Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Лектори
 • Васил Величков

  Васил Величков

  Съветник по електронно управление на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова

   

   

      

 • Николай Ненчев

  Николай Ненчев

  Министър на отбраната на Република България

  Николай  Ненчев има висше юридическо образование – магистър по право, политически науки и международни отношения. Г-н Ненчев е бил Народен представител в 43-то Народно събрание (2014) и председател на БЗНС (2011). Професионалната му кариера включва длъжността сътрудник в адвокатска кантора „Агора“ (2008), специализант в Европейския парламент (комисии: Правна комисия по конституционните въпроси и Комисия по външна политика) (2007), асистент, преподавател в Нов Български университет, Център за изучаване на рисковете и сигурността (2003), заместник-председател на „Сдружение Евроинтеграция“ и координатор на Програма за трансгранично сътрудничество и европейската интеграция за Югоизточна Европа (2002), инициатор и учредител на „Сдружение Евроинтеграция“ (2000), началник на кабинета на вицепрезидента Тодор Кавалджиев (1997 – 2002) и др. 

 • Валери Борисов

  Валери Борисов

  Заместник-министър на транспорта, ИТ и съобщенията

  МТИТС

  Валери Борисов има над 15-годишен опит в ИТ бизнеса, заемайки ключови позиции в редица водещи компании в бранша. От 2010 оглавява дирекция „Електронно управление” на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като отговаря пряко за разработката и актуализирането на политиките и програмите по информационна сигурност и оперативна съвместимост на информационните системи у нас. От октомври 2011 г. заема поста заместник - министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 • Красимира Богданова

  Красимира Богданова

  Ръководител Информационна сигурност на Генералния секретариат, Кабинетите на комисарите и на Европейския център за политически стратегии

  Европейската комисия

  Красимира Богданова е ръководител Информационна сигурност на Генералния секретариат в Европейската комисия, на Кабинетите на комисарите и на Европейския център за политически стратегии, бивш Chief Information Security officer (CISO) на Съда на Европейския съюз.Красимира Богданова е експерт в управлението на информационните системи и технологии и тяхната сигурност.  С професионален опит над 18 години,  от които последните 8 години работи за две от институциите на Европейския съюз. Специализира се в стратегии и политики на управление на глобални Информационни системи, включително и тяхната сигурност.През 2007г. с влизането на България в Европейския съюз е приета да работи като ръководител по ИТ проекти в Съда на Европейския съюз в Люксембург. През 2010г. конструира и представя глобалната картография на Информационните системи на Европейския Съд, след което пише и предлага за приемане първата политика за сигурност на Съда на Европейския съюз, одобрена и приета от колежа на Съдиите  на Европейския съюз през март 2013г.Бивш член на Люксембургския клуб по информационна сигурност (CLUSIL), ръководи многобройни одити в сферата на ИТ инфраструктурите и на информационната сигурност за Съда на Европейския съюз в Люксембург. Април 2013г. се мести в Генералния Секретариат на Европейската комисия в Брюксел. Днес ръководи сектора "Корпоративно управление на ИТ " за Генералния секретариат и е също отговорна за сигурността на информационните системи на Генералния секретариат, Кабинетите на комисарите и Европейския център за политически стратегии, които включват и системите за създаване и обмен на Класифицирана ЕС информация.Красимира Богданова получава инженерна магистърска степен  през 1999г. по "Компютърна техника и технологии" от Варненския Технически Университет, през 2006г. защитава магистратура по "Бизнес администрация" в Нанси, Франция и 2009г. завършва Професионална магистърска степен по "Управление на Сигурността на информационните системи" в Люксембург. За да поддържа своята квалификация актуализирана, днес тя следва определени модули по "Компютърно и комуникационно право" в "Queen Mary", Лондон, Англия. Притежава също различни сертификати в областта на ИТ. 

