Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Дискусионни теми

В рамките на дискусията ще бъдат поставени на обсъждане следните въпроси:

  • Дигиталната трансформация – възможност или императив за съвременния бизнес (данни от проучвания и мнения)
  • Нови бизнес модели и нови източници на стойност, чрез новите технологии (примери за добри практики)
  • Предизвикателствата в ерата на цифровия бизнес (ИТ разходи, балансираност на портфолиото и при избора на технологии, професионални кадри, доставчици, структура на ръководството и т.н.)
  • Предизвикателствата пред киберсигурността в новата ера на дигитализация на бизнеса
  • Човешкият фактор – каква е ролята на ИТ директора и какви умения трябва да са налице в ИТ отдела?