Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Снимки
Лектори
 • Димитър Костов

  Димитър Костов

  Член на УС и подуправител

  Българска Народна Банка

  Димитър Костов е член на Управителния съвет на Българската Народна Банка и подуправител, ръководител на управление „Банково”, от 11 юни 2005 г., като е избран от Народното събрание за втори 6-годишен мандат, считано от 12 юни 2011 г.

 • Владимир Савов

  Владимир Савов

  Заместник-председател и ръководител управление „Надзор на инвестиционната дейност“

  Комисията за финансов надзор

  Владимир Савов подпомага политиката по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица. Избран е за член на КФН от Народното събрание на Република България на 24 януари 2014 г. с 6-годишен мандат.Владимир Савов е роден на 24 август 1971 г. в гр. Варна. Притежава магистърска степен по бизнесадминистрация от London Business School. Магистър МИО от УНСС. В периода 1993 г. – 1998 г. работи в „Уникредит Булбанк”, като мениджър „Кореспондентски отношения с чужбина”. През 1999г. Владимир Савов провежда стажове в департаменти „Централна и Източна Европа” и „Глобални депозитарни разписки” в The Bank of New York, Лондон. От 2000 г. до 2009 г. Владимир Савов работи в Москва, като първоначално е старши анализатор в Brunswick UBS, а от 2003 г. до 2006 г. е заместник-директор и впоследствие - директор в банка Уралсиб Капитал, където отговаря за анализите на банковия и потребителския сектор. В периода 2006 г. - 2009 г. е директор на департамента за анализи в инвестиционната банка Credit Suisse, а от 2009 г. до 2013 г. е управляващ директор, началник на аналитичния департамент във финансова корпорация „Откритие” – най-големият частен финансов холдинг в Русия.В досегашната си професионална кариера е натрупал богат опит в сферата на финансовия анализ и стратегии, инвестициите, капиталовите пазари, банковото дело и международните финанси.

 • Лазарина Лазарова

  Лазарина Лазарова

  Председател, ISACA Sofia-Chapter и регионален ИТ мениджър – Европа, Sensata Technologies

  ISACA Sofia-Chapter

  Лазарина Лазарова е председател на ISACA Sofia-Chapter. Тя е член съм на ISACA от 2008 г., а от 2009 г. е и член на Управителния съвет на българския филиал на ISACA. Лазарина е член на клуба на ИТ мениджърите в България и на българския филиал на Project Management Institute.Тя работи в областта на ИТ близо 15 години. Основната й дейност в продължение на години е информационна сигурност, управление на риска и непрекъсваемост на бизнес процесите във финансовата сфера. През последните няколко години се занимава с управление на ИТ и ИТ услугите, първоначално в банковия сектор, в ритейл индустията, а отскоро в производствения сектор. Работила е по редица проекти, включително и с международно участие.Лазарина Лазарова има магистърска степен по компютърни системи и управление от Техническия университет – София.

 • Георги Средков

  Георги Средков

  Началник отдел „Развойна дейност по продукти и управление на проекти“

  Инвестбанк

  Георги Средков работи банковата сфера от 1995 г. - повече от 20 години. Kариерата му започва в  ТБ Биохим, преминава през Токуда Кредит Експрес Банк, Юнионбанк и Интернешънъл асет банк. През годините той заема различни длъжности, сред които експерт, главен експерт, началник управление, директор на дирекция. През този период взима активно участие при планирането и въвеждането на редица информационни системи и решения, както и на две основни банкови системи.

 • Здравко Стойчев, CISM, CRISC

  Здравко Стойчев, CISM, CRISC

  CISO

  Societe Generale Експресбанк

  Здравко Стойчев се занимава професионално с управлението, риска и съответствието на информационната сигурност като има повече от 10 години опит в областта на сигурността на информацията и също така над 15 години разнообразен IT опит като проектиране на системи, разработка на софтуер, системна администрация и управление на проекти. Здравко е член на ISACA от 2007 година и е отличен със Certified Information Security Manager (CISM) и Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC) сертификатите на асоциацията.

