Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Начало

Четвърта годишна кръгла маса "Bulgarian ICT Watch" 

„Икономически подем чрез износ на ИКТ продукти и услуги„
14 април 2015г., София
Представителство на Европейската комисия в България

С любезното домакинство на:
 Представителство на Европейската комисия в България, ул. Раковски 124, София


Организатори: ICT Media и Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ)

Със съдействието на: Министерство на икономиката на Република България, Българска агенция за инвестиции (БАИ), Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), Българска аутсорсинг асоциация (БАА)


Кръглата маса BULGARIAN ICT WATCH e мащабен проект на ICT Media и БАСКОМ, който има за цел да подобри диалога и възможностите за сътрудничество между държавата и ИКТ бизнеса за износ на високотехнологични продукти. Данните за реализиран износ на компютърни и информационни услуги показват, че софтуерните продукти и услуги са най-подчертани, трайно експортно ориентирани и лесно реализируеми на чуждите пазари. С по-висок потенциал за нарастващ износ са следните софтуерни проукти и услуги: образователен софтуер, софтуер за застрахователни компании, системен ERP софтуер, производствен MES софтуер, софтуер за обработка на данни, услуги. И през 2015г. държавата, браншовите организации, ИКТ компании и консултанти ще направят преглед на състоянието и възможностите за износ на ИКТ продукти и услуги на конкретни и актуални  целеви за българските ИКТ фирми пазари.


Как протече събитието през 2014 г, можете да се информирате на:
http://events.idg.bg/bg/2014/ictwatch