Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Лектори
 • Ген. Стоян Тонев

  Ген. Стоян Тонев

  Председател

  Парламентарна комисия по здравеопазването, 43то НС

   

   

   

   

   

   

 • Клейтън Хамилтън

  Клейтън Хамилтън

  Ръководител на подразделение за е-Здравеопазване и иновации, към регионалния офис за Европа

  Световна здравна организация

  Г-н Клейтън Хамилтън оглавява подразделението за е-Здравеопазване и иновации на Световната здравна организация – Европейски регион. На тази позиция, г-н Хамилтън е отговорен за стратегическо управление на развитието на е-здравеопаването и инициативи за това като компонент от управлението на здравната информация в региона на 53-те страни членки. С богат опит в информационните и комуникационните технологии и бизнес мениджмънт в Световната здравна организация (15 години), г-н Хамилтън, заедно с основни международни партньори, работи върху разширяването осведомеността за ползите от стратегическата имплементация на е-здравопазването в Европа с цел да създаде възможности за развитие на е-здравеопазването в държави с ниски финансови възможности. За целта той е участник в големи национални стратегичестки инициативи за е-здравеопазване.

 • Ивайло Московски

  Ивайло Московски

  Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

  Г-н Ивайло Московски е завършил Университет за национално и световно стопанство в гр. София, бакалавър – публични финанси, както и дипломиран магистър Финансов мениджмнънт в Стопанска академия, гр. Свищов. Г-н Московски започва кариерата си в „София Инс”, в качеството на инспектор "Индустриален риск и промишлено застраховане" (1995 г. - 1996 г). След това е бил член на надзорния съвет на „Аналитик” АД, Председател на Борда на директорите и член на Управителния съвет на „Монтана"АД, търговски директор на „Сата” ООД, Председател на борда на директорите и член на управителния съвет на Текстилен комбинат „Монтана” АД (1999г. - 2002г.). Бил е също така търговски директор в „Балтекс комерс” ЕООД (2002г. - 2003г.), управител на „БГ НИТ” ЕООД (2003г. - юли 2009г. ). От юли 2009г. до май 2011г.е заместник – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт”, а от май 2011 г. до март 2013 г. - министър и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт”. От май 2013 г. до август 2014 г.е народен представител в 42-то Народно събрание и член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения и Комисията по енергетика, след което отново става министър на транспорта, ИТ и съобщенията.

 • Д-р Румяна Тодорова

  Д-р Румяна Тодорова

  Управител

  НЗОК

  Д-р Румяна Тодорова е завършила Медицинската академия в София със специалност "Кожни болести и венерология". Преминала е обучителни курсове по здравен мениджмънт за управители на лечебни заведения и по генерален мениджмънт за административни ръководители от системата на НЗОК и от сферата на здравеопазването в България, организирани от Федералната стопанска камара - Австрия, Института за стимулиране на икономиката WIFI - Австрия и Европейския мениджмънт център. Има магистърска степен по стопанско управление, специалност «Здравен мениджмънт».Работила е в Районна болница - Сливница, в VІІ-ма и XXIV-та поликлиники в София и в Областния диспансер по кожни и венерически болести, чийто директор е от 1995 г. до 2004 г.В системата на НЗОК д-р Тодорова работи от февруари 2004 г. - като заместник-директор на РЗОК - София област, а след това и като директор на дирекциите “Извънболнична медицинска помощ” и “Договаряне, методология и контрол в извънболничната медицинска помощ” в ЦУ на НЗОК.Д-р Румяна Тодорова е назначена за и.д. директор на НЗОК на 23 май 2006 г., а от 1 септември 2006 г. (след спечелен конкурс) - за първи мандат директор на НЗОК. През 2009 г. тя спечелва конкурс за директор на НЗОК и започва втория си мандат на този пост. В края на 2009 г. е принудена да напусне поста си. Работи в частен здравноосигурителен фонд.От 12 юли 2013 г. д-р Румяна Тодорова е избрана за управител на НЗОК от Народното събрание на РБългария.

 • Д-р Иван Костов

  Д-р Иван Костов

  Председател на Фондация „Електронно здравеопазване България” Изпълнителен директор на Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”

  Доц. д-р Иван Костов е специалист акушер-гинеколог от 2001 г. В началото на кариерата си е работил в Университетска болница "Майчин дом" и СБАЛСМ "Пирогов". Работил е и в Клиниката по обща и онкологична гинекология на ВМА от 2006 г. От 2008 до ноември 2011 година доц. д-р Костов е директор на Втора АГ болница "Шейново" (София). От октомври месец 2012 г. до началото на 2017 г. е изпълнителен директор на Първа акушеро-гинекологична болница "Света София". А от началото на 2017 г. е изпълнителен директор на Университетска акушеро-гинекологична болница „Майчин дом".През 2004 г. доц. Костов завършва второ висше образование по здравен мениджмънт (магистърска степен). През 2010 г. доц. Костов успешно защитава дисертационен труд в МУ - Плевен, Факултет по обществено здраве и придобива научна степен Доктор.

 • Джейсън Рус

  Джейсън Рус

  Вицепрезидент и CTO

  Stanford Health Care Hospital, Palo Alto, California

 • Доц. д-р Костадин Ангелов, дм

  Доц. д-р Костадин Ангелов, дм

  Изпълнителен директор

  Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД

  Доц. д-р Костадин Ангелов е завършил медицина в Медицински университет – София  през 2004 г.,  магистратура по обществено здраве и здравен мениджмънт в Медицински университет - София (2006 г.) и магистратура по финанси  в Университета за национално и световно стопанство (2014 г.). Доц. Ангелов придобива специалност „Хирургия” през 2010г.Професионалното му развитие започва 2004г. като лекар-ординатор в Спешно отделение – Шокова зала към ЦСМП – София област на територията на УМБАЛ „Св. Анна". От 2006г. е хирург в Клиниката по хирургия на УМБАЛ „Александровска”, след което става главен административен лекар  за периода 2008 – 2011г. От 2006 г. до 2011г. е завеждащ Учебна дейност на Катедрата по хирургия, Медицински университет – София. От 2012г. до момента е заместник – курсов ръководител на студентите 5-ти курс медицина, член на Комисията по качество на обучението в Медицински факултет, Медицински университет – София. От 2013 г. до момента е изпълнителен директор на Александровска болница.Доц. Костадин Ангелов е член на Българското хирургическо дружество, а от 2014 е негов секретар. Член е на Управителния съвет на Асоциацията на университетските болници за активно лечение в Република България, на Българския лекарски съюз, на European Society for Medical Oncology, International Gastic Cancer Association, International Society of Surgery (ISS) и др.Участвал е в над 40 научни форума - конгреси и конференции по хирургия в България и чужбина, автор и съавтор е на публикации в специализирани медицински списания, съавтор в 2 учебника по хирургия за студенти по медицина, специализанти и млади лекари, научен секретар на сп. „Хирургия”. Дисертацията му е на тема „Оптимизиране на оперативното лечение и лимфната дисекция при рака на стомаха”. През 2014г. придобива образователна и научна степен „Доктор” и му е присъдена академична длъжност „Доцент”.

   

 • Дъг Робъртс

  Дъг Робъртс

  CEO

  Global Traffic Technologies LLC, САЩ

  Doug Roberts is the CEO of GTT, LLC. With over 3000 customers, GTT is the world leader in priority control solutions proven to get emergency personnel to the incident faster and safer. Prior to joining GTT, Doug was responsible for the Public Safety business units at both IPC-Positron Public Safety Systems and CML Emergency Services, developers of 911 (112) call taking and dispatch solutions. Prior to this, Doug was a member of the pioneering engineering team at Nortel Networks that developed the first generation of ultra-high capacity long-haul optical telecommunications equipment that made the modern internet possible.

