Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Лектори
 • Ясен Гюров

  Ясен Гюров

  Сътрудник на евродепутата Ева Паунова, съветник за единния цифров пазар в ЕС, електронното управление, авторското право в интернет и дигиталните умения

  Ясен Гюров подпомага работата на евродепутата Ева Паунова в Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите и в интегрупата на ЕП по дигитални въпроси. Той отговаря за парламентарни досиета, свързани с единния цифров пазар в ЕС - електронното управление, онлайн-търговията, авторското право в интернет, защитата на личните данни, киберсигурността и дигиталните умения.Ясен е активно ангажиран в промотирането компютърните умения и програмирането. Той води кампанията на Ева Паунова като посланик на ЕК на дигиталните умения в България, чийто изпълнител е БАИТ. Отговаря и за подкрепата на евродепутата в промотирането на Европейската седмица на програмирането 2015 г. Пpeз 2014 г. Ясен бe част от журито нa cъcтeзaниeтo за програмисти EUhackathon нa тeмa “Пo-aктивнo гpaждaнcкo yчacтиe в пpoцeca нa взeмaнe нa пoлитичecки peшeния в ЕС”.Преди да започне работа в ЕП Ясен е работил в информационния отдел на Европейската комисия в Брюксел, има опит в работата на ООН и ОССЕ във Виена. По време на следването си е работил за Външно министерство на Република България, както и е бил отговорен за екип от над 15 човека в международната маркетинг компания Repucom, Германия. Ясен има магистърска степен по "Европейски науки" от Центъра за Европейски Изследвания (CES) към Университета в Бон.

 • Лучила Сиоли

  Лучила Сиоли

  Ръководител на подразделение „Европейски семестър и основа на знанието“ към Главна дирекция CONNECT

  Европейска комисия

  Г-жа Лучила Сиоли е ръководител на подразделението „Европейски семестър и основа на знанието“ към Главна дирекция CONNECT на Европейската комисия. Подразделението контролира тенденциите и постиженията на дигиталната икономика и е отговорно за контролирането на дигитализацията в контекста на стратегията Европа 2020 и за Digital Agenda Scoreboard. Подразделението също така следи за въздействието на ИКТ върху пазара на труда.Г-жа Сиоли притежава докторска степен по иконика от Университета в Саутхамптън и от Католическия университет в Милано и е служител в Европейската комисия от 1997г.

 • Ева Паунова

  Ева Паунова

  евродепутат и посланик на eSkills for Jobs

  Европейски парламент

 • Огнян Златев

  Огнян Златев

  Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България

  Огнян Златев е ръководител на Представителството на Европейската комисия в България от 1 май 2013 г. Той се присъединява към Европейската комисия през декември 2011 г. като ръководител на комуникационното звено нa Главна дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“. Има повече от 20 г. професионален опит в комуникациите, развитието на медиите и неправителствените организации. Неговите професионални ангажименти го отвеждат до различни точки от света, сред които Югоизточна Европа и Западните Балкани, Южен Кавказ, Централна Азия, Близкия Изток) където е работил като консултант на международни институции (ЮНЕСКО, OSCE, Световната банка) и BBC. Преди да се присъедини към ЕК Огнян Златев е бил член на Управителния съвет на Българска национална телевизия (БНТ). Преди това той създава и управлява Media Development Center в България, който е основан през 1998 г. с цел да промотира развитието на независимите медии в страната, да насърчава създаването на компетентни медии и да подкрепя комуникацията с Югоизточна Европа. Той е бил и директор на Информационния център към Институт „Отворено общество“ в София, менижър на Центъра на BBC в България и директор „Обмен“ в Британския съвет в България.Огнян Златев е член на Европейската асоциация на комуникационните директори (EACD) от 2008 г.

