Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Снимки
Програма

Регистрация

09:00 - 09:40 Официално откриване

 • Димитър Костов, Член на УС и подуправител на Българска Народна Банка
  Владимир Савов, и.д. заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“
  Недялка Йоловска, управител на ICT Media
  Лазарина Лазарова, председател на ISACA Sofia-Chapter
  Любомир Овчаров, изпълнителен директор, Адастра България
  Васили Волински, управляващ директор за Европа, BPC Banking Technologies 
  Оля Дакич, генерален мениджър, First Data SEE

Обща сесия: Цифровизацията и новият облик на финансовата индустрия
МОДЕРАТОР: Недялка Йоловска, управител на ICT Media

 • 9:40 - 10:00

  Никола Няголов
Директор, Консултантски услуги
KPMG в България

  Дигитализацията и аналитичните решения - поглед отвътре. Никола Няголов, PMP, CISA, CGEIT, старши мениджър “Управление и информационни технологии”, KPMG в България

 • 10:00 - 10:20

  Филип Лавале
Началник на отдел „Управление на Активи и Пасиви” (ALM)
Сосиете Женерал Експресбанк Иван Павлов
Ръководител Data warehousing и BI практики
Адастра България

  Портал за регулаторна отчетност в Societe Generale Експресбанк. Филип Лавале, началник отдел „Управление на Активи и Пасиви” (ALM) в Сосиете Женерал Експресбанк, и Иван Павлов, ръководител Data warehousing и Big data практики, Адастра България

 • 10:20 - 10:40

  Васили Волински
Управляващ директор за Европа
BPC Banking Technologies

  Ефективен картов мениджмънт – ключ към успешното пускане на пазара на бизнес продукти. Васили Волинский, SVP, управляващ директор за Европа, BPC Banking Technologies

 • 10:40 - 11:00

  Джон Рутър
Директор, Продуктов Мениджмънт
First Data EMEA

  Отивайки отвъд транзакцията. Джон Рутър, директор “Продуктов мениджмънт”, First Data EMEA

Кафе пауза

СЕСИЯ 1.1 Регулации, евроинтеграция и стандарти
МОДЕРАТОР: Ирина Казанджиева, началник направление "Международен обмен и програми", АББ

Ирина Казанджиева
Началник направление Банкова политика и анализи
Асоциация на банките в България (АББ)

Модератор

Ирина Казанджиева

 • 11:30 - 11:50

  Стефан Антимов
Главен е експерт, отдел Платежни системи
Българска Народна Банка

  Развитие в областта на плащанията. Стефан Антимов, главен експерт, отдел "Платежни системи", Българска народна банка

 • 11:50 - 12:10

  Александър Станев
Прокурист, Главен директор „Бизнес развитие – Платежни, информационни и софтуерни услуги
БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ

  Развитие на иновативните платежни системи за малки плащания в реално време. Александър Станев, прокурист, главен директор „Бизнес развитие – Платежни, информационни и софтуерни услуги", БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ

 • 12:10 - 12:30

  Едуард Бодор
Data Center BDM, Централна Европа
APC by Schneider Electric

  Опростете дизайна на дейта центъра: Нов подход към предоставянето на скорост, ценова ефективност и производителност (достъпност, ефективност, мащабируемост). Едуард Люсиен Бодор, Data Center BDM Централна Европа, APC by Schneider Electric

 • 12:30 - 12:50

  Михаел Форман
Директор
SWIFT Austria GmbH

  След 40 години SWIFT в пазара на плащанията: Следващата революция в общността на кореспондентското банкиране е тук - KYC-регистърът на SWIFT за кореспондетското банкиране. Михаел Форман, директор, SWIFT Австрия

 • 12:50 - 13:10

  Орлин Дочев
Управляващ партньор
Некст Консулт

  Платформа на успеха от Salesforce. Орлин Дочев, управляващ партньор, Next Consult

 • 13:10 – 13:30

  Вероника Тасич Вушурович
Мениджър
PwC Consulting, Сърбия

  Всичко започва и завършва с клиента. Вероника Тасич Вушурович, мениджър, PwC Consulting, Сърбия

СЕСИЯ 1.2 ИТ проекти, архитектури и системи: с фокус върху ефективността
МОДЕРАТОР: Васили Волински, Управляващ директор за Европа, BPC Banking Technologies

