Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Снимки
Начало

17-и финансов технологичен форум

“Финансов бизнес и дигитализация: движение в обща посока”

23 април 2015 г., София хотел Балкан


Организатори: ICT Media ISACA-Sofia Chapter

Под егидата на: Българска народна банка, Комисия за финансов надзор
Със съдействието на: Асоциация на банките в България, Асоциация на българските застрахователи, Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване


По данни на анализатори през 2015 г. финансовите институции ще засилят значително използването на аналитични инструменти с цел постигане на по-персонализиран подход за таргетиране и ангажиране на клиентите. От базирани на местоположение оферти до подобрено доставяне на услугите, организациите ще използват модели, анализи, базирани на големите данни, информация от социалните медии и различни канали на взаимодействие, за да доставят персонализирано преживяване и банкиране за клиентите.

В ерата на мобилността все по-голямо значение придобиват също така темите за сигурността и модерните средства за автентификация на потребителите, ползващи мобилно банкиране от своите смартфони и таблети. Дискусиите за облачни имплементации също набират скорост, обусловени главно от стремежа към оптимизация, ефективност, производителност и намаляване на разходите.

Събитието е насочено към представители на банкови и застрахователни институции, пенсионно-осигурителни компании, регулаторни органи, платежни оператори, финансови брокери, консултантски фирми, лизингови къщи, асоциации, държавни органи и други.

През 2014 г. на събитието присъстваха висши мениджъри (CEO, COO, CFO, членове на управителни съвети и бордове на директорите), ИТ мениджъри, началник отдели, ръко-водители проекти, ИТ експерти и експерти по сигурността, одитори, бизнес анализатори и експерти по платежни системи.Събитието през 2014 г в снимки и видео на
http://events.idg.bg/bg/2014/finances/video


Технологичен партньор на конференцията: