Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Начало

Национална конференция
“Съвременната трансформация на ИТ услугите: облаци, управлявани услуги, аутсорсинг”
6-о издание
17 ноември 2016, Конферентен център Капитал ФортОблачният компютинг е една от най-горещите технологии днес. Този бизнес модел не само че променя начина на предоставяне на ИТ услугите, които извървяха дълъг път от чисто техническия аутсорсинг до клаудсорсинга, но представлява и важна предпоставка за развитието на технологии и бизнес модели като анализи на база големи данни, Интернет на нещата, сигурност, мобилност и редица други. Все повече Big Data системите се предоставят "като услуга" върху облачна инфраструктура. Данните от огромен брой крайни устройства и сензори се събират и обработват, благодарение на облачния компютинг и аналитичните методи, основани на Big Data, което прави възможно прилагането на нови, иновативни модели на бизнес поведение и управление. Според експерти връзката между облачните системи, свързаните устройства и управлението на големите данни е съществена и ако всички те са комбинирани по правилния начин, резултатът е впечатляващ. Какво е развитието на ИТ услугите, какви са моделите за тяхното прилагане, какво е настоящето и бъдещето на облака, IoT и големите данни и как бизнесът може да монетизира съвеременните технологии? Широка платформа за дискусия и представяне на добри практики по тези актуални теми ще предостави 6-ото издание на станалата вече традиция за ИТ бранша у нас национална годишна конференция за облачни технологии, организирана от ICT Media.

Акценти на програмата:

  • Технологиите, който променят бизнеса - ИТ облак, клаудсорсинг, големи данни, Интернет на нещата
  • Реализиране потенциала на облака - възможности и предизвикателства
  • Управлявани услуги, аутсорсинг и клаудсорсинг
  • Как да монетизирате новите бизнес модели: ИТ услуги, облаци, IoT


Към кого е насочен форумът?

Събитието е насочено към представители на индустриални и производствени предприятия в областта на тежката и леката промишленост, здравни заведения, държавни структури и организации, компании в областта на транспорта и логистиката, търговията и услугите, телекомуникациите, банки, финансови, застрахователни и пенсионни дружества, учебни заведения и др. През 2015 г. на събитието присъстваха висши мениджъри (управители, изпълнителни директори, оперативни директори, финансови директори), държавни служители и експерти, ИТ директори, ИТ експерти, ръководители на проекти, одитори, консултанти.Повече за събитието през 2015