Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Програма

8.30 – 9.00 Регистрация

9.00 – 9.10 Официално откриване

СЕСИЯ 1: Технологиите, които променят бизнеса - ИТ облак, клаудсорсинг, големи данни, Интернет на нещата
МОДЕРАТОР: Иоаким Танев, заместник-директор на дирекция ИИКТ, Електроенергиен системен оператор ЕАД

Иоаким Танев
Заместник-директор на дирекция ИИКТ
Електроенергиен Системен Оператор ЕАД

Модератор

Иоаким Танев

 • 09:10-09:30

  Никола Няголов
Директор, Консултантски услуги
KPMG в България

  Технологични тенденции. Никола Няголов, директор "Консултантски услуги", KPMG в България

 • 09:30-09:50

  Левент Коркмаз
Главен директор дигитални технологии @ OnboardCRM
OnboardCRM

  Пътна карта на дигиталната трансформация: цел, партньорство, процес, платформа, но първо хората. Левент Коркмаз, главен директор дигитални технологии, OnboardCRM

 • 09:50-10:10

  Едуард Бодор
Data Center BDM, Централна Европа
APC by Schneider Electric

  Влиянието на IoT, EDGE компютинга и Big Data върху физическия център за данни. Едуард Бодор, Data Center BDM, Централна Европа, APC by Schneider Electric

 • 10:10-10:30

  Ненад Алексис
Териториален мениджър за Адриатическия регион и България
VMware Inc.

  Един облак. Всяко приложение. Всяко устройство. Ненад Алексис, териториален мениджър за Адриатическия регион и България, VMware Inc.

 • 10:30-10:50

  Корнел Попеску
Системен софтуерен инженер
Veeam

  Защита на данните в облака. Корнел Попеску, системен софтуерен инженер, Veeam Software

 • 10:50-11:10

  Адв. Весела Кабатлийска
Ръководител на трудовоправeн екип
Адвокатско дружество „Динова Русев и Съдружници“

  Как последните европейски законодателни промени изменят ИТ облака, клаудсорсинга, големите данни и интернет на нещата и нуждите на клиентите им. Адв. Весела Кабатлийска, ръководител на трудовоправeн екип, Адвокатско дружество „Динова Русев и Съдружници“

11.10 – 11.40 Кафе пауза

СЕСИЯ 2: Управлявани услуги, аутсорсинг и клаудсорсинг
МОДЕРАТОР: Димо Станков, директор ИТ, София Мед

Димо Станков
Директор ИТ
София Мед

Модератор

Димо Станков

 • 11:40-12:00

  Ивайло Баргански
Ръководител „Информационни технологии“
Луфтханза Техник София ООД

  Аутсорсинг на ИТ услуги. Ивайло Баргански, ръководител „Информационни технологии“, Луфтханза Техник София ООД

 • 12:00 - 12:20

  Петко Пенелски
Търговски директор
Мнемоника АД Стоян Ангелов
Експерт „Методология и развитие“
Агенция за събиране на вземания ЕАД (АСВ)

  ИТ аутсорсингът – модел за успешна бизнес практика. Не защо и как, а кога! Петко Пенелски, търговски директор, Мнемоника АД, и Стоян Ангелов, експерт „Методология и развитие“, Агенция за събиране на вземания ЕАД

 • 12:20-12:40

  Камен Георгиев
Търговски директор
Novatel, част от Deutsche Telekom Group

  Потребителското преживяване в управляваните услуги. Камен Георгиев, търговски директор, Novatel, част от Deutsche Telekom Group

 • 12:40 – 13:00

  Ивайло Николов
Head of Cloud and Mobile Development
Stone Computers

  Моделите за трансформация на ИТ като услуга. Ивайло Николов, ръководител "Облачни и мобилни разработки", Stone Computers

 • 13:00-13:20

  Юрий Стаменов
Директор на дирекция Информационни системи и инфраструктура
Национален статистически институт

  Новият дейта център на НСИ: ISO 27001 и колокация към Държавния хибриден частен облак. Юрий Стаменов, директор на дирекция "Информационни системи и инфраструктура", НСИ

13.20 – 14.20 Обяд

СЕСИЯ 3: Реализиране потенциала на облака. Иновативни IoT платформи
МОДЕРАТОР: Димитър Ленгеров, ИТ мениджър, Айгер Инженеринг ООД

Димитър Ленгеров
ИТ мениджър
Айгер Инженеринг ООД

Модератор

Димитър Ленгеров

 • 14:20 - 14:40

  Иван Шиев
Ръководител отдел Компютърни системи и софтуерни технологии
Европът-2000

  Миграция на ERP система от традиционен хостинг към Hybrid Cloud в ЕВРОПЪТ-2000. Иван Шиев, ръководител отдел "Компютърни системи и софтуерни технологии", Европът-2000

 • 14:40-15:00

  Калин Добрев
Ръководител Производство
Фесто Производство ЕООД

  ИТ и IoT решения за ефективно производство. Калин Добрев, ръководител "Производство", Фесто Производство ЕООД

 • 15:00-15:20

  Петр Бочек
Главен директор „Бизнес маркетинг и продажби“
Теленор България

  Програма на Теленор за дигитално партньорство. Петр Бочек, изпълнителен директор "Бизнес маркетинг и продажби", Теленор България

 • 15:20-15:40

  Анатоли Пешев
ИТ директор
Виктория Груп

  Добри практики за защита в облака. Анатоли Пешев, ИТ директор, Виктория Груп

15.40 – 16.10 Кафе пауза

16.10 – 17.10: Заключителна дискусия: Как да монетизирате новите бизнес модели: ИТ услуги, облаци, IoT
МОДЕРАТОР: Николай Шекеров, CIO, ДЗИ

Николай Шекеров
CIO
ДЗИ

Модератор

Николай Шекеров

 • УЧАСТНИЦИ:
  • Боян Яначков, директор ИТ и Планиране, Електростарт АД;
  • Георги Апостолов, директор "Планиране на производството", Алкомет АД; 
  • Николай Захариев, мениджър "Информационни технологии", Ханиуел България;
  • Ивайло Тошев, ИТ директор, Юнимастърс Лоджистикс;
  • Адв. Весела Кабатлийска, ръководител на трудовоправeн екип, Адвокатско дружество „Динова Русев и Съдружници“