:10 - 16:30

  Васил Грънчаров
Директор на Дирекция „Център за реагиране при инциденти в информационната сигурност”
ИА ЕСМИС

  Kиберученията - важен фактор за повишаване на способностите за реакция при киберинциденти. Васил Грънчаров, директор на Дирекция „Център за реагиране при инциденти в информационната сигурност”, Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”

 • 16:30 - 16:50

  Олга Василевска
Управляващ съдружник
MW LOGISTICA

  Мениджмънт на риска в процесите на логистичния бранш - примери от практиката. Олга Василевска, управляващ съдружник, MW LOGISTICA

СЕСИЯ 3.2. ТЕХНОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА СИГУРНОСТТА В ОБЛАЧНА И МОБИЛНА СРЕДА
Модератор: Ивелин Павлов, мениджър продажби & Бизнес развитие, основател и управляващ партньор от 2010 г., Akat Technologies

Ивелин Павлов
Мениджър продажби & Бизнес развитие, основател и управляващ партньор от 2010 г.
Akat Technologies

Модератор

Ивелин Павлов

Зала Сердика

 • 14:50 - 15:10

  Добромир Тодоров
Ръководител отдел „Архитектура на решения“ и главен архитект „Информационна Сигурност“ за ЕМЕА
Amazon Web Services EMEA

  Отвъд традиционните хоризонти: информационна сигурност в облака. Добромир Тодоров, ръководител отдел „Архитектура на решения“ и главен архитект „Информационна Сигурност“ за ЕМЕА, Amazon Web Services

 • 15:10 - 15:30

  Якуб Абрамчик
Регионален мениджър за Източна Европа
Acronis

  Acronis Access: Сигурно споделяне на файлове и мобилен достъп. Якуб Абрамчик, регионален мениджър за Източна Европа, Acronis

 • 15:30 - 15:50

  Георги Рибарски
Мениджър Услуги и Решения Системна Интеграция
Телелинк

  EMM – за всеки бизнес и всяко устройство. Георги Рибарски, мениджър Услуги и Решения, Системна интеграция, Телелинк

 • 15:50 - 16:10

  Илко Драгиев
Мениджър Информационна Сигурност
Кока Кола Хеленик Ботлинг Къмпани - Бизнес Решения & Системи

  GRC специфики при използването на облачни услуги. Илко Драгиев, мениджър “Информационна сигурност”, Кока Кола Хеленик Ботлинг Къмпани - Бизнес Решения & Системи

 • 16:10 - 16:30

  Албена Спасова
Председател на Управителния съвет и съучредител
Международната академия за обучение по киберразследвания и съучредител

  Актуални атаки и модел на система за ранно реагиране на киберпрестъпления. Албена Спасова, председател на Управителния съвет и съучредител, Международна академия за обучение по киберразследвания

 • 16:30 - 16:50

  Въпроси и отговори

19:00 - 21:00 After Event Party - Оскар клуб - вход с покани С любезното съдействие на BNP Paribas