Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Лектори
 • Юрий Стаменов

  Юрий Стаменов

  Директор на дирекция "Информационни системи и инфраструктура"

  Национален статистически институт

  Юрий Стаменов е директор на дирекция "Информационни системи и инфраструктура" в Националния статистически институт. Той притежава сериозен опит в ИТ мениджмънта и в мениджмънта на проекти от дефинирането на изискванията през имплементацията и успешното управление и мотивация на крос функционални екипи. Юрий Стаменов заема позицията директор на дирекция "Информационни системи и инфраструктура" в Националния статистически институт от юни 2015, като преди това е ръководител на отдела "Информационна и комуникационна инфраструктура" в НСИ. Повече от 13 години е работил като системен мениджър във "Вестникарска група България".

 • Димо Станков

  Димо Станков

  Директор ИТ

  София Мед

  Димо Станков се присъединява към екипа на София Мед през 2002 г. като системен администратор. В периода 2004-2013 е ИТ мениджър на компанията, а след това - мениджър на отдел “Производствени информационни системи” и координатор стратегическо планиране. Понастоящем Димо Станков заема позицията директор ИТ в София Мед.Мениджърските си умения той усъвършенства в редица обучения и тренинги, организирани от София Мед. Завършил е Нов български университет със специалност “Приложна информатика”.

 • Иоаким Танев

  Иоаким Танев

  Заместник-директор на дирекция ИИКТ

  Електроенергиен Системен Оператор ЕАД

 • Стоян Ангелов

  Стоян Ангелов

  Експерт „Методология и развитие“

  Агенция за събиране на вземания ЕАД (АСВ)

  Стоян Ангелов е експерт „Методология и развитие“ в Агенция за събиране на вземания ЕАД (АСВ).През 2011 г. започва работа в Първа инвестиционна банка АД, дирекция „Картови разплащания“. От 2013 г. работи в Агенция за събиране на вземания, където преминава през няколко позиции в отдел „Управление на портфейла“. От 2015 г. се присъединява към екипа на дирекция „Бизнес развитие“ и започва да се занимава с развитието на софтуера и IT инфраструктурата на компанията. От средата на 2016 г. АСВ стана част от B2Holding, водеща компания на европейския пазар, с присъствие в 16 държави, което значително увеличи проектите на компанията, в които Стоян Ангелов участва активно.Стоян Ангелов има бакалавърска степен в специалност „Макроикономика“ и магистърска степен в специалност „Финанси“ от Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в София. Специализирал е банково дело и международни финанси.

 • Димитър Ленгеров

  Димитър Ленгеров

  ИТ мениджър

  Айгер Инженеринг ООД

  Димитър Ленгеров е мениджър в отдел Информационни технологии в Айгер Инженеринг ООД. Роден през 1984 година, любовта му към компютърните науки започва още през далечната 1997 година. Димитър работи от 10 години в компанията, като от 2011 година е част от мениджърския екип на Айгер. Завършил е своето образование в специалността "Компютърни системи и технологии" в Технически университет, филиал Пловдив. Завършва и магистърска степен по "Бизнес информационни технологии". Ръководил е проекти, свързани с виртуализация, управление на печата, мрежи, както и развитието на вътрешната ERP система.

  Айгер Инженеринг ООД е машиностроителна компания, която е изцяло клиентски ориентирана. Произвежда машини за фармацевтичната и тютюневата индустрия в затворен цикъл на производство. Инженерната дейност на компанията се извършва изцяло в България, което потвърждават световните патенти, които компанията е защитила. През 2015 година Айгер стана "Най-иновативното предприятие" на България. В Компанията работят палитра от специалисти, като едно от ключовите звена е ИТ отделът.

 • Николай Шекеров

  Николай Шекеров

  CIO

  ДЗИ

  Николай Шекеров е CIO на ДЗИ. Преди това е бил ИТ мениджър в Интерамерикан България. Професионалният му опит е свързан с ИТ проекти на финансови компании в България и чужбна. Работил е в Groupama Information Systems Bulgaria, ДСК Гаранция и Банка ДСК.

 • Ивайло Тошев

  Ивайло Тошев

  ИТ директор

  Юнимастърс Лоджистикс

  Ивайло Тошев е ИТ директор на Юнимастърс Лоджистикс. На тази позиция е от 2006г., като преди това 2 г. е бил системен администратор в същата компания. Работил е като програмист на едночипови микроконтролери в "ПРОЕЛ ООД" и като специалист по UNIX/LINUX операционни системи в "Ай Ти Си И ООД".

