Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Начало

11-ТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО Е-ОБРАЗОВАНИЕ
23 октомври 2015 г., София Хотел Балкан


„Възможности за развитие на е-образованието в България“


Организатори:
ICT Media съвместно с БАИТ, в рамките на европейския проект "eSkills for Jobs 2015"

С подкрепата на Представителството на Европейската комисия в България

Със съдействието на
Министерство на образованието и науката, Съвета на ректорите в България 


Напоследък все по-често се говори за изискванията на бизнеса и тези на образователната система, има ли разминаване и как да се преодолее. Особено внимание се отделя на развитието на новите технологии и на подготовката на младите хора, която да отговаря на исканията на бизнеса и на новата икономическа среда, която става все по-трудна всеки изминал ден. Образователните институции са изправени пред предизвикателството да съчетават традиционното с новото, да експериментират и да бъдат иновативни, да отговарят на потребностите на новото поколение обучаеми. Една от основните цели на конференцията и цел, заложена в Стратегията за ефективно прилагане на ИКТ в образованието и науката на Р България (2014-2020) е обединение на усилията на образователните институции, неправителствения сектор, бизнеса, медиите и всички, които искат българското образование да бъде достъпно и съвременно. Конференцията се организира от ICT Media за 11-та поредна година и традиционно е подкрепяна от Парламентарна комисия по образованието и науката, Министерство на образованието и науката и Съвета на ректорите. Инициативата е насочена към директори, заместник директори, главни учители на основни, начални и средни училища; ректори, заместник ректори и други ръководни позиции в университетски учебни заведения; директори на библиотеки; ръководители на регионалните инспекторати по образованието.Как протече събитието през 2014 г, можете да разгледате на
http://events.idg.bg/bg/2014/education/presentations


Технологичен партньор на конференцията: