Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Програма

8:30 – 9:00 Регистрация

9:00 – 10:00 Откриване

 • Николай Ненчев
Министър на отбраната на Република България

  Николай Ненчев, министър на отбраната

 • Валери Борисов
Заместник-министър на транспорта, ИТ и съобщенията
МТИТС

  Валери Борисов, заместник-министър на транспорта, информациониите технологии и съобщенията

 • Олег Петков, заместник-председател, Държавна агенция „Национална сигурност“ 

 • Васил Величков
Съветник по електронно управление на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова

  Васил Величков, съветник по електронно управление на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова

 • Ираван Хира
Генерален директор
HPE България

  Ираван Хира, генерален директор, Хюлет-Пакард България

 • Чавдар Николов
Управляващ директор
АCТ София

  Чавдар Николов, управляващ директор, ACT Sofia

 • Ивелин Павлов
Мениджър продажби & Бизнес развитие, основател и управляващ партньор от 2010 г.
Akat Technologies

  Ивелин Павлов, мениджър „Продажби и бизнес развитие“, основател и управляващ партньор от 2010г., Akat Technologies

 • Лазарина Лазарова
Председател, ISACA Sofia-Chapter и регионален ИТ мениджър – Европа, Sensata Technologies
ISACA Sofia-Chapter

  Лазарина Лазарова, председател, ISACA Sofia Chapter

 • Нели Йоловска, управител, ICT Media

СЕСИЯ 1: ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ
Модератор: Цветанка Кирилова, началник отдел "Оперативна съвместимост и информационна сигурност" към дирекция "Електронно управление", МТИТС

Цветанка Кирилова
Началник отдел Оперативна съвместимост и информационна сигурност към дирекция Електронно управление
МТИТС

Модератор

Цветанка Кирилова

Зала Средец

 • 10:00 – 10:20

  Красимира Богданова
Ръководител Информационна сигурност на Генералния секретариат, Кабинетите на комисарите и на Европейския център за политически стратегии
Европейската комисия

  Европейски директиви и регламенти за информационна сигурност. Красимира Богданова, ръководител Информационна сигурност на Генералния секретариат, Кабинетите на комисарите и на Европейския център за политически стратегии, Европейската комисия

 • 10:20 – 10:40

  Марин Маринов

Hewlett Packard Enterprise Software Services Business Lead, South East Europe & Israel

  Attacking 2015 Top Security Threats. Марин Маринов, главен консултант софтуерни решения, Хюлет-Пакард Централна и Източна Европа

 • 10:40 - 11:00

  Михал Путала
Консултант по сигурност
Imperva

  Защо защитните стени от ново поколение (NGFW) не са достатъчни? Защитни стени за уеб приложения и DDOS защита- силни инструменти срещу съвременни кибер заплахи. Михал Путала, консултант по сигурност, Imperva

 • 11:00 - 11:20

  Пол Даун
Вицепрезидент за EMEA & APAC
SpectorSoft Corp.

  Как да използваме методите за анализ на данни, за да предскажем и идентифицираме изнасянето на вътрешна информация. Пол Даун, VP EMEA and APAC, SpectorSoft Corp., партньор на Akat Technologies

 • 11:20 - 11:50

  Джей Ранадей
Международно признат експерт по ИТ риск мениджмънт, Disaster recovery, ИТ сигурност и ИТ контроли
Сертифициран CIA, CISA, CISM, CISSP, ISSAP, CGEIT, CRISC, HCISPP, CRMA, CBCP

  Заплахи за кибер сигурността и тенденциите за 2015. Джей Ранадей, сертифициран CIA, CISA, CISM, CISSP, ISSAP, CGEIT, CRISC, HCISPP, CRMA, CBCP, международно признат експерт по ИТ риск мениджмънт, Disaster recovery, ИТ сигурност и ИТ контроли

11:50 - 12:20 Кафе пауза

СЕСИЯ 2.1. Mеханизми за обезпечаване на информационната сигурност
Модератор: Албена Спасова, председател на Управителния съвет и съучредител, Международната академия за обучение по киберразследвания и съучредител

Албена Спасова
Председател на Управителния съвет и съучредител
Международната академия за обучение по киберразследвания и съучредител

Модератор

Албена Спасова

Зала Средец

 • 12:20 - 12:40

  Д-р Георги Шарков
Национален координатор по киберсигурност

  От кибер сигурност към устойчивост: “мулти стейкхолдър“ подход. Георги Шарков, национален координатор по киберсигурност

 • 12:40 - 13:00

  Jakub Jiricek
Systems Engineer
Palo Alto Networks Inc.