 • Александър Димер

  Александър Димер

  Директор "Информационна сигурност"

  Съвет на Европа

 • Джей Ранадей

  Джей Ранадей

  Международно признат експерт по ИТ риск мениджмънт, Disaster recovery, ИТ сигурност и ИТ контроли

  Сертифициран CIA, CISA, CISM, CISSP, ISSAP, CGEIT, CRISC, HCISPP, CRMA, CBCP

  Джей Ранадей, сертифициран  CIA, CISA, CISM, CISSP, ISSAP, CGEIT, CRISC, HCISPP, CRMA и CBCP, е международно признат и разпознаваем експерт по риск мениджмънт, Disaster recovery, ИТ сигурност и ИТ контроли. Написал и публикувал е повече от 35 ИТ ориентирани книги, включващи мрежи, сигурност, мейнфрейм/ дистрибутирани операционни системи и езици за програмиране. Има повече от 300 книги от серията „Jay Ranade Series”, издадени от McGraw-Hill в над 7 милионен тираж. Книгите на Джей Ранадей са преведени на немски, португалски, искански, японски и корейски език. New York Times дава положителен коментар на  неговата книга „Best of Byte”. В момента Джей Ранадей работи върху няколко книги на различни теми, сред които Enterprise Risk Management и кибресигурност.Джей Ранадей е консултирал (и работил за) компании от Fortune 500 в САЩ и извън страната, включително American International Group, Time Life, Merrill Lynch, Dreyfus/Mellon Bank, Johnson and Johnson, Unisys, McGraw-Hill, Mobiltel Bulgariа и  Credit Suisse. Джей Ранадей е преподавател по Управление на информационната сигурност и етичен риск мениджмънт в New York University. Ранадей е също хонорован професор в St John University преподавайки счетоводни информационни системи, ИТ одит, вътрешен одит, разследвания на проблеми със сигурността и оперативен риск мениджмънт.

 • Павлина Иванова

  Павлина Иванова

  Стратегически консултант по информационна сигурност

  Help AG Middle East, Дубай

  Павлина Иванова е Стратегически консултант по сигурност към немската компания Help AG Middle East, Дубай.Дипломиран магистър, инженер по компютърни системи и мрежи в Технически университет – Варна. Има десет годишен опит в управление на риска, свързан с информационна сигурност; разработване на програми за сигурност, обучение и контрол; управление на проекти и внедряване на решения за контрол на достъпа, класифициаране на информация и превенция срещу компрометиране на класифицирани данни; вътрешен и независим одит на информационни системи и информационна сигурност. Дългогодишния си опит Павлина Иванова е натрупала в сферите на телекомуникационните услуги и регулации, банковия сектор и консултантски услуги за сертифициране и одит. Участва и управлява проекти, свързани със създаването на план за осигуряване и надеждни бизнес процеси, както и възстановяване след бедствия и аварии; изграждане и внедряване на основни принципи за информационна сигурност; класифициране и защита на информацията; управление и разследване на инциденти и събития, свързани с информационната сигурност и др. Консултира и участва в сертифициране на компании, в различни бизнес сфери, спрямо множество международни стандарти за сигурност и управление на риска, както и специфични за Европа, Средния изток и съответния бизнес сектор.Член е на ISACA – София и Управителния съвет на Българска асоциация за „Корпоративна сигурност” (БАКС).

 • Лазарина Лазарова

  Лазарина Лазарова

  Председател, ISACA Sofia-Chapter и регионален ИТ мениджър – Европа, Sensata Technologies

  ISACA Sofia-Chapter

  Лазарина Лазарова е председател на ISACA Sofia-Chapter. Тя е член съм на ISACA от 2008 г., а от 2009 г. е и член на Управителния съвет на българския филиал на ISACA. Лазарина е член на клуба на ИТ мениджърите в България и на българския филиал на Project Management Institute.Тя работи в областта на ИТ близо 15 години. Основната й дейност в продължение на години е информационна сигурност, управление на риска и непрекъсваемост на бизнес процесите във финансовата сфера. През последните няколко години се занимава с управление на ИТ и ИТ услугите, първоначално в банковия сектор, в ритейл индустията, а отскоро в производствения сектор. Работила е по редица проекти, включително и с международно участие.Лазарина Лазарова има магистърска степен по компютърни системи и управление от Техническия университет – София.

