Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Лектори
 • Румяна Бъчварова

  Румяна Бъчварова

  Заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи

  Вицепремиерът Румяна Бъчварова е завършила социология в Софийски университет „Св.Климент Охридски“. Преминала е обучение за избирателната система и воденето на предизборни кампании в САЩ, както и за политически кампании и кадрова политика, проведено от Консервативната партия на Великобритания.В периода от 1985 до 1995 г. е ръководител отдел „Анализ на програмата“ в Българското национално радио. От 1995 до 2001г. е директор проучвания в „Маркет ТЕСТ“ АД. Между 2001 и 2009 г. е главен изпълнителен директор на агенция за социологически проучвания „Маркет Линкс“ ООД. От 2009 до 2013г. е началник на политическия кабинет на министър-председателя и секретар на Съвета за развитие при Министерския съвет. През 2014г.е избрана за народен представител в 43-то НС.Избрана e за заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация на 7 ноември 2014 г. от 43-ото Народно събрание.

 • Томислав Дончев

  Томислав Дончев

  Заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика

  Томислав Дончев има магистърска степен по философия във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Завършва и втора специалност – журналистика. По късно, през 2006г., получава и втора магистърска степен по стопанско управление от същия университет. През 1998 г. Томислав Дончев специализира политически науки в Международното лятно училище по политически науки и международни отношения в Полша. През 2001 г. специализира “Подпомагане на високотехнологични малки и средни предприятия и научно-развойни стартиращи фирми” в Института в Негев, Израел. През 2005г. завършва курс по бизнес менторинг в Академията по бизнес менторинг в Оксфорд, Великобритания. В периода 1995 – 2000г. работи като доброволец, член на ръководството и служител в различни неправителствени организации от сферата на образованието и науката; бил е сътрудник и на агенция за социологически изследвания.През 1997-1999г. работи като учител в Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ в град Велико Търново, където преподава психология, логика, етика, философия. През 1999-2000г. е редактор в Радио Габрово. През 2000-2004г. е изпълнителен директор на организацията Високотехнологичен бизнес инкубатор Габрово, а през 2004-2007 работи като програмен директор в Институт „Отворено общество“.През 2007г. е избран за кмет на Габрово. Основен приоритет в работата му като кмет е привличането на външно финансиране и разработването на качествени проектни предложения, с които Община Габрово се утвърждава като един от най-успешните бенефициенти в България по отношение управление на проекти с европейско финансиране във всички сфери на социално-икономическия живот. Само за две години са подготвени 21 проектни предложения, от които 19 са получили финансиране.През март 2010г. става министър по управление на средствата от Европейския съюз в правителството на Бойко Борисов. В периода май 2013 – май 2014 г. е народен представител от ГЕРБ в 42-то Народно събрание. В периода май – ноември 2014 г. е член на Европейския парламент от групата на ЕНП / ГЕРБ. Избран е за заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика на 7 ноември 2014 г. от 43-ото Народно събрание.

 • Йелена Яневска

  Йелена Яневска

  Мениджър “Знания и комуникации”

  Мрежа на асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа (NALAS)

  Йелена Яневска е мениджър „Знания и комуникации“ в Мрежата на асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа (NALAS). Тя отговаря за системата за управление на знанието на NALAS, от генерирането на знание до разпределянето му до всички таргет групи в Югоизточна Европа. Г-ца Яневска, която се присъединява към секретариата на NALAS през май 2012 г., има над 15 г. професионален опит в сфери, като развитие на демокрацията, върховенството на закона, развитие на гражданското общество, децентрализацията и локалното развитие. Също така тя е университетски преподавател и има солиден опит като консултант. Г-ца Яневска притежава магистърска степен по Местно развитие от Университета в Тренто, Италия, както и бакалавръска степен по Журналистика и комуникации от Университета в Скопие.

 • Гинка Чавдарова

  Гинка Чавдарова

  Изпълнителен директор на НСОРБ

  Националното сдружение на общините в РБългария (НСОРБ)

  Гинка Чавдарова е изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в РБългария (НСОРБ) от създаването му през 1996 г. Завършила Икономическа кибернетика в Киевския държавен институт. Доктор по икономика. Експерт в областта на регионалното развитие, местното самоуправление и общинските финанси.