  Затворен кръг чрез автоматизация за предотвратяване на заплахи в предприятията и производствени ИТ среди. Якуб Ирицек, системен инженер, Palo Alto Networks Inc., партньор на Akat Technologies

 • 13:00 - 13:20

  Tomasz Przybyszewski
Big Data Solutions Lead for Eastern and Central Europe
Oracle

  Национална сигурност и кибер защита с „Big Data”. Томаш Пржибижевски, ръководител решения за Big Data за Централна и Източна Европа, Oracle

 • 13:20 - 13:40

  Михал Путала
Консултант по сигурност
Imperva

  Мониторинг на дейностите при базите данни- как и защо се ползват вашите данни от привилегированите потребители. Михал Путала, Консултант по сигурност, Imperva

 • 13:40 - 14:00

  Вихрен Славчев
Изпълнителен директор
Мнемоника

  Информационна сигурност – анатомия, теория и практика. Вихрен Славчев, изпълнителен директор, Мнемоника

 • 14:00 - 14:20

  Павлина Иванова
Стратегически консултант по информационна сигурност
Help AG Middle East, Дубай

  Управление на риска и балансът между сигурност, удобство и цена. Павлина Иванова, стратегически консултант по информационна сигурност, Help AG Middle East, Дубай

СЕСИЯ 2.2. Условия на сигурност в тенденцията „Internet of things”
Модератор: Ивайло Стоянов, директор продажби „Публичен сектор“, Хюлет-Пакард България

Ивайло Стоянов
Директор продажби „Публичен сектор“
Хюлет-Пакард Ентърпрайз

Модератор

Ивайло Стоянов

Зала Сердика

 • 12:20 - 12:40

  Петя Йорданова-Станева
Старши юрист, Правни консултантски услуги
КПМГ България

  В дневния ред на борда: сигурност и защита на личните данни през жизнения им цикъл. Петя Йорданова-Станева, старши юрист, Правни консултантски услуги, КПМГ България

 • 12:40 - 13:00

  Богдена Благоева
Мениджър Бизнес развитие
NDB Владислав Съйков
Старши архитект на решения
CNSYS

  IBM Security Intelligence - концепцията в действие. Богдена Благоева, мениджър Бизнес развитие, NDB и Владислав Съйков, старши архитект на решения, CNSYS

 • 13:00 - 13:20

  Мартин Конов
ИТ мениджър, Data Network Solutions and Support Services Department
Intracom

  Мобилна мрежова сигурност. Мартин Конов, ИТ мениджър, Data Network Solutions and Support Services Department, Intracom

 • 13:20 - 13:40

  Галин Грозев
Старши технологичен консултант
Symantec Bulgaria

  Symantec Enterprise Security: Нашата най-нова стратегия за сигурност с поглед в бъдещето. Галин Грозев, старши технологичен консултант, Symantec Bulgaria

 • 13:40 - 14:00

  Явор Петров
Ръководител звено АМ – корпоративен сектор
Лирекс.ком

  Достатъчно ли е да преборим кибер атаките, за да постигнем информационна сигурност? Какво пропускаме? Явор Петров, ръководител звено АМ – корпоративен сектор, Лирекс.ком

 • 14:00 - 14:20

  Найден Неделчев PhD, CGEIT, ITIL, CISM, CEH, CHFI
Global IT Security & Audit, Deputy Head
Group IT, GfK Bulgaria

  Сигурност в Интернет на вещите - напомпване на технологиите за осигуряване на повече възможности за бизнеса. Найден Неделчев, PhD, CGEIT, ITIL, CISM, CEH, CHFI, Global IT Security & Audit, Deputy Head, Group IT, GfK Bulgaria

