Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Начало

14-та международна конференция по информационна сигурност и съхранение на данни

17 септември 2015г. София Хотел Балкан

Организатори: ICT Media ISACA-Sofia Chapter

Под патронажа на
Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи
 

Със съдействието на Министерство на отбраната, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Държавна агенция "Национална сигурност"


По данни на Националния център за действие при инциденти в информационната сигурност (GovCERT България) към Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” (ИА ЕСМИС), през първите седем месеца на 2014 г. са обработени над 1300 сигнали за хакерски атаки в българското интернет пространство, които са получени от 32 732 Интернет адреси. Обществото и бизнесът отделят все повече внимание на сигурността и съхранението на данните, на необходимостта от съвременни мерки в тази област и тяхното финансиране. Огромно предимство е да разполагаме с информация, но ако някой я достъпи или използва неправомерно, проблемите са колосални. Опазването на информационната сигурност на компаниите и борбата с киберпрестъпленията изисква коалиция не само между технологични решения, но и между различни практики, и това е начинът, по който може да се спечели.

Конференцията се организира от ICT Media и ISACA-Sofia Chapter за 14-а поредна година и традиционно е подкрепяна от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната и Държавна агенция „Национална сигурност“.

Инициативата е насочена към мениджъри и експерти, свързани с информационната сигурност, от всички сегменти на икономиката:

  • Директори и мениджъри "Информационна сигурност"
  • Мениджъри “Управление на риска”
  • Мениджъри „Инфраструктура“
  • Системни архитекти
  • Инженери по сигурността
  • ИТ мениджъри
  • ИТ одитори
  • Одитори по информационна сигурност и др.

Как протече събитието през 2014 г, можете да се информирате на: http://events.idg.bg/bg/2014/security/video


С любезното съдействие на:


Технологичен партньор на конференцията: