Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Лектори
 • Йенс Шапс

  Йенс Шапс

  Директор на дирекция "Обща организация, икономика и анализ на пазарите на селскостопански продукти", ГД Земеделие и развитие на селските райони

  Европейската комисия

  От 1983г. г-н Йенс Шапс е заемал различни позиции в Европейската комисия. Той притежава магистърска степен по икономика и докторска по селскостопанска икономика. През януари 2015 той е част от ГД AGRI и носи отговорност за организация на единния пазар и икономически анализ на пазарите на селскостопанска продукция.  Преди да се присъедини към DG Agri, г-н Шапс е бил директор Защита на търговията в ГД Търговия и е бил отговорен за различни антидъмпингови и антисубсидийни мерки, въведени за борба с нелоялните търговски практики, упражнявани от трети страни.Г-н Шапс стартира кариерата си в ГД Земеделие в Земеделската мрежа за счетоводни данни и фермерски приходи. В хода на тази кариера, той отчасти участва във външните аспекти на Общата селскостопанска политика и свързаните с нея търговски и двустранни аспекти. В края на 80-те години той е бил член на екипа за преговори по време на GATT Уругвайския кръг за либерализиране на търговията, той продължава работата си в същата посока и към ГД Търговия по време на кръга в Доха и е работил като асистент на генералния директор за селското стопанство.В ГД Бюджет той е бил началник на отдела за структурни и земеделски фондове и продължил във финансовата сфера като началник на отдел, отговарящ за средствата по FEOGA, изплатени на държавите-членки чрез националните разплащателни агенции в ГД AGRI.Той също така е заемал длъжността директор на ГД Търговия и упражнявал надзор над главния икономист в дирекцията. На тази позиция г-н Шапс формулира насоки как да се развиват най-добре общите търговски политики, които попадат в сферата на компетенции на дирекцията. Това включва задълбочен анализ на потенциалния икономически търговски интерес за двустранни и многостранни търговски споразумения.

 • Васил Грудев

  Васил Грудев

  Заместник – министър

  Министерство на земеделието и храните

  Васил Грудев е възпитаник на Френската езикова гимназия в град Пловдив, магистър от Юридическия факултет в университета „Franche-Comté“ в Безансон, Франция.

  От април 2006 г. до август 2013 г. Васил Грудев заема различни позиции в Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). От април 2006 г. до декември 2008г. е експерт в отдел „Директни плащания на площ“. През декември 2008 г. става главен експерт в същия отдел. В периода 2009-2011 г. е началник на отдел „Технически инспекторат“. От август 2011 г. до август 2013 г. е заместник изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, а от септември 2013 г. до ноември 2013 г. заема длъжността изпълнителен директор на ДФЗ.

  От 6 август 2014 г. до 6 ноември 2014 г. е служебен министър на земеделието и храните, след което е назначен за заместник-министър на земеделието и храните.

 • Румен Порожанов

  Румен Порожанов

  Изпълнителен директор

  ДФ „Земеделие“- РА

  Румен Порожанов е защитил две магистърски степени - по „Аграрен бизнес, икономика и мениджмънт“ и по „Отбранителна индустрия, икономика и мениджмънт“в Университета за национално и световно стопанство в София. Има специализации по публични финанси, публично управление и структурни реформи в Joint Vienna Institute, Австрия, и в САЩ.Г-н Порожанов има дълъг професионален опит в Министерството на финансите. От 1992 до 2009 г. последователно заема експертни длъжности в отдел „Финансиране на специални дейности”; началник на отдел „Финанси, земеделие, търговия и услуги” и директор „Финанси на реалния сектор”. В периода 2009 – 2011 г. е началник на кабинета на министъра на финансите.От март 2011 г. до края на август 2013 г. Румен Порожанов заема поста изпълнителен директор на ДФ „Земеделие” – РА.През 2014 г. е избран за министър на финансите в служебното правителство на проф. Георги Близнашки.На 27 ноември 2014 г. Управителният съвет на ДФ „Земеделие” единодушно избира Румен Порожанов за изпълнителен директор на институцията.

