Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Начало

Конкурентоспособна икономика чрез стимулиране на партньорството между местната власт и бизнеса
* аутсорсинг (ITO & BPO) * ИКТ * недвижими имоти *


ROAD SHOW 2017 г., пилотен проект – град Русе,
Доходно здание, зала "Европа",
16 септември 2016 г.

Организатори:
ICT Media, Българска аутсорсинг асоциация,
Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България

Събитието се провежда с домакинството на Община Русе

Първото издание на серията събития от проекта Road Show 2017 г.: “Конкурентоспособна икономика чрез стимулиране на партньорството между местната власт и бизнеса“ има за цел да създаде предпоставки за развитие на регионите в страната, посредством подобрение на бизнес климата в тях. Налице е необходимост от улесняване на взаимодействието между местната власт и бизнеса, за да бъде стимулирано развитието му. Целта е да се организира дискусия за разкриването на нови възможности в различните региони от страната чрез подпомагане за намиране на нови клиенти, намиране на подходящи кадри, чрез взаимодействие с местни университети, осигуряване на преференциални условия за инвеститори.

Аудитория:

  • Представители на общината и областната администрация;
  • Академично ръководство и декани във Висшето учебно заведение в региона;
  • Директори на езикови и математически гимназии в региона;
  • Кметове на по-малките населени места в областта;
  • Местен бизнес в региона;
  • Изпълнителни директори на големите компании в региона и др.