 • Д-р Георги Шарков

  Д-р Георги Шарков

  Национален координатор по киберсигурност

  Георги Шарков е завършил е „Математика” в Софийски университет със специализация „Компютърни науки” и дисертация в областта „Изкуствен интелект”, както и приложни изследвания в областите генетика, биофизика и термография (Белгия). От 1994 г. ръководи екипи и международни проекти за разработване на софтуерни системи в сферата на финанси и банкиране, е-business, онлайн търговия, B2B пазари и борси. От 2004 г. е директор на регионалния център на Европейския софтуерен институт (ЕСИ Център България/Източна Европа, www.esicenter.bg) и регионален мениджър за Източна Европа на ЕСИ (www.esi.es ). Инструктор е в сферата на SPI (Software Process Improvement), управление на качеството и CMMI (Capability Maturity Model Integration, SEI, USA), както и акредитиран одитор по ITMark (покриващ информационна сигурност, бизнес зрялост и качество на процесите в ИТ фирми). Лидер на изследователска мрежа в областта на криптографията и информационната сигурност, киберсигурност и защита, модели за устойчивост (resilience) на бизнеса. Експерт към ЕК CEN работна група по e-skills и е-компетентности. Преподава в Софийски университет по управление на качеството и подобряване на софтуерните процеси. Ръководи междууниверситетска програма за модернизация на обучението по управление на софтуерния и ИТ бизнес. Един от инициаторите за създаване на БАСКОМ (Българската асоциация на софтуерните компании) и неин председател от 2001 до 2007 г. Участник в редица инициативи за конкурентоспособност на ИКТ в България и региона и създаване на регионалния бранд SEE IT. Учредител на ИКТ Клъстер България. Член е на Software Engineering Institute (USA), на редица програмни комитети на международни конференции в областта на софтуерното инженерство. Членувал е в журита на национални и международни конкурси по ИТ, иновативен бизнес и идеи. Член е на Световното жури на конкурса на ООН World Summit Award 2011 (www.wsis-award.org ).

 • Рамона Червенкова, CGEIT, CRISC

  Рамона Червенкова, CGEIT, CRISC

  ISACA-Sofia Chapter

  Г-жа Червенкова е специализирала в областта на преструктуриране на бизнес процесите, организационно преструктуриране, управление на промените, ИТ риск и контрол, както и в дефиниране на ИТ стратегии и усъвършенстване на управлението и оперативната дейност в ИТ. Тя също има повече от 30 години опит в ИТ развитие и внедряване и ИТ одит и контрол.Г-жа Червенкова е ръководила комплексни проекти по организационна промяна, оперативно усъвършенстване, разработване на ИТ стратегии, както и проекти за внедряване на ИТ системи за клиенти. Тя има широк опит в управлението на проекти, в организационното планиране, в планирането и управлението на дейността по ИТ, разработването и внедряването на ИТ системи, а също в областта на управлението и контрола на ИТ рискове.Завършила е множество успешни проекти за внедряване на ERP системи в България, Германия, Великобритания, Холандия, Белгия и на Балканите, като има значителен опит при комплексни ИТ решения в редица индустрии, включително обществения и банковия сектор, производството и услугите.

 • Найден Неделчев PhD, CGEIT, ITIL, CISM, CEH, CHFI

  Найден Неделчев PhD, CGEIT, ITIL, CISM, CEH, CHFI

  Global IT Security & Audit, Deputy Head

  Group IT, GfK Bulgaria

  Найден Неделчев е eксперт по управление и осигуряване на ИТ услуги. Професионалният му опит от над 17 год. включва позиции от различни нива във финансови и банкови организации, както и работа в групови и международни проекти за оценка на сигурността, проектиране и изграждане на решения за защита на корпоративни информационни ресурси. Освен това той е участвал в проекти за разработване на SOX, ISO 9001, ISO 20000 и ISO 27001 системи за управление и контрол, както и в процесите по прегледи и диагностика на контроли на информационни системи, функциониращи в сложни и мащабни корпоративни и холдингови ИТ инфраструктури.По ангажименти в областта на управлението на риска, Найден е  участвал в и ръководил проекти по разработване и внедряване на планове за информационна сигурност, изрядност и постоянството на бизнеса в банковия и телекомуникационния сектор.Найден има докторантура в областта „Организация и управление на отраслите в нематериалното производство“ защитена при ВАК, магистърска степен по Информатика от СУ, магистърска степен по Национална сигурност и отбрана от В.А. „Г.С. Раковски“. Притежава поредица от престижни сертификати в областта на ИТ, като CGEIT, CISM, ITIL, CEH, Security+, Master Computer Industry Knowledge Analyst и др. Член е на локалната секция на Асоциацията за одит и контрол на информационни системи – ISACA.

 • Албена Спасова

  Албена Спасова

  Председател на Управителния съвет и съучредител

  Международната академия за обучение по киберразследвания и съучредител

  Албена Спасова е председател на Управителния съвет на Международната академия за обучение по киберразследвания от нейното създаване през 2009 година. Преподавател е по информационна сигурност и Европейско право в Университета за наука и технологии в Лил, Франция и гостуващ лектор във водещи европейски университети, правителствен съветник по въпросите, свързани с киберсигурността. Юрист с дългогодишен опит в областта на информационната сигурност – работила е върху стотици случаи в областта на киберсигурността (защитата на интелектуалната собственост, прането на пари, борбата с организираната престъпност и корупцията), загубите от които се калкулират в милиони. Бивш директор на „Връзки с правоохранителните органи“ за Европа на eBay и съветник в Съвета на Европа по въпросите за приемането и прилагането на Конвенцията за борба с киберпрестъпленията.

 • Пол Даун

  Пол Даун

  Вицепрезидент за EMEA & APAC

  SpectorSoft Corp.

  Пол Даун е вицепрезидент международни дейности в SpectorSoft и опитен ветеран с 25 години практика в информационните технологии. За последните 15 години г-н Даун се е занимавал със софтуерни продажби и бизнес развитие в компании като IBM, Compuware, VMware, 1E и Scriptlogic. В момента той отговаря за продажбите, партньорска инфраструктура и дейности на SpectorSoft извън Северна Америка. Посветил е последните 8 години на разработка на няколко софтуера за защита от вътрешни заплахи и предотвратяване изтичането на данни. Считан е за един от най-опитните британски експерти в областта.

 • Ивайло Стоянов

  Ивайло Стоянов

  Директор продажби „Публичен сектор“

  Хюлет-Пакард Ентърпрайз

  Ивайло Стоянов е в Хюлет-Пакард България ЕООД от 2010г. когато започва като Technology Services Sales Executive. Тази позиция е част от организацията за системна интеграция в Хюлет-Пакард. Като част от екипа за системна интеграция е бил отговорен за дефинирането на нуждите на клиентите и предоставянето на цялости решения, които да решават конкретни бизнес нужди и задачи. От август 2012 година е мениджър “Технологични услуги и облачни решения”. В текущата си роля е отговорен за развитието на технологичните услуги на гиганта Хюлет–Пакард, както и за развитието и утвърждаването облачните продукти и услуги, предоставяни от Хюлет-Пакард на българския пазар.

 • Боян Деведжиев

  Боян Деведжиев

  Старши експерт

  Министерство на отбраната

  Боян е с повече от 10 години професионален опит в сферата на ИТ и информационната сигурност. Завършва висше образование във военното училище в Шумен със специалност "Компютърни системи и технологии". Работи като старши експерт в Дирекция "Сигурност на информацията" - МО в отдел "Информационна сигурност и кибер защита". Участва в изготвянето на основните регламентиращи документи и актове за организиране и осъществяване на киберотбрана на автоматизирани информационни системи (АИС) и мрежи в министерството, в структурите на пряко подчинение на министъра и в Българската армия. Осъществява наблюдение, извършва оценка на заплахите и анализ на уязвимостите на АИС и мрежи в министерството, в структурите на пряко подчинение на министъра и в Българската армия и изготвя препоръки за намаляване на риска от нерегламентиран достъп. Боян е участвал в редица национални и международни учения и форуми за киберзащита.