 • Слави Кралев

  Слави Кралев

  Директор на дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“

  Министерство на земеделието и храните

 • Самуил Шидеров

  Самуил Шидеров

  Изпълнителен директор

  Националния гаранционен фонд

  Самуил Шидеров e изпълнителен директор на Националния гаранционен фонд от януари 2013 г., като от месец юни 2015 г. е избран за член на борда на директорите на Европейската асоциация на гаранционните институции (АЕСМ). Магистър по специалността "Финанси" от Икономически университет - Варна и с над 15 години опит в банковия сектор, като кариерата му преминава през различни позиции в Societe Generale Експресбанк, Райфайзенбанк (България) и Банка ДСК.

 • Любомир Василев

  Любомир Василев

  Изпълнителен директор и председател на УС, Фондация Капитал, Мениджър проекти, Икономедиа

  Икономедиа

  Любомир Василев е изпълнителен директор и председател на УС на Фондация Капитал и мениджър Проекти в Икономедиа. Преди да заеме тези позиции дълги години е бил управител на няколко компании – Балпекс (юни 2011 – септември 2014), Ай Си Ти Медиа (март 2011 -септември 2014), София Ехо Медиа (октомври 2007 – февруари 2014), Юкономикс (декември 2008 - март 2009). Бил е също и изпълнителен директор и председател на Съвета на Директорите на Финсити (май 2007 – април 2009). Заемал е и позициите редактор (1994), заместник-главен редактор (1995 и 1997 -  2002) и главен редактор (2003 – юни 2006) на вестник Капитал. Бил е ръководител на три проекта за популяризиране на Общата селскостопанска политика на ЕС, финансирани от Европейската комисия.

 • Меглена Антонова

  Меглена Антонова

  Координатор кампания „Екологично земеделие”

  Greenpeace България

  Меглена Антонова е магистър по международно право на околната среда. Получава образованието си по международно право от Университета в Хага, Нидерландия, както и от Университета в Осло, Норвегия.От 2015 г. е координатор на кампанията на „Грийнпийс“- България за екологично земеделие. „Грийнпийс“ е независима световна кампанийна организация, която работи за промяна на нагласите и поведението на хората, за да защити и опази околната среда и насърчи мира.Кампанията на „Грийнпийс“ за храна и земеделие подкрепя и насърчава екологичното земеделие, което съчетава съвременната наука и иновациите, за да се грижи за природата и биологичното разнообразие в нея. То предпазва почвата, водата и климата. Гарантира здравословно земеделие и производство на здравословна храна. В сърцето на тази идея са хората – потребители и производители.

 • Таня Дъбнишка

  Таня Дъбнишка

  Изпълнителен директор

  Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ)

  Таня Дъбнишка е изпълнителен директор на АЗПБ от юни 2016 г. Присъединява се към Асоциацията на земеделските производители в България през 2014 г. като главен експерт на неправителствената организация. Като такъв тя  представлява интересите на земеделските производители в Работните групи към МЗХ по директните плащания и ПРСР, Консултативния съвет по зърното към МЗХ, Парламентарната комисия по земеделие, Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020 и др.Таня Дъбнишка има натрупани значителни мултидисциплинарни знания и опит в експлоатирането на възможностите, предоставяни от Първи и Втори стълб на Обща селскостопанска политика за периода 2007-2013 г. Работи активно и по разработването на законодателната рамка и възможностите за пазарна подкрепа за програмния период 2014‑2020 г.Завършва с отличие ТУ-Варна, магистър по специалност „Екология и опазване на околната среда. Между 2002 и 2006 г. Таня Дъбнишка е докторант в ИП „Н.Пушкаров”, отдел „Агроекология”. Магистър по аграрна икономика от ИУ-Варна. Владее английски език.

 • Светлана Боянова

  Светлана Боянова

  Председател

  Институт за агростратегии и иновации

  Светлана Боянова е завършила право в Бургаския свободен университет. Започва кариерата си като главен експерт в дирекция "Интеграционна политика" в Министерството на земеделието и горите през януари 2000 г. с фокус Обща селскостопанска политика, биологично земеделие и правна закрила на сортовете растения в ЕС в редица европейски страни. От средата на 2003 г. е юридически съветник в Българската международна стопанска асоциация (БИБА), понастоящем КРИБ. От 2008 до 2010 г. е изпълнителен директор на Асоциацията на земеделските производители в България /АЗПБ/. В първото правителството на ГЕРБ е заместник-министър на земеделието и храните с ресори „Поземлени отношения“, и двата европейски фонда за финансиране на земеделието - „Директни плащания“ и „Програма за развитие на селските райони“. От ноември 2013 г. до момента ръководи Института за агростратегии и иновации.