 • Николай Ангов

  Николай Ангов

  Съветник към кабинета на Заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и Министър на вътрешните работи – Румяна Бъчварова

  Николай Ангов като съветник на г-жа Бъчварова отговаря за политиките в областта на образованието и науката. Той също е докторант фокусирал се в темата за развитие на индустриалните клъстери. Николай е сред създателите на Business Booster Sofia организация насърчаваща предприемачеството в ТУ София.Николай Ангов е заемал позиции в администрацията като съветник на министъра на икономиката и преди това експерт към Българска агенция за инвестиции. Опита му в частния бизнес е като инженер в автомобилостроителната индустрия, а след това разработва компанията за интелигентно осветление InnoLED.

 • Проф. Ангел Смрикаров

  Проф. Ангел Смрикаров

  Заместник-ректор по научното и кадрово развитие

  Русенски университет "Ангел Кънчев"

  Проф. д-р Ангел Смрикаров е заместник-ректор по научното и кадровото развитие на Русенски университет "Ангел Кънчев". Автор и съавтор на 17 изобретения, 181 статии и доклада,1 студия, 2 монографии, 12 учебника и учебни пособия и 1 книга по автоматизация на инженерния труд и електронно обучение. Ръководител е на десет успешно защитили докторанти. Координатор е на Европейски тематични мрежи в областта на компютинга и на проекта „Български виртуален университет”.

 • Наталия Йорданова

  Наталия Йорданова

  Директор Интернет базирани курсове

  АВО Езиков и изпитен център

  Наталия Йорданова е директор в АВО Езиков и изпитен център. Работата й е свързана с обучението по английски език повече от 20 години. Притежава сертификат и диплома за преподавателска правоспособност от Университета Кеймбридж, Великобритания.Наталия  Йорданова се занимава с е-обучение по английски език от 1998 година. Участвала е в много международни проекти, свързани с въвеждането на технологиите в обучението по английски език.Тя проектира учебното съдържание на онлайн / комбинирани курсове по общ и бизнес английски. Също така координира процеса на обучение чрез онлайн приложения / инструменти и разнообразни педагогически методи.Вярва, че ролята на технологиите е  да подкрепят обучението,  без да бъдат основен приоритет.

 • Людмила Дерменджиева

  Людмила Дерменджиева

  Учител по Информационни технологии

  Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев   

 • Весела Калъчева

  Весела Калъчева

  Изпълнителен директор, Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ) и координатор на инициативата еSkills for Jobs за България

  БАИТ

 • Д-р Анна-Мари Виламовска

  Д-р Анна-Мари Виламовска

  Секретар на президента на Република България за иновационна и здравна политика и посланик на eSkills for Jobs

  Д-р Анна-Мари Виламовска е секретар на президента на Република България за иновационна и здравна политика. Представлява България в Съвета на ЕС за насърчаване на дигиталното предприемачество. През 2015 г. e една от 100-те водещи иноватори в Централна и Източна Европа в годишната класация на Financial Times, Visgrad Fund, Google и ResPublica. Съпредседател е на Съветите за наука и образование и за социално и икономическо развитие при Президента. Анна-Мари Виламовска ръководи президентските награди "Джон Атанасов" за талантливи млади ИТ учени и предприемачи. Посланик в кампаниите на Европейската комисия за дигитални умения и предприемачество, eSkills и Watify Digital Entrepreneurship Campaigns от 2014 г. и посланик на Sofia Tech Park.Отговаря също така за най-голямата национална дарителска инициатива на Президента на Републиката "Българската Коледа".От 2003 г. до 2005 г. Анна-Мари Виламовска работи за IBRD и IDA във Вашингтон, където разработва финансовите и актюерски опции за над 20 пенсионни системи в Централна и Южна Азия, Близкия Изток и Централна Европа. От 2005 г. до 2010 г. в RAND Corporation в Лос Анджелис и Брюксел работи върху аналитични микроикономически проекти в сферите на здравеопазването, науката и иновациите за клиенти, сред които са Фондация Гейтс, Националните институти за здравето в САЩ, Конгреса на САЩ, Европейската комисия, Правителството на Великобритания и други.

