Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Събитието в медиите
Програма
10 март 2016

8:30 - 9:00 Регистрация

Официално откриване

 • 9:00 - 9:10

  Томислав Дончев
Заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика

  Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика

9:10 - 10:00 Откриваща дискусия
Модератор: Нели Йоловска, управител, ICT Media

 • Антон Герунов
Началник на Политическия кабинет на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова
Секретар на Съвета за административната реформа

  • Антон Герунов, началник на Политическия кабинет на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова и секретар на Съвета за административната реформа
   Пътна карта за развитие на електронното управление в Р. България

  • Валери Борисов, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • Гинка Чавдарова, изпълнителен директор, Национално сдружение на общините в Република България 
  • Любомир Цеков, главен изпълнителен директор, Борика – Банксервиз
  • Ираван Хира, генерален директор, Hewlett Packard Enterprise България
  Акценти:  
  • Ефективност на електронните услуги
   - Реинженеринг на процесите в администрацията
   - Приоритизиране на въвеждането на електронни услуги на база използването им от гражданите и бизнеса
  • Фактори за успешно въвеждане на електронни услуги – простота, лесен и бърз достъп, популяризиране
  • Възможностите, които Законът за електронната идентичност отваря пред бизнеса
  • Сигурност на електронните услуги. Примери от практиката и статистическа информация от финансовия сектор
  • Възможности за финансиране на процеса по въвеждане на електронни услуги

СЕСИЯ 1. Пътна карта на електронното управление
Модератор: Венцислав Христов, началник отдел „Електронна обработка на информацията“, ГД „Гражданска регистрация и административно обслужване“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Венцислав Христов
Началник отдел „Електронна обработка на информацията“ в ГД ГРАО
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Модератор

Венцислав Христов

 • 10:00 – 10:20

  Александър Аксентиевич
Мениджър Hybrid IT Transformation
Hewlett Packard Enterprise Югоизточна Европа

  HPE Хибриден облак за едно по-ефективно и ефикасно електронно управление. Александър Аксентиевич, Мениджър Hybrid IT Transformation, Hewlett Packard Enterprise Югоизточна Европа

 • 10:20 - 10:40

  Владимир Стоев
Генерален директор
Лирекс БГ

  Какво показва практическия опит? Четвърт век създаване и развитие на информационни системи. Владимир Стоев, генерален директор Лирекс БГ

 • 10:40 – 11:00

  Ирена Първанова
Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“
Администрация на Министерския съвет

  ОП „Добро управление“ - възможности, предизвикателства, очаквани резултати. Ирена Първанова, ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“

11:00 - 11:30 Кафе пауза

СЕСИЯ 2. Отворен код и отворени данни за по-добро е-управление
Модератор: Явор Пиперов, директор на дирекция "Информационно, комуникационно осигуряване и управление на кризисни ситуации”, Министерство на икономиката

Явор Пиперов
Директор на дирекция Информационно, комуникационно осигуряване и управление на кризисни ситуации
Министерство на икономиката

Модератор

Явор Пиперов

 • 11:30 - 11:50

  Божидар Божанов

Съветник по електронно управление на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи, Румяна Бъчварова

  Отвореният код – инструмент за ускоряване на развитието на електронното управление. Божидар Божанов, съветник по електронно управление на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи, Румяна Бъчварова

 • 11:50 - 12:10

  Атанас Янев
Директор на дирекция „Информационни системи и моделиране на бизнес процеси“
Централно Управление на Национална Агенция за Приходите

  НАП и електронното управление. Атанас Янев, директор на дирекция “Информационни системи и моделиране на бизнес процеси”, Централно управление на Национална агенция за приходите

 • 12:10 - 12:30

  Марин Маринов

Hewlett Packard Enterprise Software Services Business Lead, South East Europe & Israel

  Отворените технологии - основа за изграждането и управлението на ефективни облачни решения. Марин Маринов, Hewlett Packard Enterprise Software Services Business Lead, South East Europe & Israel

 • 12:30 - 12:50

  Нина Благоева
Управител
ЕН ДИ БИ ЕООД

  Трансформация на работата на държавната администрация. Технологии за реализиране на хибриден облак. Нина Благоева, управител, Ен Ди Би ЕООД

 • 12:50 - 13:10

  Юри Берток
Изпълнителен директор на дирекция „Информационни технологии и е-услуги“
Министерство на публичната администрация на Република Словения

  Стратегията на Словения за електронно правителство. Юри Берток, изпълнителен директор на дирекция „Информационни технологии и е-услуги“, Министерство на публичната администрация на Република Словения

 • 13:10 - 13:30

  Радослав Ризов
Мениджър продажби публичен сектор
Microsoft

  e-Governance модел за успешна промяна. Радослав Ризов, мениджър продажби публичен сектор, Майкрософт България

 • 13:30 - 13:50

  Красимир Георгиев
Началник сектор „Сигурност на комуникационните и информационни системи”, дирекция „Комуникационни и информационни системи“
МВР

  Информационната сигурност – състояние и предизвикателства. Красимир Георгиев, началник сектор „Сигурност на комуникационните и информационни системи”, дирекция „Комуникационни и информационни системи“, МВР