 • Иван Шиев

  Иван Шиев

  Ръководител отдел "Компютърни системи и софтуерни технологии"

  Европът-2000

  Иван Шиев е ръководител на отдел "Компютърни системи и софтуерни технологии" в Европът-2000. Компанията е една от водещите български компании в областта на куриерските услуги. Фирмата е специализирана в доставката на документни и малки колетни пратки, непалетизирани и палетизирани товари.От няколко години компанията ползва облачно базирана ERP система.

 • Никола Няголов

  Никола Няголов

  Директор, Консултантски услуги

  KPMG в България

  Г-н Няголов е директор "Консултантски услуги" на KPMG в България. Той има дългогодишен опит в сферата на ИТ стратегиите, системната интеграция, базите данни и разработването на системни приложения, внедряване и одит. Той е ръководил ИТ консултантски проекти в международни и местни организации в секторите на телекомуникациите, енергетиката и ютилити дружествата, индустриалния и финансовия сектор в България, Чехия, Румъния, Македония и Албания. Неговите проекти покриват областите икономика на ИТ, технологична интеграция и консултантство, системна архитектура, ИТ организацията и начина на структурирането й, преглед и анализ на системните контроли и съвместимост на системните функции спрямо изискванията на мениджмънта. Никола Няголов има сертификати като Project Management Professional (PMP), Certified in Governance of Enterprise IT (CGEIT), Certified Information Systems Auditor (CISA) и е член на ISACA.

 • Георги Апостолов

  Георги Апостолов

  Директор "Планиране на производството"

  Алкомет АД

  Георги Апостолов е директор "Планиране на производството" и ръководител отдел "Информационно обслужване" в Алкомет АД. Той работи в производствената компания от 2006 г. В периода август 2014 г. – януари 2016 г. е ИТ Мениджър в DS Smith Plastics, а през 2001 - 2006 г. работи в ИТ отдела на Карлсберг България като ИТ специалист. Завършил е магистратура в ТУ-Варна специалност „Компютърни системи и технологии“.

 • Анатоли Пешев

  Анатоли Пешев

  ИТ директор

  Виктория Груп

  Анатоли Пешев е ИТ директор на Виктория Груп. Той има 10 години международен опит в областта на туристическата дейност като ИТ мениджър. Участвал е в научно-изследователски и хотелски проекти в Германия, Швейцария, Хърватска, Словения и други. Завършил е висшето си образование в Техническия университет - София с придобита докторска степен по информационни технологии със специализация в областта на изчисленията в облак.

 • Калин Добрев

  Калин Добрев

  Ръководител "Производство"

  Фесто Производство ЕООД

  Калин Добрев e ръководител "Производство" във Фесто Производство ЕООД. Той е инженер-химик със специалност "Полимерно инженерство", Химикотехнологичен и металургичен университет – София.Калин Добрев има над 15 години опит на различни позиции в производството. Той заема настоящата си позиция от началото на 2016 г., като отговаря за над 200 служители.Сред основните акценти в неговата професионална дейност са обучение на персонала и мотивация на групи в производството за постигане на по-висока ефективност, пускане в експлоатация на машини и съоръжения и ръководство на множество оптимизационни проекти.През последните 5 години Калин Добрев се занимава активно с търсене и въвеждане на ИТ решения за подпомагане повишаване на ефективността в производството.

 • Ивайло Баргански

  Ивайло Баргански

  Ръководител „Информационни технологии“

  Луфтханза Техник София ООД

  Ивайло Баргански е част от екипа на Луфтханза Техник София ООД от самото създаване на компанията през 2007 година. През последните 5 години заема длъжността „Ръководител Информационни технологии“, а от 2012 година отговаря и за ИТ инфраструктурата на всички подразделения за Базово обслужване на самолети на Луфтханза Техник. В периода 2002 – 2006 година Ивайло е част от екипа на Министерство на икономиката и енергетиката. Има значителен опит в изграждането, експлоатацията и обслужването на инфраструктурни решения и внедряването на бизнес приложения. До 2006 година е лектор към Института по публична администрация към Министерски съвет на Република България. Специализирал е в Германия и САЩ.

