Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Програма

08:30 Регистрация

09:00 – 10:30 I откриващ дискусионен панел: Очаквания към международните пазари на селскостопанска продукция до 2025 г.
Модератор: Николай Вълканов, анализатор и управител, InteliAgro

Николай Вълканов
Икономически анализатор и основател
ИнтелиАгро

Модератор

Николай Вълканов

 • Йенс Шапс
Директор на дирекция Обща организация, икономика и анализ на пазарите на селскостопански продукти, ГД Земеделие и развитие на селските райони
Европейската комисия

  Специален гост: Йенс Шапс, директор на дирекция "Обща организация, икономика и анализ на пазарите на селскостопански продукти", ГД Земеделие и развитие на селските райони, Европейска комисия

  Пазарите на селскостопанска продукция в ЕС в глобалния контекст -  политики, предизвикателства, бъдеще

 • Васил Грудев
Заместник – министър
Министерство на земеделието и храните

  Васил Грудев, заместник-министър, Министерство на земеделието и храните

  Пазарите на селскостопанска продукция в България – възможности и заплахи

 • Нина Георгиева, началник отдел "Търговски механизми", дирекция "Селскостопански механизми", Държавен фонд "Земеделие"

 • Слави Кралев
Директор на дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“
Министерство на земеделието и храните

  Слави Кралев, директор на дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“, Министерство на земеделието и храните


  Подкрепа на реализацията на земеделски продукти

 • Петър Димитров
Основател и главен брокер
Агрикор ЕООД

  Петър Димитров, основател и главен брокер зърнени и маслодайни култури, растителни масла и фуражи, Агрикор

  Конкурентоспособност на българския зърнен сектор

 • Самуил Шидеров
Изпълнителен директор
Националния гаранционен фонд

  Самуил Шидеров, изпълнителен директор, Националнен гаранционен фонд


  Гаранционни схеми в подкрепа на земеделските производители

10:30 – 11:00 Кафе пауза

11:00 – 12:30 II дискусионен панел: Нарастващата необходимост от внедряване на иновации в селскостопанския сектор
Модератор: Георги Цонев, старши мениджър Консултантски услуги Югоизточна Европа PricewaterhouseCoopers

Георги Цонев
Старши мениджър Консултантски услуги Югоизточна Европа
PwC

Модератор

Георги Цонев

 • Меглена Антонова
Координатор кампания „Екологично земеделие”
Greenpeace България

  Меглена Антонова, координатор кампания „Екологично земеделие”, Greenpeace България


  Онлайн платформа за споделяне на опит и общуване между фермери в Европа с отговорно отношение към опазването на околната среда

 • Светлана Боянова
Председател
Институт за агростратегии и иновации

  Светлана Боянова, председател, Институт за агростратегии и иновации


  Иновациите като двигател за производството и пазара на земеделска продукция в България и ЕС

 • Д-р Слави Трифонов
Председател на управителния съвет
Национален съюз на градинарите в България

  Д-р Слави Трифонов, председател на Управителния съвет на Национален съюз на градинарите в България

  „Градинария“ – електронният пазар за плодове и зеленчуци на едро

 • Паоло Баети
Директор развитие на пазарите
Грийн Аус АД

  Паоло Баети, директор развитие на пазарите, Грийн Аус


  Възможности за фермери, имплементирали система за проследяване. Успешен пример от Италия.

 • Магдалена Стефанова
Изпълнителен директор
CocoFarm

  Магдалена Стефанова, изпълнителен директор, CocoFarm; докторант "Прецизно управление на животновъдни стопанства"


  Как фермерите могат да повишат приходите си чрез софтуерни системи за управление? Какво наричат иновация големите световни стопанства? 3 ключови фактора и успешни примери.

12:30 – 13:30 III дискусионен панел: Пазарът на селскостопанска продукция отвътре навън. Добри практики и невидими заплахи
Модератор: Любомир Василев, изпълнителен директор и председател на УС, Фондация Капитал и мениджър проекти, Икономедиа

Любомир Василев
Изпълнителен директор и председател на УС, Фондация Капитал, Мениджър проекти, Икономедиа
Икономедиа

Модератор

Любомир Василев

  Милен Стоянов, член на УС, Българска асоциация Биопродукти

  Предизвикателствата пред пазарната реализация на българската биопродукция в условията на голямото нарастване на биопроизводството

 • Васил Гелев
Директор на ЦНСССКЦИЕ
Министерство на земеделието и храните

  Васил Гелев, директор, Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа, Министерство на земеделието и храните

  Базираният в България агроцентър за партньорство между ЦИЕ и Китай като възможност за излизане на нови пазари

 • Николай Вълканов
Икономически анализатор и основател
ИнтелиАгро

  Николай Вълканов, анализатор и управител, InteliAgro
  Какво загуби България от руското ембарго и каква е алтернативата за износа на традиционните в експорта за Русия български стоки

13:30 – 14:30 Закриване и обяд