 • Михаел Форман

  Михаел Форман

  Директор

  SWIFT Austria GmbH

  Михаел Форман е директор на  SWIFT Austria GmbH. Неговата кариера в индустрията на финансовите услуги започва през 1995 г. Тогава Форман постъпва в подразделение за пътнически услуги на  American Express, базирано във Франкфурт, като ръководител на проект за автоматизацията на обработката на пътнически чекове. Под негово ръководство е изградена инфраструктура осигуряваща автоматизираното разпространение на пътнически чекове в Германия, Австрия и Швейцария. През 2000 г. се присъединява към SWIFT Germany GmbH, а през 2005 г. е назначен за регионален акаунт мениджър, отговарящ за бизнес развитието и привличането на клиенти   сред попечителски банки, брокерски къщи и инвестиционни посредници.  През юни 2006 г. поема задълженията на мениджър на SWIFT за Австрия, а през 2008 г. под негово ръководство е създадена SWIFT Austria GmbH. В момента Форман отговаря за работата на офисите на SWIFT във Виена и Стокхолм, както и за дейността на SWIFT в 18 страни от Централна и Източна Европа, включително и за България.

 • Вероника Тасич Вушурович

  Вероника Тасич Вушурович

  Мениджър

  PwC Consulting, Сърбия

  Вероника е мениджър в PwC Consulting Сърбия и има над 9 години опит в консултирането в областта на мениджмънта и 5 години в консултирането за сектора на организациите с нестопанска цел. Нейният фокус е основно върху сектора на финансовите услуги, като е била ангажирана с множество проекти през годините. Някои от настоящите проекти на Вероника включват стратегии в различни сегменти за няколко водещи банки в Сърбия и разработване на стратегия за растеж за регионална застрахователна компания – всички те със силен фокус върху дигиталните канали за продажби и услуги и комуникацията с клиентите.Вероника има широка международна експертиза с фокус върху региона на Централна и Източна Европа. Тя има образователна степен MBA в международния бизнес от международното училище по бизнес и мениджмънт MIB в Триест и специалност по икономика и мениджмънт, съвместна от  Факултета по икономика в Белград и HEC в Париж.

 • Микеле Амадеи

  Микеле Амадеи

  Член на Управителния съвет, директор “Корпоративно, инвестиционно и частно банкиране”

  УниКредит Булбанк

  Микеле Амадеи е директор на “Корпоративно, инвестиционно и частно банкиране” в УниКредит Булбанк от април 2011 г. Той е дипломиран инженер, завършил е също MBA програма. След натрупан сериозен професионален опит в сферата на енергийния бизнес, Микеле Амадеи се присъединява към екипа на УниКредит през 2003 г., за да поеме управлението на отношенията с компаниите от този сектор. Той продължава кариерата си в дивизията “Пазари и инвестиционно банкиране”, а от 2006 г. отговаря за Полша и Турция в структурата на “Корпоративно банкиране” за Централна и Източна Европа.От 2008 до 2011 г. Микеле Амадеи ръководи структурата Strategic Marketing, Business development & Products в YapiКredi, Турция.

 • Пепа Колева

  Пепа Колева

  ИТ директор

  Уникредит Булбанк АД

  Пепа Колева работи във финансовия сектор от 1995 г. Работата й в Уникредит Булбанк започва през 2007 г.  – тогава е осъществено сливането на Булбанк и HVB Биохим, където по това време тя е ИТ ръководител. От май 2011 г. е ИТ директор на УниКредит Булбанк. Част от професионалния й опит са впечатляващи проекти, включително изграждането на интегрираната среда при сливането на трите банки Булбанк, HVB Биохим и Хеброс. В рамките на проекта отговаря за внедряването на нова основна банкова система FlexCube, електронни канали, ЕRP, интеграцията им с над 10 основни сателитни ситеми, както и за миграцията на данни. През 2007 г. екипът, в който работи Колева, е номиниран за ИТ екип на годината на Европейските награди за банкови технологии. Пепа Колева е сред основателите на Клуба на ИТ мениджърите в България и член на УС на това сдружение.