 • Проф. д.ик.н.инж. Валентин Кисимов

  Проф. д.ик.н.инж. Валентин Кисимов

  Директор на Център за компютърни иновативни системи

  Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

  Проф. Кисимов е директор на Център за компютърни иновативни системи в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Длъжностите, които проф. Кисимов е заемал в УНСС през годините са декан на факултет „Приложна информатика и статистика“, ръководител катедра ИКТ, доцент към катедра „Машинна обработка на икономическата информация“, директор на учебния изчислителен център, асистент към катедра „Машинна обработка на икономическата информация“. Други заемани длъжности от проф. Кисимов са ръководител на изследователска лаборатория по мрежови защитни продукти и услуги, създадена от IBM, Cisco, T-Systems, University of Johannesburg and University of Cape Town, Johannesburg South Africa; главен ИКТ архитект, T-Systems SA, Johannesburg, South Africa; архитект на стратегическо развитие, Net 1 Applied Services (APLITECH) (Pty) Ltd., Johannesburg, South Africa; главен консултант, ръководител на мрежови и инфраструктурни консултации, IBM South Africa; гост-професор, Computer Science Department, Universite Laval, Quebec, Canada; преподавател, Computer Science Department, University of the Witwatersrand; главен директор и впоследствие генерален директор, Национален Център „Инфома” към комитета за национално стопанство, София, България; ръководител на секция по цифрова обработка на изображения, Централен институт по изчислителна техника, София, България; компютърен инженер на Мултимикропроцесорни системи, Институт по техническа кибернетика и роботика, БАН, София, България; компютърен инженер на големи ЕИМ, Централен институт по изчислителна техника, София, България.

 • Елена Маринова

  Елена Маринова

  Член на УС и Председател на Комисията по образование на БАИТ, Президент на Мусала Софт и посланик на eSkills for Jobs

  Елена Маринова е Президент на Мусала Софт - българска компания в сферата на софтуерните услуги. В своята обществена дейност Елена Маринова участва в проекти, свързани с разпознаването на България като международно призната ИТ дестинация и е активно ангажирана с дейности, посветени на промотиране и подпомагане развитието на българския бизнес климат, ИТ образование, наука и иновации, предприемачество. Елена Маринова е член на серия неправителствени и бизнес организации, сред които: Член на Европейски парламент на предприятията (ЕПП); Член на Борда на Алумни Сдружение на Стопански Факултет, Софийски Университет; Член на управителен съвет на фондация „Еврика"; Член на Консултативен научен съвет по информационни и комуникационни науки и технологии към УС на БАН; Член на на комисията "Джон Атанасов" към Президента на България; Член на „Реформ Юнион Клуб"; Ментор на „Заедно в час"; Ментор във фондовете за рискови инвестиции "Eleven" и "Launchub"; Представител на Мусала Софт и вицепрезидент (2005-2009) на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ); Представител на Мусала Софт и член на Управителния съвет (2011-...) на БАИТ; Представител на Мусала Софт в БТПП; Представител на Мусала Софт в КРИБ; Представител на Мусала Софт в AmCham.

 • Виктор Атанасов

  Виктор Атанасов

  Директор на дирекция „Информационни и комуникационни технологии“

  Министерство на образованието и науката

 • Проф. д-р. инж. Таня Василева

  Проф. д-р. инж. Таня Василева

  Научен ръководител на Технологично училище „Електронни Системи“ към ТУ-София

  Катедра Електронна Техника, ТУ-София

  Проф. д-р инж. Таня Василева е Научен ръководител на Технологично училище „Електронни системи“ към Технически университет – София. Тя е дългогодишен преподавател в катедра „Електронна Техника“, Факултет по Електронна техника и технологии на ТУ – София. Научните й интереси са в областта на автоматизация на инженерния труд и разработка на средства за електронно обучение, виртуални лаборатории за измервания и разпределени системи за съвместна работа със знания. Автор и съавтор на 1 монография, 7 учебника, 4 книги, 160 статии и доклада, ръководител на 3 успешно защитили докторанта. Координатор е на европейски проекти в областта на образованието по схемите Tempus, Peco, Phare, Leonardo da Vinci, e-Ten, Life Long Learning, ICT FP6, както и ръководител и автор на 20 фирмени проекта за разработка на интерактивни учебни пособия за електронно обучение в областта на инженерното образование.

