Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Лектори
 • Маджиде Ахмедова

  Маджиде Ахмедова

  Заместник изпълнителен директор

  Българската агенция за инвестиции

  Маджиде Ахмедова е икономист и има управленски стаж в държавната администрация и в реалната икономиката.Започва  професионалното си развитие като главен счетоводител на СМК- Търговище. От 1992 до 1999 г. е Главен данъчен инспектор в Териториална дирекция – Търговище. През този период работи и като главен експерт в Министерския Съвет. От 2000 до 2001 г. е зам. изпълнителен директор на Агенцията за приватизация. От 2001 до 2003 г. е главен експерт и финансов директор на Индустриален холдинг „България“. Последните 10 години е директор Човешки ресурси и административни дейности в „Алкомет“ АД – Шумен.

 • Стамен Кочков

  Стамен Кочков

  Председател на УС на БАСКОМ, Вицепрезидент SAP Labs България

  Стамен Кочков отговаря за глобалната поддръжка на значителна част от продуктите на SAP. От май 2014 г. е председател на Управителния съвет на Българската асоциация на софтуерните компании – БАСКОМ.Стамен Кочков има повече от 15 години опит в софтуерното производство. Заемал е технически длъжности в български и чуждестранни софтуерни компании. През 2004 г. се присъединява към екипа на SAP Labs България, където участва активно в разработката и производството на редица иновативни продукти.Стамен Кочков е завършил „Информатика“ във Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“ и Executive MBA към University of Sheffield.

 • Никола Стоянов

  Никола Стоянов

  Заместник-изпълнителен директор

  Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

  Никола Стоянов е завършил 91-ва Немска езикова гимназия "Проф. Константин Гълъбов" в София и право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Има магистърска степен по немско право за чужденци, както и по европейско и международно търговско право от Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen. От 2004 г. е основател и съдружник на „Лотсе” ООД – консултантска фирма в областта на насърчаването на експорта и интернационализацията с офиси в Италия, Турция и Румъния. Дружеството е партньор за Югоизточна Европа на национални агенции за подкрепа на експорта в редица държави. От 11 март до септември 2013г. оглавява Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, а към момента е заместник-изпълнителен директор на Агенцията.

 • Любен Петров

  Любен Петров

  Заместник-министър на икономиката на Република България

  Любен Петров е роден през 1966г. в град София. През 1985 г. завършва Техникум по слаботокова електротехника "А.С.Попов". Висшето си образование със специалност Икономика и управление на индустрията получава от Университета за Национално и Световно Стопанство през 1996 г. През 2008г. специализира в Училище за политика към Нов български университет.От 1993-1994 г. е член на Съвета на директорите към "Оборище" ЕАД. От 1996 до 1997 г. е главен специалист Приватизация и търговски конкурси към Район "Сердика" на Столична община. През 1997 г. заема поста Изпълнителен директор към "Оборище" АД, а от 1998 г. до 2001 г. е ликвидатор към същото дружество. В годините от 2002 до 2006 изпълнява функцията на Финансов контрольор към "МТТ" ЕООД гр. София. От 2006 г. до 2011 г. е кмет на Район "Витоша" на Столична община. В периода от 2007 до 2011 е заместник-председател на Столична спортна асоциация, член и заместник-председател на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район за планиране, както и член към Комитета за наблюдение на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика". От 2011 г. е експерт и консултант на свободна практика.

 • Таня Койчева

  Таня Койчева

  Ръководител на Службата по търговско-икономическите въпроси в гр. Лондон към Посолството на Република България във Великобритания, с акредитация за Ирландия

  Таня Койчева е ръководител СТИВ Лондон от м. октомври 2011 г.  В продължение на над двадесет години работи за развитието на международните икономически връзки и ускоряване на икономическия растеж  чрез насърчаване на търговията.  Специализира в организирането на проекти за обучение по бизнес предприемачество и участва в създаването на Центъра за подпомагане на търговията към консорциум ФЛАГ.  Като директор на британската агенция за търговия и инвестиции в България „UK Trade and Investment“ съдейства за привличане и разрастване на британските инвестиции в България и повишаване нивата на двустраниия стокообмен.  Разработва и прилага програми за създаване и усъвършенстване на млади бизнес лидери.  Притежава магистърска степен от УНСС по стопанско управление и MBA от „Open University UK“.  Член на британския „Institute of Export“.

 • Стефан Йонков

  Стефан Йонков

  Ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси на България в Индия, Посолство на Република България в Делхи, Индия

  Стефан Йонков е ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси към Посолството на Република България в Делхи, Индия. Завършил е Първа Английска Езикова Гимназия – София, бакалавър и магистър по Международни Икономически Отношения, УНСС-София. Преди заемане на длъжността ръководител СТИВ-Делхи има 7-годишен опит в Кинтекс ЕАД, където е отговарял за пазарите на българска военна продукция в Индия и региона. В качеството си на ръководител на СТИВ-Делхи е отличен с награди за приноса си в развитието на търговско-икономическите отношения между България и Индия от Федерацията на индийските търговско-промишлени палати, Федерацията на индийските травел агенти, Съвета на търговско-промишлените камари на ЕС в Индия, Българската търговско-промишлена палата.

 • Инж. Костадин Стойчев

  Инж. Костадин Стойчев

  Ръководител на Службата по търговско-икономическите въпроси в гр. Сао Пауло към Посолството на Република България в Бразилия

  Г-н Костадин Стойчев е инженер по автоматизация (ВМГИ –София). Има придобита степен Магистър по Икономика на външната търговия в Академията по външна търговия Москва (1984).Инж. Стойчев е бил преподавател във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ (2007). Инж. Стойчев е заемал редица длъжности в държавни институции. От 2012 до момента е СТИВ Сао Пауло, Бразилия, като преди това е бил СТИВ Лисабон, Португалия (2008-2010) и Стив Хавана, Куба (1990-1992). Бил е също директор „Международни отношения“ в Комитета по стандартизация (1996-2000) и Агенция по съобщенията (2008). Бил е част и от частния сектор, в качеството на търговски директор в различни производствени предприятия (2000-2007).

 • Олег Маринов

  Олег Маринов

  Ръководител на Службата по търговско-икономическите въпроси към Посолството на Република България в град Хошимин, Виетнам

  Посолство на Република България във Виетнам

  Олег Маринов e Ръководител на Службата по търговско-икономическите въпроси в град Хошимин към Посолството на Република България във Виетнам, с акредитация и в Лаос, Мианмар, Филипините и Камбоджа. Магистър е по международни икономически отношения от УНСС. Работил е в Министерството на външните работи, в Министерството на икономиката, в агенция към Министерския съвет, в държавни и частни фирми. Има богат опит в областта на международната търговия, международните дипломатически и икономически отношения.

 • Петър Пенчев

  Петър Пенчев

  Директор дирекция "Секторно и инвестиционно обслужване"

  Българска агенция за инвестиции

  Петър Пенчев е магистър по „Управление на Европейски Проекти“ 2013-2015, Софийски Университет „Св. Климент Охридски”. Г-н Пенчев е Лицензиран Инвестиционен Консултант от Комисията за Финансов Надзор. Има завършено висше образование (BA) по Финанси, с втора специалност Икономика, от Университета на Южна Флорида, като преди това придобива IB (International Baccalaureate - Международен Бакалавър) диплома, с профил „Икономика“, от Британското Международно Училище в Прага, Чешка Република (1998-2000) и Cambridge сертификат за завършено средно образование, с профил „Бизнес“, от Британското Международно Училище в Прага, Чешка Република (1996-1998). Г-н Пенчев е директор на дирекция „Секторно и инвестиционно обслужване“ в Българска Агенция за Инвестиции от февруари 2015. Преди това е заемал позицията мениджър проекти към Сдружение „Спортен клуб Туистед джу джицу“ (март 2013 – февруари 2015). Той е бил управител на „ФПМ“ ООД (фев. 2010-фев. 2013), инвестиционен мениджър в „Евро Кепитъл Мениджмънт“ ООД (септ. 2009 – фев. 2013), портфолио мениджър, УД „Златен Лев Капитал” АД (дек. 2007 – септ. 2009), финансов консултант и Мениджър проекти „Ейч Ви Ем Си“ ООД (фев. 2007 – дек. 2007), финансов анализатор и Инвестиционен консултант в УД „Аврора Кепитъл“ АД (фев. 2006 – фев. 2007) и младши финансов анализатор в JP Morgan Chase – Treasury Securities & Services (фев. 2005 – яну. 2006).

 • Елена Маринова

  Елена Маринова

  Член на УС и Председател на Комисията по образование на БАИТ, Президент на Мусала Софт и посланик на eSkills for Jobs

  Елена Маринова е Президент на Мусала Софт - българска компания в сферата на софтуерните услуги. В своята обществена дейност Елена Маринова участва в проекти, свързани с разпознаването на България като международно призната ИТ дестинация и е активно ангажирана с дейности, посветени на промотиране и подпомагане развитието на българския бизнес климат, ИТ образование, наука и иновации, предприемачество. Елена Маринова е член на серия неправителствени и бизнес организации, сред които: Член на Европейски парламент на предприятията (ЕПП); Член на Борда на Алумни Сдружение на Стопански Факултет, Софийски Университет; Член на управителен съвет на фондация „Еврика"; Член на Консултативен научен съвет по информационни и комуникационни науки и технологии към УС на БАН; Член на на комисията "Джон Атанасов" към Президента на България; Член на „Реформ Юнион Клуб"; Ментор на „Заедно в час"; Ментор във фондовете за рискови инвестиции "Eleven" и "Launchub"; Представител на Мусала Софт и вицепрезидент (2005-2009) на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ); Представител на Мусала Софт и член на Управителния съвет (2011-...) на БАИТ; Представител на Мусала Софт в БТПП; Представител на Мусала Софт в КРИБ; Представител на Мусала Софт в AmCham.

 • Деница Николова

  Деница Николова

  Управляващ партньор

  ИЮ Консулт ООД

  Деница Николова е консултант управление на проекти финансирани от международни донорски програми, включително от фондовете на ЕС. Завършила е магистратура "Туризъм"  в СУ "Св. Климент Охридски" и "Управление на международни проекти" в УНСС. Има 13-годишен опит в разработване, управление и консултиране на инвестиционни проекти и на проекти в областта на образование, заетост, подобряване услугите на публичната администрация, изготвяне на планове за местно и регионално развитие, подготовка, програмиране и оценка на проекти и програми и др. В практиката си има повече от 100 успешно реализирани проекти в различни области, финансирани структурните фондове на ЕС и др. донорски програми. Вице-президент на Европейска асоциация за образование за устойчиво развитие и Член на УС на Българската асоциация на консултантите по европейски програми;   Член на Постоянна работна група за диалог с бизнеса по ОП Конкурентноспособнзост към МИЕТ, Член на Работната група за обществен диалог към Съвета за управление на средствата от ЕС.

 • Елица Панайотова

  Елица Панайотова

  Изпълнителен директор

  Sofia Tech Park

  Елица Панайотова започва професионалната си кариера като архитект и експерт по градско планиране, като сред първите ù проекти са генплана и първите две сгради на Бизнес парк - София. След 6 години на проектантска практика, инвестиционно консултиране и второ висше образование, в продължение на три години тя изпълнява длъжността на търговско аташе в българското посолство във Вашингтон, окръг Колумбия. Ангажиментите ù са насочени към създаване на двустранни партньорства, бизнес коопериране и инвестиционно промотиране във всички икономически сфери. При завръщането си в България през 2005 г., нейният международен опит, в комбинация с техническото ù образование, са изключително подходящи за кариера в сферата на недвижимите имоти и тя оглавява звеното, отговарящо за тази дейност, на „Глоубъл Файненс“ за България. Впоследствие, през 2006 г., Елица Панайотова става Главен изпълнителен директор на „Алфа Дивелъпмънтс“ – холдингово дружество, чийто обекти съставляват инвестиционен портфейл от близо 1 млн. кв.м. и обхващат целия спектър на дейности в сферата на недвижимите имоти. Тя е заемала също така и длъжността управител на Бизнес парк - София. Елица Панайотова създава и ръководи свое собствено архитектурно студио – „СКИЦА“. По настоящем изпълнява ролята на Изпълнителен директор в „София Тех Парк“ АД.

 • Ивайло Славов

  Ивайло Славов

  Член на УС на Българска аутсорсинг асоциация и Изпълнителен директор на Булпрос

  Славов има повече от 19 години опит на ръководни позиции, с  фокус върху  бизнес и продуктово развитие, аутсорсинг, управление на големи проекти в компании за човешки ресурси, ИТ и комуникации. С широки познания в областта на банкирането, финансовия сектор, производството и  пазара на IT & Комуникации с широка мрежа от бизнес контакти в цяла EMEA.През последните осемнадесет  години Ивайло Славов е работил за SEB, Unisys,  Microsoft, PC-WARE  и Adecco в Европа на различни управленски нива.В момента e изпълнителен директор в Булпрос Консултинг, бързоразвиваща се европейска компания, която предлага целия спектър услуги в областта на информационните технологии.

  Ивайло е член на борда на Българска аутсорсинг асоциация.