Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Лектори
 • Васил Грудев

  Васил Грудев

  Заместник – министър

  Министерство на земеделието и храните

  Васил Грудев е възпитаник на Френската езикова гимназия в град Пловдив, магистър от Юридическия факултет в университета „Franche-Comté“ в Безансон, Франция.

  От април 2006 г. до август 2013 г. Васил Грудев заема различни позиции в Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). От април 2006 г. до декември 2008г. е експерт в отдел „Директни плащания на площ“. През декември 2008 г. става главен експерт в същия отдел. В периода 2009-2011 г. е началник на отдел „Технически инспекторат“. От август 2011 г. до август 2013 г. е заместник изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, а от септември 2013 г. до ноември 2013 г. заема длъжността изпълнителен директор на ДФЗ.

  От 6 август 2014 г. до 6 ноември 2014 г. е служебен министър на земеделието и храните, след което е назначен за заместник-министър на земеделието и храните.

 • Румен Порожанов

  Румен Порожанов

  Изпълнителен директор

  ДФ „Земеделие“- РА

  Румен Порожанов е защитил две магистърски степени - по „Аграрен бизнес, икономика и мениджмънт“ и по „Отбранителна индустрия, икономика и мениджмънт“в Университета за национално и световно стопанство в София. Има специализации по публични финанси, публично управление и структурни реформи в Joint Vienna Institute, Австрия, и в САЩ.Г-н Порожанов има дълъг професионален опит в Министерството на финансите. От 1992 до 2009 г. последователно заема експертни длъжности в отдел „Финансиране на специални дейности”; началник на отдел „Финанси, земеделие, търговия и услуги” и директор „Финанси на реалния сектор”. В периода 2009 – 2011 г. е началник на кабинета на министъра на финансите.От март 2011 г. до края на август 2013 г. Румен Порожанов заема поста изпълнителен директор на ДФ „Земеделие” – РА.През 2014 г. е избран за министър на финансите в служебното правителство на проф. Георги Близнашки.На 27 ноември 2014 г. Управителният съвет на ДФ „Земеделие” единодушно избира Румен Порожанов за изпълнителен директор на институцията.

 • Самуил Шидеров

  Самуил Шидеров

  Изпълнителен директор

  Националния гаранционен фонд

  Самуил Шидеров e изпълнителен директор на Националния гаранционен фонд от януари 2013 г., като от месец юни 2015 г. е избран за член на борда на директорите на Европейската асоциация на гаранционните институции (АЕСМ). Магистър по специалността "Финанси" от Икономически университет - Варна и с над 15 години опит в банковия сектор, като кариерата му преминава през различни позиции в Societe Generale Експресбанк, Райфайзенбанк (България) и Банка ДСК.

 • Д-р инж. Христофор Бунарджиев

  Д-р инж. Христофор Бунарджиев

  CEO

  Булагро Груп Холдинг ЕАД

  На 19.03.1989г., в регистъра на Старозагорския окръжен съд, под номер 6, създава ЕФ "Булком" - една от първите частни фирми в новата икономическа история на страната. Още първата година за 9 месеца компанията успява да реализира над 300 хил. лв. приходи от продажби. След внимателен анализ на ситуацията на пазара в началото на 90-а година, фирмата се ориентира към селскостопанския сектор като стратегически за развитието на страната ни. В края на 1990г. са извършени първите доставки на препарати за растителна защита, а по-късно през 1991г. и 1992г. се развива пълен продуктов портфейл от ПРЗ и торове. Започва създаването на дистрибуторска мрежа с откриването на офиси в Нова Загора, Карнобат и Бургас през 1992г. Така се ражда „Булагро“ АД, a по-късно е създадена и Булойл ЕООД, компанията, която в рамките на холдинга се фокусира върху доставката на петролни продукти, горива, масла за селскостопанския производител. От 1996г. „Булагро“ АД е вносител на висококачествени хибридни семена. По-късно в продуктовия портфейл на групата влиза и обратното изкупуване на зърнена продукция, а като част от стратегията за управление на риска - и селскостопанските застраховки. От 1998г. се създава „Булагромашини“, отговаряща за вноса, дистрибуцията и организацията на съвременен, ефективен и високопрофесионалин сервиз, на модерна селскостопанска техника. Христофор Бунарджиев има два мандата като председател на Клуба на Работодателя и два мандата като председател на БАТА(Българската асоциация на търговците на агро техника). От втория проект се ражда и изложението БАТА АГРО, което в момента е най-голямото изложение за селскостопаска техника не само в България, но и на Балканите. Част от групата на „Булагро груп холдинг“ е и фондацията „Христофор Бунарджиев“, която се занимава с благотворителност и проекти в областта на образованието и науката, както и подпомагане на хора в неравностойно положение, млади таланти и т.н.