 • Васил Петков

  Васил Петков

  Сектор "Киберпрестъпност", главна дирекция "Борба с организираната престъпност", МВР

  МВР

  Васил Петков е експерт към сектор „Киберпрестъпност“, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ към МВР.  Г-н Петков има опит в областта на разследване на компютърни престъпления от 2010г. От 2011г., заедно с г-н Явор Колев, отговаря за Националната контактна точка 24/7 за престъпления в кибернетичното пространство.Участник е в множество международни операции срещу престъпни групи, извършващи финансови престъпления в Интернет, хакерски атаки.

 • Цветанка Кирилова

  Цветанка Кирилова

  Началник отдел "Оперативна съвместимост и информационна сигурност" към дирекция "Електронно управление"

  МТИТС

  Цветанка Кирилова е началник отдел "Оперативна съвместимост и информационна сигурност" към дирекция "Електронно управление", МТИТС от 2011 г. Както образованието (инженерно и следдипломни специализации), така и целият й трудов стаж са в областта на проектирането, програмирането, разпространяването, внедряването и настройването на информационни системи. Притежава опит в работата със СУБД и Web-базирани приложения.

 • Димитър Цолов

  Димитър Цолов

  ИТ мениджър

  EOS Matrix

  Димитър Цолов е дипломиран инженер по „Компютърни Системи и Технологии“ и Магистър по “Бизнес Администрация”. Има над 17 години професионален опит в сферата на Информационните Технологии, като 10 от тях ръководи ИТ екипа на ЕОС Матрикс. EOС Матрикс е част от немския лидер във финансовата сфера EOS Group и е лидер на българския пазар в областта на управлението на дългове. Компанията е основана през 2002 г. и предлага индивидуализирани решения в областта на събирането и изкупуването на вземания. В ролята си на ИТ ръководител, г-н Цолов има зад гърба си реализирани разнообразни ИТ проекти основно за вътрешни нужди на компанията, като важно място в тях заема сигурността на информацията и управлението на данните. Сред тях са изграждането, внедряването и поддръжката на Системата за управление на Информационна сигурност, сертифицирана по международен стандарт ISO 27001:2013, изграждане на Disaster Recovery Data center (2014-2015), внедряване на BI за нуждите на финансовия отдел, внедряване и последващи модернизации на кол центъра. Под ръководството на г-н Цолов, ИТ екипът на ЕОС Матрикс разработва вътрешно основната оперативна система на компанията – Matrix Collection Software, която впоследствие внедрява и при няколко свои клиента.

 • Адв. Весела Кабатлийска

  Адв. Весела Кабатлийска

  Ръководител на трудовоправeн екип

  Адвокатско дружество „Динова Русев и Съдружници“

  Адвокатско дружество „Динова Русев и Съдружници“ е адвокатска кантора, предлагаща специализирани правни услуги нa юридически и физически лица в много области на гражданското, административното и процесуалното право. Kантората има изцяло специализиран екип от експерти по трудово право, защита на лични данни и имиграционни въпроси, обслужващ едни от най-големите работодатели в България. Като признание за високото ниво на експертиза на екипа, през 2014 г. дружеството е поканено и прието за Българския член на Световния алианс на трудовоправните експерти (Employment Law Alliance).Весела Кабатлийска ръководи трудовоправния екип на дружеството. Тя има дългогодишен опит в областта на трудовото право и защита на личните данни с акцент върху различните видове способи за насърчаване на служителите и по-специално опции за изкупуване на дялове/акции (share option plans) за ИТ индустрията. Весела е член на Комитета по членство на European Law Alliance и признат експерт в областта.