13:50 - 14:50 Обяд

СЕСИЯ 3. Електронна администрация
Модератор: Ивайло Стоянов, директор продажби „Публичен сектор“,Hewlett Packard Enterprise България

Ивайло Стоянов
Директор продажби „Публичен сектор“
Хюлет-Пакард Ентърпрайз

Модератор

Ивайло Стоянов

 • 14:50 - 15:10

  Станислава Димитрова
Представител на Търговския департамент на САЩ
Посолство на САЩ в Република България

  Търговският департамент на САЩ като посредник с доставчиците на решения за е-управление. Станислава Димитрова, представител на Търговския департамент на САЩ към Посолство на САЩ в България и представяне на община Монтгомъри, щат Мериленд – лидер в електронното управление в САЩ

 • 15:10 - 15:30

  Илияна Паскова
Главен директор на Главна дирекция Архивна политика
Държавна агенция „Архиви“

  Разширен и облекчен достъп до Националния архивен фонд чрез Информационната система на държавните архиви. Илияна Паскова, главен директор на Главна дирекция "Архивна политика", Държавна агенция „Архиви“

 • 15:30 - 15:50

  Спаска Тарандова
Изпълнителен директор
Фондация “Глобални библиотеки – България”

  Библиотеките - възможности за повишаване на информираността и ползваемостта на електронни услуги. Спаска Тарандова, изпълнителен директор, Фондация „Глобални библиотеки – България“

 • 15:50 - 16:10

  Цветанка Кирилова
Началник отдел Оперативна съвместимост и информационна сигурност към дирекция Електронно управление
МТИТС

  Е-Връчване като част от системата за електронно управление на България за предоставяне на услуги по електронен път от начало до край. Цветанка Кирилова, началник отдел „Оперативна съвместимост и информационна сигурност“ към дирекция „Електронно управление“, МТИТС

 • 16:30

  Закриване - I ден

11 март 2016

9:00 - 9:30 Регистрация

СЕСИЯ 1. Технологичната общинска администрация
Модератор: Веселин Пенев, oбластен управител, Областна администрация София област

Веселин Пенев
Областен управител
Областна администрация София област

Модератор

Веселин Пенев

 • 9:30 – 10:00

  Душица Перишич
Изпълнителен директор на Асоциация на единиците на местно самоуправление на Република Македония (ZELS), член на NALAS
NALAS/ ZELS

  Електронни разрешителни за строителство. Душица Перишич, изпълнителен директор на Асоциация на единиците на местно самоуправление на Република Македония (ZELS)

 • 10:00 – 10:20

  Велина Топалова
Ръководител търговски екип – Публичен сектор
Лирекс.КОМ Стефан Джурелов
Търговски директор
Лирекс.ком

  Интегриран подход за управление на риска – възможностите на съвременните технологии. Велина Топалова, Ръководител търговски екип – Публичен сектор, Лирекс.КОМ и Стефан Джурелов, търговски директор, Лирекс.КОМ

 • 10:20 – 10:40

  Виктор Главев
Директор Софтуерни технологии
Софтуерна група АКСТЪР

  АКСТЪР 2016 е- администрация в действие. Виктор Главев, директор Софтуерни технологии, Софтуерна група АКСТЪР

 • 10:40 - 11:00

  Левент Коркмаз
Главен директор дигитални технологии @ OnboardCRM
OnboardCRM

  Дигитален ПР за общините: Мониторинг на социалните мрежи, ангажираност и готовност за действие при извънредни ситуации. Левент Коркмаз, дигитален директор и сертифициран Salesforce.com консултант, OnboardCRM

 • 11:00 – 11:20

  Димитър Коритаров
Продуктов мениджър
ЕСРИ България

  ЕСРИ ГИС решения в помощ на общините. Димитър Коритаров, Продуктов мениджър, ЕСРИ България

 • 11:20 – 11:40

  Таня Христова
Кмет
Община Габрово

  ГИС порталът на община Габрово. Таня Христова, кмет на община Габрово

 • 11:40 – 12:00

  Катерина Мазгалова
Главен експерт, дирекция Административни дейности
Община Димитровград

  Електронна система за финансово управление и контрол „Прок център”. Катерина Мазгалова, главен експерт, дирекция "Административни дейности", oбщина Димитровград

12:00 - 12:30 Кафе пауза

СЕСИЯ 2. ДИСКУСИЯ: „Сериозното навлизане на централизирани облачни системи в администрацията“
Модератор: Венцеслав Кожухаров, НСОРБ

Венцеслав Кожухаров

НСОРБ

Модератор

Венцеслав Кожухаров

 • 12:30 - 14:00

  Акценти: 
  • Инфраструктурни предизвикателства и възможности
  • Централизирани облачни ИС за нуждите на администрациите – предимства и предизвикателства

  Участници:
  • Николай Петров, директор на дирекция "Информационни системи", ИА ЕСМИС
  • Стоян Петков, главен експерт дирекция “Административно, правно, информационно и финансово обслужване”, община Струмяни
  • Ивайло Карабойков, старши специалист Информационно обслужване, Областна администрация – Габрово
  • Павел Христов, IT експерт, Oбщина Велико Търново
  • Ивайло Манджуков, директор на дирекция „Информационни системи“, Министерство на финансите