Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Програма

08:30 - 09:00 Регистрация

09:00 - 09:40 Откриване

Дискусия: Европейски и национални приоритети в развитието на електронното здравеопазване.
Модератор: Нели Йоловска, управител, ICT Media

09:40 - 12:00

 • Клейтън Хамилтън
Ръководител на подразделение за е-Здравеопазване и иновации, към регионалния офис за Европа
Световна здравна организация

  Клейтън Хамилтън, ръководител на подразделение за е-Здравеопазване и иновации, към регионалния офис за Европа на Световната здравна организация
  Световната здравна организация и е-здравеопазване в Европа – ролята на електронното здравеопазване за постигане на универсално здравеопазване и подсилване на националните системи за здравеопазване

 • Гергана Ненчовска
Директор дирекция ИПСИ
Национална здравноосигурителна каса

  Гергана Ненчовска, директор дирекция ИПСИ, Национална здравноосигурителна каса
  Приносът на НЗОК към изграждане на единен здравен портал и въвеждане на електронното здравеопазване

 • Христо Христов
Директор на дирекция Информационни технологии и електронно управление
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

  Христо Христов, директор на дирекция "Информационни технологии и електронно управление", Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  Електронното управление в България: състояние и стратегически насоки

 • Д-р Надежда Тодоровска
Заместник-генерален директор и ръководител направление „Социално-оперативни дейности“
Български Червен кръст

  Д-р Надежда Тодоровска, заместник-генерален директор, Български Червен кръст Подобряване достъпа до медицински услуги в общността с помощта на новите технологии

 • Йордан Йорданов
Изпълнителен директор
КОНТРАКС АД

  Йордан Йорданов, изпълнителен директор, Контракс АД
  Електронното здравеопазване - един бъдещ проект, изпълнен в миналото

 • Михаил-Ернесто Михайлов
Account Manager
Хуауей

  Михаил-Ернесто Михайлов, ИТ продуктов мениджър, Huawei
  Модерно е-здравеопазване с решенията на Хуауей за виртуализация на работните места

 • Мариела Георгиева
Мениджър Работа с клиенти и продажби
Lirex.com

  Мариела Георгиева, мениджър Работа с клиенти и продажби, Lirex.com
  Видеоконферентните решения – Бъдещето на Телемедицината

12:00 - 12:30 Кафе пауза

Дискусия: Модерно здравно обслужване
Модератор: Проф. д-р Стоян Миланов, изпълнителен директор, УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”

12:30 - 14:30

 • Джейсън Рус
Вицепрезидент и CTO
Stanford Health Care Hospital, Palo Alto, California

  Джейсън Рус, вицепрезидент и CTO, Stanford Health Care Hospital, Palo Alto, California
  Болницата на бъдещето

 • Д-р Валентин Ангелов
Изпълнителен директор
Специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД, София

  Д-р Валентин Ангелов, изпълнителен директор, Специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД
  София Здравен облак

 • Огнян Димитров
Мениджър „М2М и Иновативни продукти“
Мобилтел ЕАД

  Огнян Димитров, мениджър „М2М и Иновативни продукти“, Мобилтел ЕАД, Ивайло Дачов, изпълнителен директор Чек Пойнт Кардио ООД, Ружица Гугуловска, мениджър Бизнес развитие Чек Пойнт Кардио ООД
  Телемедицинският мониторинг е вече телеком услуга! Съвместен проект на Check Point Cardio и Мтел, в услуга на здравната система у нас

 • Мирослав Иванов
Chief Enterprise Architect
Болница „Тракия“

  Мирослав Иванов, търговски директор, Aossia Bulgaria
  Защо телемедицината би следвало да е приоритет в сектор здравеопазване

 • Марин Калчев
Директор на дирекция “Информационни системи и моделиране на бизнес процеси”
Национален осигурителен институт

  Марин Калчев, главен директор на Главна дирекция “Информационни системи”, Национален осигурителен институт
  Eлектронен регистър на болничните листове – етапи и развитие

 • Инж. Деян Грънчаров
Помощник-ректор
Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов, Варна

  Инж. Деян Грънчаров, помощник-ректор, Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов” - Варна
  Виртуален достъп до ресурсите на болничната информационна система

 • Дъг Робъртс
CEO
Global Traffic Technologies LLC, САЩ

  Дъг Робъртс, CEO, Global Traffic Technologies LLC, САЩ
  Доказани решения за намаляване времето за достигане на инцидент и подобряване безопасността на екипите на спешна помощ

14:30 - 15:30 Обяд

Дискусия: Практиката през призмата на технологичните иновации
Модератор: Проф. Владимир Пилософ, координатор ИС, МБАЛ "Национална кардиологична болница" София

15:30 - 17:20

 • Лейля Абу Ахмад, координатор, LiV Hospital

 • Д-р Явор Дренски
Изпълнителен директор
МБАЛ Токуда Болница София

  Д-р Явор Дренски, изпълнителен директор на МБАЛ "Токуда Болница София" и Председател на Националното сдружение на частните болници
  Частните болници в предоставяне на цялостна електронна услуга на държавата и обществото

 • Доц. д-р Костадин Ангелов, дм
Изпълнителен директор
Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД

  Доц. Д-р Костадин Ангелов, дм, изпълнителен директор, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД
  Александровска болница – една крачка напред в бъдещето

 • Десислава Михайлова, управител, Sqilline и д-р Иво Гергов, ръководител на отделение по „Образна диагностика“, Специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД, София
  SAP иновациите в Healtchcare и демонстрация на мобилното приложение за Образна диагностика, разработено за Специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД, София

 • Доц. д-р Иван Стоянов Мерджанов, д.п.
Директор на департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт и ръководител на Центъра по електронно и дистанционно обучение
Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“ - Варна

  Доц. Д-р Иван Стоянов Мерджанов, д.п., директор на департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт и ръководител на Центъра по електронно и дистанционно обучение, Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“ - Варна
  Перспективи на електронното обучение на лекарите в контекста на електронното здравеопазване

 • Лъчезара Манева
Началник отдел в дирекция ИПСИ
Национална здравноосигурителна каса

  Лъчезара Манева, началник отдел в дирекция ИПСИ, Национална здравноосигурителна каса
  Ежедневното електронно отчитане на болничните лечебни заведения - крачка към отчитане на медицински дейности в реално време

 • Антоанета Ябанозова, главен специалист „Младежки и социални дейности“ към БЧК Русе
  Внедряване на електронна система за доброволчески мениджмънт в БЧК

17:20 Коктейл с подкрепата на BNP Paribas