 • Валери Борисов

  Валери Борисов

  Заместник-министър на транспорта, ИТ и съобщенията

  МТИТС

  Валери Борисов има над 15-годишен опит в ИТ бизнеса, заемайки ключови позиции в редица водещи компании в бранша. От 2010 оглавява дирекция „Електронно управление” на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като отговаря пряко за разработката и актуализирането на политиките и програмите по информационна сигурност и оперативна съвместимост на информационните системи у нас. От октомври 2011 г. заема поста заместник - министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 • Таня Христова

  Таня Христова

  Кмет

  Община Габрово

  Таня Христова е кмет на община Габрово от 2011 до момента. Преди това г-жа Христова е била началник на политическия кабинет на Министъра по управление на средствата от ЕС (2010 – 2011), като от 2010 до 2011г.е била представител на Министъра по управление на средствата от ЕС в Съвет за европейски въпроси, Съвет за развитие, Работна група по децентрализация, Работна група за разработване на модел за жилищна политика, насочена към уязвими групи, Работна група за диалог с Българската православна църква /към Министерски съвет/, член на Инвестиционния съвет на холдинговия фонд по JESSICA /към МРРБ/; член на Надзорния комитет на холдинговоя фонд за малки и средни предприятия JEREMIE /към МИЕТ/; участвала е в разработването на нормативната уредба, свързана с усвояване на Европейкото финансиране, както и в изготвяне на промените в Закона за обществени поръчки. През 2011г. Е била секретар на Съвета за Координация и управление на средствата от ЕС, където е осъществявала оперативна комуникация с ключови министерства и Европейската комисия. От 2008 до 2010 г. Е заемала позицията заместник-кмет Устойчиво развитие в Община Габрово. Кариерата й включва още консултант на свободна практика в сферата на подготовка и управление на проекти с външно финансиране (2004 – 2008), информационен консултант в Клуб Отворено общество – Габрово (2000 – 2004), преподавател по английски език (1995 – 1999) и  технически сътрудник в ЗЧП Импулс, гр. Габрово (1989 – 1990). Таня Христова има 10 години опит в подготовка и управление на проекти с външно финансиране в сферата на регионалното развитие - социална, туристическа, образователна и културна инфраструктура, туризъм, здравеопазване, младежки дейности – предприсъединителни инструменти и Европейски фондове.

  Г-жа Христова има опит във водене на международни преговори и ключово участие в процесите, свързани с определяне на приоритетите в контекста на Европейската политика за сближаване за следващия програмен период 2014-2020г.

 • Д-р Иван Николов

  Д-р Иван Николов

  Кмет

  Община Дряново

 • Венцеслав Кожухаров

  Венцеслав Кожухаров

  НСОРБ

 • Христо Христов

  Христо Христов

  Директор на дирекция "Информационни технологии и електронно управление"

  Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

  Г-н Христов е настоящият и.д. директор на дирекция "Информационни технологии и електронно управление" в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Преди това е заемал позицията началник на отдел "Инфраструктурни проекти" в Държавна агенция за информационни технологии и съобщения към Министерски съвет. Кариерата му включва още позициите главен секретар на Агенция “Развитие на съобщенията и на ИКТ” към министъра на транспорта и съобщенията, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция “Национална съобщителна система” към министъра на транспорта и съобщенията, както и главен специалист по ЕОД и системна поддръжка в БТК - ЕАД, Регионално Управление "Далекосъобщения "- София, Направление " Информационни технологии ". Притежава магистърска степен по "Автоматика и телемеханика" от Технически Университет - гр.София, както и задочна аспирантура към катедра "Информационно-измервателна техника" при Технически Университет - гр.София. Има множество специализации, сред които "Системно администриране на HP-UX", "Система за Управление на База Данни ADABAS-системно администриране" и др.

 • Стоян Петков

  Стоян Петков

  Главен експерт, Дирекция "Административно, правно, информационно и финансово обслужване"

  Община Струмяни

  Стоян Петков е завършил Националнaта природо-математическа гимназия "Акад. Л.Чакалов" и факултета по Математика и информатика на Софийския университет "Св.Климент Охридски". От 1994 г. е системен администратор в банков клон, а след това в данъчно подразделение и в Териториална дирекция Благоевград на НАП. От 2007 г. е ИТ специалист на община Струмяни, като директор на дирекция "Информациони технологии и сигурност" и главен експерт. Любител фотограф с изложба "Късчета красота" - 33 фотоса от община Струмяни. Привърженик на принципа - Прави нещата по възможно най-добрия начин и ги изпипвай докрай.