 • Светослав Молдовански

  Светослав Молдовански

  член на Управителния съвет и изпълнителен директор

  Първа инвестиционна банка

  Г-н Светослав Молдовански се присъединява към Първа инвестиционна банка през 2005 г. като директор Специализирана служба "Вътрешен Контрол". От 2007 г. до 2008 г. е главен изпълнителен директор на "First Investment Bank – Albania Sh.a". От 2008 г. до 2010 г. заема длъжността директор на дирекция "Операции". През 2010 г. е избран за член на Управителния съвет на ПИБ, а в началото на 2011 г. е назначен за заместник изпълнителен директор. От края на 2011 г. г-н Молдовански е изпълнителен директор на Банката. Преди това г-н Молдовански работи в КПМГ България ООД като мениджър "Управление на корпоративния риск" и в Deloitte&Touche България (сега Deloitte) като старши одитор. Той има магистърска степен по "Финанси" от УНСС София и е сертифициран одитор от ISACA.

 • Мариана Петрова

  Мариана Петрова

  Ръководител на отдел ИТ

  TBI Bank

  Мариана Петрова е ръководител на отдел ИТ в TBI Банк. Тя има богат опит в областта на банковите информационни системи и архитектури. Преди да поеме ръководството на ИТ отдела на TBI Банк, тя е била директор “Информационни технологии” в Общинска банка АД.

 • Антонио Бързашки

  Антонио Бързашки

  Старши експерт, отдел "Надзор на платежните системи"

  Българска народна банка

  Антонио Бързашки работи в БНБ от 2011 г., където участва в осъществяването на надзора върху платежните системи, доставчиците на платежни услуги, издателите на електронни пари и платежните инструменти. Представлява БНБ в работни групи към Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз и Европейския банков орган.

 • Кирил Петков

  Кирил Петков

  Директор на дирекция "Информационни технологии"

  Bulstrad Vienna Insurance Group

  Кирил Петков е директор дирекция “Информационни технологии” в Bulstrad Vienna Insurance Group от 2007 г. За периода 2009-2012 съвмeстява тази функция и за ZK Bulgraski Imoti AD, която е член на Vienna Insurance Group до вливането си в Bulstrad Vienna Insurance Group през 2012. До 2007 г е работил като ИТ мениджър в INTERLEASE, член на NBG. Бил е изпълнителен директор на CTC Software Engineering и CTC Software. Кирил Петков има богат ИТ опит, с особен интерес към подобряване ефективността на бизнес процесите с тяхното пресъздаване и автоматизиране в информационните системи. Член е на ISACA Sofia chapter. Носител е на престижната награда на Клуба на ИТ мениджърите в България “ИТ мениджър на годината” за 2010 г. в категория “Ефективност”.

 • Даниел Креков

  Даниел Креков

  Ръководител отдел “ИТ сигурност”

  Банка ДСК

   Даниел Креков има повече от 11 години опит в ИТ сферата, като от 2007 г. е в банковия сектор. От 2010 г. ръководи отдела „ИТ сигурност“ в Първа Инвестиционна Банка, където води имплементацията на ключови проекта за информационната сигурност на банката, между които е и имплементация на SIEM решение. Подпомага проекта за цялостен мрежови редизайн на банката. От 2014 г. поема ръководството на отдел „ИТ сигурност“ в Банка ДСК, където участва в проекти като класификация на данните и сертификация по PCI DSS, както и ръководи интеграцията на различни решения за ИТ сигурност.

 • Десислава Фесенко

  Десислава Фесенко

  Старши адвокат

  Kinstellar

  Десислава Фесенко има над 12 години опит в консултирането в областта на дигиталните технологии и регулираните индустрии, конкурентното право и правото на Европейския съюз, пет от които - в офиса на адвокатската кантора Linklaters в Брюксел. Консултирала е международни компании по различни регулаторни аспекти на електронната търговия, гейминг платформите, електронните плащания и др. Като национален експерт е участвала в изготвяното от Европейската комисия European Cloud Computing Study. Десислава е отличена в последното издание на правния справочник Legal 500. Клиентите я препоръчват заради нейния „бизнес нюх“ и „бързи и професионални правни съвети“. Десислава е завършила право в Университета за национално и световно стопанство, има магистърска степен по Бизнес право на ЕС от Университета в Амстердам, както и следдипломни квалификации по конкурентно право на ЕС и икономика на конкурентното право от King’s College London. Говори свободно английски и немски.

 • Ирина Казанджиева

  Ирина Казанджиева

  Началник направление "Банкова политика и анализи"

  Асоциация на банките в България (АББ)

  Ирина Казанджиева е началник направление „Банкова политика и анализи“ в Асоциация на банките в България. Преди това г-жа Казанджиева е изпълнявала длъжността "Международен обмен и програми". Г-жа Казанджиева е доктор по икономика и координатор на Комитета по платежни системи към УС на АББ.