 • Адв. Весела Кабатлийска

  Адв. Весела Кабатлийска

  Ръководител на трудовоправeн екип

  Адвокатско дружество „Динова Русев и Съдружници“

  Адвокатско дружество „Динова Русев и Съдружници“ е адвокатска кантора, предлагаща специализирани правни услуги нa юридически и физически лица в много области на гражданското, административното и процесуалното право. Kантората има изцяло специализиран екип от експерти по трудово право, защита на лични данни и имиграционни въпроси, обслужващ едни от най-големите работодатели в България. Като признание за високото ниво на експертиза на екипа, през 2014 г. дружеството е поканено и прието за Българския член на Световния алианс на трудовоправните експерти (Employment Law Alliance).Весела Кабатлийска ръководи трудовоправния екип на дружеството. Тя има дългогодишен опит в областта на трудовото право и защита на личните данни с акцент върху различните видове способи за насърчаване на служителите и по-специално опции за изкупуване на дялове/акции (share option plans) за ИТ индустрията. Весела е член на Комитета по членство на European Law Alliance и признат експерт в областта.

 • Инж. Боян Яначков

  Инж. Боян Яначков

  Директор ИТ и Планиране

  Електростарт АД

  Боян Яначков е компютърен инженер и дипломиран специалист в областта на бизнес администрацията. Завършил е магистърска степен по компютърни системи и технологии в "ТУ София". В "Електростарт" АД е от самото начало на проекта по внедряване на облачни технологии.

 • Камен Георгиев

  Камен Георгиев

  Търговски директор

  Novatel, част от Deutsche Telekom Group

  Камен Георгиев е търговски директор на Novatel, част от Deutsche Telekom Group. Той е отговорен за създаването и реализирането на стратегии за стимулиране на продажбите на компанията.Г-н Георгиев има близо девет години професионален опит в продажбите и системното инженерство в телекомуникационната индустрия. Г-н Георгиев се присъединява към екипа на Novatel през 2010 г. като мениджър „Корпоративни продажби“. Той се издига до позицията търговски директор, където отговаря за управлението на връзките с клиенти. Преди да се присъедини към Novatel, г-н Георгиев е част от търговския екип на Interoute, където отговаря за корпоративните пазари на Централна и Западна Европа и САЩ.Камен Георгиев е завършил Технически университет – София, с бакалавърска степен по „Телекомуникации“. В момента г-н Георгиев следва EMBA в IE Business School, Мадрид, Испания.

 • Ненад Алексис

  Ненад Алексис

  Териториален мениджър за Адриатическия регион и България

  VMware Inc.

  Ненад има над 12-годишен опит в ИТ индустрията в региона на Централна и Източна Европа. Работил е на различни ръководни позиции в областта на продажбите и управлението на каналите във водещи американски ИТ компании. Стреми се да бъде доверен съветник за клиентите и партньорите и да им помага успешно да трансформират начина на работа, прилагайки най-новите тенденции в ИТ. Ненад работи във VMware над 4 години и отговаря за развитието на бизнеса в Адриатическия регион и България.Има магистърска степен от Факултета по електротехника на Белградския университет и в момента завършва  обучението си по EMBA в Шефилдския университет.

 • Корнел Попеску

  Корнел Попеску

  Системен софтуерен инженер

  Veeam

  Cornel has 16 years of experience in enterprise computing and data management solutions. Cornel is primarily focused on virtualisation, cloud computing and data protection. With a deep knowledge on virtualization, Cornel helped partners and customers to transition to the cloud, while achieving better efficiency and minimizing risks. In the past, Cornel had worked as a Professional Services Engineer, as VMware trainer and Systems Engineer, educating and helping customers to tackle challenges and adopt innovative solutions to solve problems. Cornel is currently Veeam Systems Engineer, responsible for SouthEast Europe. He holds several industry certifications, including VCP, VCAP, MCSE, NCDA, EMCTA and others.

 • Левент Коркмаз

  Левент Коркмаз

  Главен директор дигитални технологии @ OnboardCRM

  OnboardCRM

  Левент Кокмаз започва консултантската си кариера като консултант по стратегическо планиране и BI експерт преди 15 години в Compaq EMEA CRM Center of Excellence, където разработва рамка за управление на KPI производителност, вдъхновена от метода „balanced scorecard“ и стратегическия фокус. След като извършва консолидация на бизнес документите по продажби (на хартия), по маркетинг и услуги в общ CRM процес за Hewlett Packard, той се включва в софтуерния реинженеринг и процесната оптимизация. В продължение на много години той се занимава с имплементация на Salesforce CRM в проекти по телемаркетинг за организация за аутсорсинг на бизнес процеси, базирана в България  (OnboardCRM) и много национални компании като Alcatel-Lucent Enterprise и AkzoNobel. Левент подпомага активно и много организации с нестопанска цел, като Amnesty International, Christian Aid и Royal Parks Foundation, във внедряването и използването на salesforce.com за благотворителни кампании. В момента той е консултант по новото поколение дигитални практики, като например преглеждане на социалните медии, мобилни приложения и портали на различни общности като едно разширение на CRM. Неговата мисия за 2020 г. е да трансформира България в история на дигиталния успех чрез развитие на хората.