 • Албена Симеонова

  Албена Симеонова

  Председател

  Българска асоциация Биопродукти

  Албена Симеонова е председател на Българска асоциация Биопродукти. Г-жа Симеонова е член на Борда на Международната федерация на биоземеделските движения IFOAM – EU.Албена Симеонова е и биофермер от с. Любеново, община Никопол, производител на зърнени култури, грозде, и биологично вино.

 • Николай Вълканов

  Николай Вълканов

  Икономически анализатор и основател

  ИнтелиАгро

  Николай Вълканов е завършил специалност "Европеистика" в СУ "Св. Климент Охридски" с профили "Икономика" и "Право". Два пъти е водил групи по програмата на Департамента по земеделие на САЩ "Кохран" за обучение на фермери на теми - "Производство на плодове и зеленчуци" (2013) и "Производство на плодове и обработка на продукцията".Водил е проекта "Икономически анализ на селското стопанство" към Института за пазарна икономика в периода 2012-2014. Основните му разработки са в областта на Общата селскостопанска политика на ЕС и ефектите от прилагането й в България, перспективите пред отглеждането на плодове и зеленчуци, развитие на млечното говедовъдство в страната след отпадането на квотите и др. Има над 100 публикации по въпросите на селското стопанство във водещи издания в страната.

 • Д-р Слави Трифонов

  Д-р Слави Трифонов

  Председател на управителния съвет

  Национален съюз на градинарите в България

  Д-р Слави Трифонов е председател на УС на Национален съюз на градинарите в България. Член е на управителния съвет на НСГБ от създаването му през 2003 г., а председател е от три години. Работил е за Министерство на търговията (1976 - 1986),  Министерство на земеделието (1976 – 1995)  и германската фирма GTZ (1996 – 2008). От 2008 г е земеделски производител на череши – 13 ха и грозде 3 ха, вино и плодови сокове.

 • Георги Цонев

  Георги Цонев

  Старши мениджър Консултантски услуги Югоизточна Европа

  PwC

  Георги Цонев има над 15 годишен опит в предоставянето на консултантски услуги на български и международни компании с фокус сделки по сливания и придобивания и стратегии за растеж.Г-н Цонев е работил по редица проекти в областта на растениевъдството и животновъдството.Георги Цонев е завършил магистратура в УНСС и член на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители (ACCA), Великобритания.

 • Петър Димитров

  Петър Димитров

  Основател и главен брокер

  Агрикор ЕООД

  Основател и Главен Брокер в Агрикор ЕООД. Г-н Димитров е завършил с отличие Икономическия университет във Варна и е участвал в многобройни специализации и тренинги, както в България, така и в чужбина. С тринадесет годишен опит и познания за българския и международен пазар на зърнени и маслодайни култури, той често е лектор на местни и международни конференции и събития.

 • Васил Гелев

  Васил Гелев

  Директор на ЦНСССКЦИЕ

  Министерство на земеделието и храните

  Васил Гелев е завършил международни отношения в УНСС, учил е и право в Германия. Няколко години е консултирал китайски компании, които имат намерения да навлизат на пазарите на Централна и Източна Европа.От януари 2016 е съветник на министъра на земеделието, а от август 2016 заема поста директор на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ).

 • Паоло Баети

  Паоло Баети

  Директор развитие на пазарите

  Грийн Аус АД

  Притежава двадесет годишен опит в областта на информационните технологии, по-специално в публичната администрация. Паоло Баети завършва социални науки в Университет Санто Томасо ди Акуино (S. Tommaso D’Acquino). Преминал е множество специализации в Бокони – Управление на фирмените динамики.Професионалния опит в търговията стартира в “Сипат” ООД през 1984 г. Преминава през прозицията на изпълнителен директор на компания за ИТ продукти през 1992 г. и през 1996-98 г. е парламентарен секретар в Камарата на депутатите в Рим, от 1998 и 1999 г. е парламентарен секретар в Европейския парламент.От 2003 г. започва кариерното си развитие в “Аузелда” АД, понастоящем “Грийн Аус” АД, стартирайки от позицията “Отговорник по продажбите” до “Директор развитие на пазарите” към настоящия момент.

 • Магдалена Стефанова

  Магдалена Стефанова

  Изпълнителен директор

  CocoFarm