 • Никола Няголов

  Никола Няголов

  Директор, Консултантски услуги

  KPMG в България

  Г-н Няголов е директор "Консултантски услуги" на KPMG в България. Той има дългогодишен опит в сферата на ИТ стратегиите, системната интеграция, базите данни и разработването на системни приложения, внедряване и одит. Той е ръководил ИТ консултантски проекти в международни и местни организации в секторите на телекомуникациите, енергетиката и ютилити дружествата, индустриалния и финансовия сектор в България, Чехия, Румъния, Македония и Албания. Неговите проекти покриват областите икономика на ИТ, технологична интеграция и консултантство, системна архитектура, ИТ организацията и начина на структурирането й, преглед и анализ на системните контроли и съвместимост на системните функции спрямо изискванията на мениджмънта. Никола Няголов има сертификати като Project Management Professional (PMP), Certified in Governance of Enterprise IT (CGEIT), Certified Information Systems Auditor (CISA) и е член на ISACA.

 • Михаил Арнаудов

  Михаил Арнаудов

  Мениджър “Бизнес развитие”

  Кредибул ЕАД

  Михаил Арнаудов е мениджър “Бизнес развитие” в Кредибул ЕАД. Той е консултант по мениджмънт с над 8 години опит в управление на проекти, анализ на процеси, вътрешен одит. Има опит като мениджър бизнес процеси в големи международни организации, ноу-хау в разработката и имплементацията на системи за управление, контрол на жизнения цикъл на проект, gap-анализи, определяне на KPI. Има завършени проекти по организационно реструктуриране, управление на промените, контрол на производителността, оптимизация и намаляване на разходите. Заемал е различни позиции в ритейл сектора, сегмента на бързооборотните стоки, банковото дело и финансовите услуги, телеком сектора и разработката на софтуер.

 • Крум Даскалов

  Крум Даскалов

  BI Practice Lead

  Скейл Фокус АД

  Крум Даскалов е старши BI и Data Management професионалист в Скейл Фокус АД (ScaleFocus), ръководител на ETL/DWH/BI/Big Data/Predictive Analytics бизнеса на компанията. Даскалов управлява, ръководи  и наблюдава изпълнението на клиентски проекти от широк технологичен спектър - IBM, Microsoft, Teradata, Oracle и други. Притежава значителен опит в ръководенето на инициативи за различни по големина и от различни сфери компании, като застрахователи, финанси/банкиране, ИТ, телекоми. Управлява цялостния жизнен процес на проекти за интегриране на данни от различни системи – бизнес анализ, спецификации, архитектура, дизайн, разработка, тестване, стабилизация и поддръжка.

   

 • Стефан Антимов

  Стефан Антимов

  Главен е експерт, отдел "Платежни системи"

  Българска Народна Банка

  Стефан Антимов работи в БНБ от юли 2008 г. насам. До началото на 2013 г. е експерт в екип "Платежни системи в лева", отдел "Платежни системи" в БНБ, където участва в оперирането и администрирането на националната RTGS система за големи плащания RINGS, подпомага работата на националното бюро за услуги TARGET2 – BNB, взема активно участие в процесите на транспониране в националното законодателство на европейските правни актове в областта на плащанията, обобщава статистически данни и изготвя отчети и доклади за работата на системата RINGS. От февруари 2013 г. Стефан Антимов е старши експерт в екип "Политика на платежните системи" към отдел "Платежни системи" в БНБ. Основните му отговорности са свързани с изготвяне на анализи и прогнози в областта на платежните системи в страната, проучване и анализ на нововъведенията, водещи до нови платежни продукти, участие в разработване на методология за внедряване на общоприетите стандарти и практики в областта на платежните системи, проучване на международния опит в управлението и развитието на платежни системи. Стефан Антимов е заместник-представител на БНБ в Работната група по политика на платежните системи към Комитета за платежни и сетълмент системи към ЕСЦБ и представител на БНБ в технически комитет 84 „Банково дело, ценни книжа и финансови услуги” към Български институт за стандартизация. Има бакалавърска и магистърска степен по „Финанси” от Университет за национално и световно стопанство, гр. София.