 • Атанас Янев

  Атанас Янев

  Директор на дирекция „Информационни системи и моделиране на бизнес процеси“

  Централно Управление на Национална Агенция за Приходите

  Атанас Янев е директор на дирекция ИСМБП към ЦУ на НАП. Работи на настоящата си позиция от 2006г., а в НАП е от 1996 г., като преди е заемал длъжностите директор на дирекция „Развитие на дейността в ГДИС“ и главен експерт. Притежава магистърска степен от УНСС по специалността „Икономическа информатика“.

 • Надeжда Груева

  Надeжда Груева

  Експерт е-услуги

  Фондация „Глобални библиотеки – България”

  Г-жа Греува е била обучител на обучители по Програма „Глоб@лни библиотеки – България”(2009-2013) – по направление „Услуги в модерната библиотека” и по теми, свързани с превръщането на българските публични библиотеки в обществени информационни центрове. Тя е съавтор на обучителни материали за библиотекари. Понастоящем провежда обучения в Центъра за продължаващо обучение за библиотекари. Специализирала е в САЩ по проекта ABLE – обмен на опит и обучение в областта на обществените информационни услуги, работа с местната власт и обществените агенции и повишаване на подкрепата им за библиотеките. Участвала е активно и в проекта „Достъп до електронна информация за хора с увреждания в българските библиотеки“. Тя е библиотечен консултант на фирма РС-ТМ – София за програмен продукт „Автоматизирана библиотека” и e провеждала обучения на потребители. Г-жа Груева е член на УС на Българска библиотечно-информационна асоциация. Понастоящем е директор на Регионална Библиотека „Захари Княжевски”– Стара Загора, координатор е на ФГББ за областта и е експерт към Фондация „Глобални библиотеки – България”за иновативни и е-услуги за гражданите.

 • Марин Калчев

  Марин Калчев

  Директор на дирекция “Информационни системи и моделиране на бизнес процеси”

  Национален осигурителен институт

  Марин Калчев е директор на дирекция “Информационни системи и моделиране на бизнес процеси”, Национален осигурителен институт. На настоящата си позиция стигa, след като последователно преминава през всички позиции от главен експерт до главен директор. След дипломирането си в СУ “Климент Охридски” със специализация в предизвикателната математическа дисциплина “Диференциални уравнения”, от 1982 г. започва като редови ИТ специалист в Държавната Комисия по Планиране. Там първо навлиза в тайните на мейнфреймите, а през 1985 г. участва във внедряването на първите персонални компютри. В периода 1989 – 1991 г. работи в ИТ компанията Microinvest. Член е на УС на Клуба на мениджърите по информационни технологии в България.

 • Антон Антонов

  Антон Антонов

  Главна дирекция „Национална полиция“, отдел „Пътна полиция“

  МВР

 • Николай Дилов

  Николай Дилов

  Зам.-директор на Университетски център за ИКТ на Софийски университет «Св. Климент Охридски»

  Ръководител проект - Национална служба по зърното

  Николай Дилов е завършил Националния военнен университет. Притежава магистърска степен по «Радиолокационни системи», през 2005 г. специализира Публична администрация. Г-н Дилов е работил в системата на Военно въздушните сили. През 2006 г. участва като делегат за България в Световната конференция на електронните правителства – Париж, Франция. Той притежава богат практически и упавленски опит в изграждането на инфраструктурата на електронното правителство, лектор на програмата за обучения на държавната администрацията в Института по публична администрация. Член е на Международната академия на сертифицираните одиторите - CISA. Одитирал е ИТ проекти, изпълнявани по ОП „Административен капацитет“. До 2012 г. Николай Дилов е работил в Дирекция “Електронно правителство”, отговарял е за Контролно-техническия център на Електронното правителство. Съвместно в екипа от водещи експерти той е сред създателите на платформата на Електронното правителство в България. В момента инж. Дилов е зам.-директор на най-големият академичен дейта център в сферата на висшето образование у нас - Университетския център за ИКТ на Софийски университет «Св. Климент Охридски». Центърът поддържа системите за електронното управление на Университета, базирани на сложна архитектура. В помощ на акдемичната общност УЦИКТ поддържа и предоставя онлайн услуги като изгражда модерна информационно-технологична среда, осигуряваща условия за подобряване на качеството на учебната и научно-изследователска дейност.

 • Росен Жеков Добрев

  Росен Жеков Добрев

  Кмет

  Община Оряхово

  Роден през 1974 г. в гр. Оряхово. Завършил ВСИ – Пловдив. Инж. Агроном. До 2011 г. – Управител на „РОСАГРО” ООД. От 2011 г. – Кмет на Община Оряхово.

 • Васил Василев

  Васил Василев

  Директор на дирекция „Развитие на комуникационните и информационни системи

  Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи

  Васил Василев е директор на дирекция „Развитие на комуникационните и информационни системи“ в изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ (ИА ЕСМИС). В периода 2010-2012 г. е заместник главен директор на Електронната съобщителна мрежа. От 2006 до 2008 г. е главен директор на националната държавна мрежа за сигурност и отбрана. Изпълнява длъжността генерален директор на специализирано поделение далекосъобщителни обекти към БТК от 2001 до 2005 г. От 1989 до 2с001 г. е директор свръзки в МВР. Магистър по телекомуникации и стопанско управление.

 • Дилян Млъзев

  Дилян Млъзев

  Кмет на община Елена и представител на НСОРБ

  Дилян Млъзев, кмет на община Елена (1999-2003, от 2011 и понастоящем). Инженер със специалност „Компютърни системи и мрежи“. Завършва Математическа гимназия, а след това - Технически университет „Ангел Кънчев“ в родния си град. През периода 2004-2008 г. е сътрудник към НСОРБ в областта на електронното управление. Пак тогава работи на свободна практика и с други организации като експерт по стратегическо планиране и гражданско участие, модератор на публични дискусии, консултант по проекти. Освен в сферата на местното самоуправление, работил е и по специалността си като системен администратор в банка и областна администрация, IT мениджър в компания - вносител на автомобили, съдружник / управител във фирма за информационни и комуникационни технологии. • Стефан Стоянов

  Стефан Стоянов

  Заместник-кмет „Култура, образование, туризъм, иновации, развитие и европейски политики“

  Община Пловдив

  Стефан Стоянов е завършил Софийски университет „Климент Охридски”, гр. София, специалност „Българска филология”, а преди това 91-а Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов”, гр. София.От 2011г. до момента е заместник-кмет “Култура, образование, туризъм, иновации, развитие и европейски политики” в Община Пловдив. Преди това, от 2002 до 2005 г. – журналист и редактор в ТV Европа, а от 2005 до 2001 г. – собственик и управител на „Пигмалион” ЕООД.

 • Тодор Тодоров

  Тодор Тодоров

  Директор на дирекция "Информационно обслужване и технологии"

  Столична община

  Тодор Тодоров е директор на дирекция „Информационно обслужване и технологии“ в Столична община. Г-н Тодоров е в ИТ бранша от 1975 година, като кариерата му включва позиции в Министерство на вътрешните работи, Министерство на правосъдието и Столична община. Има висше образование, специалност Приложна математика (Теоретична кибернетика)

 • Павел Христов

  Павел Христов

  IT експерт

  Oбщина Велико Търново

  Павел Христов е докторант, магистър по специалностите „Приложни компютърни науки“, „Компютърна мултимедия“ и „Графичен дизайн и визуални комуникации“. Придобива специализирана компютърна сертификация от Cisco Systems, IT card, сертификация от CompTIA, както и свидетелство за езикова подготовка от университета „Кеймбридж”. Работил е в сферата на системната и мрежовата администрация, компютърната поддръжка, графичния дизайн, Web дизайна. От 2012 година е IT експерт, консултант и координатор на IT проекти с различен обхват и естество, IT администратор на е-община Велико Търново, поддържа инвестиционната програма на общината

 • Ираван Хира

  Ираван Хира

  Генерален директор

  HPE България

  Ираван Хира работи в HPE България повече от 14 години и е с най-ефективната експертиза за продажби за всички тези години, включително и  постигането на прогресивно нарастващи квоти, разнообразие  и по-високо ниво на бизнес клиентите. Той разработва стратегии за бизнес, свързан с промишлеността , планира да увеличи портфейла, пазарния  дял и удовлетвореността на клиентите.