 • Ивайло Николов

  Ивайло Николов

  Head of Cloud and Mobile Development

  Stone Computers

  Ивайло Николов ръководи OneCloud, бранда за облачни решения на Стоун Компютърс. Фокусът на компанията в последните години е насочен към облачните решения и управляемите услуги, като стремежът на Стоун Компютърс е да запази и затвърди своята позиция на една от водещите компании в страната в тази област.Като част от екипа на Стоун Компютърс вече 9 години, Ивайло е участвал в едни от най-значимите ИТ проекти при клиенти от банковия и застрахователния сектор. Г-н Николов има широк практически опит в изграждането на ИТ решения, управление на проекти и управление на малки специализирани екипи от експерти.

 • Едуард Бодор

  Едуард Бодор

  Data Center BDM, Централна Европа

  APC by Schneider Electric

  През последните 12 години Едуард Бодор е работил като продуктов мениджър за продукти в областта на електоенергетиката в различни компании, а от 2007 г. се присъединява към екипа на APC by Schneider Electric, където заема позицията системен инженер. Сега в APC by Schneider Electric той е фокусиран върху инфраструктурни системи за средни и големи центрове за данни и върху технически консултации в регионален мащаб за всички продукти на APC и Schneider Electric. От 2012 г. е сертифициран е като  "Accredited Tier Specialist" от Uptime Institute. Завършил е Факултета по пътни превозни средства на Трансилванския Университет Брасов и Факултета по психология на Университета Букурещ.

 • Петко Пенелски

  Петко Пенелски

  Търговски директор

  Мнемоника АД

  Петко Пенелски е търговски директор на „Мнемоника“ АД. Има над 12-годишен опит в корпоративните продажби, по-голямата част от който е придобит в ИТ сектора. Сред значимите проекти, в които е имал водеща роля, са консолидацията на системи за съхранение на данни във водещи финансови институции в България, цялостен аутсорсинг на дейности и прехвърляне на услуги в клауд среда, сред които ERP и CRM системи. Участвал е при имплементирането на мащабни решения за сигурност и много други.Завършил е Университет за национално и световно стопанство (УНСС) в София, специалност „Икономика на търговията“.

 • Николай Захариев

  Николай Захариев

  Мениджър Информационни технологии

  Ханиуел България

  Николай Захариев става част от екипа на Ханиуел в България през октомври 2010 година, на длъжност мениджър "Информационни технологии". Част е от екипа на компанията, отговарящ за услугите в областта на ИТ в Централна и Източна Европа. От 2010 година насам взема участие в редица проекти, локални и глобални за фирмата. Част от тях са имплементация на SAP във филиала, част от глобален проект за миграция на Ханиуел във всички подразделения на компанията; разширяване на ИТ инфраструктурата, породено от сериозни инвестиции в България; част е от екипа отговарящ за въвеждането на Windows 8.1 ToGo за компанията в глобален мащаб. Преди присъединяването си към екипа на Ханиуел Николай Захариев е участвал в редица успешни ERP имплементации в няколко български компании.

 • Петр Бочек

  Петр Бочек

  Главен директор „Бизнес маркетинг и продажби“

  Теленор България

  Петр Бочек има над 15 години опит в телекомуникационния сектор в различни европейски държави. Той е заемал позиции от средния и висшия мениджмънт с фокус върху разработката на продукти, маркетинг, стратегии и продажби.Петр се присъединява към екипа на Telenor България в началото на 2014 г. като главен директор „Бизнес маркетинг и продажби“. Преди това той е работил като програмен директор "Фиксирани бизнес решения" в Telenor Сърбия, където е отговарял за създаването и внедряването на нова бизнес линия за конвергентни фиксирани-мобилни решения за бизнес клиенти.Преди да се присъедини към Telenor, Петр работи за Vodafone в Чехия и за Vodafone Group в Обединеното кралство.