 • Иван Велков

  Иван Велков

  Началник на управление “Развитие и внедряване на ИТ системи”

  Банка ДСК

  Иван Велков е началник на управление “Развитие и внедряване на ИТ системи”, направление “ИТ и операции” в Банка ДСК. Той работи в Банка ДСК от 2006 г. Неговите отговорности включват управление на екипа, осигуряващ ИТ разработките в банката.Иван Велков е магистър по “Математика и компютърни науки” от Софийския университет и магистър по “Маркетинг и мениджмънт” от УНСС.

 • Георги Георгиев

  Георги Георгиев

  Ръководител отдел „Информационни технологии"

  ПроКредит Банк

  Георги Георгиев е ръководител на ИТ отдела в ПроКредит Банк България. На тази позиция е от създаването на банката през 2001 г. Притежава магистърска степен по „Компютърни технологии” от РУ „Ангел Кънчев”. Успешно е завършил интензивна, тригодишна програма за обучение на мениджъри в централната академия на ПроКредит групата във Фюрт, Германия. Член е на Клуба на ИТ мениджърите в България и е един от основателите му.

 • Кирил Кирилов

  Кирил Кирилов

  CIO и вицепрезидент

  Алианц България Холдинг

  Кирил Кирилов е главен информационен директор и вицепрезидент на Алианц България Холдинг. Като такъв той отговаря за разработката, мениджмънта и поддръжката на всички услуги на Алианц, включително животозастраховане, общо застраховане, автомобилно застраховане, пенсионно осигуряване и банкиране. Това включва изграждане управление и поддръжка на цялата WAN, LAN, ATM и сървърна инфраструктура, което обхваща над 150 офиса в цялата страна. Сред другите задължения на г-н Кирилов са проектиране и ръководство на инсталациите в дейта зали, в DR центъра, в нови офиси и бизнес сгради. Той има лидерска роля в множество успешни проекти на компанията, като Cisco IP телефония, IBM Tivoli Backup, ATM миграция към IP, международни WAN, 3 центъра за данни, проекти в областта на сигурността. Най-важни за бизнеса проекти са консолидацията на мрежата на компанията – ползите за бизнеса са от намаляване на разходите чрез продажба на 4 различни услуги на едно гише (застрахователни, банкови, лизингови и пенсионни), миграцията на WAN към MPLS и миграцията на основната банкова система към I-Flex за 9 месеца.Преди да постъпи в Алианц България Холдинг през 2001 г., Кирил Кирилов работи в Enemona Holding, където заема позицията ИТ мениджър, в Almina AG и др.

 • Любомир Овчаров

  Любомир Овчаров

  Изпълнителен директор

  Адастра България

  Любомир Овчаров, изпълнителен директор Адастра България, притежава дългогодишен, интернационален опит в областта на информационните технологии и управлението на проекти. Заемал е различни мениджърски позиции и е участвал в изпълнението на големи проекти в областта на финансите и туризма в България, Чехия, Германия, Великобритания и Канада. Преди да поеме управлението на компанията, Любомир  ръководи консултантски екипи в Адастра България и пряко отговаря за въвеждането на Adastra Bestshoring консултантския модел за клиенти от Северна Америка и Западна Европа. Любомир завършва компютърното си образование в Технически Университет Берлин и притежава магистърска степен по Бизнес Администрация от City University of Seattle.

 • Едуард Бодор

  Едуард Бодор

  Data Center BDM, Централна Европа

  APC by Schneider Electric

  През последните 12 години Едуард Бодор е работил като продуктов мениджър за продукти в областта на електоенергетиката в различни компании, а от 2007 г. се присъединява към екипа на APC by Schneider Electric, където заема позицията системен инженер. Сега в APC by Schneider Electric той е фокусиран върху инфраструктурни системи за средни и големи центрове за данни и върху технически консултации в регионален мащаб за всички продукти на APC и Schneider Electric. От 2012 г. е сертифициран е като  "Accredited Tier Specialist" от Uptime Institute. Завършил е Факултета по пътни превозни средства на Трансилванския Университет Брасов и Факултета по психология на Университета Букурещ.