Васили Волински
Управляващ директор за Европа
BPC Banking Technologies

Модератор

Васили Волински

 • 11:30 - 11:50

  Пепа Колева
ИТ директор
Уникредит Булбанк АД

  Изграждане на omnichannel платформа. Пепа Колева, ИТ директор, Уникредит Булбанк

 • 11:50 - 12:10

  Сава Владов
Заместник управител Бизнес развитие
Адастра България

  Ориентация към Клиента – Управление на Ключовите Данни и Златен клиентски запис. Сава Владов, заместник-управител “Бизнес развитие”, Адастра България

 • 12:10 - 12:30

  Джон Рутър
Директор, Продуктов Мениджмънт
First Data EMEA

  Възможности + Предизвикателства, свързани с предоставянето на Стратегия за Дигитални Плащания. Джон Рутър, директор “Продуктов мениджмънт”, First Data EMEA

 • 12:30 - 12:50

  Цезар Варлан
Инженер по сигурността
Check Point Software Technologies

  Подсигуряване на центъра за данни чрез използване на Check Point виртуализация. Чезар Варлан, инженер по сигурността, Check Point Software Technologies

 • 12:50 - 13:10

  Свилен Станчев
Търговски Директор
Ай Би Ес България

  Software Defined Storage - оптимизация на сторидж архитектура. Свилен Станчев, мениджър "Бизнес развитие", Ай Би Ес България

 • 13:10 - 13:30

  Кирил Петков
Директор на дирекция Информационни технологии
Bulstrad Vienna Insurance Group

  Надпреварата за ефективност - описани бизнес процеси и ИТ решения за тяхното пресъздаване. Кирил Петков, директор на дирекция "Информационни технологии", Bulstrad Vienna Insurance Group

13:30 - 14:20 Обяд

СЕСИЯ 2.1 Сигурността: с нов подход в дигиталната ера
МОДЕРАТОР: Виктория Малканова, мениджър “Бизнес развитие” за България, First Data

Виктория Малканова
Мениджър Бизнес развитие
First Data

Модератор

Виктория Малканова

 • 14: 20 - 14:40

  Даниел Креков
Ръководител отдел “ИТ сигурност”
Банка ДСК

  Data classification – съответствие и сигурност на данните. Даниел Креков, ръководител отдел “ИТ сигурност”, дирекция “Съответствие и сигурност”, Банка ДСК

 • 14:40 - 15:00

  Д-р Теодорос Стергиу
Cloud Security Officer
Интраком Телеком

  Сигурност за нов бизнес модел. Д-р Теодорос Стергиу, Cloud Security Officer, Интраком Телеком

 • 15:00 - 15:20

  Павел Губин
Директор “Продажби”
BPC Banking Technologies

  Fraud management: запазете парите на вашите клиенти, като предотвратите измамите, а не само като ги докладвате. Павел Губин, директор “Проджаби” за Европа, BPC Banking Technologies

 • 15:20 - 15:40

  Антонио Бързашки
Старши експерт, отдел Надзор на платежните системи
Българска народна банка

  Нормативни изисквания към сигурността на интернет плащанията. Антонио Бързашки, старши експерт, отдел "Надзор на платежните системи", Българска народна банка

 • 15:40 - 16:00

  Здравко Стойчев, CISM, CRISC
CISO
Societe Generale Експресбанк

  (По-добре) Сменете Фокуса. Здравко Стойчев, Секретар на ISACA-София Chapter

СЕСИЯ 2.2 Оптимизацията – с фокус върху бизнес показателите
МОДЕРАТОР: Георги Средков, началник отдел „Развойна дейност по продукти и управление на проекти“, Инвестбанк

Георги Средков
Началник отдел „Развойна дейност по продукти и управление на проекти“
Инвестбанк

Модератор

Георги Средков

 • 14:20 - 14:40

  Кирил Кирилов
CIO и вицепрезидент
Алианц България Холдинг

  Проект eAgents – оптимизиране дейността на застрахователните агенти. Кирил Кирилов, главен информационен директор и вицепрезидент, Алианц България Холдинг

 • 14:40 - 15:00

  Любомира Михайлова
Мениджър Бизнес развитие
Скейл Фокус АД Крум Даскалов
BI Practice Lead
Скейл Фокус АД