 • Маг.инж. Виктор Главев

  Маг.инж. Виктор Главев

  Директор Софтуерни технологии

  Софтуерна група АКСТЪР

  Виктор Главев е завършил инженер бакалавър по ”Компютърни системи” в Технически университет – София, магистър е по „Софтуерни технологии” от Софийски университет. В момента е докторант във Факултета по приложна математика и информатика. Работи в Софтуерна група АКСТЪР от девет години.Виктор Главев отговаря за оперативната съвместимост на продуктите АКСТЪР и обмена на данни със системи на други производители.

 • Яко Пилософ

  Яко Пилософ

  Заместник Изпълнителен директор

  Контракс

  Яко Пилософ е Заместник Изпълнителен директор на „Контракс“ АД, един от лидерите в областта на системната интеграция в България. Има повече от 30 години опит в областта на информационните и комуникационни технологии. Участвал е в разработките на всички софтуерни системи създадени от фирмата през последните 15 години. Завършил е магистратура по Изчислителна техника в Техническия университет и има допълнителна специализация по Приложна математика.

 • Миглена Кузманова

  Миглена Кузманова

  Мениджър Бизнес развитие

  ЕСРИ България

  Повече от 10 години Миглена Кузманова работи в отдел Маркетинг и Продажби на ЕСРИ България като Експерт Бизнес развитие, като от 2013г. заема позицията Мениджър Бизнес развитие. Фокусът й на работа е основно върху предоставяне на ГИС решения за нуждите на държавната и местна администрация в сферите на електронно управление, енергетика, ютилитис и инфраструктура, като участва в редица проекти на компанията в тези области. Миглена Кузманова завършва Факултета по Математика и информатика към Софийски Университет „Св. Кл. Охридски“ със специалност „Информатика”, а през 2005г. придобива магистърска степен по „Икономика“ от Стопанския факултет на Софийския университет. Към момента е докторант по ГИС в Софийския университет, като от 2007г. преподава Географски информационни системи в него.

 • Красимира Райчева

  Красимира Райчева

  Мениджър на Visa Европа за България

  Visa Europe

  Красимира Райчева е мениджър на Visa Европа за България и представлява бизнес интересите на компанията в страната. Нейната роля е да развива продуктите и услугите на Visa Европа сред финансовите институции у нас. Тя управлява отношенията на компанията с банките и с други организации, които предлагат безналични разплащания. Красимира ръководи въвеждането на иновативните продукти на Visa Европа в България, сред които безконтакти, мобилни и разплащания от човек на човек.Красимира работи за Visa Европа от края на 2004 г. Преди това е ръководила множество проекти на IBM в банковия сектор. Тя има опит и в търговска банка като началник-отдел „Картови разплащания”.Красимира има магистърска степен по Електроника от Технически университет – София и Магистърска степен по Project management от George Washington University. Завършила е мениджмънт в Henley Management College.

 • Мирослав Долапчиев

  Мирослав Долапчиев

  Управляващ съдружник

  Aй Би Ес България

  Мирослав Долапчиев работи по проекти свързани с решенията за съвместна работа и комуникации повече от 16 години. Присъединява се към Aй Би Ес България, като ръководител на отдел Collaboration услуги, който ръководи и до днес. Има повече от 11 години управленски опит в проекти за реализиране на цялостни информационни системи.

 • Велина Топалова

  Велина Топалова

  Ръководител търговски екип – Публичен сектор

  Лирекс.КОМ

  Велина Топалова е Ръководител търговски екип – Публичен сектор в компаниите от групата на Лирекс.КОМ. Работи в областта на ИТ повече от 10 години. Присъединява се към екипа на Лирекс.КОМ през 2007г. като част от търговския екип във Варна, където е участвала активно в проектите по внедряване на едни от най-иновативните технологични решения за модернизация на висшите учебни заведения. От 2013г. отговаря за развитието на бизнеса на компанията в областта на държавната и местна администрация.

 • Нина Благоева

  Нина Благоева

  Управител

  ЕН ДИ БИ ЕООД

  Нина Благоева, управител и основател на фирма NDB Ltd. /”ЕН ДИ БИ” ЕООД/ е възпитаник на Немската гимназия във Варна. През 1982 г. завършва ХТИ, специалност “Автоматизация”. Получава допълнителна квалификация в УНСС по "Маркетинг и икономика". До 1989 г. работи в БАН по различни проекти за автоматизация на процеси в големи предприятия. В периода 1991-1995 г. е управител на немската фирма NOAC GmbH. През 1995 г. г-жа Благоева основава NDB като INFORMIX Технологичен център. От 2001 година NDB е основният дистрибутор на IBM Software за България, а в последствие и единствен дистрибутор на VМware, RedHat, Citrix и Veeam с широка мрежа от клиенти и партньори. В офиса на компанията се намира IBM Technical Exploration Center (TEC), предлагащ на своите клиенти и партньори възможност за запознаване с IBM технологиите. NDB е учебен център на VМware и Veeam за България.