 • Имре Рокоб

  Имре Рокоб

  Директор Бизнес развитие

  Dorsum

  Имре Рокоб е директор "Бизнес развитие" на Dorsum, отговарящ за разширяването на компанията на нови международни пазари. Той е опитен сертифициран PMP проект мениджър с широки познания в областтс на IT и финансите. Като директор "Проекти" в продължение на 10 години, ръководи няколко проекта по внедряване на софуер в Централна и Източна Европа.  Прилагайки големия си опит в брокерските услуги, управлението на активи и финанси и интеграцията на банковите системи, той  ръководи проекти за следващо поколение търговия чрез таблет/смартфон и за лични банкови приложения.

 • Георги Велчев

  Георги Велчев

  Ръководител отдел „ИТ инфраструктура“

  БГ Бизнес Солюшънс ЕООД

  Георги има 6 години опит като мениджър в сферата на ИТ и повече от 7 години опит като SAP администратор. Професионален опит със SAP в областта на системната администрация, юзер администрация, секюрити одитинг. Участие в проекти по внедряване и поддръжка на SAP в България, Гърция, Ирландия, Италия, Румъния, Унгария, Полша, Латвия, Словакия, Словения, Сърбия.

 • Павел Губин

  Павел Губин

  Директор “Продажби”

  BPC Banking Technologies

  Павел Губин има 15-годишен опит в сектора на плащанията с фокус върху картовите системи. Павел отговаря за продажбите в Източна Европа.

 • Елемер Вереб

  Елемер Вереб

  Регионален мениджър

  Dynatrace

  Елемер Вереб е Регионален мениджър на Dynatrace, водеща технология от САЩ и иновативен доставчик на решения за управление на приложения за България, Унгария и Румъния. Негово задължение е да разширява присъствието на Dynatrace в региона и да оказва подкрепа на финансовите институции при овладяване на управлението на дигитализираните им дейности. Елемер Вереб притежава магистърски степени по компютърни науки и икономика и е сертифициран консултант по мениджмънт. Освен познанията по информационни технологии и консултантската дейност в тази област, той притежава богат опит в стратегическото планиране и управлението на проектите и процесите.

 • Васили Волински

  Васили Волински

  Управляващ директор за Европа

  BPC Banking Technologies

  Васили има над 15-годишен опит в областта на финансовите услуги. Започва кариерата си в BPC Banking Technologies като системен анализатор и консултант по ранните разработки и първите реализации на SmartVista. През 2014 г. Васили започва да отговаря за Украйна, където изгражда BPC като лидер на пазара в областта на електронните плащания. Понастоящем той отговаря за навлизането на BPC в европейските страни.

 • Д-р Теодорос Стергиу

  Д-р Теодорос Стергиу

  Cloud Security Officer

  Интраком Телеком

  Д-р Теодорос Стергиу заема позицията Cloud Security Officer в Интраком Телеком, като се занимава с проектиране, имплементиране  и експлоатация на Система за управление на информационната сигурност, която защитава обществените Облачни услуги на Интраком Телеком. Също така, той е и Security Solutions Product Manager, отговарящ за управлението на цялостното портфолио на информационната сигурност на Интраком Телеком.

 • Александър Станев

  Александър Станев

  Прокурист, Главен директор „Бизнес развитие – Платежни, информационни и софтуерни услуги"

  БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ

  Александър Станев, MBA, е прокурист на „БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ“ АД. Има 20 години опит в разработването и внедряването на национално значими проекти в областта на платежните и информационните системи. Ръководил е проектите по реализация на IBAN в системите на дружеството, СЕПА платежната система в евро БИСЕРА7-EUR и др. Участва в разработването на стратегията на развитието на техническата рамка за взаимна свързаност между клиринговите къщи в Европа.

 • Сава Владов

  Сава Владов

  Заместник управител Бизнес развитие

  Адастра България

  Сава Владов има над 10 години международен опит в Бизнес Развитието и Продажбите в сферата на Информационните Технологии. През тези години той заема мениджърски позиции във водещи ИТ компании, включително Майкрософт, Оракъл и САП и ръководи успешни инициативи за развитие на нови пазари в Азиатско-тихоокеанския регион.Сава има богат опит в автоматизацията на бизнес процеси и анализът на информация, като през последните 5 години инициира, консултира и ръководи проекти за внедряване на Бизнес Информационни Системи във водещи компании от секторите Телекомуникации, Комунални услуги, Енергетика и Финансови услуги.Сава завършва Технически Университет - София с професионална квалификация Инженер по Електроника и притежава MBA степен от City University of Seattle.