 • Събина Анева

  Събина Анева

  Изпълнителен директор

  НАБИС

  С. Анева е филолог и експерт по библиотекознание и управление на бази данни. Завършва магистратура по българска филология и по история в СУ „Св. Климент Охридски” (1984). Специализира в Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий” (1984-1985) и в Международния център за системи и услуги за информационно управление (ICIMSS), Торун (Полша) (1999-2002). Работи в областта на библиотечно-информационните технологии и дигиталните библиотеки и изготвя експертни анализи на съществуващите библиотечни системи по света. От 1995 г. до 2012 г. е заместник-директор на ЦБ-БАН (тогава е и контактно лице за международния проект ATHENA), а от 2009 до 2015 – зам. изп. директор на Фондация НАБИС. Член е на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) и на ICIMSS. Основната й заетост в НАБИС е свързана с интегрираната библиотечна система за управление на хартиени колекции, която се използва от 2 от учредителите на НАБИС (т.е. ALEPH), обучение на системни библиотекари по международно утвърдения стандарт MARC 21 и системата ALEPH, както и координиране на асоциираните членове на фондацията.

 • Силвия Кънчева

  Силвия Кънчева

  Държавен експерт дирекция "Образователни програми и образователно съдържание"

  Министерство на образованието и науката

 • Доц. д-р арх. Боян Георгиев

  Доц. д-р арх. Боян Георгиев

  Директор на Център за международна дейност и мобилност - Архитектурен факултет, Катедра Технология на архитектурата

  Университет по архитектура, строителство и геодезия

 • Мими Виденова

  Мими Виденова

  Преподавател по Информатика и ИТ

  73 СОУ „Владислав Граматик”

  Мими Виденова има магистърска степен по Комуникационна техника и технологии към ТУ София, както и следдипломна квалификация в СУ по Информатика и ИТ. Работи в сферата на образованието от 2004 г. И се интересува от развитието на ИКТ в национален и световен мащаб и внедряването им в образователния процес.

  През изминалите няколко години е работила по различни проекти, които са довели до издигане имиджа на училището като отворено за въвеждане на иновативни методи на обучение и преподаване. Участвала е в множество обучения, семинари и конференции. И като резултат прилагам на практика придобитите знания и умения, като ги включвам в учебния материал или разработвам проекти за използването им.

  През 2010г. Мими Виденова получава специалната награда в конкурса ИТ мениджър на годината, учредена в памет на Явор Димитров, един от основателите на Клуба на ИТ мениджърите и член на УС „В подкрепа на иновациите и младите хора”. Отличена е и като един от топ иновативните учители от цял свят от Майкрософт. Носител е и на образователна награда на БАИТ за принос в развитието на информационните и комуникационни технологии за 2011 година „За прилагане на ИКТ в образованието”.

 • Иван Господинов

  Иван Господинов

  учител

  Иван Господинов е учител на Заедно в Час по немски език и философия и председател на Образование без раници. От 5 години се занимава с превеждането на Khan Academy и други образователни платформи на български език. Неговата кауза е въвеждането на технологии в образователния процес на всички нива.

 • Ваня Янева

  Ваня Янева

  Старши експерт по информационни технологии

  РИО София-град

  Ваня Янева е старши експерт по информатика и информационни технологии в РИО, София-град. Преди това в периода 01.02.2001г.- 02.01.2002г. е работила отново като старши експерт в РИО – София-град, но по информационно осигуряване. В сферата на образованието е от 30.09.1991г., когато е започнала като учител по математика и английски език в 21 СОУ"Христо Ботев", София. След това е работила като учител по информатика и ИТ, ръководител компютърен кабинет, помощник директор по учебната дейност и през цялото време в 21 СОУ, до 25.02.2014г., когато е продължила кариерата си в РИО, София-град. Член e на комисията за изменение и допълнение НАРЕДБА № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета. През 2011 година e участвала в изработването на стандарт за управление на информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование във връзка с новия Закон за предучилищното и училищно образование, който все още не е приет.

 • Анна Борисова Калчева

  Анна Борисова Калчева

  Директор

  35. СОУ „Добри Войников” – гр. София

  Анна Калчева е директор на 35. СОУ „Добри Войников” в град София. Завършила е СУ „Св. Климент Охридски ”, факултет по Математика и информатика. Има ІІ ПКС. Притежава Сертификати от различни университети и организации в областта на училищния мениджмънт и ИКТ в управлението на училищната дейност. Работи активно за внедряване на ИКТ в учебния процес по всички учебни предмети.  Под нейно ръководство се осъществяват редица национални и международни проекти, обмени с училища от Франция, Германия и Русия. Участва в авторски колективи на учебници по математика.

 • Роберт Джераси

  Роберт Джераси

  Съветник на министъра на образованието и науката

 • Доц. д-р. инж. Стела Стефанова

  Доц. д-р. инж. Стела Стефанова

  Директор

  Технологично училище „Електронни системи“ към ТУ-София

  Доц. д-р инж. Стела Стефанова е директор на Технологично училище „Електронни системи“ към Технически университет – София. Тя е дългогодишен преподавател в училището, ръководител и инструктор в CISCO мрежова академия. Научните й интереси са в областта на системи за автоматизирано проектиране, глобални мрежи и използване на компютърни технологии при обучението. Автор и съавтор на 1 монография, 1 учебник, 50 статии и доклада, ръководител е на множество успешно защитили дипломанти. Участвала е и е координатор на европейски проекти по програмите за развитие на човешките ресурси, развитие на капацитета индивида и обучение през целия живот. Поддържа тесни връзки с фирми от индустрията, за да отговаря своевременно на изискванията на трудовия пазар при подготовката на кадрите. Успешно прилага нови подходи в образованието с убеждението, че трансформиране на обучението е ключът към трансформиране на икономиката.

 • Проф. д-р Милен Балтов

  Проф. д-р Милен Балтов

  Заместник - ректор по научноизследователската дейност и международното сътрудничество

  Бургаски свободен университет   

 • Вяра Чангърова

  Вяра Чангърова

  Старши Мениджър „Ключови клиенти“

  Fujitsu

  Професионален опит - 20 години в ИТ сектора с фокус към проекти в Публичен сектор, повече от 15 години в проекти по Закон за обществените поръчки, 4 години в проекти с европейско финансиране, участие в реализацията на проекти по програма „ИКТ в Образованието“ на МОН чрез партньорската мрежа на Fujitsu в България.Магистър по Международни Икономически Отношения, бакалавър по маркетинг, специализация по мениджмънт, управление на проекти, както и множество специализации в сферата на ИКТ - решения на Fujitsu и технологичните партньори на компанията.  

 • Теодора Борова – Славчева

  Теодора Борова – Славчева

  Мениджър Корпоративни клиенти

  КАНТЕК

  Теодора Борова Славчева се присъединява към Кантек през 2012г. Участвала е в реализирането на редица проекти, свързани с управлението на печата и управлението на документи.Теодора Борова – Славчева има Магистърска степен по Бизнес Администрация от Американския университет в България и притежава допълнителни квалификации в сферата на управлението на проекти , работата със софтуери за управление на документи и управлението на бизнес процеси.

 • Михаил-Ернесто Михайлов

  Михаил-Ернесто Михайлов

  Account Manager

  Хуауей

  Михаил-Ернесто Михайлов се присъединява към Хуауей с над 20 години опит в областта на информационните и комуникационни технологи. Има опит в изграждането на редица големи ИТ и комуникационни проекти в България и Европа. През 2009 година проект за кардиомониторинг в реално време в Болница Св. Екатерина, реализиран с негово основно участие печели наградата за ИТ Проект на годината.

 • Никола Гечев

  Никола Гечев

  Директор Корпоративни Продажби

  VIVACOM

  Професионалният път на Никола Гечев в телекомуникациите стартира преди 10 години като  търговски представител във VIVACOM. През следващите години преминава последователно през  позициите на старши търговски представител, регионален мениджър и старши мениджър, а от 2015 г. е директор Корпоративни продажби. Никола Гечев е завършил висшето си образование по Международни икономически отношения в УНСС и преминава допълнителни квалификации в сферата на продажбите, управлението на екипи, финансите и маркетинга.

 • Йордан Йорданов

  Йордан Йорданов

  Изпълнителен директор

  КОНТРАКС АД

  Йордан Йорданов е завършил Инженерна математика в Техническия университет в Будапеща. Изпълнителен директор на една от най-големите ИТ компании в България - КОНТРАКС АД, основана през 1992 г. Мажоритарен собственик на групата КОНТРАКС. Почетен консул на Унгария в България. Член на Атлантическия клуб и Българо-Унгарската Търговска Камара, член на Надзорния съвет на КС на БАИТ. Женен, има двама синове.

 • Мая Христова

  Мая Христова

  Мениджър Услуги свързани с Обучения

  Хюлет-Пакард България

  Мая Христова е Мениджър Услуги свързани с Обучения в Хюлет-Пакард България. През последните 15 години Мая Христова е заемала ключови управленски позиции в обучаващи инситуции на големи мултинационални компании в сферата на информационните и комуникационни технологии. Кариерата ѝ е свързана с управлението и развитието на Сертифицирани Учебни Центрове,с управлението на мащабни и дългосрочни проекти свързани с работата с висшите и средните учебни заведения в страната.. Започва работа като основател на Обучителния Център на Хюлет-Пакард в България пред декември 2007г. Мая Христова е завършила Технически Университет София и притежава допълнителни професионални управленски и педагогически квалификации.

 • Петър Иванов

  Петър Иванов

  Председател на УС на БАИТ, oсновател и управляващ партньор, Solytron

  Петър Иванов е основател и управляващ патньор на фирма Solytron SD от 1991 г. - вече повече от 20 години. Фирмата е от първите в ИТ бранша в България и запазва своята пазарна  позиция през годините.Петър Иванов е завършил специалност „Математика” във Факултет „Математика и Механика” на СУ „Климент Охридски” и специализира „Функционален Анализ”. По време на следването си (1986-1988) Петър Иванов е програмист в ЛАСО - Лаборатория за Автоматизирани Системи в Образованието.Член е на УС на БАИТ в периодите 2001-2003 и 2011-2013. Председател е на УС на БАИТ от 2013. Solytron е дългогодишен дистрибутор на над 30 световни ИТ бренда. Фирмата е трета по приходи в класацията на Computerworld за 2013 - Топ 100 на ИКТ индустрията, и може да се похвали с двуцифрен ръст втора поредна година. „Капитал 100” нарежда Solytron сред първите 30 фирми в България по показателя "Ръст на приходите", в класацията за най-големите български компании на 2012 година.

 • Ивайло Ръкльов

  Ивайло Ръкльов

  Мениджър „Ключови клиенти“ – Публичен сектор

  Лирекс БГ

  Ивайло Ръкльов заема позицията Мениджър „Ключови клиенти“ – Публичен сектор в Лирекс БГ. Притежава инженерно образование със специалност Електроника, магистърска степен по Икономика на търговията, различни специализации в областта на икономика, мениджмънт и управлението на проекти. През последните 6 години активно работи в областта на ИКТ. Като експерт в тази област е фокусиран в предлагане на най-съвременни технологии в услуга на клиентите от публичния сектор, както и в анализ на всички възможности за финансиране от структурните фондове на ЕС и разработване на проекти с европейско финансиране.

 • Янко Бахчеванов

  Янко Бахчеванов

  Старши Търговски Мениджър

  Контракс АД

  Повече от 10 години опит в сферата на ИКТ, с насоченост към образователните институции. Участвал в реализирането на редица проекти свързани с програма „ИКТ в Образованието“ на МОН. Член на работна група Образование към БАИТ. От 2008 г. е в екипа на Контракс АД.