 • Д-р Валентин Ангелов

  Д-р Валентин Ангелов

  Изпълнителен директор

  Специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД, София

  Д-р Валентин Ангелов завършва Висшия медицински институт гр. София, специалност „Медицина” през 1988г.. През 2004г. защитава клинична специалност по "Анестезиология, реанимация и интензивна терапия". Магистър е по „Здравен мениджмънт и управление в здравеопазването”в НБУ от 2002г., магистър по Бизнес администрация в УНСС от 2010г.и магистър по Психология в ЮЗУ от 2008г.. Д-р Ангелов е свободен докторант във ФОЗ при МУ София от 2010г.. Има завършена специализация в Англия – „Организация на спешната помощ” и в САЩ - „Изработване на здравноосигурителни продукти”. Д-р Ангелов 13 години работи като главен асистент в клиниката по "Анестезиология, реанимация и интензивни терапия" в Университетската болница "Св. Екатерина" - София до 2002г.. Две години е директор "Медицински дейности" в първото лицензирано дружество за здравно осигуряване - "Закрила", а след това основава и ръководи МДЦ "Закрила" ЕООД до 2004г.. През последните 9 години е главен изпълнителен директор на ДЗИ Здравно осигуряване, а от 8 октомври 2013г.е изпълнителен директор на Националната онкологична болница.

 • Д-р Явор Дренски

  Д-р Явор Дренски

  Изпълнителен директор

  МБАЛ "Токуда Болница София"

  Д-р Явор Дренски е изпълнителен директор на МБАЛ "Токуда Болница София" от 01 януари 2011 година. Той е част от екипа на японската болница от самото й създаване, като последователно заема постовете Административен директор /2005 - 2009/ и Медицински директор /2010 - 2011/.Д-р Дренски е завършил медицина през 1992 година в МУ - София. Медицинското му образование продължава със специализация по Акушерство и гинекология. Работил е 8 години като лекар, 3 от които в Либия.Д-р Дренски е завършил магистърска програма по "Здравен мениджмънт" през 2009 година, има магистърска степен по Финанси от 2003 година, преминал е редица специализации в областта на болничния мениджмънт и болничните финанси. Специализирал е в САЩ, Швейцария, Унгария, Великобритания, Япония и др.В периода на 2000 - 2005 година д-р Дренски е международен консултант в областта на здравеопазването към световни компании като Bearing Point, USA; 3M; Deloitte Touche Tohmatsu и др.В периода 2002 – 2004 е началник “Болнична помощ” НЗОК.На Учредителното събрание на Националното сдружение на частните болници, проведено на 16 февруари 2013 година е избран за председател на организацията, обединяваща частните лечебни заведения за болнична помощ у нас.

 • Гергана Ненчовска

  Гергана Ненчовска

  Директор дирекция ИПСИ

  Национална здравноосигурителна каса

  Гергана Ненчовска е директор на дирекция „Информационни процеси и сигурност на информацията“ в НЗОК.  Тя работи в НЗОК от създаването на институцията през 1999 г. Оттогава последователно тя заема позициите директор на дирекция „Информационни и комуникационни технологии“, главен експерт програмист, началник сектор „Приложен софтуер”, началник отдел „Приложно осигуряване”. Притежава магистърска степен по „Математика и информатика” от ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски”.

 • Марин Калчев

  Марин Калчев

  Директор на дирекция “Информационни системи и моделиране на бизнес процеси”

  Национален осигурителен институт

  Марин Калчев е директор на дирекция “Информационни системи и моделиране на бизнес процеси”, Национален осигурителен институт. На настоящата си позиция стигa, след като последователно преминава през всички позиции от главен експерт до главен директор. След дипломирането си в СУ “Климент Охридски” със специализация в предизвикателната математическа дисциплина “Диференциални уравнения”, от 1982 г. започва като редови ИТ специалист в Държавната Комисия по Планиране. Там първо навлиза в тайните на мейнфреймите, а през 1985 г. участва във внедряването на първите персонални компютри. В периода 1989 – 1991 г. работи в ИТ компанията Microinvest. Член е на УС на Клуба на мениджърите по информационни технологии в България.