14:20 - 15:20 Обяд

СЕСИЯ 3.1. Актуални технологии за защита на информацията
Модератор: Рамона Червенкова, CGEIT, CRISC, ISACA-Sofia Chapter

Рамона Червенкова, CGEIT, CRISC

ISACA-Sofia Chapter

Модератор

Рамона Червенкова, CGEIT, CRISC

Зала Средец

 • 15:20 - 15:40

  Александър Димер
Директор Информационна сигурност
Съвет на Европа

  Предотвратяване изитичането на данни. Александър Димер, директор Информационна сигурност, Съвет на Европа

 • 15:40 - 16:00

  Арик Воловски
Старши търговски инженер
Raytheon Websense

  Кибер-ерата: рискове и решения. Арик Воловски, старши търговски инженер, Raytheon Websense

 • 16:00 - 16:20

  Якуб Шумпих
Регионален мениджър за Източна Европа
F 5

  F5 осигурява цялостна защита на приложенията от атаки. Якуб Шумпих, Регионален мениджър за Източна Европа, F5 Networks

 • 16:20 - 16:40

  Тодор Илиев
Системен архитект
Телелинк ЕАД

  Срещу адаптивни заплахи с адаптивни решения за сигурност“. Тодор Илиев, системен архитект в отдел Системна Интеграция на Телелинк, партньор на Qualys

 • 16:40 - 17:00

  Васил Петков
Сектор Киберпрестъпност, главна дирекция Борба с организираната престъпност, МВР
МВР

  Киберпрестъпност - тенденции и противодействие. Васил Петков, сектор "Киберпрестъпност", Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", МВР

 • 17:00 - 17:20

  Димитър Цолов
ИТ мениджър
EOS Matrix

  По-добро качество на услугите в ЕОС Матрикс чрез система за информационна сигурност. Димитър Цолов, директор  ИТ, ЕОС Матрикс

СЕСИЯ 3.2. СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ И СИГУРНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА И ОБЛАЧНО БАЗИРАНА ИТ СРЕДА
Модератор: Николай Шекеров, CIO, ДЗИ

Николай Шекеров
CIO
ДЗИ

Модератор

Николай Шекеров

Зала Сердика

 • 15:20 - 15:40

  Иван Кренчев
Мениджър Централизирана информационна инфраструктура
Кока-Кола Хеленик

  Дейта центрове под наем – технически условия, финансова изгода, предимства, предизвикателства. Иван Кренчев, мениджър Централизиранa информационна инфраструктура, Кока-Кола Хеленик

 • 15:40 - 16:00

  Инж. Николай Вачев
Управител и основател
АДСИС

  NAS решения на Synology за защита на данните. Инж. Николай Вачев, управител, ADSYS

 • 16:00 - 16:20

  Теодор Александров
Мениджър връзка с клиенти
Хюлет-Пакард България

  Сигурност на данните в облака. Теодор Александров, мениджър връзка с клиенти, Хюлет-Пакард България

 • 16:20 - 16:40

  Костадин Костадинов, CISM
Директор Информационна сигурност
Алианц България Холдинг

  Резистентността на служителите сред най-големите пречки при внедряването на политики, свързани с информационната сигурност. Костадин Костадинов, CISM, директор Информационна сигурност, Алианц България Холдинг

 • 16:40 - 17:00

  Боян Деведжиев
Старши експерт
Министерство на отбраната

  Социалният инженеринг - противодействие. Боян Деведжиев, старши експерт, дирекция „Сигурност на информацията“, Министерство на отбраната

 • 17:00 - 17:20

  Адв. Весела Кабатлийска
Ръководител на трудовоправeн екип
Адвокатско дружество „Динова Русев и Съдружници“

  Правни аспекти на задълженията на доставчиците на ИТ решения, взаимодействието оператори - администратори на лични данни. Адв. Весела Кабатлийска, ръководител на трудовоправния екип на Адвокатско дружество „Динова Русев и Съдружници“

17:40 Закриване