Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Презентации

8:30 – 9:00 Регистрация

9:00 – 10:00 Откриване

 • Николай Ненчев
Министър на отбраната на Република България

  Николай Ненчев, министър на отбраната

 • Валери Борисов
Заместник-министър на транспорта, ИТ и съобщенията
МТИТС

  Валери Борисов, заместник-министър на транспорта, информациониите технологии и съобщенията

 • Олег Петков, заместник-председател, Държавна агенция „Национална сигурност“ 

 • Васил Величков
Съветник по електронно управление на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова

  Васил Величков, съветник по електронно управление на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова

 • Ираван Хира
Генерален директор
HPE България

  Ираван Хира, генерален директор, Хюлет-Пакард България

 • Чавдар Николов
Управляващ директор
АCТ София

  Чавдар Николов, управляващ директор, ACT Sofia

 • Ивелин Павлов
Мениджър продажби & Бизнес развитие, основател и управляващ партньор от 2010 г.
Akat Technologies

  Ивелин Павлов, мениджър „Продажби и бизнес развитие“, основател и управляващ партньор от 2010г., Akat Technologies

 • Лазарина Лазарова
Председател, ISACA Sofia-Chapter и регионален ИТ мениджър – Европа, Sensata Technologies
ISACA Sofia-Chapter

  Лазарина Лазарова, председател, ISACA Sofia Chapter

 • Нели Йоловска, управител, ICT Media

СЕСИЯ 1: ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ
Модератор: Цветанка Кирилова, началник отдел "Оперативна съвместимост и информационна сигурност" към дирекция "Електронно управление", МТИТС

Цветанка Кирилова
Началник отдел Оперативна съвместимост и информационна сигурност към дирекция Електронно управление
МТИТС

Модератор

Цветанка Кирилова

Зала Средец

 • 10:00 – 10:20

  Красимира Богданова
Ръководител Информационна сигурност на Генералния секретариат, Кабинетите на комисарите и на Европейския център за политически стратегии
Европейската комисия

  Европейски директиви и регламенти за информационна сигурност. Красимира Богданова, ръководител Информационна сигурност на Генералния секретариат, Кабинетите на комисарите и на Европейския център за политически стратегии, Европейската комисия

  изтегляне (.pdf, 511.3 KB)
 • 10:20 – 10:40

  Марин Маринов

Hewlett Packard Enterprise Software Services Business Lead, South East Europe & Israel

  Attacking 2015 Top Security Threats. Марин Маринов, главен консултант софтуерни решения, Хюлет-Пакард Централна и Източна Европа

  изтегляне (.pdf, 1.89 MB)
 • 10:40 - 11:00

  Михал Путала
Консултант по сигурност
Imperva

  Защо защитните стени от ново поколение (NGFW) не са достатъчни? Защитни стени за уеб приложения и DDOS защита- силни инструменти срещу съвременни кибер заплахи. Михал Путала, консултант по сигурност, Imperva

 • 11:00 - 11:20

  Пол Даун
Вицепрезидент за EMEA & APAC
SpectorSoft Corp.

  Как да използваме методите за анализ на данни, за да предскажем и идентифицираме изнасянето на вътрешна информация. Пол Даун, VP EMEA and APAC, SpectorSoft Corp., партньор на Akat Technologies

 • 11:20 - 11:50

  Джей Ранадей
Международно признат експерт по ИТ риск мениджмънт, Disaster recovery, ИТ сигурност и ИТ контроли
Сертифициран CIA, CISA, CISM, CISSP, ISSAP, CGEIT, CRISC, HCISPP, CRMA, CBCP

  Заплахи за кибер сигурността и тенденциите за 2015. Джей Ранадей, сертифициран CIA, CISA, CISM, CISSP, ISSAP, CGEIT, CRISC, HCISPP, CRMA, CBCP, международно признат експерт по ИТ риск мениджмънт, Disaster recovery, ИТ сигурност и ИТ контроли

  изтегляне (.pdf, 2.68 MB)

11:50 - 12:20 Кафе пауза

СЕСИЯ 2.1. Mеханизми за обезпечаване на информационната сигурност
Модератор: Албена Спасова, председател на Управителния съвет и съучредител, Международната академия за обучение по киберразследвания и съучредител

Албена Спасова
Председател на Управителния съвет и съучредител
Международната академия за обучение по киберразследвания и съучредител

Модератор

Албена Спасова

Зала Средец

 • 12:20 - 12:40

  Д-р Георги Шарков
Национален координатор по киберсигурност

  От кибер сигурност към устойчивост: “мулти стейкхолдър“ подход. Георги Шарков, национален координатор по киберсигурност

 • 12:40 - 13:00

  Jakub Jiricek
Systems Engineer
Palo Alto Networks Inc.

  Затворен кръг чрез автоматизация за предотвратяване на заплахи в предприятията и производствени ИТ среди. Якуб Ирицек, системен инженер, Palo Alto Networks Inc., партньор на Akat Technologies

 • 13:00 - 13:20

  Tomasz Przybyszewski
Big Data Solutions Lead for Eastern and Central Europe
Oracle

  Национална сигурност и кибер защита с „Big Data”. Томаш Пржибижевски, ръководител решения за Big Data за Централна и Източна Европа, Oracle

  изтегляне (.pdf, 2.02 MB)
 • 13:20 - 13:40

  Михал Путала
Консултант по сигурност
Imperva

  Мониторинг на дейностите при базите данни- как и защо се ползват вашите данни от привилегированите потребители. Михал Путала, Консултант по сигурност, Imperva

 • 13:40 - 14:00

  Вихрен Славчев
Изпълнителен директор
Мнемоника

  Информационна сигурност – анатомия, теория и практика. Вихрен Славчев, изпълнителен директор, Мнемоника

  изтегляне (.pdf, 3.01 MB)
 • 14:00 - 14:20

  Павлина Иванова
Стратегически консултант по информационна сигурност
Help AG Middle East, Дубай

  Управление на риска и балансът между сигурност, удобство и цена. Павлина Иванова, стратегически консултант по информационна сигурност, Help AG Middle East, Дубай

  изтегляне (.pdf, 2.96 MB)

СЕСИЯ 2.2. Условия на сигурност в тенденцията „Internet of things”
Модератор: Ивайло Стоянов, директор продажби „Публичен сектор“, Хюлет-Пакард България

Ивайло Стоянов
Директор продажби „Публичен сектор“
Хюлет-Пакард Ентърпрайз

Модератор

Ивайло Стоянов

Зала Сердика

 • 12:20 - 12:40

  Петя Йорданова-Станева
Старши юрист, Правни консултантски услуги
КПМГ България

  В дневния ред на борда: сигурност и защита на личните данни през жизнения им цикъл. Петя Йорданова-Станева, старши юрист, Правни консултантски услуги, КПМГ България

 • 12:40 - 13:00

  Богдена Благоева
Мениджър Бизнес развитие
NDB Владислав Съйков
Старши архитект на решения
CNSYS

  IBM Security Intelligence - концепцията в действие. Богдена Благоева, мениджър Бизнес развитие, NDB и Владислав Съйков, старши архитект на решения, CNSYS

  изтегляне (.pdf, 1.93 MB)
 • 13:00 - 13:20

  Мартин Конов
ИТ мениджър, Data Network Solutions and Support Services Department
Intracom

  Мобилна мрежова сигурност. Мартин Конов, ИТ мениджър, Data Network Solutions and Support Services Department, Intracom

  изтегляне (.pdf, 880.28 KB)
 • 13:20 - 13:40

  Галин Грозев
Старши технологичен консултант
Symantec Bulgaria

  Symantec Enterprise Security: Нашата най-нова стратегия за сигурност с поглед в бъдещето. Галин Грозев, старши технологичен консултант, Symantec Bulgaria

  изтегляне (.pdf, 876.58 KB)
 • 13:40 - 14:00

  Явор Петров
Ръководител звено АМ – корпоративен сектор
Лирекс.ком

  Достатъчно ли е да преборим кибер атаките, за да постигнем информационна сигурност? Какво пропускаме? Явор Петров, ръководител звено АМ – корпоративен сектор, Лирекс.ком

  изтегляне (.pdf, 1.25 MB)
 • 14:00 - 14:20

  Найден Неделчев PhD, CGEIT, ITIL, CISM, CEH, CHFI
Global IT Security & Audit, Deputy Head
Group IT, GfK Bulgaria

  Сигурност в Интернет на вещите - напомпване на технологиите за осигуряване на повече възможности за бизнеса. Найден Неделчев, PhD, CGEIT, ITIL, CISM, CEH, CHFI, Global IT Security & Audit, Deputy Head, Group IT, GfK Bulgaria