 • Христо Христов

  Христо Христов

  Директор на дирекция "Информационни технологии и електронно управление"

  Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

  Г-н Христов е настоящият и.д. директор на дирекция "Информационни технологии и електронно управление" в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Преди това е заемал позицията началник на отдел "Инфраструктурни проекти" в Държавна агенция за информационни технологии и съобщения към Министерски съвет. Кариерата му включва още позициите главен секретар на Агенция “Развитие на съобщенията и на ИКТ” към министъра на транспорта и съобщенията, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция “Национална съобщителна система” към министъра на транспорта и съобщенията, както и главен специалист по ЕОД и системна поддръжка в БТК - ЕАД, Регионално Управление "Далекосъобщения "- София, Направление " Информационни технологии ". Притежава магистърска степен по "Автоматика и телемеханика" от Технически Университет - гр.София, както и задочна аспирантура към катедра "Информационно-измервателна техника" при Технически Университет - гр.София. Има множество специализации, сред които "Системно администриране на HP-UX", "Система за Управление на База Данни ADABAS-системно администриране" и др.

 • Лъчезара Манева

  Лъчезара Манева

  Началник отдел в дирекция ИПСИ

  Национална здравноосигурителна каса

  Лъчезара Манева е магистър (MSc) по математика и механика, със специализация “Основи на кибернетиката и теория на управлението”. Работната си кариера започва като системен програмист в стопанско обединение „Информационно обслужване" към Комитета по единна система за социална информация. В системата на здравеопазването работи от 1992 г. В периода 1992 г. – 1999 г. е експерт в центъра по медицинска статистика към Военномедицинска академия – София. От 1999 г. работи в Националната здравноосигурителна каса. Към настоящия момент Лъчезара Манева е началник отдел „Информационно осигуряване на аптеки и клинични лаборатории“ в дирекция „Информационни процеси и сигурност на информацията“. По време на работата си в НЗОК тя участва в редица проекти, свързани с изграждането на информационните системи в НЗОК и връзките им с информационните системи на договорните партньори. Участва в подготовката на повечето от разработените технически спецификации и задания за проектиране и разработване на бази данни и софтуерни приложения на НЗОК. Основните й интереси са в областта на проектирането и анализа на системи, разработването и внедряването на широкомащабни системи, бизнес моделирането и управлението на проекти.

 • Д-р Надежда Тодоровска

  Д-р Надежда Тодоровска

  Заместник-генерален директор и ръководител направление „Социално-оперативни дейности“

  Български Червен кръст

  Д-р Надежда Тодоровска е заместник-генерален директор на Български Червен кръст и ръководител направление “Социално-оперативни дейности" (от 2005г.). Основните й компетенции са свързани със стратегическо планиране в областта на промоцията и превенцията на здравето и предоставянето на социални услуги; изработване и управление на проекти в областта на здравеопазването и в социалната сфера. Д-р Тодоровска е магистър по стоматология, Медицински университет, София (1988 – 1992г.) и има завършена магистърска степен по Икономика (Застраховане и социално дело, здравен мениджмънт), Стопанска академия, гр. Свищов (2005г. - 2007г.).Д-р Тодоровска е член на: Експертна група „Универсален достъп и независим живот“ в Европейската платформа на възрастните хора AGE Platform Europe; Управителния съвет на Форум на здравните мениджъри в Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец - Зона Европа; Национална консултативна група в Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец - Зона Европа за изработване на доклад за влиянието на икономическа криза в Европа за 2013 г.; Съвета за обществени консултации към 41-то Народно събрание на Република България и  Комитета за наблюдение на изпълнението на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, както и Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство на Р България за 2014-2020 към Министерски съвет.