 • Дани Гурис

  Дани Гурис

  Старши Регионален Мениджър, Оракъл академия

  Oracle

 • Радка Атанасова

  Радка Атанасова

  Главен учител

  Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Архитект Камен Петков“, Пловдив

  Радка Атанасова е главен учител в Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Архитект Камен Петков“, Пловдив. Завършила е СУ “Климент Охридски“, специалност Българска филология. От 1994г. до настоящия момент работи като преподавател по български език и литература в ПГАСГ“ Арх. Камен Петков“, Пловдив. Притежава Първа професионална степен. Базов учител е към ПУ „Паисий Хилендарски“. Проявява интерес към ИКТ и прилагането им в образователния процес. От години експериментира като действащ преподавател в средното образование. Успешно съчетава в работата си традиционни и интерактивни педагогически методи и стратегии. Използва ИКТ в обучението и непрекъснато обогатява своите умения. Участвала е в различни квалификации, семинари, конкурси, конференции. Автор е на множество интерактивни уроци, реализирани в реални учебни часове с помощта на различни софтуерни образователни продукти и електронни платформи. Философията й за образованието е то да бъде прогресивно, съобразено с очакванията на подрастващите. През 2015г. заедно със своите ученици провежда експериментални уроци по български език и литература във виртуалната класна стая на електронна платформа за онлайн обучение и във виртуален свят, в който ученици и учител са представени чрез собствени аватари.

  От 2013г е ментор към ПУ“ Паисий Хилендарски“ по проекта“ Студентски практики“ и има възможност да предаде своя опит на бъдещи колеги. Най-голямото й отличие е от 2015г. Носител е на Голямата награда на XI национален конкурс за образователно-програмни продукти за комплексно прилагане на ИКТ в образованието в категории“ Методика“ и“ Софтуерен продукт“.

 • Доц. д-р Камен Спасов

  Доц. д-р Камен Спасов

  Факултет по математика и информатика на Софисйки университет „Св. Климент Охридски”

  Камен Спасов е магистър инженер по Автоматизация на производството от Химико-технологичен и металургичен университет – София. Завършва висшето си образование през 1984 година, а през 1992 г. вече е доктор (кандидат на техническите науки) в същото висше училище. Камен Спасов е международен магистър по бизнес администрация (International MBA) като в периода 1998-1999 г. се обучава в Бизнес училището към Университета на Южна Каролина, Колумбия, САЩ и Стопанския Университет във Виена, Австрия. Има специализация  за висши държавни служители в областта на информационните технологии за въвеждане на електронно правителство към Корейската агенция за насърчаване на възможностите за дигитализация. Професионалният му опит започва през 1985 г. с преподавателска и научна дейност в Университета по химични и металургични технологии – София. През 1992 г. заема длъжността редактор във в. Computerworld Bulgaria, а през 1993 г. става заместник-главен редактор на сп. PC Magazine Bulgaria. В периода 1994 – 1998 г. Камен Спасов работи като акаунт мениджър в IBM Bulgaria, а от 1999 до 2000 г. е продуктов маркетинг мениджър в MediaMap, Кеймбридж, САЩ. Година по-късно става ръководител и редактор на портала TechReviews, в CMP Media Internet Group,  Бостън, САЩ. От 2002 до 2003 г. Камен Спасов е изпълнителен директор на Сиприим, след което от 2004 до 2005 г. е ИТ консултант в Уникредит Булбанк.Професионалното му развитие продължава в периодите 2003-2004 г. и 2006-2007 г. като координатор в Координационен център за информационни, комуникационни и управленски технологии към Министерски съвет. Там Камен Спасов е ръководител на екип за разработване на електронни услуги за областна администрация. За периода 2005-2006 г. е териториален мениджър на Тъмбълуийд Комюникейсънс. От 2007 до 2011 г. е директор на направление CRM в ТехноЛогика ЕООД. През този период той е ръководител на екип за разработване на електронни услуги за общинската администрация. Професионалният му опит включва и поста заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията в Служебното правителство през 2014г.От 2009 г. досега Камен Спасов е доцент в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по математика и информатика; както и ръководител на магистърска програма „Електронен бизнес и електронно управление“. В този период той е и ръководител на Майсторски клас по CRM – Американски университет в България и Юкономикс. От 2013 г. под негово ръководство се разработват и изпълняват проекти свързани с електронно управление към Лаборатория по електронно управление, БАН.