 • Джон Рутър

  Джон Рутър

  Директор, Продуктов Мениджмънт

  First Data EMEA

  Джон Рутър е Директор на Продуктовия Мениджмънт в First Data, глобален лидер в електронната търговия и обработка на плащания. Джон е отговорен за Иновациите и Партньорствата в ЕМЕА региона. В тази си роля, той запълва празнината между местните заинтересовани страни и глобалните екипи по продуктов мениджмънт, подкрепяйки регионални търговски екипи, ангажирани с Клиенти. Ключов акцент е ползването на Design Thinking за идентифициране нуждите на крайния потребител и как те могат да бъдат постигнати най-вече, когато това включва разрушаване на статуквото (status quo). Джон се е присъединил към First Data през април 2007 като Мениджър Развитие на Клиентите. Преди това той е работил като Старши Мениджър Ключови Клиенти в HFC Bank Ltd, член на HSBC Group.

 • Цезар Варлан

  Цезар Варлан

  Инженер по сигурността

  Check Point Software Technologies

  Цезар Варлан е инженер по сигурността в Чек Пойнт за Румъния и България. Неговите отговорности включват оказване на помощ на партньорите в процеса на промотиране и поддръжка на Чек Пойнт продукти и решения. Преди да се присъедини към Чек Пойнт, Цезар е работил като архитект на решения за сигурност в различни сектори- телеком, банки и застрахователни дружества, директно управлявайки различни Security и IT&C технологии.

 • Орлин Дочев

  Орлин Дочев

  Управляващ партньор

  Некст Консулт  ◊ Орлин Дочев притежава над 14-годишен консултантски опит в разработване на бизнес и маркетингови стратегии, внедряване на бизнес системи от тип ERP/CRM/BI, управление на взаимоотношенията с клиенти, програми за лоялност и др. Притежава и значителен опит в областта на IT - хардуер, електроника, софтуер, мрежови и мобилни комуникации.

  ◊ През Февруари 2010г., Орлин основава фирма „Некст Консулт“ с визия да добавя стойност на клиентите посредством въвеждане на добри световни практики в областта на продажбите, маркетинга, финансите, производството и др. По-късно привлича високо квалифицирани специалисти с опит в „Големите 4-ри“  консултантски компании и затваря кръга от услуги в областта на управленското консултиране.

  ◊ Преди Некст Консулт, Орлин е ръководил последователно екипите за бизнес инструменти в местното представителство на ORACLE, а по късно и в Microsoft. Преди това е ръководил бизнес развитието на компания в Германия, по проекти за автоматизация на процеси на водещи фирми в Европа.

  ◊ Индустриите, в които е изпълнявал проекти включват финансов сектор, производство, инженеринг, дистрибуция, транспорт, логистика, продажби на дребно и др.

  ◊ Орлин притежава магистърска степен по „Компютърни науки“ от Технически университет, София и магистърска степен по „Бизнес администрация“ от Университета за национално и световно стопанство, София. Притежава множество допълнителни квалификации и грамоти

 • Свилен Станчев

  Свилен Станчев

  Търговски Директор

  Ай Би Ес България

  Свилен Станчев е търговски директор. Преди да се присъдени към екипа на IBS, Свилен е работил 3 години в търговския екип на IBM България. Има опит във внедряването на сървърна и сторидж виртуализация, системи за бизнес анализ и управление на съдържанието в компаните. Интересува се от развитието на облачните услуги и в частност IaaS, PaaS, както и от планиране и изграждане на Disaster Recovery и бекъп системи. В момента активно участва в няколко проекта за изграждане на облачна инфраструктура с международен обхват.

 • Пламен Койчев

  Пламен Койчев

  Управляващ съдружник

  Accedia

  Пламен Койчев е управляващ съдружник в Accedia и отговаря както за управлението на проекти и комуникацията с ключови клиенти, така и за цялостната стратегия за delivery management в компанията. Пламен има над 9 години професионален опит в ИТ сектора и богато портфолио от проекти по разработването на цялостни софтуерни решения в сферата на финансите, банкирането и застраховането, логистиката, производството и електронната търговия. Главните технологични области, в които се е фокусирал са мобилни бизнес решения, управление и оптимизиране на бизнес процесите, интеграция на софтуерни системи и управление на качеството.