  изтегляне (.pdf, 1.12 MB)

14:20 - 15:20 Обяд

СЕСИЯ 3.1. Актуални технологии за защита на информацията
Модератор: Рамона Червенкова, CGEIT, CRISC, ISACA-Sofia Chapter

Рамона Червенкова, CGEIT, CRISC

ISACA-Sofia Chapter

Модератор

Рамона Червенкова, CGEIT, CRISC

Зала Средец

 • 15:20 - 15:40

  Александър Димер
Директор Информационна сигурност
Съвет на Европа

  Предотвратяване изитичането на данни. Александър Димер, директор Информационна сигурност, Съвет на Европа

  изтегляне (.pdf, 897.4 KB)
 • 15:40 - 16:00

  Арик Воловски
Старши търговски инженер
Raytheon Websense

  Кибер-ерата: рискове и решения. Арик Воловски, старши търговски инженер, Raytheon Websense

  изтегляне (.pdf, 4.5 MB)
 • 16:00 - 16:20

  Якуб Шумпих
Регионален мениджър за Източна Европа
F 5

  F5 осигурява цялостна защита на приложенията от атаки. Якуб Шумпих, Регионален мениджър за Източна Европа, F5 Networks

  изтегляне (.pdf, 2.46 MB)
 • 16:20 - 16:40

  Тодор Илиев
Системен архитект
Телелинк ЕАД

  Срещу адаптивни заплахи с адаптивни решения за сигурност“. Тодор Илиев, системен архитект в отдел Системна Интеграция на Телелинк, партньор на Qualys

 • 16:40 - 17:00

  Васил Петков
Сектор Киберпрестъпност, главна дирекция Борба с организираната престъпност, МВР
МВР

  Киберпрестъпност - тенденции и противодействие. Васил Петков, сектор "Киберпрестъпност", Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", МВР

 • 17:00 - 17:20

  Димитър Цолов
ИТ мениджър
EOS Matrix

  По-добро качество на услугите в ЕОС Матрикс чрез система за информационна сигурност. Димитър Цолов, директор  ИТ, ЕОС Матрикс

  изтегляне (.pdf, 1.24 MB)

СЕСИЯ 3.2. СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ И СИГУРНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА И ОБЛАЧНО БАЗИРАНА ИТ СРЕДА
Модератор: Николай Шекеров, CIO, ДЗИ

Николай Шекеров
CIO
ДЗИ

Модератор

Николай Шекеров

Зала Сердика

 • 15:20 - 15:40

  Иван Кренчев
Мениджър Централизирана информационна инфраструктура
Кока-Кола Хеленик

  Дейта центрове под наем – технически условия, финансова изгода, предимства, предизвикателства. Иван Кренчев, мениджър Централизиранa информационна инфраструктура, Кока-Кола Хеленик

 • 15:40 - 16:00

  Инж. Николай Вачев
Управител и основател
АДСИС

  NAS решения на Synology за защита на данните. Инж. Николай Вачев, управител, ADSYS

  изтегляне (.pdf, 12.99 MB)
 • 16:00 - 16:20

  Теодор Александров
Мениджър връзка с клиенти
Хюлет-Пакард България

  Сигурност на данните в облака. Теодор Александров, мениджър връзка с клиенти, Хюлет-Пакард България

 • 16:20 - 16:40

  Костадин Костадинов, CISM
Директор Информационна сигурност
Алианц България Холдинг

  Резистентността на служителите сред най-големите пречки при внедряването на политики, свързани с информационната сигурност. Костадин Костадинов, CISM, директор Информационна сигурност, Алианц България Холдинг

 • 16:40 - 17:00

  Боян Деведжиев
Старши експерт
Министерство на отбраната

  Социалният инженеринг - противодействие. Боян Деведжиев, старши експерт, дирекция „Сигурност на информацията“, Министерство на отбраната

 • 17:00 - 17:20

  Адв. Весела Кабатлийска
Ръководител на трудовоправeн екип
Адвокатско дружество „Динова Русев и Съдружници“

  Правни аспекти на задълженията на доставчиците на ИТ решения, взаимодействието оператори - администратори на лични данни. Адв. Весела Кабатлийска, ръководител на трудовоправния екип на Адвокатско дружество „Динова Русев и Съдружници“

  изтегляне (.pdf, 785.29 KB)

17:40 Закриване