  The Predictive Imperative: Plan and Forecast Your Business. Любомира Михайлова, директор бизнес развитие, Скейл Фокус и Крум Даскалов, BI Practice Lead, Скейл Фокус

 • 15:00 - 15:20

  Георги Велчев
Ръководител отдел „ИТ инфраструктура“
БГ Бизнес Солюшънс ЕООД

  SAP HANA и потенциалът на платформата да трансформира банковия бизнес. Георги Велчев, ръководител отдел „ИТ инфраструктура“, БГ Бизнес Солюшънс ЕООД, Димитър Драганов, SAP BО/HANA консултант, БГ Бизнес Солюшънс ЕООД, и Георги Робев, SAP България

 • 15:20 - 15:40

  Пламен Койчев
Управляващ съдружник
Accedia

  Мобилни решения във финансовия сектор – тенденции, предизвикателства и възможности. Пламен Койчев, управляващ съдружник, Accedia

 • 15:40 - 16:00

  Иван Велков
Началник на управление “Развитие и внедряване на ИТ системи”
Банка ДСК

  Оптимизация на дейности в автоматизирани процеси. Иван Велков, началник на управление “Развитие и внедряване на ИТ системи”, направление “ИТ и операции”, Банка ДСК

16:00 - 16:30 Кафе пауза

СЕСИЯ 3.1 Клиентът във фокуса на дигиталния финансов свят
МОДЕРАТОР: Мариана Петрова, Ръководител на отдел ИТ, TBI Банк

Мариана Петрова
Ръководител на отдел ИТ
TBI Bank

Модератор

Мариана Петрова

 • 16:30 - 16:50

  Георги Георгиев
Ръководител отдел „Информационни технологии
ПроКредит Банк

  24-часови зони за самообслужване в Прокредит Банк. Георги Георгиев, ръководител отдел „Информационни технологии", и Светлозара Сиракова, ръководител на отдел “Банкови услуги”, ПроКредит Банк

 • 16:50 - 17:10

  Георги Чолаков
Ръководител екип Дистрибуционни канали
Сирма Бизнес Консултинг

  Бъдещето на мобилното банкиране е ГЛАС. Георги Чолаков, ръководител екип “Дистрибуционни канали”, Сирма Бизнес Консултинг

 • 17:10 - 17:30

  Имре Рокоб
Директор Бизнес развитие
Dorsum

  Силата на потребителското преживяване в управлението на личните финанси от ново поколение. Имре Рокоб, Dorsum Software Development and Services co. Ltd.

 • 17:30 - 17:50

  Микеле Амадеи
Член на Управителния съвет, директор “Корпоративно, инвестиционно и частно банкиране”
УниКредит Булбанк

  УниКредит Булбанк Международен център: Следващата стъпка за международните клиенти. Микеле Амадеи, , член на Управителния съвет, директор “Корпоративно, инвестиционно и частно банкиране”, УниКредит Булбанк

СЕСИЯ 3.2 ИТ облакът във финансите: защо, как и кога
МОДЕРАТОР: Михаил Арнаудов, мениджър “Бизнес развитие”, Кредибул ЕАД

Михаил Арнаудов
Мениджър “Бизнес развитие”
Кредибул ЕАД

Модератор

Михаил Арнаудов

 • 16:30 - 16:50

  Светослав Молдовански
член на Управителния съвет и изпълнителен директор
Първа инвестиционна банка

  Мобилни плащания чрез банкови карти в облака. Светослав Молдовански, член на Управителния съвет и изпълнителен директор, Първа Инвестиционна Банка

 • 16:50 - 17:10

  Елина Давидкова
Специалист Продажби и маркетинг
Ти Би Ай Инфо

  Облакът – капан за таланти. Елина Давидкова, специалист ”Маркетинг и продажби”, TBI Info

 • 17:10 - 17:30

  Десислава Фесенко
Старши адвокат
Kinstellar

  Информационна сигурност и защита на личните данни в облака – в търсене на баланса. Десислава Фесенко, старши адвокат, Kinstellar

 • 17:30 - 17:50

  Елемер Вереб
Регионален мениджър
Dynatrace

  Case study: Как Raiffeisen Bank усъвършенства потребителското преживяване, спестявайки средства. Елемер Вереб, регионален мениджър, Dynatrace