 • Деян Балтаджиев

  Деян Балтаджиев

  Мениджър Информационни технологии

  Мапекс АД

  Деян Балтаджиев е роден в гр. Русе. През 2003г. се дипломира в Софийския университет „Св.Климент Охридски“със специалност Информатика. Започва професионалната си кариера към отдел „Информационни технологии ” във фирма Мапекс АД през 2001г. Придобива множество дипломи и сертификати за допълнителна квалификация, като обучение  „Географски информационни системи“; обучение „Достъп и управление на пространствени данни с помощта на Уеб базиран ГИС софтуер Autodesk Autodesk Infrastructure Map Server; обучение за работа с базов ГИС  софтуер-ArcGIS Desktop 10 инструменти и функционалности“. През 2012г. заема позицията мениджър Информационни технологии във фирма „Мапекс” АД - Геоинформационна компания, която предлага геодезически и информационни услуги и технологии в областта на архитектурата, строителството и дейностите по кадастъра.  Ръководи множество проекти, един от които е Географска информационна система за електронно административно обслужване – „Тобел“

 • Ана Михайлова

  Ана Михайлова

  Мениджър работа с клиенти и продажби – публичен сектор

  Лирекс.КОМ

  Ана Михайлова е Мениджър работа с клиенти и продажби – публичен сектор в търговския отдел на компаниите от групата на Лирекс.КОМ. Завършва Технически университет - София, специалност Комуникационни технологии. Работи в областта на ИТ повече от 10 години с основен фокус в проекти по разработка на информационни системи и услуги предназначени за държавната администрация.   

 • Ивайло Стоянов

  Ивайло Стоянов

  Директор продажби „Публичен сектор“

  Хюлет-Пакард Ентърпрайз

  Ивайло Стоянов е в Хюлет-Пакард България ЕООД от 2010г. когато започва като Technology Services Sales Executive. Тази позиция е част от организацията за системна интеграция в Хюлет-Пакард. Като част от екипа за системна интеграция е бил отговорен за дефинирането на нуждите на клиентите и предоставянето на цялости решения, които да решават конкретни бизнес нужди и задачи. От август 2012 година е мениджър “Технологични услуги и облачни решения”. В текущата си роля е отговорен за развитието на технологичните услуги на гиганта Хюлет–Пакард, както и за развитието и утвърждаването облачните продукти и услуги, предоставяни от Хюлет-Пакард на българския пазар.

 • Марин Маринов

  Марин Маринов

  Hewlett Packard Enterprise Software Services Business Lead, South East Europe & Israel

  Марин Маринов е професионалист с над 15 годишен опит в сферата на софтуерните технологии, оптимизацията на процеси и трансформиране управлението на ИТ ориентирано към повишаването на бизнес резултатите. Водил е екипи разработчици, създаващи високо продуктивни решения за паралелна обработка на данни на базата на отворени технологии. Работи от 2007 г. в консултантските звена на Hewlett-Packard, където в момента е главен консултант за софтуерните решения на компанията, отговорен за пазар от 27 държави в Централна и Източна Европа.

 • Михаил Павлов

  Михаил Павлов

  Директор „ Системи за Съхранение на данни“

  Хюлет Пакард Югоизточна Европа

  Михаил Павлов е член на екипа на Хюлет-Пакард България ЕООД от 2008г. когато започва като Мениджър Клиенти в Personal Systems Group.От 2010 година е директор „Системи за Съхранение на Данни“ в Хюлет Пакард България Тази позиция е част от организацията за Enerprise решения в Хюлет-Пакард. Като част от този екип е бил отговорен за развитието и налагането на решенията за съхранение и управление на данни на HP в България, а след придобиването на 3Par от Хюлет Пакард и за позиционирането на новите решения на компанията.От Октомври 2013 заема регионална позиция за Хюлет Пакард Югоизточна Европа, с фокус държави – България, страните от бивша Югославия, Албания, Молдова и Малта. В настоящата си позиция отговаря пряко за развитието на бизнеса с решения за съхранение и управление на данни в региона.