Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Предварителна програма

10:00 - 11:00 Регистрация

11:00 - 13:30 Дискусия: „Конкурентоспособна икономика чрез стимулиране на партньорството между местната власт и бизнеса“
Модератор: Нели Йоловска, управител,ICT Media

Нели Йоловска
Управител
ICT Media

Модератор

Нели Йоловска

 • Акценти на обсъждането:
  • Осигуряване на преференциални условия за инвеститорите в конкретните региони;
  • Образователни инициативи с цел подготовка на местни кадри за нуждите на бизнеса;
  • Форми на взаимодействие с университетите и профилираните средни училища в съответния регион;
  • Възможности за стимулиране конкурентоспособността на компаниите от индустриалните сегменти в съответния регион чрез аутсорсинг и ИКТ

  Участници в дискусията:

13:30 - 14:30 Обособена зона за бизнес срещи и коктейл