Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Програма

08:30 - 9:00 Регистрация

09:00 - 09:20 Специален гост

  Михаел Пилке, ръководител на подразделение AGRI.F3 "България, Хърватска, Дания, Полша“, Европейската комисия

09:20 – 10:30 I дискусионен панел: Развитие на сектор земеделие през новия програмен период
Модератор: Светлана Боянова, председател на Институт по агростратегии и иновации

Светлана Боянова
Председател
Институт за агростратегии и иновации

Модератор

Светлана Боянова

  2015 г. ще бъде първата, в която България ще прилага възможностите за еврофинансиране от новия програмен период. Какви са основните приоритети на Брюксел и докъде е подготовката на българската администрация и бизнес за усвояване на европейските средства ще дискутираме в първия панел. В него ще разгледаме и новия инструмент на ЕК за инвестиции в иновации.
  Тематични акценти:
  • Еврофинансиране според условията на новия програмен период 2014-2020
  • Програмата за развитие на селските райони

  Участници:
  Михаел Пилке
  , ръководител на подразделение AGRI.F3 "България, Хърватска, Дания, Полша“, Европейската комисия
  Васил Грудев, заместник-министър на земеделието и храните
  Румен Порожанов, изпълнителен директор, ДФ „Земеделие“
  Самуил Шидеров, изпълнителен дирeктор, Национален гаранционен фонд
  Илиан Георгиев
  , изпълнителен директор и член на УС на БАКБ АД • Светлозар Захариев
Мениджър “Електронно управление и ГИС решения“
ТехноЛогика

  Светлозар Захариев, мениджър "Електронно управление и ГИС решения", Технологика

 • Станислав Дерекьовски
Търговски директор
Датекс ГИС Център

  Станислав Дерекьовски, търговски директор, Датекс ГИС Център

10:30 – 11:00 Кафе пауза

11:00 – 12:00 II дискусионен панел: Решения и иновации за развитие на сектора и повишаване конкурентоспособността
Модератор: Нели Йоловска, управител, ICT Media

 • Агро секторът е един от важните сектори в българската икономика, а ролята на ИКТ за повишаване ефективността и конкурентоспособността на компаниите става все по-осъзната. Сесията ще представи много нови технологии и примери за внедряване на ИКТ в сектора, разбира се, с подкрепата на най-големите действащи в отрасъла организации.
  Тематични акценти:
  • Финансиране на проекти за технологична модернизация на сектора
  • Технологични решения за селското стопанство (подходящите GPS устройства, софтуер за управлението, трансфер на данни и използване на информацията от GIS платформите, мобилни решения и др.)
  • Управление и оптимизиране на бизнеса чрез подходящите системи
  • Системи за ефективно управление на производството

 • Д-р инж. Христофор Бунарджиев
CEO
Булагро Груп Холдинг ЕАД

  Д-р инж. Христофор Бунарджиев, CEO, Булагро Груп Холдинг ЕАД

 • Петьо Зафиров, ръководител проекти, Технологика

 • Делян Костов, управител, Frotcom България

 • Марин Късабонев
Регионален мениджър на варненския офис на фирма БГ Бизнес Солюшънс
БГ Бизнес Солюшънс ЕООД

  Марин Късабонев, регионален мениджър на варненския офис на фирма БГ Бизнес Солюшънс

 • Ангел Георгиев
Търговски директор
XAPT Solutions

  Ангел Георгиев, търговски директор, XAPT Solutions

12:00 – 13:00 III дискусионен панел: Повишаване производителността на сектор земеделие чрез възможностите на новия програмен период
Модератор: Николай Вълканов, икономически анализатор и основател на "ИнтелиАгро"

Николай Вълканов
Икономически анализатор и основател
ИнтелиАгро

Модератор

Николай Вълканов

 • Въпреки, че в селското стопанство има субсидии, производителността му в България е доста по-ниска от тази в другите държави от ЕС. В рамките на сесията, ще се обсъдят плюсовете и минусите, възможностите и опасностите пред агро сектора, как земеделският сектор вижда повишаването на конкурентоспособността чрез новите програми и какво не ни достига.
  • Предизвикателства и възможности пред сектор земеделие през новия програмен период
  • Какви методи ще бъдат използвани, за да се повиши производителността през новия програмен период
  Участници:
  Таня Дъбнишка, главен експерт, Асоциация на земеделските производители
  Слави Трифонов, председател, Национален съюз на градинарите
  Александър Атанасов, експерт, Асоциация на агроекологичните земеделски производители
  Албена Симеонова, председател, Българска асоциация биопродукти

13:00 Закриване и обяд