Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Лектори
 • Д-р Страхил Карапчански

  Д-р Страхил Карапчански

  Заместник-кмет „Европейско развитие“

  Община Русе

  Д-р Страхил Карапчански е назначен за заместник-кмет на Община Русе с ресор „Европейско развитие“ през 2011г. През 2012г. е избран от Общински съвет – Русе за председател на Управителния съвет на фондация “Русе – град на свободния дух”. Д-р Карапчански притежава значителен опит в сферата на публичната администрация – в периода 2006 – 2011г. е служител на Областна администрация – Русе – последователно като младши специалист, младши експерт и старши експерт. През 2014г. защитава докторска дисертация на тема “Интегрирано управление в българо-румънския трансграничен регион. Състояние, потенциал и перспективи”.От 2010г. преподава в катедра “Европеистика и международни отношения” на Русенския университет “Ангел Кънчев”. Води лекции и семинарни упражнения на български и английски език по дисциплините “Европейска сравнителна публична администрация”, “Институции и вземане на решения в ЕС”, “Общи политики в ЕС”, “Международни отношения и международни организации” и “Глобални проблеми на демокрацията и правата на човека”.Възпитаник е на Немската езикова гимназия “Гьоте” в гр. Бургас, която завършва през 2002 г. с пълно отличие. През 2009г. придобива магистърска степен по Европеистика като първенец на своя випуск в Българо-румънския интеруниверситетски Европа център (БРИЕ), обединяващ Русенския университет „Ангел Кънчев“, Стопанската академия – Букурещ, Румъния и Техническия университет – Кемниц, ФРГ. Стипендиант е на Конференцията на ректорите на университети във Федерална Република Германия, както и на Работната общност “Дунавски страни”.

 • Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев

  Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев

  Председател на Общински съвет, град Русе

  Проф. Христо Белоев завършва Русенски университет „Ангел Кънчев", специалност "Селскостопанска техника" през 1984 г. През 1990 е приет  за асистент в катедра „Земеделска техника“. През 1997г. защитава докторска дисертация, 2002 г. е избран за доцент, а 2000 г. за зам.-ръководител катедра „Земеделска техника". През 2003 г. е избран за декан на Аграрно-индустриалния факултет. През 2008 г. защитава дисертация за научна степен "доктор на техническите науки", а през 2009 г. е избран за професор.Ректор е на Русенския университет „Ангел Кънчев“ два мандата – 2007 – 2011 и  2011 – 2015 г. Като Ректор е и Председател на Академичния съвет на Русенския университет. Председател е на Съюза на учените – Русе от април 2012 г. до момента. Заместник – председател е на Съвета на Ректорите в Р. България от март 2012г.. Член е на Управителния съвет и съучредител на Вишеградската асоциация на университетите от ноември 2011 г. и в момента. Проф. Белоев е член на Научно-консултативния съвет към Министъра на земеделието и храните (от 2008 г. и в момента). Бил е общински съветник в Община Русе – мандат 2007-2011 и мандат 2011-2015.От 2015г. е председател е на Общинския съвет на Русе.

 • Проф. д-р Велизара Пенчева

  Проф. д-р Велизара Пенчева

  Ректор

  Русенски университет „Ангел Кънчев“

  Проф. д-р Велизара Пенчева Завършва Русенския университет „Ангел Кънчев“ през 1979г. Веднага след това, от 1979 до 1980г., специализира “Приложна математика” в Техническия Университет в София, а през 1980г. е приета за асистент в Русенския университет. През 2001г. защитава докторска дисертация по научната специалност Управление и организация на автомобилния транспорт, след което през 2002г. става доцент. Заместник-декан е на Факултета за чуждестранни студенти в Русенския университет от 1985 до 1988г. През 2012г. става професор в професионално направление Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност Управление и организация на автомобилния транспорт. Ръководител на катедра Транспорт е от 2005 до 2008г., била е също директор на университетска Дирекция по Качество на образованието в Русенския университет и на дирекция Развитие, координация и продължаващо образование. През 2014 година е избрана за зам. ректор, а в началото на 2016 г. за ректор на Русенския университет.  От 2010 до 2014 г. е член на Акредитационния съвет на Националната агенция по оценяване и акредитация към Министерски съвет. Ръководител и изпълнител на над 20 договора с образователен, научноизследователски и приложен характер. Автор и съавтор на над 140 статии, доклади, учебници и учебни пособия. Ръководител на 7 докторанти. Носител на Награда Русе за цялостен принос и дългогодишна дейност в областта на образованието и науката  през 2012 г.

 • Олга Стоичкова

  Олга Стоичкова

  Председател на УС на Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България (АСБС); Търговски директор на Sofia Airport Center

  От април 2011 година Олга Стоичкова е търговски директор на Тишман Интернешънал, а от 2016 на Серес Мениджмънт. Тя отговаря за офис и логистичните площи на Sofia Airport Center. Г-жа Стоичкова се присъединява към екипа на компанията след четири години опит в областта на търговията с недвижими имоти. В продължение на три години тя работи в представителството на CBRE за България - Eltaconsult, където ръководи екипа за офис и индустриални имоти. В началото на 2010 г. Стоичкова се присъединява към Forton International, асоцииран партньор на Cushman & Wakefield, като отговорник за един от офис проектите. Тя има магистърска степен от Софийския университет "Св. Климент Охридски", член на IREM като сертифициран пропърти мениджър (CPM).

 • Станимир Николов

  Станимир Николов

  Председател на борда на директорите на Българска аутсорсинг асоциация (БАА) и изпълнителен директор на ЕПАМ Системс България

  Г-н Станимир Николов е избран за председател на Борда на директорите на Българската аутсорсинг асоциация през март 2017 г. Това е естествено продължение на неговото активно участие в асоциацията като член на Борда на директорите в последните две години.От септември 2014 г. г-н Станимир Николов е управляващ директор на EPAM Systems Bulgaria, международна компания, водещ доставчик на комлексни, програмни, инженерни решения и технологични услуги. Неговият професионален път включва старши мениджъски позиции в Concentrix и IBM.Опитът на г-н Николов в индустрията за аутсорсинг на бизнес процеси и информационни технологии са ценен ресурс за Българската аутсорсинг асоциация в съответствие с нейната мисия да направи аутсорсинга водеща индустрия в България и да гарантира нейния растеж, авторитет, надеждност, иновативност и социална отговорност.

 • Нели Йоловска

  Нели Йоловска

  Управител

  ICT Media

 • Верка Петкова

  Верка Петкова

  Mениджър oфиси и логистични площи

  Colliers

  Верка Петкова има дългогодишен опит в сферата на консултантските услуги за недвижими имоти. Откакто се присъединява към Colliers през 2005 г., тя работи по редица големи жилищни, офисни и индустриални проекти. Клиентите й включват дълъг списък от местни и международни компании, сред които HP, Telus, Concentrix, AIG, VMware, Quintiles, AON, Teva Pharmaceuticals, Johnson & Johnson, Holcim Karierni Materiali AD, Abbott Laboratories, Festo Production, Enel, QBE, Readers Digest, Novartis Pharma. Благодарение на впечатляващите си резултати в работата с клиенти, Верка e повишавана няколко пъти, като през 2012 г. поема длъжността Мениджър офиси и логистични площи.Верка притежава магистърска степен по Бизнес администрация от City University, Seattle и бакалавърска по Икономика от УНСС.