 • Маг. инж. Йордан Илиев

  Маг. инж. Йордан Илиев

  ИТ Мениджър

  "СБАЛ по Онкология" ЕАД

  Маг. инж. Йордан Илиев e ИТ Мениджър в СБАЛ по Онкология ЕАД от 1 март 2010 г. до момента. Изпълнява ангажименти, свързани с анализ и реинженеринг на съществуващите медицински и бизнес процеси, идентифициране и развитие на възможностите за използване на нови технологии, сигурност и развитие на физическата инфраструктура и достъп до мрежа, както и задължения за оптимизиране ресурсите на дружеството и използване на иновации и иновативни подходи. Преди това е работил като старши системен администратор в "Инфотехника България" ЕООД.Маг. инж. Йордан Илиев е член на клуба на ИТ Мениджърите в България, вече част от европейския клуб на ИТ Мениджърите, автор е на редица публикации на тема ИТ сигурност в списание CIO; притежава грамота за второ място в конкурса за публикация на тема: “Ключовите информационни технологии за корпоративния сектор за 2011 г.” на списание CIO.Маг. инж. Илиев е сертифициран вътрешен одитор по БДС EN ISO 9001:2008 и по БДС ISO/IEC 27001:2007, сертифициран “PACS for IT & Clinical Administrators” и “DICOM connectivity and configuration” от Siemens AG, както и CCNA, CCNA Security, ITIL v.3 Foundation сертифициран. През 2014 година, той и екипът му, печелят първо място на конкурса за идеи за приложения Win MobileApp от SAP България, който през тази година успешно внедриха в лечебното заведение.

 • Инж. Деян Грънчаров

  Инж. Деян Грънчаров

  Помощник-ректор

  Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов, Варна

  Инж. Грънчаров е помощник-ректор в Медицински университет „Проф.др. Параскев Стоянов, гр. Варна. Преди да заеме тази длъжност, той е работил в СД”Делфин-3” гр. Варна (от 1997г.), като последователно заема длъжностите помощник-мениджър, мениджър и генерален мениджър на организацията, включително, хардуер, софтуер и охранителни системи.Инж. Деян Грънчаров има придобити сертификати в областта на информационните технологии, компютърните мрежи и сървърни решения. Участвал е в проектирането и изграждането на информационните мрежи на Община Варна, инсталирането на информационната болнична и PACS система на УМБАЛ „Света Марина“, както и на множество по-малки болници, общини и предприятия.Инж. Деян Грънчаров е завършил Технически Университет – Варна през 1997г. , специалност „Електронна техника и микроелектроника”.       

   

 • Доц. д-р Иван Стоянов Мерджанов, д.п.

  Доц. д-р Иван Стоянов Мерджанов, д.п.

  Директор на департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт и ръководител на Центъра по електронно и дистанционно обучение

  Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“ - Варна

  Доц.д-р Иван Мерджанов е завършил "Немска филология" във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново, и Университет Росток, Германия. От 1992 г. работи като старши преподавател по специализиран немски език за медицински цели към Департамент по чуждоезиково обучение, комуникация и спорт към Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов", гр. Варна. Защитава дисертация по електронно обучение в СУ „Св. Климент Охридски“ в областта на специализирания език. Има над 30 публикации и участия в научни конференции, специализирал е в Залцбург, Гьотинген, Дюселдорф, Мюнхен и Кремс в областта на специализирания немски език и приложението на електронното обучение в академична среда. От 2014 г. е директор на департамента по  чуждоезиково обучение, комуникации и спорт, а от май 2014 г. и ръководител на Центъра по електронно и дистанционно обучение на университета. Член на управителния съвет на Съюза на германистите в България.

 • Михаил-Ернесто Михайлов

  Михаил-Ернесто Михайлов

  Account Manager

  Хуауей

  Михаил-Ернесто Михайлов се присъединява към Хуауей с над 20 години опит в областта на информационните и комуникационни технологи. Има опит в изграждането на редица големи ИТ и комуникационни проекти в България и Европа. През 2009 година проект за кардиомониторинг в реално време в Болница Св. Екатерина, реализиран с негово основно участие печели наградата за ИТ Проект на годината.

 • Ружица Гугуловска

  Ружица Гугуловска

  Мениджър Бизнес развитие

  Чек Пойнт Кардио ООД

  Ружица Гугуловска e магистър по Международно право в СУ Св. Климент Охридски. Г-жа Гугуловска е мениджър Бизнес развитие в Check Point Cardio. Завежда от 4 години международните партньорства на компанията с държави от Балканите, Близкия Изток и САЩ.

 • Мариела Георгиева

  Мариела Георгиева

  Мениджър Работа с клиенти и продажби

  Lirex.com

  Мариела Георгиева е завършил Висшето си образование в Технически Университет София, със специалност Магистър по Телекомуникации. Основната цел е да представи ползите от Видеоконферентните решения – Бъдещето на Телемедицината, които създадоха и създават нови възможности за предоставянето на здравни грижи.

 • Огнян Димитров

  Огнян Димитров

  Мениджър „М2М и Иновативни продукти“

  Мобилтел ЕАД

  От 2004г. е отговорен за внедряването и развитието на нови и иновативни партньорски продукти и услуги в компанията. Участва в създаването на нови бизнес модели между телекомуникациoнната индустрия и останалите сектори. Ръководи и поставя основите на множество партньорски проекти в сферата на М2М, транспорт, финанси, М/Е-Commerce и др. Завършил е „Berkeley College” в Ню Йорк, специaлност „Бизнес Администрация“ с профил „Електронна Търговия“. Неговите основни интереси и познания са в областите: Machine-2-Machine; B2B2C партньорства, Eлектронни и мобилни разплащания, продукти и стратегии, Мобилни технологии и др.

 • Йордан Йорданов

  Йордан Йорданов

  Изпълнителен директор

  КОНТРАКС АД

  Йордан Йорданов е завършил Инженерна математика в Техническия университет в Будапеща. Изпълнителен директор на една от най-големите ИТ компании в България - КОНТРАКС АД, основана през 1992 г. Мажоритарен собственик на групата КОНТРАКС. Почетен консул на Унгария в България. Член на Атлантическия клуб и Българо-Унгарската Търговска Камара, член на Надзорния съвет на КС на БАИТ. Женен, има двама синове.

 • Мирослав Иванов

  Мирослав Иванов

  Chief Enterprise Architect

  Болница „Тракия“

  За 12 години бизнес управление и развитие, консултантски услуги насочени към водещи бизнес лидери, продажби и маркетинг, Мирослав Иванов е професионалист, който не уважава комфортната зона. Неговият опит се основава на ефективно управление, ориентиране към резултатите, съвременна мисъл, иновации, упорита работа и фокус върху бизнес развитието.Що се отнася до здравната индустрия, Мирослав Иванов има задълбочено опит в архитектурата и изграждането на адекватни решения, съсредоточени върху mHealth, телемедицина, IoT и информационните системи в здравеопазването, както и Artificial Intelligence.Г-н Иванов е заемал позиции в различни мултинационални компании, отговорен за ръст на продажбите, внедряването на нови технологии, стратегическото планиране на бизнес процесите, пазарни оценки и навлизането на територията на нови пазари.Ролята на Мирослав Иванов в болница "Тракия" е да доведе до успех на технологичната стратегия и пътната карта за внедряване на иновативни инструменти, фокусирани върху пациентите на болницата и решенията за цялостно управление.

 • Ивайло Дачов

  Ивайло Дачов

  Изпълнителен директор

  Check Point Cardio

  Ивайло Дачов e изпълнителен директор на Check Point Cardio. Г-н Дачов е магистър по „Масови комуникации” в СУ Св. „Климент Охридски”, и „Маркетинг” в УНСС. Предприемач с 24-годишен опит в маркетинг и търговия в международния бизнес.