Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Начало

Предизвикателства за развитие на
сектор земеделие през новия програмен период


29 септември 2015 г., София Хотел Балкан

Организатори:
ICT Media и в. Капитал


С подкрепата на
Асоциация на земеделските производители в България, Национална асоциация на зърнопроизводителите и Национална лозаро-винарска камара2015 г. ще бъде първата, в която България ще прилага възможностите за еврофинансиране от новия програмен период. Конференцията ще представи основните приоритети на Брюксел и докъде е подготовката на българската администрация и бизнес за усвояване на европейските средства, като ще постави специален акцент и на новия инструмент на ЕК за инвестиции в иновации. Агро секторът е един от важните сектори в българската икономика, а ролята на ИКТ за повишаване ефективността и конкурентоспособността на компаниите става все по-осъзната. Конференцията ще представи и много нови технологии и примери за внедряване на ИКТ в сектора, разбира се, с подкрепата на най-големите действащи в отрасъла организации, какви са възможностите за застраховане в сектора, начините на хеджиране и успешните практики, които могат да бъдат приложени в страната.


Повече за първото издание на форума през 2014 г, проверете на
http://events.idg.bg/bg/2014/agriculture


Технологичен партньор на конференцията:


За допълнителна информация :

email: petya_kamenova@idg.bg
тел.: 02 / 400 11 21
мобилен: +359 885 905 266