 • Иван Павлов

  Иван Павлов

  Ръководител Data warehousing и BI практики

  Адастра България

  Иван Павлов ръководи Data warehousing и Big data практиките на Адастра България, с фокус върху проекти за информационен менджмънт в секторите Финансови услуги, Автомобилно производство и Телекомуникации.Той има значителен опит в дефинирането на процеси за разработка, базирани на agile технологии, както и в реализацията на мащабни, скалируеми и надеждни решения за управление на информацията.Портфолиото от проекти на Иван включва две Basel II / III имплементации на системи за интеграция на данни и отчетност за финансови институции.Иван притежава MBA диплома от Weatherhead Schools of Business, Case Western Reserve Univeristy в Кливлънд.

 • Филип Лавале

  Филип Лавале

  Началник на отдел „Управление на Активи и Пасиви” (ALM)

  Сосиете Женерал Експресбанк

  Филип Лавале е началник на отдел „Управление на Активи и Пасиви” (ALM) в Сосиете Женерал Експресбанк. Той се присъединява към компанията през 2007 г. и е назначен на сегашната си позиция през 2009 г. Неговите отговорности включват управлението на ликвидността, лихвения риск, собствения капитал и ценообразуването на ниво банка, включително техните регулаторни аспекти. Филип е завършил „Мениджмънт” в „Neoma business school” и притежава магистърска степен по „Бизнес администрация” от „University of Ottawa”.

 • Елина Давидкова

  Елина Давидкова

  Специалист "Продажби и маркетинг"

  Ти Би Ай Инфо

  Елина Давидкова се присъединява към Ти Би Ай Инфо в началото на 2012г. първоначално като стажант (работи с SQL и бази данни), а впоследствие през края на същата година става пълноправен член на екипа на фирмата като специалист маркетинг и продажби на продуктите от портфолиото на Оракъл – ERP системата Oracle E-Business Suite, софтуерът за управление на човешки ресурси Taleo и др. Нейният позитивизъм и комуникативност скъсяват дистанцията с клиента по естествен начин и така по-лесно се достига до специфичните конфигурации, които Ти Би Ай Инфо може да предложи. Елина владее френски и английски език, а висшето й образование е от Техническия Унивеситет в София със специалност: Информационни Технологии. Притежава сертификати по работа с корпоративни и ключови клиенти както и умения за продажби.

 • Виктория Малканова

  Виктория Малканова

  Мениджър Бизнес развитие

  First Data

  Виктория Малканова е Мениджър Бизнес Развитие в First Data, глобален лидер в електронната търговия и обработка на плащания. Виктория е отговорна за позиционирането и бизнес развитието на First Data в България. Има десет годишен опит в сферата на картовите плащания, платежни и банкови информационни системи. През последните 15 години е стартирала и управлявала ИТ компании в България, опериращи в платежната индустрия, Supply Chain Management, ERP. Виктория е завършила „Българска Филология“ и „Новогръцки Език“ в ЮЗУ, „Международни Икономически Отношения“ в УНСС и притежава Executive MBA степен от University of Sheffield, UK.

 • Любомира Михайлова

  Любомира Михайлова

  Мениджър "Бизнес развитие"

  Скейл Фокус АД

  Любомира Михайлова ръководи отдел „Бизнес развитие“ в Скейл Фокус АД. Любомира има над 8 години опит в областта на ИТ аутсоринга и софтуерните услуги в България и чужбина. Нейният професионален фокус е акцентирането върху постигане на оптимизирани резултати чрез по-добро осъзнаване и разбиране на клиентите, като най-важен елемент за развитието на бизнеса. Завършила е Международни икономически отношения в УНСС и Финанси към БАН.

 • Георги Чолаков

  Георги Чолаков

  Ръководител екип Дистрибуционни канали

  Сирма Бизнес Консултинг

  Георги Чолаков работи в Сирма Бизнес Консултинг от 2007 г. Той е акционер в компанията и е един от основните разработчици в екипа по платежни системи. Георги изучава и се интересува от изкуствен интелект и прякото му приложение в информационните системи – знания, които са заложени в продуктите на СБК. Целият му професионален опит включва работа в множество проекти в България и чужбина в областта на карти и платежни инструменти, както и участие в разработки по проекти на БАН.“