Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Начало

Десето юбилейно издание на национална конференция по е-здравеопазване

„Иновационен модел за устойчиво и модерно здравеопазване“
19 февруари, 2015 г., София Хотел Балкан, зала Средец


Организатори: ICT Media и Фондация „Електронно здравеопазване – България“

Под егидата на
Парламентарна комисия по здравеопазване
то na 43 НС на Република България

 Със съдействието на
Министерство на здравеопазването (tbc), Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Национална здравноосигурителна каса и Български Червен Кръст2014 година бе година на промяна не само на българската, но и на европейската политическа сцена. По какъв начин проведените в края на 2014 г. избори на нов състав и структура на Европейския парламент ще променят здравната политика в Европа и страните членки на Европейския съюз, как ще се поддържа и развива здравеопазването на европейските граждани, каква е ролята на Стратегията Европа 2020 за тази промяна, какви са възможностите за финансиране на здравния сектор в европейските държави, са само част от въпросите, на които ще потърсим отговор по време на най-значимата национална конференция по е-здравеопазване, която се провежда в страната!

Здравеопазването освен европейски, е и национален приоритет и обект на дискусия в десетото юбилейно издание на форума ще бъдат както европейските изисквания и приоритети за развитие на е-здравеопазването, така и националната здравна стратегия и план за действие, законопроекта на закона за здравето и измененията в законите за здравното осигуряване, за лечебните заведения и за лекарствата. Ще дадем много примери за успешно електронно здравеопазване в държави, членки на Европейския съюз и ще набележим стъпките, които трябва да извървим, за да постигнем близък на този успех.


Кого очакваме на събитието?
• Представители на държавни, общински и частни здравни институции, вкл. болници, ДКЦ, клиники, санаториуми, лечебни комплекси, лаборатории, медицински центрове - управители, изпълнителни директори, ИТ директори, медицински директори, административни директори;
• Представители на здравноосигурителни компании – управители, ИТ мениджъри, административни, оперативни, финансови директори;
• Представители на държавни структури – представители на политическия кабинет на министерства на здравеопазването в региона, директори на дирекции в министерствата, директори и управители на здравноосигурителни каси, осигурителни фондове;
• Представители на клинични лаборатории


Мтел е технологичен партньор на конференцията

Как протече събитието през 2014 г, можете да се информирате на:

http://events.idg.bg/bg/2014/ehealth/presentations