 • Костадин Костадинов, CISM

  Костадин Костадинов, CISM

  Директор Информационна сигурност

  Алианц България Холдинг

  Костадин Костадинов е високо квалифициран мениджър по информационна сигурност с опит в организирането на всички аспекти на управление на информационната сигурност и риска. Демонстрира знания и опит в разработка и управление на програми за сигурност и управление на инциденти. Той е разпознаваем като организационен лидер и мултифункционален експерт в бързоразвиваща се среда.Костадин Костадинов е директор Информационна сигурност в Алианц България Холдинг от март 2014 до момента. Той поддържа и ръководи стратегията за управление на информационната сигурност на компанията съгласно поставените цели. Той работи съгласно политиките, стандартите и добрите практики за информационна сигурност. Периодично провежда оценка на риска и уязвимостите, както и анализ на заплахи. Поддържа интеграция между плана за реакция на инциденти, възстановяване при бедствия и аварии и бизнес плана.Професионалният му опит включва работа като служител по Информационна сигурност в Българо-Американска кредитна банка (януари 2012 – март 2014); експерт Технологична сигурност в Mobiltel (януари 2009 – януари 2012); служител по ИТ сигурност в Пиреус Банк (април 2005 – декември 2008); експерт ИТ сигурност в EWA-Bulgaria (2003 – 2006); QA експерт в CodeSpring България (януари 2002 – април 2003); регионален мениджър на POST.BG (септември 2000 – декември 2001) и мениджър разработка на web site във в. Стандарт (януари 2000 – септември 2000).

 • Николай Шекеров

  Николай Шекеров

  CIO

  ДЗИ

  Николай Шекеров е CIO на ДЗИ. Преди това е бил ИТ мениджър в Интерамерикан България. Професионалният му опит е свързан с ИТ проекти на финансови компании в България и чужбна. Работил е в Groupama Information Systems Bulgaria, ДСК Гаранция и Банка ДСК.

 • Петя Йорданова-Станева

  Петя Йорданова-Станева

  Старши юрист, Правни консултантски услуги

  КПМГ България

  Петя Йорданова-Станева е старши юрист в отдел „Правни консултантски услуги” на КПМГ на Балканите, включващи практиките на КПМГ в България, Албания, Косово и Македония. Тя има повече от 10 години опит в редица големи проекти за държавни дружества и институции, местни дружества и чужди инвеститори в секторите на енергетиката, телекомуникациите, индустриалния и финансовия сектор в България и Македония. Основният фокус в работата й и натрупаният опит са в консултирането по сложни регулаторни въпроси в областта на защита на личните данни, защита на конкуренцията и на потребителите, мерките срещу изпиране на пари, енергетиката и др. Притежава задълбочени познания по правната рамка и добрите практики на ЕС в областта на защитата на личните данни. • Иван Кренчев

  Иван Кренчев

  Мениджър Централизирана информационна инфраструктура

  Кока-Кола Хеленик

  Мениджър в областта на информационните технологии с 5 годишен опит в сферата на управлението на изнесен център за данни. Лектор в ТУ, факултет по английски език, магистърска програма, водещ на лекции по управление на информационни услуги. Опита си от над 15 години е натрупал в сферите на ИТ консултации, програмиране, поддръжка на мобилни системи, управление на споделени информационни услуги (Shared Services) и управление на администрирането на системи и приложения за цялостно автоматизиране на бизнеса. Има опит в осигуряването на бизнеса с непрекъсваем процес на работа на информационните системи (Business Continuity, Disaster Recovery). Консултира и участва в подготовката на тръжна документация и оценка на доставчици на центрове за данни.

 • Jakub Jiricek

  Jakub Jiricek

  Systems Engineer

  Palo Alto Networks Inc.

  Jakub Jiricek has over 15 years of experience in IT and information security. During various systems engineering, pre-sales and consulting roles he took part in many security related projects at enterprise and government organizations. Currently he works as a pre-sales engineer for Palo Alto Networks and he is responsible for technical sales engagements in the Eastern Europe.He has studied Computer Science and Networking on Czech Technical University in Prague (CVUT FEL). He holds CISSP, CCSK and CNSE certifications.

 • Tomasz Przybyszewski

  Tomasz Przybyszewski

  Big Data Solutions Lead for Eastern and Central Europe

  Oracle

 • Богдена Благоева

  Богдена Благоева

  Мениджър Бизнес развитие

  NDB      

 • Владислав Съйков

  Владислав Съйков

  Старши архитект на решения

  CNSYS

   

   

 • Мартин Конов

  Мартин Конов

  ИТ мениджър, Data Network Solutions and Support Services Department

  Intracom

  Инж. Мартин Конов е опитен професионалист в  Информационни технологии с 5 години опит в сферата на хардуер, софтуер и поддръжка на мрежи. Той е IT мениджър в Интраком България, отговаряйки за организацията и управлението на проекти, изпълнение, конфигуриране и проектиране на  LAN базирани решения и мрежова сигурност; конфигурация, проверка и отстраняване на проблеми по компютърните мрежи. Също така той притежава голямо портфолио от Cisco сертификати като CCDA, CCAI, CCNP, CCSP, Cisco ISE; F5 BIG-IP Administrator, както и Fortinet Certified Network Security Administrator, AirWatch Sales, - Technical Pre-Sales and  - Technical Post-Sales Cloud Professional.

