Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Начало


Интелигентната трансформация на градовете

23 октомври 2014 , София Хотел Балкан


Със съдействието на
Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
 


Съвременната градска среда изисква повече гъвкавост, иновации и не на последно място готовност за промяна. Местните власти изиграват особено важна роля за изграждане на устойчивата интелигентна трансформация, която особено в трудната природна обстановка може да бъде в огромна помощ за наверменни реакции. За първи път в рамките на конференцията „Интелигентната трансформация на градовете“, ще обсъдим как може да бъде организиран ефективен диалог между основните съставни части на интелигентния град: местна администрация (териториално планиране, развитие на градската инфраструктура), транспорт (пътна мрежа, обществен транспорт, пристанища, летища), комуникации (телефонна мрежа, широколентов и безжичен достъп), водоснабдяване (водоснабдяване, канализация, отпадъчни води и пречистването им); енергоснабдяване, гражданска сигурност (пожарна, полиция, защита при бедствия и аварии). Ще разберем какво е необходимо, за да могат тези системи да комуникират безпроблемно помежду си и как технологиите могат да бъдат основен съюзник и средство за ускоряването на този процес.

Конференцията е подходяща за представители на общинските дружества и компаниите за комунални услуги – телекомуникационни компании, енергоразпределителни, ВиК, газопреносни дружества.