 • Таня Дъбнишка

  Таня Дъбнишка

  Изпълнителен директор

  Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ)

  Таня Дъбнишка е изпълнителен директор на АЗПБ от юни 2016 г. Присъединява се към Асоциацията на земеделските производители в България през 2014 г. като главен експерт на неправителствената организация. Като такъв тя  представлява интересите на земеделските производители в Работните групи към МЗХ по директните плащания и ПРСР, Консултативния съвет по зърното към МЗХ, Парламентарната комисия по земеделие, Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020 и др.Таня Дъбнишка има натрупани значителни мултидисциплинарни знания и опит в експлоатирането на възможностите, предоставяни от Първи и Втори стълб на Обща селскостопанска политика за периода 2007-2013 г. Работи активно и по разработването на законодателната рамка и възможностите за пазарна подкрепа за програмния период 2014‑2020 г.Завършва с отличие ТУ-Варна, магистър по специалност „Екология и опазване на околната среда. Между 2002 и 2006 г. Таня Дъбнишка е докторант в ИП „Н.Пушкаров”, отдел „Агроекология”. Магистър по аграрна икономика от ИУ-Варна. Владее английски език.

 • Николай Вълканов

  Николай Вълканов

  Икономически анализатор и основател

  ИнтелиАгро

  Николай Вълканов е завършил специалност "Европеистика" в СУ "Св. Климент Охридски" с профили "Икономика" и "Право". Два пъти е водил групи по програмата на Департамента по земеделие на САЩ "Кохран" за обучение на фермери на теми - "Производство на плодове и зеленчуци" (2013) и "Производство на плодове и обработка на продукцията".Водил е проекта "Икономически анализ на селското стопанство" към Института за пазарна икономика в периода 2012-2014. Основните му разработки са в областта на Общата селскостопанска политика на ЕС и ефектите от прилагането й в България, перспективите пред отглеждането на плодове и зеленчуци, развитие на млечното говедовъдство в страната след отпадането на квотите и др. Има над 100 публикации по въпросите на селското стопанство във водещи издания в страната.

 • Д-р Слави Трифонов

  Д-р Слави Трифонов

  Председател на управителния съвет

  Национален съюз на градинарите в България

  Д-р Слави Трифонов е председател на УС на Национален съюз на градинарите в България. Член е на управителния съвет на НСГБ от създаването му през 2003 г., а председател е от три години. Работил е за Министерство на търговията (1976 - 1986),  Министерство на земеделието (1976 – 1995)  и германската фирма GTZ (1996 – 2008). От 2008 г е земеделски производител на череши – 13 ха и грозде 3 ха, вино и плодови сокове.

 • Александър Атанасов

  Александър Атанасов

  Експерт

  Асоциация на агроекологичните земеделски производители

  Александър Атанасов е експерт в Асоциация на агроекологичните земеделски производители. Той е инженер по образование и магистър по опазване на околната среда и по устойчиво развитие. Специализирал е в Германия и Брюксел. Работил е като държавен експерт в Министерството на земеделието и храните.

 • Пламен Драгнев

  Пламен Драгнев

  Председател

  Асоциация на агроекологичните земеделски производители

  Председател на Асоциацията на агроекологичните земеделски производители е Пламен Драгнев. Завършва бакалавърска степен по специалностите финанси и застраховане в Университет за национално и световно стопанство (УНСС), гр. София и магистърска степен по Финансов мениджмънт и маркетинг във Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), гр. София.

 • Албена Симеонова

  Албена Симеонова

  Председател

  Българска асоциация Биопродукти

  Албена Симеонова е председател на Българска асоциация Биопродукти. Г-жа Симеонова е член на Борда на Международната федерация на биоземеделските движения IFOAM – EU.Албена Симеонова е и биофермер от с. Любеново, община Никопол, производител на зърнени култури, грозде, и биологично вино.

 • Светлана Боянова

  Светлана Боянова

  Председател

  Институт за агростратегии и иновации

  Светлана Боянова е завършила право в Бургаския свободен университет. Започва кариерата си като главен експерт в дирекция "Интеграционна политика" в Министерството на земеделието и горите през януари 2000 г. с фокус Обща селскостопанска политика, биологично земеделие и правна закрила на сортовете растения в ЕС в редица европейски страни. От средата на 2003 г. е юридически съветник в Българската международна стопанска асоциация (БИБА), понастоящем КРИБ. От 2008 до 2010 г. е изпълнителен директор на Асоциацията на земеделските производители в България /АЗПБ/. В първото правителството на ГЕРБ е заместник-министър на земеделието и храните с ресори „Поземлени отношения“, и двата европейски фонда за финансиране на земеделието - „Директни плащания“ и „Програма за развитие на селските райони“. От ноември 2013 г. до момента ръководи Института за агростратегии и иновации.

 • Ангел Георгиев

  Ангел Георгиев

  Търговски директор

  XAPT Solutions

  Ангел Георгиев е Търговски директор на XAPT Solutions. За последните 8 години натрупва значим опит в областта на системите за управление на бизнеса като ERP консултант, специалист продажби, а от края на 2013 оглавява търговската и маркетингова дейност на XAPT Solutions в България – един от най-значимите внедрители на бизнес и ИТ решения за централна и източна Европа. Завършил е Университета за Национално и Световно Стопанство, специалност „Икономика на индустрия“.В работата си с клиентите Ангел участва активно в предварителния анализ на бизнес процеси, тяхната потенциална оптимизация, търсене на ефективни бизнес и IT решения, отговарящи на добрите практики и индустриални специфики. Опита му е натрупан в сектори като процесно, дискретно и проектно производство, агро бизнес, търговия на едро, строителство, професионални услуги. Неговата страст са анализа, моделирането и оптимизацията на производствени процеси.

 • Марин Късабонев

  Марин Късабонев

  Регионален мениджър на варненския офис на фирма БГ Бизнес Солюшънс

  БГ Бизнес Солюшънс ЕООД

  Марин Късабонев е регионален мениджър на варненския офис на фирма БГ Бизнес Солюшънс. Той ръководи важни за компанията проекти по SAP внедряване. Има богат консултантски опит в модул SAP Логистика, натрупан в продължение на 8 години. Притежава значителен опит в управлението на проекти за търговски дружества и имплементация на MM, SD, WM модули и пост - имплементационна поддръжка. Участвал е в анализ на бизнес процесите на клиентите, изграждане на концепция и настройка на процесите в системата, изготвяне на документация и провеждане на обучения.Марин Късабонев е завършил Икономически Университет – Варна през 2002 г. със специалност „Счетоводство и контрол“. От 2008 година започва да работи в сферата на SAP,  а преди това стартира кариерата си като консултант софтуерни решения, а след това и ръководител проекти в СмартПро ООД.

 • Делян Костов

  Делян Костов

  Управител

  Frotcom България

  От 2008 година работи в сферата на професионалното управление на автомобилен парк, като собственик и управител на Frotcom България. Участвал е в разработването на различни проекти за внедряване на телематична система Frotcom във фирми от различни сфери на икономиката и големина на автомобилният парк. Активно участва и в разработването и иновативното развитие на софтуерът и хардуерът предлагани от фирмата.

 • Станислав Дерекьовски

  Станислав Дерекьовски

  Търговски директор

  Датекс ГИС Център

  Станислав Дерекьовски е дългогодишен служител във вътрешнотърговския отдел на фирма Датекс. Участвал е в множество проекти в областа на географските информационни системи, достъп и управление на пространствени база данни. От началото на 2014 година е Търговски директор на Датекс ГИС Център – един от най-големите специализирани центрове за предлагане на Кадастрални и Географски информационни системи и услуги в България и Югоизточна Европа, партньор на утвърдените световни лидери в областта на ГИС технологиите - Intergraph и MapInfo.

 • Светлозар Захариев

  Светлозар Захариев

  Мениджър “Електронно управление и ГИС решения“

  ТехноЛогика

  Г-н Захариев  повече от 14 години работи в областта на географските информационни системи и има натрупан опит в голям брой ГИС проекти, реализирани с различни платформи  и технологии. Присъединява се към екипа на ТехноЛогика през 2010 г., а преди това е бил търговски директор на ЕСРИ България.