 • Михал Путала

  Михал Путала

  Консултант по сигурност

  Imperva

  Imperva Web Security and Database Security Specialist with over 10 years of experience in IT security industry. Has rich experience in planning, designing and implementing security systems solutions across customers from different industries including financial and SPs segments.

 • Тодор Илиев

  Тодор Илиев

  Системен архитект

  Телелинк ЕАД

  Тодор е с повече от 7 години опит в сферата на ИТ и Телекомуникациите. Завършва висше образование в Технически Университет София със специалност Телекомуникации. Тодор е сертифициран експерт със задълбочени познания в областта на мрежите и сигурността.Работи като системен архитект в отдел Системна Интеграция на Телелинк ЕАД. Основната му дейност е фокусирана върху проектирането и внедряването на решения за мрежова и информационна сигурност.През годините участва в проекти свързани с изграждане, управление и защита на информационни и мрежи от следващо поколение, сигурност на информационните системи и предотвратяване на загуби на конфиденциални данни,  регулиране на уязвимостите в мрежовата инфраструктура, решения за защита от атаки с цел отказ на услугата и балансиране на натоварването в мрежата, проекти за виртуализация и редица други. През 2012 прибавя CCIE (Routing and Switching) към списъка от сертификати, които притежава.

 • Арик Воловски

  Арик Воловски

  Старши търговски инженер

  Raytheon Websense

  Арик Воловски, Старши търговски инженер в Raytheon Websense, заема тази позиция вече две и половина години. Преди това Арик е бил Главен ИТ мениджър по сигурността в най-големия израелски телекомуникационен оператор. Сертифициран е по CISSP, CISM, CISA и CEH и има многогодишен опит като инженер и консултант по сигурността.

 • Галин Грозев

  Галин Грозев

  Старши технологичен консултант

  Symantec Bulgaria

  Галин има повече от 10 години професионален опит в продажбите и доставката на проекти за защита и управление на корпоративни данни в областта на телекомуникациите, финансовия и публичния сектор в Европа, Близкия изток и Африка. От две години той е старши технологичен консултант в Symantec. Отговаря за сигурността на информационните системи, предотвратяването на загубите на данни, защитеата на центровете за данни и криптирането. Освен това, Галин провежда технически обучения на партньорите с цел визията и знанията на Symantec за сигурността да се разпространяват, с което се ограничават съвременните заплахи за български пазар.

 • Якуб Шумпих

  Якуб Шумпих

  Регионален мениджър за Източна Европа

  F 5

  Якуб е с повече от 13 години професионален опит в областта на ИТ, главно в продажбите на решения в областта на мрежите и сигурността.От седем години Якуб работи във F5 Networks и заедно със своя екип отговаря за бизнеса на фирмата и развитието на пазара в Централна и Югоизточна Европа. През изминалите седем години той ръководи много проекти, фокусирани върху сигурността на приложенията и оптимизацията на трафика на клиенти предимно от сферата на финансите, телекомуникациите и държавното управление.

 • Ивелин Павлов

  Ивелин Павлов

  Мениджър продажби & Бизнес развитие, основател и управляващ партньор от 2010 г.

  Akat Technologies

  Ивелин Павлов завършва с отличие езикова гимназия в Ловеч. Завършва счетоводство и контрол в Стопанска академия "Д. A. Ценов". Има магистърска степен по счетоводство, както и специализации в управленско счетоводство и корпоративен мениджмънт. След завършване на образованието си, Ивелин Павлов работи като счетоводител и финансов мениджър за известни компании в областта на индустриално инженерство и клинични изследвания.

 • Ираван Хира

  Ираван Хира

  Генерален директор

  HPE България

  Ираван Хира работи в HPE България повече от 14 години и е с най-ефективната експертиза за продажби за всички тези години, включително и  постигането на прогресивно нарастващи квоти, разнообразие  и по-високо ниво на бизнес клиентите. Той разработва стратегии за бизнес, свързан с промишлеността , планира да увеличи портфейла, пазарния  дял и удовлетвореността на клиентите.

 • Чавдар Николов

  Чавдар Николов

  Управляващ директор

  АCТ София

  Инж. Чавдар Николов е управляващ директор на ACT Sofia. Част е от екипа на АКТ от 1992 г. като съдружник и управител, а от 2005 г. е съдружник и управляващ директор в АСТ София. Завършва висшето си инженерно образование през 1983 г., а от 1987 г. е Н.С.II ст. в Централен институт по изчислителна техника, където е ръководител екип, занимаващ се със софтуерни проекти.

 • Явор Петров

  Явор Петров

  Ръководител звено АМ – корпоративен сектор

  Лирекс.ком

  Явор Петров е ръководител на звено Корпоративни клиенти. Притежава дългогодишен търговски опит в предлагането на интегрирани ИКТ решения за секторите енергетика, ютилити и минна промишленост. От 2005 до момента е участвал в редица проекти от стратегическо значение за организации като АЕЦ „Козлодуй“, „Булгартрансгаз“, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ и др. Явор Петров е инженер по специалност „Комуникационна техника и технологии“ от ТУ Габрово.

 • Марин Маринов

  Марин Маринов

  Hewlett Packard Enterprise Software Services Business Lead, South East Europe & Israel

  Марин Маринов е професионалист с над 15 годишен опит в сферата на софтуерните технологии, оптимизацията на процеси и трансформиране управлението на ИТ ориентирано към повишаването на бизнес резултатите. Водил е екипи разработчици, създаващи високо продуктивни решения за паралелна обработка на данни на базата на отворени технологии. Работи от 2007 г. в консултантските звена на Hewlett-Packard, където в момента е главен консултант за софтуерните решения на компанията, отговорен за пазар от 27 държави в Централна и Източна Европа.

 • Теодор Александров

  Теодор Александров

  Мениджър връзка с клиенти

  Хюлет-Пакард България

  Теодор Александров е Мениджър връзка с клиенти в Хюлет-Пакард България, с широки познания и опит в различни области на информационните технологии. Занимава се с планиране и прилагане на различни проактивни и реактивни мерки за осигуряване на висока надеждност и сигурност на критични ИТ системи и среди, управление на свързаните с тях инциденти и разрешаване на комплексни казуси. Има ключово участие в национални и международни проекти, свързани с разработка, внедряване и поддръжка на интегрирани информационни системи на държавната администрация (НАП, НЗОК, Агенция Митници), както и към „Генерална дирекция данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD) на Европейска Комисия. Професионалният му опит включва над 13 години работа на различни позиции в Еврофутбол, Пощенска Банка, Bull Bulgaria и Хюлет-Пакард България.

 • Вихрен Славчев

  Вихрен Славчев

  Изпълнителен директор

  Мнемоника

  Вихрен Славчев е изпълнителен директор на „Мнемоника“ и един от основателите ѝ.Има повече от 15 години опит в сферата на ИТ и управлението, придобит в разработка на софтуерни продукти, сферата на недвижимите имоти и услуги и компании във финансовия сектор.През 2009 г., заедно с Павел Йосифов, създава „Мнемоника“. Оттогава досега, заедно с ръководения от него екип, продължава да изгражда една от най-динамично развиващите се и успешни български ИТ компании.Завършил е Техническия университет във Варна, специалност „Автоматика и системи за управление“.

 • Инж. Николай Вачев

  Инж. Николай Вачев

  Управител и основател

  АДСИС

  Има 20 години опит в сферата на ИТ и управлението. От 2002 година с екипът на АДСИС се специализира основно в сървърните и системите за съхранение на данни. Днес АДСИС е един от водещите доставчици на сървъри и сториджи, с редица реализирани проекти за дискови системи, съобразени с конкретни специфични нужди на клиентите. Завършил е ТУ София.